Unihan readings, 20000 to 2A6DF

Unicode version 14. Skips those characters that don't have any reading data. Page created on 2021-12-23.

Abbreviations: M, Mandarin reading; C, Cantonese reading; T, Tang dynasty reading; J-On, Japanese On'yomi reading; J-Kun, Japanese Kun'yomi reading; K, Korean reading; V, Vietnamese reading. In the NumVal column, numbers are followed by P, for kPrimaryNumeric (characters which are mainly used for that numeric value); A, for kAccountingNumeric (characters used for accounting purposes, that can't be easily modified into other numeric characters); or O, for kOtherNumeric (for characters that have uncommon numeric uses).

This page contains the block CJK Unified Ideographs Extension B, U+20000 to U+2A6DF. For other blocks, see these pages: Extension A (3400–4DBF), Unified Ideographs (4E00–9FFF), Compatibility Ideographs (F900–FAFF), Extension B (20000–2A6DF), Extension C (2A700–2B73F), Extension D (2B740–2B81F), Extension E (2B820–2CEAF), Extension F (2CEB0–2EBEF), Compatibility Ideographs Supplement (2F800–2FA1F), Extension G (30000–3134F).

U+CharStrokesReadingsNumValDefinition
U+20000𠀀2M:the sound made by breathing in; oh! (cf. U+311B BOPOMOFO LETTER O, which is derived from this character)
U+20001𠀁2M: qī, C: cat17 Othe original form for 七 U+4E03
U+20003𠀃3M: qiě
U+20005𠀅3M: hài, C: hoi6an alternate form of U+4EA5 亥
U+20009𠀉4M: qiū, C: jau1, T: kiou(the same as U+4E18 丘) a hill; elder; empty; a name
U+2000A𠀊4M: cāo
U+2000D𠀍5M: shì, C: sai3, T: shiɛì(same as U+4E16 世) generation; world; era
U+20013𠀓5M:
U+20014𠀔5M: jué
U+20015𠀕5Variant of U+4E99 亙
U+20016𠀖5V: khạng
U+20017𠀗5V: khệnh
U+2001B𠀛6M:
U+2001D𠀝6M: kōng
U+20021𠀡7C: tin1
U+20022𠀢7M:
U+20026𠀦7M: xíng
U+20027𠀧7V: ba
U+20028𠀨7V: cụp
U+2002A𠀪7V: khà
U+2002B𠀫7V: khề
U+20031𠀱8M: mǒu
U+20032𠀲8V: đứa
U+20033𠀳8V: rẻ
U+20034𠀴8V: trụt
U+20037𠀷9M:
U+20038𠀸9M:
U+20039𠀹9M: jūn
U+2003C𠀼10M: qián
U+2003D𠀽10M:
U+2003E𠀾10C: bui5
U+2003F𠀿10V: xuôi
U+20040𠁀10V: đời
U+20041𠁁11M: dòu, C: doek3a flagon
U+20042𠁂11V: đứa
U+20044𠁄11V: luồn
U+20046𠁆12C: bik6
U+20049𠁉12M: chū
U+2004E𠁎14C: lin4
U+20051𠁑14V: dưới
U+20054𠁔15V: sánh
U+20057𠁗16M: shì
U+20059𠁙16V: chả
U+2005A𠁚16V: cúi
U+2005D𠁝16V: gồm
U+2005F𠁟18V: gồm
U+20060𠁠20M: qiè
U+20064𠁤54 O
U+20065𠁥5M:the horns of a sheep
U+20068𠁨7C: cung1
U+2006A𠁪8V: nhắm
U+2006D𠁭9M:
U+20075𠁵12V: giữa
U+20077𠁷14M: chǎn
U+20078𠁸15V: suốt
U+20079𠁹18V: giữa
U+2007A𠁺19V: xuyên
U+2007B𠁻22V: chuỗi
U+20084𠂄13M: huān
U+20086𠂆2M: yì, C: jai6
U+20087𠂇2M: zuǒ, C: zo2
U+20088𠂈2M: jié
U+2008E𠂎3V: ấy
U+20091𠂑4M: zōu
U+20094𠂔5M: zǐ, C: zi2to stop
U+2009D𠂝5M: zā, C: zung3full circle; encircle
U+2009F𠂟5M: jīn
U+200A2𠂢6M: pài, C: paai3to branch
U+200A4𠂤6M: duī, C: deoi1to store up, to pile up
U+200A5𠂥6M: cóng
U+200A7𠂧6M: shèn
U+200AA𠂪6V: bèn
U+200AB𠂫6V: bèn
U+200B8𠂸9M: huáng
U+200C5𠃅14V: mái
U+200CA𠃊1M: yǐn
U+200CC𠃌1M: gǔn, C: gwan2
U+200CD𠃍1C: waang4
U+200D1𠃑1C: saam1
U+200D3𠃓3C: joeng4
U+200D4𠃔3C: wan5allow; right; sincere
U+200D6𠃖4M: jiū
U+200D7𠃗4K:
U+200DD𠃝4V: út
U+200E2𠃢54 O
U+200E3𠃣5V: ít
U+200E9𠃩7V: chín
U+200EB𠃫7M: shēn
U+200EE𠃮8C: tam5
U+200EF𠃯8V: ụt
U+200F6𠃶9C: lyun6disorder
U+200F7𠃷9V: út
U+200FA𠃺10M: jiù
U+20100𠄀11V:
U+20105𠄅14M:
U+20109𠄉17M: dòng
U+2010C𠄌1M: jué, C: kyut3hook
U+2010D𠄍2M: jié
U+2010F𠄏2M: diǎo
U+20111𠄑3M: jué
U+20112𠄒4M: chuí
U+20116𠄖7M: líng
U+20118𠄘7C: sing4
U+2011A𠄚11M: tīng
U+2011C𠄜15V: thờ
U+20121𠄡45 O
U+20123𠄣6M: gèn, C: gang2stretch continuously
U+20126𠄦6V: gộp
U+20127𠄧6V: vài
U+20129𠄩7V: hai
U+2012C𠄬8K:
U+2012E𠄮8M:
U+2012F𠄯8V: bẩn
U+20131𠄱9M:
U+20133𠄳9V: kép
U+20136𠄶10V: nhăm
U+2013A𠄺11V: giếng
U+2013B𠄻12V: lăm
U+2013C𠄼13V: năm
U+2013D𠄽13V: vài
U+2013F𠄿14M: wéi
U+20142𠅂5M: jié
U+2014C𠅌8M:
U+2014D𠅍8V: mất
U+2014E𠅎8V: mất
U+20150𠅐8V: mất
U+20152𠅒8V: mất
U+20157𠅗10M: diè
U+20159𠅙10C: loeng6bright, clear
U+2015A𠅚10M:
U+2015C𠅜10V: lề
U+20164𠅤11M:
U+2016C𠅬12M: bāo
U+20171𠅱12M: xiè
U+20173𠅳13V: quên
U+20179𠅹13M: zhàng
U+2017B𠅻13V: quên
U+2017C𠅼13V: mất
U+2018C𠆌16M: yōng, C: jung4(variant of U+5EB8 庸) usual, common; to use
U+2018D𠆍16V: sởn
U+20190𠆐16M:
U+20199𠆙17M: diè
U+2019B𠆛18M: dān
U+2019F𠆟24M: wěi
U+201A3𠆣3M: guǎ
U+201A9𠆩5M: fàn, C: faan2(Cant.) to play
U+201AB𠆫5C: coi4
U+201AE𠆮5M:
U+201B1𠆱5M:
U+201B2𠆲5M: yǎn, C: kwong2
U+201B3𠆳5V: trùm
U+201B5𠆵6M:
U+201B6𠆶6M: dàn
U+201BF𠆿6C: wu3
U+201C1𠇁6C: jan5
U+201C6𠇆6C: joeng5look up to
U+201CB𠇋6M: dǎn
U+201CD𠇍6V: với
U+201CF𠇏6M: tāo
U+201D2𠇒6M: gōng
U+201D4𠇔6C: mou4
U+201D5𠇕6V: va
U+201D6𠇖7V: bợm
U+201D7𠇗7M: kuā
U+201D8𠇘7M: chù
U+201EF𠇯7M:
U+201F1𠇱7M: mò, C: maai6a kind of music
U+201F2𠇲7C: jau1
U+201F3𠇳7M: shī
U+201F5𠇵7M: gǎn
U+201F7𠇷7M: shēng
U+201F9𠇹7C: ging3
U+201FC𠇼7V: hùa
U+201FD𠇽7V: tốp
U+20201𠈁7M: tuō
U+20204𠈄8C: waan6
U+20205𠈅8M: shōu
U+2020A𠈊8M: niě
U+2020B𠈋8V: nhòng
U+2020C𠈌8C: jyu4
U+20214𠈔8C: lap6
U+20224𠈤8M: yùn
U+20225𠈥8M: guǎ
U+20228𠈨8C: zok3
U+2022C𠈬8M: xiāo
U+2022D𠈭9M: láo
U+20230𠈰9M: dàn
U+20231𠈱9M: suō
U+20235𠈵9M: mǎng
U+20236𠈶9M:
U+20238𠈸9M:
U+20239𠈹9C: jau4
U+2023A𠈺9M:
U+20242𠉂9M: tà, C: taat3
U+20257𠉗9M: luò
U+2025B𠉛9C: sing4
U+2025C𠉜9V: vãi
U+2025D𠉝9V: nghĩ
U+2025E𠉞9V: nay
U+2025F𠉟9V: xiên
U+20260𠉠9V: trày
U+20262𠉢9M:
U+20263𠉣10M: hūn
U+20264𠉤10M:
U+20267𠉧10M:
U+20269𠉩10M:
U+2026A𠉪10C: jip6small, light; insignificant
U+2026C𠉬10M: ǎn
U+20271𠉱10V: phường
U+20274𠉴10C: jyu5
U+20275𠉵10C: ding6
U+20289𠊉10M: mèi
U+2028C𠊌10M: rán
U+2028E𠊎10M: ái
U+2028F𠊏10M:
U+20292𠊒10M: jiàn
U+20294𠊔10M:
U+20299𠊙10C: ji4, V: nghè
U+2029A𠊚10V: ngài
U+2029B𠊛10V: người
U+2029C𠊜10V: nhố
U+2029D𠊝10V: thay
U+2029E𠊞10C: zung1
U+2029F𠊟10M: mǐn, V: thằng
U+202A0𠊠10C: fan1
U+202A1𠊡10V: vững
U+202A3𠊣10M: zhòu
U+202A4𠊤10M: zhì
U+202A5𠊥10M: zhǒng
U+202A6𠊦10M: nǎo
U+202A7𠊧11M: bìngeven, together; to reduce, equalize
U+202A9𠊩11M: zhuàn
U+202AA𠊪11M: shù
U+202AB𠊫11M: xùn, V: toạng
U+202AC𠊬11M: jué
U+202AD𠊭11M: qiǎn
U+202B0𠊰11M: guǎ
U+202B2𠊲11M:
U+202B6𠊶11M: yìng
U+202B7𠊷11M: zhì, C: zi6
U+202BE𠊾11M: kuí
U+202BF𠊿11C: syun1
U+202C0𠋀11C: jung5
U+202C6𠋆11M: chèn
U+202D6𠋖11M: liàn
U+202D7𠋗11M:
U+202DC𠋜11M: guò
U+202DD𠋝11M: miǎo
U+202DE𠋞11M: shé
U+202DF𠋟10M:
U+202E1𠋡11M:
U+202E2𠋢11M: sǒu
U+202E4𠋤11M: zhì
U+202E5𠋥11C: mei4, V: mày
U+202E6𠋦11V: mụ
U+202E7𠋧11M: qiē
U+202E9𠋩11M:
U+202EC𠋬11M:
U+202ED𠋭12M: bèi
U+202EF𠋯12M:
U+202F2𠋲12M: suǒ
U+202F5𠋵12M: qiǎn
U+202F6𠋶12M: mǐng
U+202F7𠋷12M: chǎn
U+202FA𠋺12M: sāo, V: tao
U+202FB𠋻12M:
U+2030A𠌊12C: paa4
U+20315𠌕12M: gòng
U+20316𠌖12M: qióng
U+2031A𠌚12M: ròng
U+2031E𠌞12M: sǒu
U+2031F𠌟12M: sǒu
U+20320𠌠12M: yáo
U+20325𠌥12C: wu3(Cant.) to bow, stoop
U+20326𠌦12V: nập
U+20327𠌧12V: nạ
U+20328𠌨12V: phía
U+2032A𠌪11M: chōu
U+2032D𠌭13M: shuài
U+2032E𠌮13M: zhē
U+2032F𠌯13M:
U+20330𠌰13M: gài
U+20331𠌱13M: suī
U+20332𠌲13M: zhān
U+20334𠌴13M: zhuàng
U+2033D𠌽13M:
U+20341𠍁13C: man3(Cant.) an undesirable situation
U+20343𠍃13M:
U+20344𠍄13M: dōu
U+20345𠍅13C: mak6
U+20346𠍆13C: lei6
U+20347𠍇13C: caan3
U+20357𠍗13M: huì
U+2035A𠍚13M: jiǎn
U+2035B𠍛13M: yǎn
U+2035C𠍜13M: zhì
U+20363𠍣13V: bầy
U+20364𠍤13V: bụt
U+20365𠍥14V: bợm
U+20366𠍦13V: hèn
U+20368𠍨13M: měi
U+20369𠍩13M: yào
U+2036A𠍪13M:
U+2036B𠍫13M:
U+2036D𠍭14V: gấp
U+2036F𠍯14M: bié
U+20372𠍲14M:
U+20373𠍳14M:
U+20375𠍵14M: yàng, V: dáng
U+20379𠍹14M: zhá
U+2037D𠍽14M: shà, C: ce2to pull up; tear
U+2037E𠍾14C: jin2
U+20380𠎀14C: git6
U+2038A𠎊14V: xúm
U+20399𠎙14M: lái
U+203A0𠎠14C: ging2
U+203A7𠎧14C: git3
U+203A8𠎨14V: cắp
U+203A9𠎩14V: bay
U+203AA𠎪14V:
U+203AB𠎫14V: chầu
U+203AC𠎬14V: đấng
U+203AE𠎮14M: jué
U+203B0𠎰14M:
U+203B3𠎳14M:
U+203B4𠎴14V: vải
U+203B5𠎵13C: ngai6
U+203B6𠎶14M: zǎi
U+203B7𠎷15M:
U+203B8𠎸15M:
U+203BB𠎻15M: dùn
U+203BF𠎿15M: jiě
U+203C0𠏀15M:
U+203C3𠏃15M: yuē
U+203C7𠏇15M: jiǎn
U+203C8𠏈15M: yáo
U+203C9𠏉15C: gon3
U+203CB𠏋15C: jyu4
U+203D3𠏓15M: xiān
U+203D5𠏕15M: xiào
U+203D6𠏖15M: qiāo
U+203DA𠏚15M:
U+203DB𠏛15M:
U+203DF𠏟15V: bặm
U+203E0𠏠15V:
U+203E1𠏡15M: xiān
U+203E2𠏢15M: luò
U+203E4𠏤15M: guǎng
U+203E5𠏥15V: ngài
U+203E6𠏦15V: đừng
U+203E7𠏧15M: chēng
U+203E8𠏨16M: chuǎng
U+203E9𠏩16M:
U+203EB𠏫16M: zhěng
U+203ED𠏭16M: zòng, V: tụi
U+203EE𠏮16M: duì
U+203F0𠏰16M: zhǎi
U+203F2𠏲16V: thợ
U+203F3𠏳16V: giống
U+203F5𠏵16C: fung6
U+203FC𠏼16C: gaa1
U+203FF𠏿16M: fěi
U+20400𠐀16M:
U+20401𠐁16M: méng
U+20405𠐅16V: nghè
U+20408𠐈17M: biān
U+20409𠐉17M: jié
U+2040A𠐊17M: shù
U+2040B𠐋17M: liáo
U+2040C𠐌17M:
U+2040D𠐍17M:
U+20411𠐑17M:
U+20413𠐓17C: jing4
U+20414𠐔17C: lou5
U+2041E𠐞17V: trỗi
U+2041F𠐟17C: liu4
U+20421𠐡17M: bèi
U+20422𠐢17M: wèn
U+20427𠐧18M: méng
U+20429𠐩18M: chǎn
U+2042C𠐬18V: đòi
U+20435𠐵18M: dǎo
U+20438𠐸18V: dôi
U+2043A𠐺18M: pín
U+2043B𠐻19M: jiǎn
U+2043C𠐼19M: lìn
U+2043D𠐽19M: guì
U+2043E𠐾19M:
U+2043F𠐿19M: hōng
U+20443𠑃19M:
U+20444𠑄19M: xiè
U+20445𠑅19M: zhēng
U+20446𠑆19M: chǎn
U+20448𠑈19V: trộm
U+20449𠑉19V: thói
U+2044B𠑋19V: lọng
U+20450𠑐20M: yáo
U+20451𠑑20M: chǎn
U+20455𠑕20V: ngửa
U+20456𠑖20V: ngôi
U+20458𠑘21M: diān
U+20459𠑙21M: chòng
U+2045A𠑚21M: néi
U+2045B𠑛21M: néi
U+2045E𠑞20M: zhài
U+2045F𠑟21M: biān
U+20461𠑡21M: chǎn
U+20462𠑢21V: nghè
U+20465𠑥22C: cau4
U+2046A𠑪23M: xiāo
U+2046C𠑬23V: nhau
U+2046F𠑯23M:
U+20470𠑰24M: xīn
U+20471𠑱25M: jǐng
U+20472𠑲26M: qiān
U+20474𠑴29M: qīng
U+20479𠑹6M:
U+20484𠒄8M:
U+20487𠒇8C: maau6
U+2048E𠒎9C: fu4
U+20491𠒑10C: jyun4
U+20492𠒒10C: jan5
U+20499𠒙11C: gan1
U+2049C𠒜11M: yuǎn
U+2049D𠒝11M: bǐng
U+204A2𠒢12M: wán
U+204A3𠒣12C: hang4
U+204A5𠒥13V: ràng
U+204A6𠒦13V: rỡ
U+204AC𠒬14V: vặc
U+204AF𠒯14V: nhóc
U+204B0𠒰15M: niǎo
U+204B2𠒲15C: cin4Dg
U+204B5𠒵15M: liàn
U+204B7𠒷15V: tin
U+204B8𠒸16M: rǎo
U+204BE𠒾16M: fàn
U+204BF𠒿17M:
U+204C0𠓀17V: trước
U+204C1𠓁17V: rạng
U+204C5𠓅17V: vằng
U+204C7𠓇17V: sáng
U+204CA𠓊18M: huī
U+204CB𠓋19M:
U+204CC𠓌19M: xián
U+204CE𠓎19C: dun1ton
U+204CF𠓏20C: daam3quintal
U+204D0𠓐20V: quanh
U+204D1𠓑21V:
U+204D4𠓔22V: mống
U+204D6𠓖23M: lán
U+204D7𠓗24M: fù, C: fu3
U+204D9𠓙24M: xiòng
U+204DC𠓜4M: liǎng
U+204DD𠓝4M: tāo
U+204DE𠓞4M:
U+204E2𠓢6M: jiè
U+204E3𠓣6M: zhá
U+204E4𠓤7M: shī
U+204E8𠓨7V: vào
U+204E9𠓩8V: nhúi
U+204EA𠓪9M:
U+204EB𠓫9M: biǎn
U+204EC𠓬9V: lặn
U+204ED𠓭10M: lǎn
U+204EE𠓮10M: lǐn
U+204F6𠓶13M: zhì
U+204F7𠓷13M:
U+204F8𠓸14M: shèng
U+204F9𠓹14V: lọn
U+204FA𠓺14V:
U+204FB𠓻14V: trọn
U+204FC𠓼16C: sip3(Cant.) a wedge; to thrust in
U+204FD𠓽17M: shèng
U+204FE𠓾18C: cyun4
U+204FF𠓿20M: qín
U+20502𠔂4M: biāo
U+20503𠔃4M:an interjection of doubt or inquiry
U+20509𠔉6M: juàna roll
U+2050B𠔋7M:
U+2050D𠔍7M:
U+2050E𠔎7M: qǐn
U+20511𠔑8M: hài
U+20515𠔕9M: lún
U+20520𠔠12M: yuè
U+20526𠔦12V: lính
U+20528𠔨13M: lián
U+2052D𠔭13V: tám
U+2052E𠔮13V: gồm
U+2052F𠔯14M: bān
U+20532𠔲14M: héng
U+20533𠔳16C: lim4economical; incorruptable
U+20536𠔶18M:
U+2053A𠔺19M: qiān
U+2053B𠔻64M: zhèng
U+2053C𠔼3M: mǎo
U+20541𠕁5M: cóng, C: saan1
U+20544𠕄5M: nà, C: nap1(Cant.) 酒𠕄, a dimple
U+20547𠕇5C: mou5
U+2054A𠕊5M: tǐng
U+2054C𠕌6M: zōng
U+20555𠕕7M: jiōng
U+20556𠕖8M: zhǎo
U+2055F𠕟10M: niǎn
U+20560𠕠11M: chéng
U+20563𠕣12M: qià
U+20566𠕦13M:
U+20567𠕧13M: jiǎo
U+2056D𠕭16M: zhào
U+20573𠕳4M:
U+20574𠕴4M: jiū
U+20578𠕸5M: suǐ
U+2057B𠕻6M: yāo
U+2057F𠕿6M: wāng
U+20582𠖂7M: liáo
U+20584𠖄8M: tóng
U+20586𠖆8M: mèng
U+20588𠖈9V: xuống
U+2058B𠖋9M: yǒu
U+2058E𠖎10C: zeot1
U+20593𠖓11M:
U+20598𠖘12V: nắp
U+2059B𠖛13M: lòu
U+2059D𠖝14V: liệng
U+2059F𠖟14M: yīn
U+205A4𠖤18V: bay
U+205A5𠖥18M: chǒng, C: cung2kindness, grace, esteem
U+205A8𠖨20V: mồng
U+205AB𠖫23M: gǎn
U+205AC𠖬3M: jiū
U+205AD𠖭4V: lẻo
U+205AF𠖯5V: ngắt
U+205B0𠖰5V: dãy
U+205B3𠖳6C: mat6
U+205B6𠖶6M: qìn
U+205B7𠖷7M: jiǒng
U+205B9𠖹7M: xié
U+205BE𠖾7V: mát
U+205BF𠖿7V: ròng
U+205C2𠗂8M:
U+205C3𠗃8C: jan1
U+205C6𠗆8M: tāo
U+205C8𠗈9M: qiú
U+205C9𠗉9M: xié
U+205CA𠗊9M: jìng, C: ging6, K:
U+205CB𠗋9M: niǎn
U+205CC𠗌9M: jìng
U+205CF𠗏9M:
U+205D5𠗕9C: zeon3
U+205D8𠗘10M: tiǎn
U+205DA𠗚10M: cuì
U+205DB𠗛10M: dié
U+205DD𠗝10M: qǐng
U+205DF𠗟10C: mui5
U+205E0𠗠10C: maang6
U+205E3𠗣10V: lún
U+205E4𠗤10V: váng
U+205E5𠗥11M: pìng
U+205E6𠗦11M: píng, C: pang4to lean on; to trust in
U+205E8𠗨11M: dié
U+205E9𠗩11M: lòu
U+205EB𠗫11C: wun6
U+205F0𠗰11V: trơn
U+205F3𠗳12M: liǎn
U+205F4𠗴12M: hán
U+205F5𠗵12M: pāng
U+205F6𠗶12M: táng
U+205F8𠗸12V: cóng
U+205F9𠗹12V: rét
U+205FA𠗺13M:
U+205FB𠗻13M: xuán
U+205FC𠗼13M: suò
U+205FD𠗽13M: liú
U+205FE𠗾13M: shuǎng
U+205FF𠗿13M: shèn
U+20601𠘁13M:
U+20602𠘂13M: sōu
U+20603𠘃13V: đọng
U+20605𠘅14M: qín
U+20606𠘆14M: shěn
U+2060A𠘊15M: nòng
U+2060B𠘋15M: tǐng
U+2060C𠘌15M: jiāng
U+20611𠘑15C: hei1
U+20615𠘕16M: xī, C: hei1
U+20616𠘖17M: zhì
U+20619𠘙17C: lok6
U+2061A𠘚17C: mo1
U+2061D𠘝18M: lài
U+2061E𠘞18M:
U+2061F𠘟18M:
U+20622𠘢19M:
U+20623𠘣19M: jiào
U+20625𠘥22M: yán
U+20627𠘧2M: shū
U+2062A𠘪4M: shǐ
U+20630𠘰4C: fung1
U+20631𠘱5M: zhěn
U+20633𠘳5M: yōu
U+2063A𠘺6M: suò
U+2063B𠘻6M:
U+20641𠙁7M: cháng
U+20642𠙂7M: cóng
U+20645𠙅7V: sập
U+20646𠙆8M:
U+2064E𠙎8M: shū
U+20654𠙔10M: jiù
U+20655𠙕10M: wéi
U+20656𠙖10C: pang4
U+2065E𠙞11M: huò
U+20663𠙣12V: bẫy
U+20664𠙤13M: jiē
U+20666𠙦13C: king4lonely
U+2066C𠙬15M: zǎo
U+20676𠙶4M: ǒu, C: au2
U+2067C𠙼5M: guǎ
U+2067D𠙽5C: faai3sod
U+20683𠚃6M: háo
U+20684𠚄6M:
U+20685𠚅6M: zhì
U+20686𠚆7M: xiàn
U+20689𠚉7M:
U+2068A𠚊7M: chàng
U+20690𠚐9V: mọc
U+20693𠚓10M: yūn
U+20694𠚔11M:
U+2069C𠚜15M: tāo
U+206A0𠚠20M: biāo
U+206A2𠚢24V: ra
U+206A5𠚥4M: diāo
U+206A7𠚧4M: èr
U+206A8𠚨4M: jiū
U+206AD𠚭5M:
U+206AE𠚮5M:
U+206AF𠚯5M: kūn, V: gọt
U+206B1𠚱5M: zhé
U+206B3𠚳5M: kuò
U+206B4𠚴5M: zhōu
U+206B5𠚵6M:
U+206B9𠚹6M: shàn, C: saam1to mow
U+206BA𠚺6M: shàto make an eyelet hole
U+206BB𠚻5M: diāo
U+206BC𠚼6M: bān
U+206BD𠚽6M:
U+206C0𠛀6M: zhōng
U+206C3𠛃6M:
U+206C5𠛅6M: kōu, C: kau1
U+206C6𠛆6M:
U+206CA𠛊6M:
U+206CB𠛋6M:
U+206CC𠛌6V: châm
U+206CE𠛎7M: gōu
U+206D1𠛑7M: xián
U+206D2𠛒7M: guāto cut; to slice
U+206D3𠛓7M: liǔ
U+206D4𠛔7M: chǐ
U+206D5𠛕7M: guāi
U+206D6𠛖7M: chuān
U+206D8𠛘7M:
U+206D9𠛙7M:
U+206DA𠛚7M: shuā
U+206E1𠛡7M:
U+206E3𠛣7V: đứt
U+206E4𠛤7V: chém
U+206E5𠛥7M: bǐng
U+206E6𠛦7M:
U+206E9𠛩8M: jiǔ
U+206EA𠛪8M: tiāo, C: tiu1to cut open, sever
U+206EB𠛫8M: duǒ
U+206EC𠛬8C: jing4, T: hengpunish, torture
U+206ED𠛭8M: yān
U+206EE𠛮8M: quān
U+206F1𠛱8M: liè
U+206F3𠛳8M:
U+206F5𠛵8M: gēn
U+206F6𠛶8M: zhēn
U+206F8𠛸8M: fén
U+20701𠜁8M:
U+20703𠜃8M: jiù
U+20704𠜄8M:
U+20705𠜅8M: jiǎo
U+20708𠜈8M:
U+20709𠜉8M: jiǔ
U+2070B𠜋8M: chǒu
U+2070E𠜎8M: xiàn, C: sin3to castrate a fowl, a capon
U+2070F𠜏8V: đẽo
U+20710𠜐9M: kuài
U+20711𠜑9M: duì
U+20716𠜖9M: luō
U+20717𠜗9M:
U+20718𠜘9M: qìn
U+20719𠜙9M:
U+20724𠜤9M: qià
U+2072C𠜬9V: đẵn
U+2072D𠜭9V: đâm
U+2072E𠜮9V: húi
U+2072F𠜯9V: cạo
U+20731𠜱10M: pī, C: pai1to peel, pare
U+20732𠜲10M:
U+20733𠜳10M: bēng
U+20734𠜴10M: guǒ
U+20735𠜵10M: guā
U+20739𠜹10M:
U+2073C𠜼10M: qiāto claw; to pinch with the fingers
U+2073E𠜾10M: jué
U+20744𠝄10M:
U+20747𠝇10V: bào
U+20750𠝐10M: huā
U+20751𠝑10M: jiāo
U+20753𠝓10V: xẻ
U+20754𠝔10V: thái
U+20755𠝕10V: cùn
U+20756𠝖10V: tách
U+20757𠝗10V: đứt
U+20758𠝘10M: qià
U+2075A𠝚10M: zhá
U+2075B𠝛10M: qiā
U+2075D𠝝11M: zhé
U+2075E𠝞11M: chā
U+2075F𠝟11M: yǐng
U+20762𠝢11M: yān
U+20764𠝤11M: chōng
U+20768𠝨11M: chǐ
U+2076A𠝪11M: wān
U+2076B𠝫11V: mẻ
U+2076C𠝬11M: sōu
U+2076D𠝭11C: peng2(Cant.) to fell, cut; to sweep away
U+20772𠝲11M: kǎn
U+20773𠝳11M: yuán
U+20779𠝹11C: gaai3(Cant.) to cut with a knife or scissors
U+2077A𠝺11V: mổ
U+2077B𠝻11V: chạm
U+2077C𠝼11V: mổ
U+2077D𠝽11M: chóu
U+2077F𠝿12M: suǒ
U+20780𠞀12M:
U+20783𠞃12M: zhé
U+20784𠞄12M:
U+20786𠞆12M:
U+20788𠞈12M:
U+20789𠞉12M:
U+2078A𠞊12M: chā
U+20795𠞕12M: róng
U+20796𠞖12M: gòng
U+20797𠞗12M: què
U+20799𠞙12M:
U+2079B𠞛12V: thiến
U+2079E𠞞12M: tāo
U+2079F𠞟12V: cạo
U+207A0𠞠12V: chặt
U+207A1𠞡12V: gọt
U+207A2𠞢12V: băm
U+207A4𠞤12M:
U+207A7𠞧13M:
U+207A9𠞩13M: chì
U+207AC𠞬13M: gùn
U+207AD𠞭13M: lóuto carve; to hollow out
U+207AE𠞮13M: chuǎng
U+207AF𠞯13M: suǒ
U+207B0𠞰13M: jiǎo, C: ziu2to attack, destroy; to fatigue
U+207B1𠞱13M: jìn
U+207B3𠞳13C: gwaai2sedge; surname
U+207B5𠞵13M:
U+207B6𠞶13M: zhāi
U+207B8𠞸13V: đẽo
U+207B9𠞹13V: dứt
U+207BA𠞺13V: lần
U+207BE𠞾13M: jìn
U+207BF𠞿13M: cuì
U+207C0𠟀13V: đẽo
U+207C2𠟂14M: cèng
U+207C3𠟃14M: zǔn
U+207C5𠟅14M: zhào
U+207C8𠟈14M: piē
U+207C9𠟉14M: zhǎn
U+207CA𠟊14M:
U+207CB𠟋14M: yào
U+207CC𠟌14M:
U+207CD𠟍14M: chōng, C: cung1pierce
U+207D3𠟓14M: cuì
U+207D7𠟗14M: guā
U+207E3𠟣14M:
U+207E4𠟤14V: thiến
U+207E5𠟥14V: hoắt
U+207E6𠟦15M:
U+207E7𠟧15M: zhān
U+207E8𠟨15M: lìng
U+207E9𠟩15M:
U+207EA𠟪15M:
U+207F0𠟰15M:
U+207F2𠟲15V: vạc
U+207F6𠟶15M:
U+207F8𠟸15V: gặt
U+207F9𠟹15V: rựa
U+207FA𠟺16M:
U+207FB𠟻16M:
U+207FC𠟼16M: huán
U+20801𠠁16M: xiǎn
U+20803𠠃16M: qiān
U+20804𠠄16M: zhào
U+20809𠠉16V: bửa
U+2080A𠠊16V: cứng
U+2080B𠠋16M: cán
U+2080D𠠍17V:
U+2080E𠠎17M: kuò
U+2080F𠠏17M:
U+20810𠠐17M: róu
U+20811𠠑17V: tét
U+20814𠠔17M:
U+20817𠠗17M: liè
U+20819𠠙17V: rìu
U+2081A𠠚17V: xẻ
U+2081C𠠜18M: yīng
U+2081D𠠝18M:
U+20820𠠠18M:
U+20822𠠢19M: líng
U+20829𠠩20V: trước
U+2082A𠠪21M: wān
U+2082C𠠬21C: cim1
U+2082D𠠭21V: chớm
U+2082F𠠯24M: dié
U+20833𠠳4M: jiū
U+20835𠠵4M:
U+20836𠠶5M:
U+20837𠠷5M: kēng
U+20839𠠹6M: zhěn
U+20840𠡀6M:
U+20842𠡂7M:
U+20844𠡄7M:
U+2084A𠡊7M: hāng
U+2084E𠡎7V: rán
U+2084F𠡏7V: siêng
U+20851𠡑8M: zhuó
U+20852𠡒8M: duǐ
U+20854𠡔8M:
U+2085A𠡚8V: gắng
U+2085B𠡛8V: nhằn
U+2085C𠡜8M:
U+2085D𠡝8M:
U+2085E𠡞9M:
U+20860𠡠9C: loi6
U+20861𠡡9M: cán
U+20863𠡣9M: gěng
U+20864𠡤9M:
U+20865𠡥9M: shì
U+20867𠡧9V: rặn
U+2086D𠡭10M: líng
U+2086E𠡮10M: bēng
U+20871𠡱10M: duàn
U+20873𠡳10C: min5
U+20876𠡶10M: juān
U+20877𠡷10M: nǎo
U+20878𠡸10M:
U+2087A𠡺10V: khướt
U+2087B𠡻11M: zòng
U+20883𠢃11M: táng
U+20886𠢆12M: xiá
U+20887𠢇12M: hàn
U+2088C𠢌12M: lüè
U+2088D𠢍12M: qián
U+20891𠢑12V: nhọc
U+20893𠢓13M:
U+20894𠢔13M: ōu
U+20895𠢕13M: háo
U+20899𠢙13M: zhá
U+2089A𠢚13M: juàn
U+2089B𠢛13M: cóng
U+2089D𠢝13V: vâm
U+2089E𠢞13V: giúp
U+2089F𠢟13V: giúp
U+208A0𠢠14M:
U+208A1𠢡14M: zhá
U+208A2𠢢14M: yǒu
U+208A3𠢣14M: diàn
U+208A4𠢤14M: juéto urge, compel
U+208A5𠢥14M: bèi
U+208A9𠢩14M: yǎo
U+208AA𠢪14M: piē
U+208AC𠢬14V: lử
U+208B1𠢱15M: jìn
U+208B2𠢲15M: kǎi
U+208B3𠢳15M:
U+208B4𠢴15M: yǎng
U+208B5𠢵15M: jìn
U+208B9𠢹17M:
U+208C2𠣂18V: rướn
U+208C4𠣄19M: chān
U+208C7𠣇21M: niǎn
U+208C9𠣉23M: wàn
U+208CA𠣊25M:
U+208D0𠣐5M: yún
U+208D1𠣑6M: yāo
U+208D2𠣒6M: bāo
U+208D5𠣕7M: jūn, C: gwan1
U+208D6𠣖7M: xuán
U+208D8𠣘8M: zhōu
U+208DB𠣛8V: móc
U+208E0𠣠9M: kuì
U+208EA𠣪10M:
U+208EB𠣫10M: shào
U+208EC𠣬10M: sǔn
U+208F0𠣰11M:
U+208F2𠣲11M: kuǎi
U+208F3𠣳11M: pào
U+208F6𠣶12V: bịt
U+208FA𠣺13M: bào
U+208FE𠣾14M:
U+208FF𠣿14M: jiù
U+20900𠤀14M: rán
U+20904𠤄16M:
U+20906𠤆16V: chớ
U+2090A𠤊17M: qióng
U+2090C𠤌20V: chớ
U+2090D𠤍20M: zhōu
U+2090E𠤎2M: huà, C: cat1seven
U+2090F𠤏4M: bǎoa tithing
U+20915𠤕7M:
U+20916𠤖8C: me1
U+20917𠤗9M:
U+20918𠤘9M:
U+2091D𠤝9M: mào
U+20923𠤣12C: ci3
U+20926𠤦14M: ruǎn
U+20927𠤧14V: thìa
U+20929𠤩17V: bẩy
U+2092A𠤪181 O
U+2092B𠤫19M:
U+2092E𠤮6M: hán
U+20930𠤰6M: cóng
U+20934𠤴7M:
U+20939𠤹8M: quán
U+2093A𠤺8M: tiáo
U+2093C𠤼9M: diào
U+2093E𠤾9M: hán
U+20947𠥇9M:
U+20948𠥈9V: khám
U+2094D𠥍10M: ē
U+2094E𠥎11M: wéi
U+20950𠥐12M: cāng
U+20951𠥑12M: diào
U+20954𠥔12C: wui6
U+20955𠥕12M: è
U+20956𠥖13M:
U+20958𠥘13M: suǎn
U+20959𠥙14M: quán
U+2095C𠥜15M: è
U+2095D𠥝15M: ōu
U+2095E𠥞15M: xuán
U+20962𠥢16M:
U+20964𠥤18V: giấu
U+20966𠥦19M:
U+20968𠥨20M: móu
U+20970𠥰7M:
U+20974𠥴9M: hán
U+20979𠥹22C: au1
U+2097F𠥿4M: shí
U+20983𠦃6M:30 O
U+20984𠦄6K:
U+20988𠦈6M:
U+2098A𠦊6M: hán
U+2098B𠦋6M: jìng
U+2098C𠦌6M:40 Oforty
U+2098E𠦎6M: qìn
U+2098F𠦏6M: cuó
U+20990𠦐6M:
U+20992𠦒7M: bān
U+20997𠦗7M: duī
U+2099C𠦜8M:40 Oforty
U+209A7𠦧10M: zhī
U+209A8𠦨10M: luàn
U+209A9𠦩10V: mươi
U+209AA𠦪11M:
U+209AB𠦫11M:
U+209AC𠦬11M: guāi
U+209AF𠦯11V: gắn
U+209B2𠦲12M: pāng
U+209B3𠦳12V: nghìn
U+209B9𠦹13V: chục
U+209BA𠦺13V: rưỡi
U+209BB𠦻13V: lưng
U+209BF𠦿14V: xừng
U+209C0𠧀15M: zhū
U+209C5𠧅17M:
U+209C6𠧆17V: trọn
U+209C7𠧇17M:
U+209CC𠧌18V: nhẩy
U+209CD𠧍18V: nhú
U+209D2𠧒3M:
U+209D5𠧕6M:
U+209D6𠧖6M: chǔ
U+209D9𠧙7M: shào
U+209DA𠧚7M: chì
U+209DB𠧛7M:
U+209DF𠧟8M: réng
U+209E0𠧠8M: yóu
U+209E4𠧤8M: nǎi
U+209E7𠧧8C: sai1
U+209E9𠧩9M: huì, C: fui3an archaic form of U+6094 悔, to repent
U+209EA𠧪9M: tiáo
U+209EB𠧫9M: bǎn
U+209F0𠧰9M:
U+209F4𠧴10M: yóu
U+209F5𠧵10M: chì
U+209FF𠧿11M: héng
U+20A03𠨃12M: wài
U+20A06𠨆14M: xiè
U+20A0A𠨊15M: jué
U+20A0C𠨌33M: suī
U+20A0D𠨍4M: qīng
U+20A0E𠨎4M: zhuàn
U+20A11𠨑5C: mong4
U+20A15𠨕6M:
U+20A18𠨘7M:
U+20A1A𠨚9M:
U+20A1E𠨞10C: hing1spouse; minister
U+20A20𠨠12M:
U+20A21𠨡12V: trứng
U+20A22𠨢13M: jùn
U+20A25𠨥14M: liáo
U+20A26𠨦17M: yōu
U+20A2A𠨪18V: nghèo
U+20A2D𠨭5M:
U+20A32𠨲5M: yuè
U+20A35𠨵6M: bàng
U+20A38𠨸6M:
U+20A3B𠨻6M:
U+20A3E𠨾6M:
U+20A3F𠨿6M:
U+20A42𠩂7M: qiè
U+20A44𠩄7M: suǒ
U+20A46𠩆7M:
U+20A48𠩈7M: zhù
U+20A49𠩉7M: yuè
U+20A4F𠩏8M: jiāo
U+20A50𠩐8C: san4
U+20A54𠩔8M: shí
U+20A55𠩕8V:
U+20A57𠩗9M:
U+20A58𠩘9M: xiá
U+20A60𠩠9M: yuán
U+20A65𠩥9M: guó
U+20A67𠩧10M:
U+20A6A𠩪10M: cuì
U+20A6B𠩫10M:
U+20A6F𠩯10C: cyun4
U+20A75𠩵10M: lì, C: lik6to pass, go through
U+20A77𠩷10M: diǎn
U+20A7A𠩺11M: xī, C: lei4to split, rive, crack
U+20A7F𠩿13M:
U+20A82𠪂11M: biǎn
U+20A83𠪃11M: méi
U+20A84𠪄11M:
U+20A87𠪇12M: sǒu
U+20A8A𠪊12C: lim4
U+20A90𠪐12M: liú
U+20A91𠪑13M: guì
U+20A92𠪒13M:
U+20A97𠪗13M:
U+20A99𠪙14M: xǐ, C: jik6tent; caravan
U+20A9A𠪚14M: yín
U+20A9F𠪟14M:
U+20AA3𠪣14M: shè
U+20AA7𠪧14M:
U+20AAE𠪮15M:
U+20AB4𠪴15C: co2
U+20AB6𠪶15M: yuè
U+20AB7𠪷15M: hóng
U+20AB8𠪸15V: rạp
U+20ABA𠪺16M:
U+20ABB𠪻16M:
U+20AC2𠫂18C: lou4
U+20AC3𠫃18M: jué
U+20AC4𠫄18M: xiān
U+20AC5𠫅18V: dày
U+20AC6𠫆18V: dầy
U+20AC9𠫉21M: diān
U+20ACC𠫌23M:
U+20ACF𠫏24V: rột
U+20AD3𠫓3M:
U+20AD8𠫘4M: jiān
U+20ADB𠫛5M: bǎi
U+20ADC𠫜5M:
U+20ADD𠫝5M: zhǎng
U+20AE3𠫣6M:
U+20AE4𠫤6C: leon6stingy
U+20AE8𠫨7M: duì
U+20AEA𠫪86 O
U+20AED𠫭8M: cān, C: caam1to join
U+20AEE𠫮8M:
U+20AF6𠫶9M: tān
U+20AF7𠫷9M:
U+20AF8𠫸9M:
U+20AF9𠫹10M: shàn
U+20AFA𠫺10M: nián
U+20AFD𠫽113 O
U+20AFE𠫾11V: đi
U+20B03𠬃12V: bỏ
U+20B06𠬆13M: guàn
U+20B08𠬈13M:
U+20B09𠬉13V: tránh
U+20B0B𠬋13M: xīng
U+20B0D𠬍14C: zeon3
U+20B12𠬒15V: cút
U+20B13𠬓16M: zhěn
U+20B15𠬕17V: bỏ
U+20B16𠬖17V: bỏ
U+20B19𠬙19M:3 O
U+20B1B𠬛4M: mò, C: mong4to dive under water
U+20B1D𠬝4M: fú, C: fuk6submit
U+20B20𠬠4V: một
U+20B22𠬢5M: tāo, C: to1slippery
U+20B23𠬣5M: bàng
U+20B24𠬤5C: jik6
U+20B2A𠬪6M: biào
U+20B2C𠬬6M:
U+20B2E𠬮6M: jié
U+20B36𠬶7M: jìn, C: cam1to invade
U+20B3E𠬾8M: qiān
U+20B48𠭈9M:
U+20B49𠭉9M: jǐng
U+20B4B𠭋10M: chǐ
U+20B57𠭗11M: jǐng
U+20B64𠭤11V: trở
U+20B65𠭥12M: suì
U+20B6F𠭯13M: zhā
U+20B70𠭰13M:
U+20B74𠭴13M: zhuō(same as U+3441 㑁) short; of short stature
U+20B79𠭹13M: biàn
U+20B7F𠭿14M: tún
U+20B83𠮃15M:
U+20B86𠮆15M: fèi
U+20B8A𠮊16M:
U+20B8C𠮌16M: zhú
U+20B8F𠮏17C: jeoi6
U+20B91𠮑19M:
U+20B99𠮙4M:
U+20B9C𠮜4M:
U+20B9F𠮟5M: chì, C: cik1
U+20BA0𠮠5M: guǎ
U+20BA1𠮡5M: zhǐ
U+20BA8𠮨5M: réng, C: naai3(Cant.) to tie, tow; bring along
U+20BA9𠮩5V: léo(Cant.) an interjection; rare, specialized
U+20BAB𠮫6M: yōu
U+20BAD𠮭6M:
U+20BAF𠮯6M:
U+20BB0𠮰6M: pǐn
U+20BB3𠮳6M: yīng
U+20BB4𠮴6M: yāng
U+20BB5𠮵6M: màng
U+20BBD𠮽6M: lòng
U+20BBE𠮾6M: ǹ, V: ngọt
U+20BBF𠮿6M: sa, C: saan1, V: xôn
U+20BC0𠯀6M: chuān
U+20BC2𠯂6M:
U+20BC3𠯃6M:
U+20BC4𠯄6M: rèn
U+20BC5𠯅6V: dức
U+20BC6𠯆6C: jyu4
U+20BC7𠯇6V: rỉ
U+20BC8𠯈6M: dài, C: daai6phonetic
U+20BC9𠯉6M:
U+20BCB𠯋7M: yǐ, C: jai5, V: hề(Cant.) naughty, inferior
U+20BCD𠯍7M: rán
U+20BD0𠯐7M: huò
U+20BD1𠯑7M: guā, C: gwat6tongue
U+20BD3𠯓7M: zhé
U+20BD4𠯔7M:
U+20BD7𠯗7M: zā, C: saap3nipple; to suck
U+20BD8𠯘7M: bàn
U+20BD9𠯙7M: jié
U+20BDC𠯜7M: hōu
U+20BDF𠯟7M: xiàn, C: jin6
U+20BE0𠯠7M: huī, C: fai1
U+20BE6𠯦7C: cai3, V: thét(Cant.) to eat, take a meal
U+20BE9𠯩7M: zhā
U+20BEA𠯪7M: dāi, V: ngát
U+20BEB𠯫7M:
U+20BED𠯭7M:
U+20BEE𠯮7J-On: HIN HON, J-Kun: SHINA(J) nonstandard variant of 品 U+54C1, an article, product, commodity
U+20BEF𠯯7M: piàn
U+20BF0𠯰7M: shí
U+20BF1𠯱7M: liǎng
U+20BF2𠯲7M: yuè
U+20BF3𠯳7M:
U+20BF4𠯴7M: biàn
U+20BF7𠯷7M: réng
U+20BF9𠯹7M: réng, V: nhẵng
U+20BFB𠯻7C: waan6, V: ào
U+20BFC𠯼7V: dành
U+20BFD𠯽7C: zi1, V: chửi(Cant.) a final particle indicating affirmation
U+20BFE𠯾7V: tườu
U+20BFF𠯿7C: luk6, V: lóc
U+20C00𠰀7V: diếu
U+20C01𠰁7V: gáy
U+20C02𠰂7V: ngoen
U+20C03𠰃7V: nhảm
U+20C04𠰄7M:
U+20C05𠰅7M: zhī
U+20C07𠰇7M: jīn
U+20C08𠰈8M: wēng
U+20C09𠰉8M: chāo, V: nhậu
U+20C0B𠰋8M: qiū, C: jaau1(Cant.) left-handed
U+20C0C𠰌8C: mut1, V: máchto compress the lips
U+20C0D𠰍8M: zhǔ, C: zyu2, V: chõ
U+20C0F𠰏8M: zhá, V: mớm
U+20C10𠰐8M:
U+20C11𠰑8M: àn
U+20C13𠰓8M:
U+20C15𠰕8M: chū
U+20C16𠰖8M: yán
U+20C19𠰙8V: khen
U+20C1A𠰚8M: shì
U+20C1B𠰛8M:
U+20C1C𠰜8M: è
U+20C20𠰠8C: keoi5
U+20C2D𠰭8V: méo
U+20C32𠰲8C: eot1(Cant.) to belch
U+20C33𠰳8V: phĩnh
U+20C34𠰴8M: shí
U+20C37𠰷8C: lou4, V:
U+20C39𠰹8M: tuō
U+20C3A𠰺8M: dài, C: doi6, V: dạy
U+20C3B𠰻8M: wài, C: ngoi6
U+20C3C𠰼8M:
U+20C3D𠰽8M: rǒng
U+20C3E𠰾8M:
U+20C40𠱀8M: bō, V: phờ
U+20C41𠱁8C: tam3(Cant.) to fool, trick, cheat
U+20C42𠱂8C: dat1(Cant.) to put something or sit wherever one wishes; to rebuke, reproach
U+20C43𠱃8C: nip1(Cant.) thin, flat; poor
U+20C44𠱄8V: miệng
U+20C45𠱅8V: quai
U+20C46𠱆8V: dặng
U+20C47𠱇8V: hoẹt
U+20C48𠱈8V: thẻ
U+20C49𠱉8V: rịn
U+20C4A𠱊8V: sẽ
U+20C4B𠱋8V: rồ
U+20C4C𠱌8V: nhại
U+20C4D𠱍8V: phớm
U+20C50𠱐9M:
U+20C51𠱑9M: dōu
U+20C53𠱓9M: guǐ, C: ngai1(Cant.) to importune, beg
U+20C54𠱔9M: shòu
U+20C57𠱗9M: suō
U+20C58𠱘9M: nì, C: ngaak6(Cant.) contrary, opposing, against; disobedient
U+20C59𠱙9M: zhōu
U+20C5A𠱚9M: lòng
U+20C5B𠱛9M: bǐng
U+20C5C𠱜9M: zùn, V: chùn
U+20C5D𠱝9M:
U+20C5E𠱞9M: rǎn
U+20C60𠱠9M: líng
U+20C61𠱡9M:
U+20C64𠱤9M: lěi, V: tròi
U+20C65𠱥9M: è, C: fik1(Cant.) wrangling, a noise; fitful; a soft fabric with no body
U+20C67𠱧9M: zhòng
U+20C68𠱨9M:
U+20C6B𠱫9M: è
U+20C6F𠱯9M: zuò
U+20C72𠱲9M:
U+20C73𠱳9M: yǔn
U+20C76𠱶9V: vổ
U+20C77𠱷9C: ming1(Cant.) small
U+20C78𠱸9(Cant.) phonetic
U+20C7C𠱼9C: haau2
U+20C8A𠲊9M: xiè
U+20C8B𠲋9M: zuǐ
U+20C8C𠲌9M: shù
U+20C8D𠲍9M: diū, C: diu1
U+20C8E𠲎9M: fa
U+20C8F𠲏9M: rěn, V: nhắm
U+20C91𠲑9M: bāng
U+20C92𠲒9M: hán
U+20C93𠲓9M: hóng, V: hàng
U+20C94𠲔9M: yī, V: nhiếc
U+20C96𠲖9M: yī, C: ji1, V: eto grin, laugh
U+20C99𠲙9M:
U+20C9A𠲚9M:
U+20C9B𠲛9M: huí
U+20C9C𠲜9M: zhēng, C: zaang1, V: giành(Cant.) to owe
U+20C9F𠲟9V: gạn
U+20CA0𠲠9V: thầu
U+20CA1𠲡9V: hão
U+20CA2𠲢9V: đáu
U+20CA3𠲣9V: huýt
U+20CA4𠲤9V: nhở
U+20CA5𠲥9C: lai2, V: lẽ
U+20CA6𠲦9V: nhung
U+20CA7𠲧9V: thức
U+20CA8𠲨9V: trề
U+20CAE𠲮10M: jìng, V: khinh
U+20CB1𠲱10M:
U+20CB4𠲴10M: nóu
U+20CB5𠲵10M: qiè, C: gip3, V: mép(Cant.) phonetic
U+20CB7𠲷10M: dié
U+20CB9𠲹10M: jì, V: cãi
U+20CBA𠲺10M: yì, V: ngập
U+20CBB𠲻10M:
U+20CBD𠲽10M:
U+20CBE𠲾10M: shuò
U+20CBF𠲿10M: shuò, V: thốcto suck in
U+20CC0𠳀10M: yǒng
U+20CC1𠳁10M: kěn, C: kwan3to confine
U+20CC2𠳂10M: huá
U+20CC3𠳃10M: hòng
U+20CC7𠳇10M:
U+20CCA𠳊10M:
U+20CCB𠳋10M: qiǎn
U+20CCC𠳌10M: qià
U+20CCE𠳎10M:
U+20CCF𠳏10C: ce2(Cant.) interjection
U+20CD0𠳐10M: bāng, V: vâng
U+20CD1𠳑10V: ực
U+20CD2𠳒10V: lời
U+20CD3𠳓10C: bei3
U+20CD4𠳔10C: keoi5
U+20CD5𠳕10C: caau3(Cant.) to search
U+20CD6𠳖10C: dap6(Cant.) to strike, pound
U+20CD7𠳗10V: xác
U+20CD8𠳘10V: nhú
U+20CD9𠳙10V: thay
U+20CDA𠳚10V: cãi
U+20CDD𠳝10C: fau2, V: bựa
U+20CE8𠳨10V: hỏi
U+20CEC𠳬10M: jīng
U+20CED𠳭10M: kè, C: hak1
U+20CF3𠳳10M: āi
U+20CF4𠳴10M: lóu
U+20CF6𠳶10M:tongue-tied; to lisp
U+20CF9𠳹10M: chuáng, V: sằng
U+20CFA𠳺10V: lẩn
U+20CFC𠳼10M: sòng
U+20CFD𠳽10M: chéng
U+20CFF𠳿10M: wēi, C: mei5, V: vãi
U+20D02𠴂10M:
U+20D04𠴄10M: jiǔ
U+20D07𠴇10M: bīn
U+20D09𠴉10V: ngoẻn
U+20D0A𠴊10V: rở
U+20D0B𠴋10V: phào
U+20D0C𠴌10V: nhanh
U+20D0D𠴍10V: nhắn
U+20D0E𠴎10V: óc
U+20D0F𠴏10V: màng
U+20D10𠴐10V: núc
U+20D11𠴑10V: nở
U+20D12𠴒10V: rểnh
U+20D13𠴓10V: đay
U+20D14𠴔10V: chiềng
U+20D15𠴕10C: miu2, V: diễu(Cant.) to purse the lips; to wriggle
U+20D16𠴖10V: vọi
U+20D17𠴗10V: dỗ
U+20D18𠴘10V: thổn
U+20D19𠴙10V: bở
U+20D1A𠴚10V: toác
U+20D1B𠴛10V: gùng
U+20D1C𠴜10V: kẽ
U+20D1D𠴝10V: uông
U+20D1E𠴞10V: bạn
U+20D20𠴠10V: biếng
U+20D21𠴡10M: xiào
U+20D22𠴢10M: shēng
U+20D23𠴣10M: hǒu
U+20D24𠴤10V: vũm
U+20D25𠴥10V: ngoàm
U+20D26𠴦10M: zhù
U+20D28𠴨11M: guān, C: gwaan1
U+20D29𠴩11M:
U+20D2B𠴫11M: jì, V: thút
U+20D2D𠴭11M:
U+20D2F𠴯11M: shè
U+20D30𠴰11M: ǒu, C: gau6(Cant.) classifier for a piece or lump of something
U+20D31𠴱11M: hú, C: wu4
U+20D32𠴲11M: tà, C: daap6
U+20D33𠴳11M: xiáo(Cant.) a tiger or demon's howl; to argue, quarrel
U+20D35𠴵11M: zào
U+20D38𠴸11M:
U+20D39𠴹11M:
U+20D3A𠴺11M:
U+20D3B𠴻11M: tuō
U+20D3C𠴼11M: dào, V: đáu
U+20D3E𠴾11M:
U+20D46𠵆11C: daam3to carry on a pole; to bear; a burden
U+20D47𠵇11C: keu4(Cant.) peculiar, strange
U+20D48𠵈11C: mui2(Cant.) to suck or chew without using the teeth
U+20D49𠵉11C: hong4(Cant.) hope
U+20D4B𠵋11V: nẹt
U+20D4C𠵌11C: ji4
U+20D4D𠵍11C: zaat3
U+20D4E𠵎11C: gu1
U+20D4F𠵏11V: xạp
U+20D50𠵐11V: mép
U+20D58𠵘11C: mun4, V: mồmphonetic
U+20D5A𠵚11V: ngán
U+20D60𠵠11M: zhāi
U+20D63𠵣11M:
U+20D66𠵦11M: wǔ, C: ng5resist
U+20D67𠵧11M: zhén
U+20D68𠵨11M: de, V: ngáy
U+20D69𠵩11M: hē, C: go2, V: quở(Cant.) that
U+20D6B𠵫11M: āng
U+20D6C𠵬11M:
U+20D6D𠵭11M:
U+20D6E𠵮11M: fěn
U+20D6F𠵯11M: guā, C: gwit1(Cant.) onomatopoetic
U+20D71𠵱11C: ji1, V: e
U+20D73𠵳11M:
U+20D74𠵴11C: ming6
U+20D77𠵷11M: xuàn
U+20D78𠵸11M: hān
U+20D79𠵹11M: gāng
U+20D7A𠵺11M:
U+20D7B𠵻11M: zōng
U+20D7C𠵼11M: mèng, C: mang1(Cant.) scars on the eyelid; phonetic
U+20D7D𠵽11C: faat3, V: phậpphonetic
U+20D7E𠵾11M: huò, C: waak1(Cant.) eloquent, sharp-tongued
U+20D7F𠵿11C: pe5(Cant.) a pair (from the Engl.); to stagger
U+20D80𠶀11V: thăm
U+20D81𠶁11V: nhử
U+20D82𠶂11V: sủa
U+20D83𠶃11V: ngoạm
U+20D84𠶄11V: gạ
U+20D85𠶅11V: trêu
U+20D86𠶆11V: mời
U+20D87𠶇11V: viếng
U+20D88𠶈11C: se5, V: sỗexcellent
U+20D89𠶉11V: bặng
U+20D8A𠶊11V: phà
U+20D8B𠶋11V: rỉa
U+20D8C𠶌11V: cặn
U+20D8D𠶍11V: chũm
U+20D8E𠶎11V: bẻ
U+20D8F𠶏11V: phỉnh
U+20D90𠶐11V: nghễnh
U+20D91𠶑11V: u
U+20D92𠶒11V: đắt
U+20D93𠶓11V: bẻo
U+20D94𠶔11V: quại
U+20D95𠶕11V: nhàu
U+20D96𠶖11C: wong2, V: uống
U+20D97𠶗11V: sực
U+20D98𠶘11V: sắt
U+20D99𠶙11V: bộp
U+20D9A𠶚11V:
U+20D9B𠶛11V: kiêng
U+20D9C𠶜11C: zai3, V: chế(Cant.) to do, work; to be willing
U+20D9D𠶝11V: sựa
U+20D9E𠶞11V: nhính
U+20D9F𠶟11V: ép
U+20DA0𠶠11V: trẹ
U+20DA1𠶡11V: trối
U+20DA2𠶢11V:
U+20DA3𠶣11V: mai
U+20DA4𠶤11V: sượng
U+20DA5𠶥11C: kung4, V: khúnga bunch, branch
U+20DA6𠶦11V: mẹo
U+20DA7𠶧11M: diān, C: dim6(Cant.) straight, vertical; OK; to pick up with the fingers; verbal aspect marker of successful completion
U+20DA8𠶨11M:
U+20DAB𠶫11M:
U+20DAC𠶬11M: nàng
U+20DAE𠶮11C: hei2joy
U+20DAF𠶯11V: chụt
U+20DB0𠶰11M: diāo
U+20DB1𠶱11M: luò
U+20DB2𠶲11M: kè, C: gap6(Cant.) to stare at; to take a big bite
U+20DB7𠶷12M:
U+20DB8𠶸12M: jué
U+20DB9𠶹12M:
U+20DBB𠶻12M:
U+20DBE𠶾12M:
U+20DBF𠶿12M: niè
U+20DC0𠷀12M: rǔn
U+20DC1𠷁12M: qián
U+20DC2𠷂12M: dài
U+20DC3𠷃12M: shāo
U+20DC4𠷄12M:
U+20DC5𠷅12M: zhú
U+20DC7𠷇12M: shī, V: thè
U+20DC8𠷈12M: lǜ, C: leot6
U+20DC9𠷉12M: jiā
U+20DCA𠷊12M: pián
U+20DCB𠷋12M: hòu
U+20DCC𠷌12M:
U+20DCD𠷍12M:
U+20DCE𠷎12M: chóu
U+20DCF𠷏12M:
U+20DD0𠷐12M: jìng
U+20DD1𠷑12M:
U+20DD2𠷒12M: zhāi
U+20DD3𠷓12M: xīn
U+20DD6𠷖12M: biàn
U+20DD9𠷙12M:
U+20DDE𠷞12M:
U+20DDF𠷟12M: jiè
U+20DE2𠷢13M: xián
U+20DE4𠷤12V: phào
U+20DE5𠷥12V: đành
U+20DE6𠷦12V: miếng
U+20DF8𠷸12M: é
U+20DFA𠷺12M:
U+20DFB𠷻12M: piāo
U+20DFF𠷿12M:
U+20E01𠸁12M: pài
U+20E02𠸂12M: tū, V: giọt
U+20E04𠸄12M: yīng, C: jing1, V: inh
U+20E09𠸉12C: kak1(Cant.) to block, obstruct
U+20E0A𠸊12C: tap1(Cant.) an intensifying particle
U+20E0D𠸍12C: mei5, V:
U+20E0E𠸎12C: naa1(Cant.) and, with
U+20E0F𠸏12C: ge2(Cant.) final particle
U+20E10𠸐12C: kam1(Cant.) to endure, last
U+20E11𠸑12C: soek3(Cant.) soft, sodden
U+20E12𠸒12C: bou2, V: bảu(Cant.) 生𠸒人, a stranger
U+20E13𠸓12V: quát
U+20E14𠸔12V: nịu
U+20E15𠸕12V: dặn
U+20E16𠸖12C: ling4
U+20E17𠸗12V: xưa
U+20E18𠸘12V: tục
U+20E19𠸙12V: sống
U+20E1A𠸚12V: cảu
U+20E1B𠸛12V: tên
U+20E1C𠸜12V: tên
U+20E1D𠸝12C: saap3
U+20E1E𠸞12V: đúm
U+20E1F𠸟12V: bai
U+20E20𠸠12V:
U+20E21𠸡12V: hực
U+20E22𠸢12V: phức
U+20E23𠸣12V: hòng
U+20E24𠸤12V: giãi
U+20E25𠸥12V: kể
U+20E26𠸦12V: khan
U+20E27𠸧12V: khạc
U+20E28𠸨12V: láy
U+20E29𠸩12V: rên
U+20E2A𠸪12V: vặc
U+20E2B𠸫12V: tâu
U+20E2C𠸬12V: xầm
U+20E2E𠸮12M: xiǎng
U+20E31𠸱12M: nuò
U+20E32𠸲12M:
U+20E33𠸳12M:
U+20E34𠸴12M: xiè
U+20E38𠸸13M: zhēn
U+20E39𠸹13M:
U+20E3A𠸺13M: nì, C: ngaak6, V: ngách(Cant.) contrary, opposing
U+20E3C𠸼12V: mời
U+20E3D𠸽12V: chìa
U+20E3E𠸾12V: mấp
U+20E40𠹀13M: xùn
U+20E41𠹁13M:
U+20E43𠹃13M: àng
U+20E44𠹄13M: hàn
U+20E45𠹅13M: hōng
U+20E46𠹆13M: dān
U+20E48𠹈13M: nuó
U+20E4A𠹊13M: cǎo
U+20E4B𠹋13M:
U+20E4C𠹌13M: něng(Cant.) uncommon, rare; penis (vulg.)
U+20E4D𠹍13M: yǒng
U+20E4E𠹎13M: xiāo
U+20E50𠹐13M: chuǎ
U+20E51𠹑13M: yào
U+20E53𠹓13M:
U+20E54𠹔13M: táng
U+20E55𠹕13M: bào
U+20E56𠹖13M: chǎn
U+20E57𠹗13V: chát
U+20E58𠹘13M:
U+20E5B𠹛13M: hái, V:
U+20E5D𠹝13M: chóu
U+20E5F𠹟13M: jiǎn
U+20E60𠹠13M: zuō
U+20E64𠹤13M: wèi
U+20E65𠹥13M:
U+20E66𠹦13M:
U+20E6D𠹭13C: ko1(Cant.) to call (Engl. loan-word)
U+20E6F𠹯13V: bẹ
U+20E70𠹰15V: bèm
U+20E71𠹱15V: khừ
U+20E72𠹲15V: chứ
U+20E73𠹳13C: git6, V: cợt(Cant.) thick, viscous, dense
U+20E74𠹴13V: quằn
U+20E77𠹷13C: ngo4(Cant.) to speak tirelessly
U+20E78𠹸13C: kam2(Cant.) to cover, close up
U+20E79𠹹13C: lan4to hurry
U+20E7A𠹺13C: maai4(Cant.) verbal aspect marker for completion or movement towards
U+20E7B𠹻13C: zam6(Cant.) classifier for smells
U+20E7C𠹼13V: rỉa
U+20E7D𠹽13V: cay
U+20E7E𠹾13V: chịu
U+20E87𠺇13C: hei2joy
U+20E8C𠺌13C: gwe1(Cant.) timid
U+20E90𠺐13M: huàn
U+20E92𠺒13M:
U+20E94𠺔13M: pèn
U+20E95𠺕13M: liū, V: trêu
U+20E96𠺖13M:
U+20E97𠺗13M: miē
U+20E98𠺘13M: làng, C: long2(Cant.) hard to get along with; to rinse, spread thin
U+20E99𠺙13M: tuì, V: thối
U+20E9A𠺚13M: bān, V: băn
U+20E9D𠺝13M: gē, C: gaak3(Cant.) final particle
U+20E9F𠺟13M: kù, V: khò
U+20EA0𠺠13V: lúng
U+20EA2𠺢13M: jiā(Cant.) final particle
U+20EA3𠺣13M:
U+20EA5𠺥13V: chịu
U+20EA6𠺦13V: chói
U+20EA7𠺧13V: diều
U+20EA8𠺨13V: rỉ
U+20EA9𠺩13V: trơu
U+20EAA𠺪13(Cant.) in a rush; slovenly
U+20EAB𠺫13C: leu1(Cant.) strange, peculiar
U+20EAC𠺬13C: he2(Cant.) final particle
U+20EAD𠺭13V: bỗng
U+20EAE𠺮13V: thè
U+20EAF𠺯13V: vòng
U+20EB0𠺰13V: xằng
U+20EB1𠺱13V: húng
U+20EB2𠺲13V: chán
U+20EB3𠺳13V: ghê
U+20EB4𠺴13V: hát
U+20EB5𠺵13V: chắc
U+20EB6𠺶13C: naap6, V: nớp
U+20EB7𠺷13V: choạc
U+20EB8𠺸13V: tỉm
U+20EB9𠺹13V: ri
U+20EBA𠺺13V: qué
U+20EBB𠺻13V: cốp
U+20EBC𠺼13V: xui
U+20EBD𠺽13V: sượt
U+20EBE𠺾13V: chau
U+20EBF𠺿13V: ngoan
U+20EC0𠻀13V:
U+20EC1𠻁13V: gương
U+20EC2𠻂13V: ngốn
U+20EC3𠻃13V: han
U+20EC4𠻄13V: oang
U+20EC5𠻅13V: bẹp
U+20EC6𠻆13V: giận
U+20EC7𠻇13V: dại
U+20EC8𠻈13V: ớn
U+20EC9𠻉13V: quát
U+20ECA𠻊13V: tuệch
U+20ECB𠻋13V: bựa
U+20ECD𠻍13M: huàn
U+20ECF𠻏13M:
U+20ED0𠻐13M: luò
U+20ED2𠻒13V: ngoạm
U+20ED3𠻓13V: thòi
U+20ED7𠻗14M: lí, C: le4(Cant.) imperative final particle
U+20ED8𠻘14C: zeot6(Cant.) sound of eating (onomatopoetic)
U+20ED9𠻙14M:
U+20EDA𠻚14M:
U+20EDC𠻜14M: shuì
U+20EDD𠻝14M: shēn, C: caam1
U+20EDE𠻞14M: kǎng
U+20EDF𠻟14M: chì
U+20EE0𠻠14M: líng
U+20EE1𠻡14M: luǒ
U+20EE4𠻤14M: yǎn, V: dớn
U+20EE5𠻥14M: zhào, V: sạo
U+20EE6𠻦14M: chuǎ
U+20EE7𠻧14M:
U+20EE8𠻨14M: qǐn
U+20EEA𠻪14M: tán, V: ngoạn
U+20EEB𠻫14M: fèn
U+20EEC𠻬14M:
U+20EF1𠻱14M: líng
U+20EF4𠻴14M: lǎng, C: long2(Cant.) to rinse
U+20EF5𠻵14V: mảng
U+20EF7𠻷14V: hẹn
U+20EF8𠻸14C: zi6
U+20EF9𠻹14C: tim1
U+20EFA𠻺14C: aa6(Cant.) final particle
U+20EFB𠻻14C: bai3(Cant.) noise, clamor
U+20EFC𠻼14C: dau6, V: nhậufather
U+20EFD𠻽14V: mồi
U+20F15𠼕14C: paai2, V: vời(Cant.) a suffix indicating time
U+20F16𠼖14M: lán, V: lảm
U+20F17𠼗14M: zàn, C: zaam2to blink
U+20F18𠼘14M:
U+20F1D𠼝14M: lí, C: lei4
U+20F1E𠼞14M: āammonia (obsolete)
U+20F1F𠼟14M: lüè
U+20F20𠼠14M: zhǐ
U+20F21𠼡14M: chóu
U+20F22𠼢14M: jiàng
U+20F24𠼤14M: jiān
U+20F26𠼦14C: maan4, V: mướn
U+20F29𠼩14M: lún
U+20F2A𠼪14M: yí, V: dày
U+20F2C𠼬14M: shāng
U+20F2D𠼭14C: but1(Cant.) sound of a car-horn (onomatopoetic)
U+20F2E𠼮14C: ngai1(Cant.) to urge, importune; a lie, fib
U+20F2F𠼯14V: hớ
U+20F30𠼰14C: kang1
U+20F31𠼱14(Cant.) to spit out; to pester, nag
U+20F32𠼲14V: nhôi
U+20F33𠼳14V: cằn
U+20F34𠼴14V: khoạch
U+20F35𠼵14V: dành
U+20F36𠼶14V: nín
U+20F37𠼷14V: thay
U+20F38𠼸14V: ện
U+20F39𠼹14V: gằn
U+20F3A𠼺14V: dặn
U+20F3B𠼻14M: jī, C: gi1a particle used in transliteration
U+20F3C𠼼14V: bĩu
U+20F3D𠼽14V: mách
U+20F3E𠼾14V: sòng
U+20F3F𠼿14V: rẳn
U+20F40𠽀14V: ngáu
U+20F41𠽁14V: xớ
U+20F42𠽂14V: đần
U+20F43𠽃14C: zap1, V: chiếpa handful, tuft
U+20F44𠽄14V: thăm
U+20F45𠽅14V: thùng
U+20F46𠽆14V: nuốt
U+20F47𠽇14V: nạt
U+20F48𠽈14V: thỉn
U+20F49𠽉14V: thầm
U+20F4A𠽊14V: mởn
U+20F4B𠽋14V: nấc
U+20F4C𠽌14C: syut1, V: toét(Cant.) sound of something rushing by
U+20F4D𠽍14V: rầm
U+20F4E𠽎14V: nhai
U+20F4F𠽏14V: hám
U+20F50𠽐14V: ngớ
U+20F51𠽑14V: xịa
U+20F52𠽒14C: neng2, V: nhỉnh(Cant.) classifier for hats
U+20F53𠽓14V: ngốn
U+20F54𠽔14V: thưa
U+20F55𠽕14V: thẹp
U+20F56𠽖14V: giục
U+20F57𠽗14V: nhẳn
U+20F58𠽘14V: hẳng
U+20F59𠽙14V: nhả
U+20F5A𠽚14V: chồng
U+20F5B𠽛14V: oàm
U+20F5C𠽜14M:
U+20F5D𠽝14M: nín
U+20F5E𠽞14V: hổn
U+20F61𠽡15M: huì
U+20F63𠽣15M: zhā
U+20F64𠽤15C: kik1(Cant.) to block, obstruct; head; phonetic
U+20F66𠽦15M: hǎn
U+20F68𠽨15M: yǐn
U+20F69𠽩15M:
U+20F6A𠽪15M: ān
U+20F6B𠽫15M: xiā
U+20F6C𠽬15M:
U+20F6E𠽮15V:
U+20F70𠽰15M:
U+20F71𠽱15M: jiǎn
U+20F72𠽲15M: pán
U+20F75𠽵15M:
U+20F76𠽶15M: chuài
U+20F77𠽷15M:
U+20F79𠽹15M: chá
U+20F7B𠽻15M: zhé
U+20F7C𠽼15M:
U+20F7E𠽾15M: pēn
U+20F7F𠽿15M:
U+20F80𠾀15M: zhé, V: húp
U+20F86𠾆15M:
U+20F87𠾇15M: dōu
U+20F89𠾉15M: chóu
U+20F8B𠾋15M: zuǐ
U+20F8C𠾌15M:
U+20F8D𠾍15C: he3(Cant.) to flick something off in a disorderly way
U+20F8F𠾏15M: shē, C: ce1(Cant.) interjection
U+20F90𠾐15M: lóng, C: lung4
U+20F92𠾒15V: nhả
U+20F93𠾓15V: trếu
U+20F94𠾔15V: thuế
U+20F95𠾕15V: đòi
U+20F9B𠾛15V: ngoàng
U+20FA2𠾢15M: shù
U+20FA3𠾣15V: rùm
U+20FA4𠾤15M: jìn
U+20FA5𠾥15M: líng
U+20FA6𠾦15V: bai
U+20FA8𠾨15M: kāng
U+20FA9𠾩15M:
U+20FAB𠾫15M:
U+20FAC𠾬15M: jìn
U+20FAD𠾭15C: we5(Cant.) soft fabric with no body
U+20FAE𠾮15M: chuān
U+20FB2𠾲15M: yuè
U+20FB4𠾴15C: bang6(Cant.) phonetic
U+20FB5𠾵15C: zaa1(Cant.) final particle
U+20FB6𠾶15C: ging2
U+20FB7𠾷15V: váo
U+20FB8𠾸15V: sêu
U+20FB9𠾹15V: nuốt
U+20FBA𠾺15V: thẹn
U+20FBB𠾻15V: giạm
U+20FBC𠾼15V: toẹt(Cant.) phonetic
U+20FBD𠾽15V: nhún
U+20FBE𠾾15V: nhấp
U+20FBF𠾿15V: hẫng
U+20FC0𠿀15V: sáo
U+20FC1𠿁15C: si1, V: khì
U+20FC2𠿂15V: xép
U+20FC3𠿃15V: môi
U+20FC4𠿄15V: ngậu
U+20FC6𠿆15M: mǎi
U+20FC7𠿇16M: xiè
U+20FC8𠿈16M: jiū, V: rầu
U+20FC9𠿉16M:
U+20FCB𠿋16M: yuè
U+20FCF𠿏16M: jiān
U+20FD1𠿑16M: hán
U+20FD2𠿒16V: hét
U+20FD3𠿓16M:
U+20FD4𠿔16M: huì
U+20FD5𠿕16M: qiào
U+20FD7𠿗16M:
U+20FD8𠿘16M: zuǐ
U+20FDA𠿚16V: nhịp
U+20FDB𠿛16M:cry used in calling pigs
U+20FDC𠿜16M: huà
U+20FDD𠿝16M: chū
U+20FDE𠿞16M: shǎn
U+20FDF𠿟16M: wò, C: ak1
U+20FE0𠿠16M:
U+20FE1𠿡16M: zhuó
U+20FE2𠿢16M: xián
U+20FE3𠿣16M:
U+20FE4𠿤16M: guó
U+20FE5𠿥16M: kuì
U+20FEA𠿪16C: gaa2(Cant.) final particle
U+20FEB𠿫16C: saau4(Cant.) shabby
U+20FEC𠿬16C: soe4(Cant.) ignorant
U+20FED𠿭16C: wet1(Cant.) to go somewhere to have a good time
U+20FEE𠿮16V: ẫm
U+20FEF𠿯16V: ngùi
U+20FF0𠿰16V: sứt
U+20FF1𠿱16V: nhạo
U+20FF2𠿲16V: đắt
U+20FF3𠿳16V: lèm
U+20FF4𠿴16V: ngáy
U+20FF5𠿵16V: khắn
U+20FF6𠿶16V: choán
U+20FF7𠿷16V: nháo
U+20FF8𠿸16V: ngạt
U+20FF9𠿹16V: nhẩm
U+20FFF𠿿16V: ngợi
U+21002𡀂16V: lôi
U+21007𡀇16V: đổng
U+21011𡀑16M: zhōu
U+21014𡀔15M: lù, C: lou6, V: rốused in transliteration
U+21016𡀖16M:
U+21017𡀗16M: shí
U+21018𡀘16M: yìng
U+21019𡀙16M:
U+2101D𡀝16C: nam6(Cant.) sound asleep
U+2101E𡀞16C: zip1(Cant.) a Jeep; to wave, beckon
U+21020𡀠16C: bei6, V: bịaor; emphatic particle; (Cant.) particle implying doubt
U+21021𡀡16V: ních
U+21022𡀢16V: tuông
U+21023𡀣16V: cằn
U+21024𡀤16V: đù
U+21025𡀥16V: phào
U+21026𡀦15V: ồn
U+21027𡀧16V: oái
U+21028𡀨16V:
U+21029𡀩16C: lok1, V: lác(Cant.) onomatopoetic
U+2102A𡀪16V: vời
U+2102B𡀫16V: bấm
U+2102C𡀬16V: tủi
U+2102D𡀭16V: cạu
U+2102E𡀮16V: nếu
U+2102F𡀯16V: chuyện
U+21030𡀰16V: thôi
U+21031𡀱16V: hào
U+21032𡀲16C: goi1, V: cay(Cant.) phonetic
U+21033𡀳16V: quằn
U+21034𡀴16V: ủa
U+21035𡀵16V: khoác
U+21036𡀶16V: ngòn
U+21037𡀷16V: rộn
U+21039𡀹16M: zhì
U+2103A𡀺16M: xié
U+2103D𡀽17M:
U+2103E𡀾17M: è
U+2103F𡀿17M: lǜ, V: rủ
U+21040𡁀17M: hàn
U+21041𡁁17M:
U+21046𡁆17M: luò
U+21047𡁇17M: chuò
U+21048𡁈17M: fàn
U+21049𡁉17M: zhí
U+2104A𡁊17M: yìng
U+2104B𡁋17M: wěn
U+2104C𡁌17M:
U+2104D𡁍17M: ài
U+2104E𡁎17M: yú, V: dở
U+2104F𡁏17C: am1(Cant.) soft rice or food for a baby
U+21051𡁑17M: huā
U+21053𡁓17M: liè
U+21054𡁔17M: jīng
U+21055𡁕17M:
U+21059𡁙17V: kháy
U+2105A𡁚17V: hớn
U+2105B𡁛17V: nôn
U+2105C𡁜17C: wo5, V: hoẹ(Cant.) particle to close a quote
U+2105D𡁝17V: hắng
U+2105E𡁞17V: xào
U+21064𡁤17V: cạc
U+21067𡁧17M: zāng
U+21068𡁨17M: duì
U+2106A𡁪17M:
U+2106E𡁮17M:
U+2106F𡁯17C: dyut1(Cant.) to pout
U+21070𡁰17M:
U+21071𡁱17M:
U+21073𡁳17M: zhàn
U+21074𡁴17M: tuán
U+21075𡁵17C: gan2(Cant.) aspect marker for continuous action
U+21076𡁶17C: zit1(Cant.) to scratch an itch
U+21077𡁷17C: doeng1(Cant.) a sharp point; to peck
U+21078𡁸17C: kwaat1(Cant.) a circle, ring
U+21079𡁹17V: dỗ
U+2107A𡁺17V: ngốn
U+2107B𡁻17C: ziu1(Cant.) to beat someone up
U+2107C𡁼17V: phều
U+2107D𡁽17V: chạ
U+2107E𡁾17V: thót
U+2107F𡁿17V:
U+21080𡂀17V: khào
U+21081𡂁17V: xổng
U+21082𡂂17V: ngỡ
U+21083𡂃17V: hún
U+21084𡂄17V: phở
U+21085𡂅17V: mõm
U+21086𡂆17V: rệu
U+21087𡂇17V: mớm
U+21088𡂈17C: buk6, V: vọc(Cant.) to lie prone; to bend over
U+21089𡂉17V: thè
U+2108A𡂊17M:
U+2108C𡂌17V: xỉn
U+2108D𡂍17V: eng
U+2108E𡂎17V: lóc
U+2108F𡂏18M: liè
U+21091𡂑18V: bàn
U+21092𡂒18M: zhì, V: chợt
U+21093𡂓18M: shī, V: thách
U+21095𡂕18M: lǎo
U+21096𡂖18M: lài, C: lai2(Cant.) unrestrained
U+21097𡂗18M: wěi
U+21098𡂘18M: páo
U+21099𡂙18M: chí, V: trề
U+2109A𡂚18M: yǐng
U+2109B𡂛18M: dòu
U+2109D𡂝18M: dòu, C: zuk6(Cant.) to choke and cough
U+2109F𡂟18M: bào
U+210A0𡂠18M: qiè
U+210A1𡂡18M: shù
U+210A3𡂣18M: zhí
U+210A9𡂩18M: liè
U+210AA𡂪18C: ze1(Cant.) only, merely; a final particle of intimacy
U+210AB𡂫18M: péng
U+210AD𡂭18M: zhē
U+210AE𡂮18V: ngau
U+210AF𡂯18V: rẳng
U+210B0𡂰18V: răn
U+210B1𡂱18V: đắng
U+210B2𡂲18V: rày
U+210B3𡂳18V: trối
U+210B4𡂴18C: lin4
U+210B5𡂵18V: nhảnh
U+210B7𡂷18V: khoăn
U+210B9𡂹18V: thỏm
U+210BF𡂿18M: ōu
U+210C0𡃀18(Cant.) a musical instrument
U+210C1𡃁18C: leng1(Cant.) member of a triad; young
U+210C2𡃂18M: xiè
U+210C3𡃃18M:
U+210C4𡃄18M: lài
U+210C5𡃅18M: yíng
U+210C6𡃆18M: cēng
U+210C7𡃇18C: bai6(Cant.) exclamation
U+210C8𡃈18C: aak3(Cant.) a lasso; a circle, frame
U+210C9𡃉18C: gaa3(Cant.) final particle
U+210CA𡃊18V: khẽ
U+210CB𡃋18V: tròn
U+210CC𡃌18V: nhặng
U+210CD𡃍18V: chém
U+210CE𡃎18V: phàn
U+210CF𡃏18C: doe6, V: doạ(Cant.) to droop, hang down
U+210D0𡃐18V: dặn
U+210D1𡃑18V: thánh
U+210D2𡃒18V: bốc
U+210D3𡃓18C: bo3, V: bựa(Cant.) final particle for emphasis
U+210D4𡃔18V: trêu
U+210D5𡃕18V: gùng
U+210D6𡃖18M: lē, V: lựacall for pigs
U+210D7𡃗18V: mua
U+210D8𡃘18V: nhồm
U+210D9𡃙18V: mút
U+210DA𡃚18V: rền
U+210DB𡃛18V: ngợi
U+210DC𡃜18V: xạc
U+210DD𡃝18M: lùn
U+210E1𡃡19M: lóng
U+210E2𡃢19M:
U+210E4𡃤19C: laai6(Cant.) to leave behind, omit
U+210E6𡃦19M: lìn
U+210E7𡃧19C: heoi1to puff, sigh
U+210E9𡃩19M: guī
U+210F3𡃳19M: xīng
U+210F4𡃴19C: ceoi4(Cant.) smell, odor
U+210F5𡃵19(Cant.) to cover, bury; push from behind
U+210F6𡃶19C: sek3(Cant.) to like, love; to kiss
U+210F7𡃷19M:
U+210F8𡃸19M:
U+210F9𡃹19V: chén
U+210FA𡃺19V: ghẹo
U+210FB𡃻19V: đắng
U+210FC𡃼19V: thèo
U+210FD𡃽19V: nhô
U+210FE𡃾19V: phắc
U+210FF𡃿19V: thớt
U+21100𡄀19V: lạ
U+21101𡄁19V: lúm
U+21107𡄇19M: qǐng
U+2110D𡄍19V: rúc
U+2110E𡄎19C: gam2, V: gặmembroidered; surname
U+2110F𡄏19V: hấm
U+21110𡄐19V: úng
U+21111𡄑20M: jiān
U+21112𡄒20M: dào
U+21113𡄓20M: jiǎn
U+21114𡄔20M: qìng
U+21115𡄕20M: xiè
U+21116𡄖20M: yìng
U+2111F𡄟20M: há, C: haa1(Cant.) onomatopoetic, the sound of panting
U+21121𡄡20M: zhe, C: zaai1, V: chay(Cant.) emphatic particle
U+21122𡄢20M: shē
U+21123𡄣20M:
U+21124𡄤20M: huán
U+21125𡄥20V: liếm
U+21126𡄦20V: lom
U+21127𡄧20V: dẳng
U+21128𡄨20V: nôn
U+21129𡄩20V: khấn
U+2112A𡄪20V: toe
U+2112B𡄫20V: khem
U+2112C𡄬20V: hùn
U+2112D𡄭20V: thủng
U+2112E𡄮20V: rèn
U+2112F𡄯20C: jik1, V: ực(Cant.) hiccough
U+21130𡄰20V: tốt
U+21131𡄱21M:
U+21132𡄲21M:
U+21133𡄳21M:
U+21134𡄴21M: huò
U+21135𡄵21M: yī, C: ji1(Cant.) to grin, laugh
U+21137𡄷21M:
U+21139𡄹21M: luàn
U+2113B𡄻21M: yì, C: ji3
U+2113D𡄽21C: soe4(Cant.) to slide down
U+2113E𡄾21V: cẳn
U+21142𡅂21M:
U+21143𡅃21M: páng
U+21144𡅄21M: tán
U+21145𡅅21M: é
U+21146𡅆21M: zāng
U+21147𡅇21M: cóng
U+21148𡅈21C: laa3(Cant.) a particle implying completion, certainty, or urgency
U+21149𡅉21V: dắng
U+2114A𡅊21V: bún
U+2114B𡅋21V: hụm
U+2114C𡅌21V: giỡn
U+2114D𡅍21V: nhẻo
U+2114E𡅎21V: tróm
U+2114F𡅏21C: lai2, V: lẫy(Cant.) to accuse, slander; to turn, sprain
U+21150𡅐21V: lành
U+21151𡅑21V: ngọng
U+21152𡅒21V: nhẩu
U+21153𡅓21M: zhāi
U+21155𡅕21M: xǐ, K:
U+21156𡅖21M: mǎng
U+21158𡅘22M:
U+21159𡅙22M: yùn
U+21160𡅠22V: xằng
U+21161𡅡22M: è
U+21162𡅢22V: gặm
U+21165𡅥22M: dié
U+21167𡅧22V: năn
U+21168𡅨22V: thèm
U+21169𡅩22V: dẻm
U+2116A𡅪22V: nguyền
U+2116B𡅫22V: ghẹo
U+2116C𡅬22V: hoai
U+2116D𡅭22M: guān
U+2116F𡅯22V: ỏn
U+21171𡅱23M: huàn
U+21173𡅳23V: khuyên
U+21175𡅵23M: shì
U+21176𡅶23M: jiǎn
U+21177𡅷23V: ngậy
U+21179𡅹24M: zhān
U+2117A𡅺24M:
U+2117B𡅻24M: huàn
U+21180𡆀24C: gwang2(Cant.) special relationship
U+21181𡆁24V: nhàu
U+21182𡆂24V: xỏn
U+21184𡆄24V: nhép
U+21185𡆅24M: wàn
U+21186𡆆25M: luǒ
U+21187𡆇25C: wok1(Cant.) a watt (Engl. loan-word)
U+21188𡆈25V: sặc
U+2118C𡆌25V: kêu
U+2118D𡆍25V: sặc
U+2118F𡆏26M: dòu
U+21191𡆑26V: nhàm
U+21195𡆕26M: liàn
U+21196𡆖26V: trớm
U+21197𡆗26V: lạ
U+21198𡆘26V: hển
U+21199𡆙27V: gièm
U+2119A𡆚27V:
U+2119E𡆞27V: giấu
U+211A3𡆣5M: niè
U+211A4𡆤5M: nǎn
U+211A5𡆥5M: jiù
U+211A6𡆦5M: yuè
U+211A9𡆩6M: yāo
U+211AA𡆪6M: chuāng
U+211AE𡆮6M: cǎn
U+211AF𡆯6M:
U+211B0𡆰6M: dùn
U+211B1𡆱6M: nǎn
U+211B2𡆲6M: nǎn
U+211B8𡆸7M:
U+211BD𡆽7M: yuè
U+211C0𡇀7M: yóu
U+211C2𡇂7M: yīn
U+211C4𡇄7M: guó
U+211C8𡇈8M: dàng
U+211D1𡇑8M: zhēn
U+211D2𡇒9M:
U+211D3𡇓9M: dié
U+211D6𡇖9M: zhēn
U+211D9𡇙9C: doe4(Cant.) round and full
U+211DA𡇚9M: kuā
U+211DC𡇜9M: hán
U+211DD𡇝9M: sòng
U+211DE𡇞9M:
U+211DF𡇟9M:
U+211E0𡇠10M: zhé
U+211E4𡇤10M: bǐng
U+211E6𡇦10M: wéi
U+211E7𡇧10M: tōu
U+211E9𡇩10M:
U+211EC𡇬10M: gāng
U+211ED𡇭10M: lóu
U+211EE𡇮10M: quán
U+211EF𡇯10M: hùn
U+211F0𡇰11M: zhuǎn
U+211F1𡇱11M: què
U+211F3𡇳11M: hóng
U+211F5𡇵11M: dàng
U+211F6𡇶11M:
U+211F7𡇷11M: tài
U+211F8𡇸11M: guāi, V: quây
U+211FA𡇺11M:
U+211FB𡇻11V: nhốt
U+211FC𡇼12M:
U+211FF𡇿12M: wān
U+21200𡈀11M: qūn
U+21205𡈅12M: jué
U+21206𡈆12M: ōu
U+21208𡈈12V: chuồng
U+21209𡈉12M: quān
U+2120A𡈊13M: zhí
U+2120D𡈍13M: líng
U+2120E𡈎13M: wū, C: mui4a decoy; to inveigle
U+2120F𡈏13M: xìn
U+21210𡈐13M:
U+21212𡈒13M: yuān
U+21213𡈓13M: yuàn
U+21217𡈗14M:
U+21219𡈙14M: yóudecoy
U+2121B𡈛14C: waan1
U+2121E𡈞14M:
U+21220𡈠14M: zhāng
U+21221𡈡14V: chuồng
U+21223𡈣15M: xuān
U+21226𡈦15M: rǎo
U+21227𡈧15M: gǔn
U+21228𡈨15M:
U+21229𡈩15V: chuồng
U+2122E𡈮17M: xiá
U+2122F𡈯17M: biǎn
U+21230𡈰17M: yóu
U+21232𡈲18M: yīn
U+21234𡈴19M: xuán
U+21235𡈵20M: yóu
U+21236𡈶20M: léi
U+2123A𡈺21V: tròn
U+2123C𡈼4M: tǐng, C: ting2
U+2123D𡈽4Variant of U+571F 土
U+2123F𡈿5M: zhēn
U+21244𡉄5M: zài, C: gaa2rascal
U+21245𡉅5M:
U+21246𡉆5M:
U+21249𡉉6M: què
U+2124E𡉎6M: jú, V: cong
U+2124F𡉏6C: ji5
U+21250𡉐6M: chūn
U+21251𡉑6M:
U+21252𡉒6M: tún
U+21253𡉓6M: āi
U+21255𡉕6V: hòn
U+21256𡉖6V: cong
U+21257𡉗6M:
U+2125A𡉚7M: huáng
U+2125B𡉛7M:
U+21266𡉦7V: ngõ
U+21269𡉩7M: bào
U+2126A𡉪7M: chí
U+2126D𡉭7M:
U+21274𡉴7M:
U+21277𡉷7M: jié
U+21278𡉸7M: shì
U+2127A𡉺7M: zuān
U+2127C𡉼7C: sing1
U+2127D𡉽7V: lóc
U+2127E𡉾7V: tum
U+2127F𡉿7V: mốc
U+21281𡊁7M:
U+21284𡊄8M: fèn
U+21285𡊅8M: fèn
U+21289𡊉8M:
U+2128D𡊍8M: shù, K:
U+21291𡊑8C: saai2
U+2129B𡊛8M: áo
U+2129D𡊝8M:
U+2129E𡊞8M: píng
U+2129F𡊟8M:
U+212A0𡊠8M: jiá, V: nháp
U+212A1𡊡8M: zhóu
U+212A3𡊣8M: qiū
U+212A7𡊧8M: yǒu
U+212A8𡊨8M: tán, C: jyun4
U+212A9𡊩8C: juk6
U+212AB𡊫8M: rǒng
U+212AD𡊭8M:
U+212AE𡊮8C: jyun4long robe
U+212B0𡊰8C: tin4, V: đền
U+212B1𡊱8V: chậu
U+212B2𡊲8V: chõ
U+212B3𡊳8V: sành
U+212B6𡊶8M:
U+212B8𡊸9M: rǒng, V: giồng
U+212BB𡊻9M: liè
U+212BC𡊼9M: qióng
U+212C0𡋀9V: rẫy
U+212C1𡋁9V: niêu
U+212C2𡋂9V: nền
U+212C3𡋃9V: lòi
U+212D9𡋙9M: huí
U+212DA𡋚9M:
U+212DF𡋟9M: gào
U+212E3𡋣9C: kwai4
U+212E4𡋤9C: zeon6
U+212E5𡋥9V: cát
U+212E6𡋦9V: vách
U+212E7𡋧9M: yóu
U+212E8𡋨9M: chā
U+212E9𡋩9M:
U+212EA𡋪9M: yīn
U+212EC𡋬9M:
U+212ED𡋭10M: bèi
U+212EF𡋯10M:
U+212FE𡋾10C: bit6
U+212FF𡋿10V: lở
U+21300𡌀10V: bết
U+21302𡌂10C: fan4
U+21303𡌃10C: kok3
U+21304𡌄10C: ce1
U+21305𡌅10C: fat6
U+21314𡌔10M: qiāo
U+2131A𡌚10M: chǎ
U+2131C𡌜10M: xīn
U+2131E𡌞10M: chí
U+21320𡌠10V: đáy
U+21321𡌡10V: đĩa
U+21322𡌢10V: hầm
U+21323𡌣10M: zào, V: bãi
U+21324𡌤10M: kuí
U+21326𡌦11M: fèi
U+21329𡌩11M:
U+2132A𡌪11M: guài
U+2132D𡌭11M: duō
U+21332𡌲11M: guī
U+21334𡌴11M: zhí
U+21336𡌶11C: baan6
U+2133A𡌺11C: mang4
U+2133D𡌽11V: đám
U+2133F𡌿11V: gềnh
U+2134C𡍌11M: chǎn
U+2134D𡍍11M: nǎo
U+21350𡍐11M:
U+21352𡍒11M: táo
U+21358𡍘11V: ché
U+21359𡍙11V: vung
U+2135A𡍚11V: lấm
U+2135B𡍛11V: dũm
U+2135C𡍜11V: mùn
U+2135D𡍝11V: nùi
U+2135E𡍞11V: thềm
U+2135F𡍟11V: xủi
U+21361𡍡11M:
U+21362𡍢11V:
U+21363𡍣11V: bến
U+21364𡍤12M: niè
U+21365𡍥12M: zhài
U+21366𡍦12M: huán
U+21368𡍨12M:
U+2136A𡍪12M:
U+2136B𡍫12M:
U+2136E𡍮12M: chuí, C: seoi4to droop; descend
U+21372𡍲12M:
U+21375𡍵12C: zeon3
U+21376𡍶12M: zhì, C: zi6
U+21377𡍷12M: gèng
U+2137B𡍻12M: wèng
U+21389𡎉12M:
U+2138D𡎍12M: chí
U+2138E𡎎12C: sai3
U+21391𡎑12M: àn
U+21392𡎒12M: kuò
U+21394𡎔12M:
U+21398𡎘12M: yīng, C: jing1
U+2139A𡎚12M: piǎn
U+2139B𡎛12V: bùn
U+2139C𡎜12V: nấm
U+2139D𡎝12V: cõi
U+2139E𡎞12V: triêng
U+2139F𡎟12V: hang
U+213A0𡎠12V: giềng
U+213A1𡎡12V: mỏ
U+213A2𡎢12V: ngồi
U+213A3𡎣12V: chậu
U+213A4𡎤12V: mẻ
U+213A5𡎥12V: ngồi
U+213A6𡎦12V: ngồi
U+213AB𡎫12M: zhá
U+213AC𡎬12M: zhuǎ
U+213AD𡎭12V: thống
U+213AE𡎮13M:
U+213B3𡎳13M:
U+213B4𡎴13C: gung3phonetic
U+213BA𡎺13M: zhú
U+213BB𡎻13M: chán
U+213BE𡎾13M: bèng
U+213BF𡎿13M:
U+213C0𡏀13M: zhí
U+213C1𡏁13M: huì
U+213C5𡏅13C: long5
U+213C6𡏆13C: joeng5
U+213D8𡏘13M: xià, V:
U+213DA𡏚13M: zhì
U+213DB𡏛13M: xī, V:
U+213DE𡏞13M: jiǎng
U+213DF𡏟13V: dũm
U+213E0𡏠13V: hông
U+213E1𡏡13V: luống
U+213E2𡏢13V: mả
U+213E3𡏣13V:
U+213E4𡏤13V: ngạch
U+213E5𡏥13V: trét
U+213E6𡏦13V: xây
U+213E7𡏧13V: bụi
U+213E9𡏩13M: duī
U+213EA𡏪13M:
U+213ED𡏭14M: jiāo, C: hiu1
U+213EE𡏮14M: cháo
U+213EF𡏯14M: bài, V: vại
U+213F5𡏵14M: liè
U+213FC𡏼14M: áo
U+213FD𡏽14V: đập
U+213FE𡏾14C: gei3
U+2140B𡐋14M: zāo
U+2140C𡐌14M: chù
U+2140F𡐏14M: tuǒ
U+21412𡐒14M: háo
U+21413𡐓14M: kāng, C: hong1
U+21414𡐔14M: yín
U+21416𡐖14M: xiàn, C: haam5
U+21417𡐗14V: hốc
U+21418𡐘14V: nứt
U+21419𡐙14V: đất
U+2141A𡐚14V: ngừa
U+2141D𡐝14M:
U+2141E𡐞15M: biē
U+21420𡐠15M: kuī
U+21424𡐤15M: qiè, C: kit3
U+21425𡐥15M:
U+21428𡐨15C: je5country
U+2142E𡐮15V: ve
U+2142F𡐯15V:
U+2143F𡐿15M: dā, C: daat6
U+21440𡑀15M:
U+21444𡑄15M: zhǎng
U+21446𡑆15M: liáng
U+21448𡑈15M: duǐ
U+2144D𡑍15M: láo
U+2144E𡑎15M: xūn
U+21452𡑒15C: gam2, V: cối
U+21453𡑓15V: chum
U+21454𡑔15C: kwan1
U+21455𡑕15C: sam1
U+21456𡑖15V: đồi
U+21457𡑗15V: thoai
U+21458𡑘15M: zhì
U+2145A𡑚15M:
U+2145D𡑝15V: lăn
U+2145E𡑞16M: suì, C: seoi6tunnel, underground passage
U+2145F𡑟16M:
U+21463𡑣16M:
U+21469𡑩16V: nẻo
U+2146A𡑪16V: cát
U+2146D𡑭16V: cối
U+2146F𡑯16M: jiǎn, C: gaan2soda; alkaline
U+21470𡑰16V: vườn
U+21471𡑱16V: cồn
U+21472𡑲16V: gốm
U+21473𡑳16V: cồn
U+21474𡑴16V: đền
U+21475𡑵16V: vồng
U+21476𡑶16M: jiǎng
U+2147B𡑻16M: zhuì
U+2147D𡑽16M: shuǎng
U+2147E𡑾16M:
U+21481𡒁16M:
U+21483𡒃16M: yù, C: juk1a shore, bay; winter quarters
U+21484𡒄16M: lǎn, C: lam5disappointed
U+2148A𡒊17M: yù, C: jyu6
U+2148C𡒌17M: qiǎn
U+2148D𡒍17M:
U+2148F𡒏17M: liè
U+21492𡒒17M: shú
U+21493𡒓17M: xiàn
U+21496𡒖17M: gài
U+21497𡒗17C: mun5
U+21498𡒘17V: đào
U+214A2𡒢17M: tái
U+214A7𡒧17M: tiǎn
U+214AA𡒪17V: ệch
U+214AB𡒫17V: cấu
U+214AC𡒬17V: ghè
U+214AD𡒭17V: niêu
U+214AE𡒮17V: sướng
U+214AF𡒯17M: mèng, V: móng
U+214B1𡒱18M:
U+214B3𡒳18M: mián
U+214B6𡒶18C: joeng5
U+214BB𡒻18V: chật
U+214BE𡒾18M: huī
U+214C1𡓁18V: bãi
U+214C2𡓂18V: đựng
U+214C3𡓃18V: lối
U+214C4𡓄18V: vùng
U+214C5𡓅18V: ấm
U+214C6𡓆18V: xệp
U+214C7𡓇18V: chõ
U+214C8𡓈18V: ghề
U+214C9𡓉18M: duò
U+214CB𡓋18V: đuôi
U+214CD𡓍18M: liè
U+214CE𡓎18V: vại
U+214CF𡓏18V: sân
U+214D2𡓒19M: lài
U+214D3𡓓19M: yín
U+214D4𡓔19M: lǎn, V: lấm
U+214D6𡓖19M: jiāo
U+214D8𡓘19M: huò
U+214DE𡓞19V: đốc
U+214DF𡓟19V: chĩnh
U+214E0𡓠19V: thó
U+214E1𡓡19V: rãnh
U+214E2𡓢19V: chễm
U+214E3𡓣19M: guō
U+214E5𡓥19V: chén
U+214E6𡓦20M: zhàn
U+214E8𡓨20C: wan2
U+214ED𡓭20M:
U+214EE𡓮20V: ngồi
U+214EF𡓯20V: chum
U+214F0𡓰20M: kuī
U+214F7𡓷20M: duò
U+214FD𡓽21C: fan1
U+214FE𡓾21V: rẫy
U+214FF𡓿21M: yín
U+21503𡔃22V: nặn
U+21507𡔇22M: lèi
U+2150D𡔍23V: chậu
U+21511𡔑24V: lõm
U+21512𡔒24V: nền
U+21514𡔔24V: làn
U+21515𡔕24M: gòng
U+21516𡔖26V: bến
U+2151B𡔛5M: tǐng
U+2151C𡔜6M: yáo
U+2151E𡔞7M: wǎng
U+21523𡔣10M: jié
U+21528𡔨10M: xiū
U+2152A𡔪11M: shù
U+21531𡔱12M: wèi
U+21534𡔴13M:
U+2153F𡔿16V: trấu
U+21541𡕁17M: zhān
U+21549𡕉18M: āng
U+2154F𡕏22M: sǎng
U+21550𡕐22M: chóu
U+21552𡕒3M: kuà
U+21556𡕖6M:
U+21557𡕗7M: hài
U+21562𡕢8M: miǎn
U+21567𡕧11M: hàng
U+2156A𡕪11M: chóu
U+2156E𡕮13M: líng
U+21570𡕰13M: zōng, C: zung1fly
U+21575𡕵14V:
U+21577𡕷15C: hing3
U+21582𡖂23C: kwai4
U+21589𡖉6M: kūn
U+2158C𡖌7M: zhōng
U+2158E𡖎8M: zhāo
U+21590𡖐9M: diě
U+21591𡖑9M: gǒu
U+21592𡖒10M: yún
U+21593𡖓10M: dān
U+21594𡖔10M: nuǒ, K:
U+21596𡖖10C: hing1
U+2159B𡖛10M: bǐng
U+2159D𡖝11M: rán
U+2159E𡖞11M: chān
U+215A1𡖡11V: nhóm
U+215A2𡖢11M: rǒng
U+215A3𡖣11M: yīn
U+215A4𡖤11M: chān
U+215A7𡖧12M: zhì
U+215AA𡖪12M: guài
U+215AB𡖫12M: nuó
U+215AC𡖬12M: shēn
U+215AF𡖯13M:
U+215B1𡖱13V: bộn
U+215B2𡖲13M:
U+215B3𡖳13M: chǐ
U+215B5𡖵13V: đêm
U+215BA𡖺14M: miè
U+215BB𡖻14M: zhí
U+215BC𡖼14V: sánh
U+215BE𡖾14M:
U+215C1𡗁15M: gōu
U+215C2𡗂16V: sai
U+215C4𡗄16V: gồm
U+215C5𡗅16V: về
U+215C6𡗆17M: lǒu
U+215C8𡗈17M:
U+215C9𡗉18V: nhiều
U+215CA𡗊18V: nhiều
U+215CB𡗋19V: lắm
U+215CD𡗍21M: dǎng
U+215CE𡗎21V: tụm
U+215CF𡗏26M: xiǎn
U+215D0𡗐19V: muống
U+215D1𡗑31M: rǒu
U+215D7𡗗5M: pěngfolded hands
U+215DE𡗞6M:
U+215E2𡗢6M: kuā
U+215E4𡗤6M: guì, C: kiu4tall
U+215E5𡗥7M: chún
U+215E6𡗦7M: jiè
U+215F2𡗲7M: jiè
U+215F3𡗳7M:
U+215F5𡗵7M:
U+215F6𡗶7V: giời
U+215F7𡗷8M:
U+215F8𡗸8M: zhà
U+215F9𡗹8M: fàn
U+215FC𡗼8M: xiè
U+2160A𡘊8C: fan5
U+2160D𡘍9M: huán
U+2160F𡘏9M: niǎo
U+21610𡘐9M:
U+21613𡘓9C: hau4
U+21619𡘙9C: taai3
U+2161B𡘛9M:
U+2161D𡘝10M: gǔn
U+2161E𡘞10C: ban2dustpan, shovel
U+21621𡘡10M:
U+21627𡘧10M: qiá
U+2162A𡘪10M: māng
U+2162D𡘭10M: zhé
U+2162E𡘮10V: mất
U+2162F𡘯10V: lớn
U+21630𡘰10M: juàn
U+21634𡘴11M: biē
U+2163E𡘾11C: zong6
U+21640𡙀11M: biē
U+21645𡙅11M: quán
U+2164B𡙋12M:
U+2164E𡙎12M: jiǎo
U+21650𡙐12M: quán
U+21651𡙑12M: zhǐ
U+21652𡙒12M: tiān
U+21653𡙓12M: kāi
U+21658𡙘12M: sǎn
U+2165B𡙛13M:
U+21661𡙡13C: gang1
U+21663𡙣13M: jié
U+21666𡙦13V: sồ
U+21667𡙧13V: mường
U+2166A𡙪13M: bié
U+2166C𡙬14M: dòu
U+2166D𡙭14M: zuī
U+21674𡙴14V: cành
U+21675𡙵14V: nhớn
U+21676𡙶14M: yǎn
U+21681𡚁15M: bì, C: bai6used-up, malpractices; (Cant.) bad, vile, corrupt
U+21683𡚃15V: xộn
U+21684𡚄15V: kếch
U+21685𡚅15M: kuǎi
U+21687𡚇16M: yàn
U+21688𡚈16M: wéi
U+2168A𡚊16M: huān
U+2168C𡚌16M: hào
U+2168E𡚎16V: lạ
U+21691𡚑17M: gōng
U+21692𡚒17C: fan5
U+21694𡚔17M: méng
U+21697𡚗18M: lěi
U+21699𡚙19M:
U+2169A𡚚19V: lớn
U+2169B𡚛20M: bǐng
U+2169C𡚜21M: huān
U+2169D𡚝21V: cồ
U+2169F𡚟22M:
U+216A0𡚠23M: jué
U+216A1𡚡23V: to
U+216A2𡚢23V: to
U+216A6𡚦4C: hai1, V: đĩ(Cant.) vulgar term for female sex organ
U+216A8𡚨5M: chì
U+216AD𡚭5M:
U+216AE𡚮6M: jiǔ
U+216B7𡚷6M:
U+216B8𡚸6C: maa1
U+216B9𡚹6M: zhàng
U+216BA𡚺6C: jyun4
U+216BB𡚻6M:
U+216BC𡚼7M: shí
U+216BD𡚽7M: hào
U+216C0𡛀7C: tong2
U+216C1𡛁7C: mat6
U+216C2𡛂7C: ji1
U+216CC𡛌7M:
U+216D3𡛓7C: daan1
U+216D4𡛔7V: gái
U+216D5𡛕7C: taai3
U+216D7𡛗7M:
U+216D8𡛘7M:
U+216D9𡛙8M: yǎo
U+216DC𡛜8M:
U+216DD𡛝8M: càn
U+216DE𡛞8M: pín
U+216DF𡛟8M: yuè, C: jyut6
U+216E0𡛠8M: qiē
U+216E1𡛡8M:
U+216E4𡛤8V: nửa
U+216E6𡛦8C: bing2
U+216E8𡛨8C: kaa1
U+216F5𡛵8M: tuǒ
U+216F6𡛶8M: xiè
U+216FA𡛺8C: jau4
U+216FB𡛻8C: wing5
U+216FC𡛼8C: juk6
U+216FD𡛽8M:
U+21700𡜀8M: fàn
U+21701𡜁8M: guā
U+21702𡜂9M:
U+21703𡜃9M:
U+21709𡜉9M: rǎn
U+2170A𡜊9M: fǒu
U+2170B𡜋9M: huāng
U+2170D𡜍9C: zat6
U+21710𡜐9C: syu3
U+2171A𡜚9M:
U+21722𡜢9M: mǎo
U+21724𡜤9V: đĩ
U+21725𡜥9M: duī
U+21726𡜦9M: huì, C: wai3
U+21727𡜧9M: xì, K:
U+21728𡜨9M: xiū
U+2172B𡜫9M: rǎn
U+2172C𡜬9M:
U+2172F𡜯10M: zhé
U+21731𡜱10M: jì, C: gei2to envy, to be angry with; (Cant.) pregnant
U+21732𡜲10M: gào
U+21733𡜳10M: yòu
U+21735𡜵10M:
U+2173A𡜺10C: hang6
U+2173B𡜻10C: saam3
U+2173C𡜼10C: wui4
U+21743𡝃10V: bụa
U+21748𡝈10M: chù
U+21749𡝉10M:
U+2174A𡝊10M: zhé
U+2174B𡝋10M: niǎo
U+2174D𡝍10M: qiè
U+21750𡝐10M: chá
U+21752𡝒10M: niǎo
U+21753𡝓10M: suī
U+21754𡝔10V: kép
U+21755𡝕10V:
U+21756𡝖10V: nỡ
U+21757𡝗10C: kwan3
U+21759𡝙10M: chá
U+2175A𡝚10M: chéng
U+2175B𡝛10M: yáo
U+2175C𡝜10M:
U+2175D𡝝10M: wāng
U+2175F𡝟11M: niàn
U+21760𡝠11M:
U+21764𡝤11C: lau4surname; sixteenth of the twenty-eight lunar mansions
U+21766𡝦11M: nǒu, V:
U+21767𡝧11M:
U+21769𡝩11M: yāo
U+2176B𡝫11M: chān
U+2176C𡝬11C: bou2
U+2176D𡝭11C: mou6
U+2176E𡝮11C: ji4
U+2176F𡝯11C: dai6
U+21770𡝰11C: laai1
U+21771𡝱11C: fan1
U+21773𡝳11C: zi1
U+21774𡝴11C: jyun4
U+21795𡞕11V: vợ
U+21796𡞖11V: đĩ
U+21797𡞗11V: bóng
U+21798𡞘11M: xiè
U+21799𡞙11M: miè
U+2179A𡞚11M: kěng
U+2179C𡞜12M:
U+2179E𡞞12M: shěng
U+2179F𡞟12M: pàn
U+217A0𡞠12M:
U+217A2𡞢12M:
U+217A3𡞣12M: xiàn
U+217A5𡞥12M: hóu
U+217A6𡞦12M: qióng
U+217A7𡞧12M: zōng
U+217AA𡞪12M:
U+217AB𡞫12M: nài, C: noi6
U+217AD𡞭12M:
U+217AF𡞯12M:
U+217B0𡞰12C: ci4
U+217B1𡞱12C: leoi5
U+217B2𡞲12C: ping1
U+217B3𡞳12C: gwai3
U+217B4𡞴12C: ping4
U+217B5𡞵12C: wun6
U+217BE𡞾12M: nèn, C: nyun6soft, delicate
U+217C3𡟃12C: jyun2
U+217C7𡟇12C: fui3
U+217CD𡟍12M:
U+217D1𡟑12M: hóu
U+217D3𡟓12M: āi
U+217D5𡟕12M: shī
U+217D9𡟙12C: sing1
U+217DA𡟚12C: jing4
U+217DB𡟛12C: bing2
U+217DC𡟜12C: goeng1
U+217DE𡟞12M: xiū
U+217DF𡟟12M: cōng, C: cung1
U+217E0𡟠12M: jiāo
U+217E2𡟢12M: zhá
U+217E3𡟣12M: xiāo
U+217E4𡟤12M: liàn
U+217E5𡟥12M:
U+217E8𡟨13M: shǎn
U+217E9𡟩13M: xiè
U+217EB𡟫13M: gòng
U+217EC𡟬13M: miè, C: mit6lay hand on
U+217ED𡟭13M: chái
U+217EF𡟯13M: ēn, C: jan1
U+217F3𡟳13M: dòu
U+217F5𡟵13C: go1
U+217F9𡟹13C: zi3
U+217FA𡟺13C: haa6
U+217FB𡟻13C: jan1
U+217FC𡟼13C: fui3
U+21806𡠆13M: kòu
U+2180A𡠊13M: tiáo
U+2180B𡠋13M: shī
U+2180F𡠏13M: sāng
U+21812𡠒13M: guān
U+21816𡠖15M: hào
U+21817𡠗14M: zhì
U+21818𡠘15M: yàng
U+21819𡠙14M: tōng
U+2181A𡠚14M:
U+2181C𡠜14M: mó, C: mo4a good but ugly woman
U+2181E𡠞14M:
U+2181F𡠟14C: zuk1
U+21820𡠠14C: tong4
U+21823𡠣12V: cưới
U+21825𡠥14M: qiáng
U+21828𡠨14C: tai5
U+21829𡠩14C: gin1
U+2182A𡠪14C: mun5
U+2182D𡠭14C: syut3
U+21839𡠹14M: zhì, C: daai3cunning; wicked, spoiled; coddled
U+2183A𡠺14C: wing4
U+2183B𡠻14C: zou6
U+2183C𡠼14M: sōu
U+2183F𡠿14M: niǎo
U+21840𡡀14M: juàn, C: gyun3
U+21842𡡂14M: yàng, V: nhàng
U+21844𡡄14M: huāng
U+21845𡡅14V: lẹo
U+21846𡡆14V: mìn
U+21847𡡇14V: cái
U+21848𡡈14M: bēng
U+21849𡡉14M:
U+2184A𡡊14M: cháo
U+2184E𡡎14M:
U+2184F𡡏15M: shāo
U+21850𡡐15M:
U+21851𡡑15M: zēng
U+21852𡡒15M: sī, C: si1
U+21854𡡔15M: zuì
U+21855𡡕15M: yuē
U+21856𡡖15M: zān
U+21857𡡗15M: luǎn
U+2185E𡡞15C: seon3
U+21861𡡡15C: ging2
U+21862𡡢15C: cong2
U+21863𡡣15C: guk1
U+21864𡡤15C: gei2
U+21865𡡥15M:
U+21866𡡦15V: đòi
U+21867𡡧15V:
U+21877𡡷15C: ling4
U+2187A𡡺15M: miǎo
U+2187B𡡻15C: mei4
U+21880𡢀15M: zhuàn
U+21883𡢃15C: haan5
U+21884𡢄15C: man5
U+21885𡢅15C: wan4
U+21888𡢈15M: dàng
U+2188A𡢊15M: yuān
U+21890𡢐15V: sau
U+21892𡢒16M:
U+21895𡢕16M: huǐ
U+21896𡢖16M:
U+21898𡢘16M: yùn
U+2189A𡢚16M: màn
U+2189C𡢜16M:
U+2189E𡢞16C: jing1
U+2189F𡢟16C: co3
U+218A0𡢠16C: wo1
U+218A1𡢡16C: kwan4
U+218A2𡢢16C: jyu4
U+218B1𡢱16M: piāo
U+218B3𡢳16M: jìn
U+218B9𡢹16M: yāo
U+218BB𡢻16V: nợ
U+218BC𡢼16V: vợ
U+218BD𡢽16V: sui
U+218BE𡢾16C: gam3
U+218C0𡣀16M: chì
U+218C1𡣁16M:
U+218C2𡣂16M: sōu
U+218C4𡣄16V: nịu
U+218C8𡣈17M: shù
U+218CB𡣋17M: piāo
U+218D4𡣔17M: hàn
U+218D5𡣕17C: ban3a concubine, wife
U+218D6𡣖17C: soeng4
U+218D7𡣗17C: gaa1
U+218D8𡣘17C: mung4
U+218D9𡣙17C: caai4
U+218E0𡣠17M: yāo
U+218E2𡣢17M: néi
U+218E7𡣧17V: mái
U+218E8𡣨17V: cưới
U+218EA𡣪18M: shì
U+218EC𡣬18M: yuān
U+218EE𡣮18M: cài
U+218EF𡣯18M: jié
U+218F9𡣹18M: xiè
U+218FA𡣺18C: wai6
U+218FB𡣻18V: sen
U+218FD𡣽19M: yán
U+218FE𡣾19M: xiāo
U+21903𡤃19C: gaan1
U+21904𡤄19C: haan4
U+21905𡤅19C: can1
U+2190A𡤊19V: chửa
U+2190B𡤋19M: xiè
U+2190C𡤌19M:
U+2190E𡤎20M: fàn
U+21910𡤐20C: coi3
U+21911𡤑20C: coeng4
U+21912𡤒20C: geoi2
U+21913𡤓20V: mới
U+21914𡤔20V: mới
U+21915𡤕20C: haa4
U+21917𡤗20M: zhù
U+21919𡤙21M:
U+2191B𡤛21M: zhuǎn
U+2191C𡤜21C: ji3
U+2191E𡤞19M: kuī
U+2191F𡤟21V: giỏi
U+21920𡤠21V: rể
U+21922𡤢22M: luó, C: lo4
U+21927𡤧22C: bou2
U+2192B𡤫23M: qiā
U+21936𡤶25M: wān
U+2193B𡤻33C: lyun4
U+2193D𡤽4M: shǔ
U+2193F𡤿5M: chèng
U+21941𡥁5M:
U+21944𡥄6C: zi2
U+21946𡥆7M: hǎo
U+21948𡥈7M: jiào
U+21949𡥉7C: haau3filial
U+2194B𡥋7M: huì
U+2194C𡥌7V: nhắt
U+2194D𡥍7M: xiào
U+2194E𡥎8M:
U+21958𡥘8C: hou2
U+21959𡥙8V: cháu
U+2195A𡥚8V:
U+2195E𡥞9M:
U+21964𡥤9V: nòi
U+21965𡥥9V: đứa
U+21966𡥦9M:
U+21967𡥧9C: laai1
U+21968𡥨10M:
U+21969𡥩10M:
U+2196A𡥪10C: seon3
U+21974𡥴11V: nít
U+21975𡥵11V: con
U+21976𡥶12M:
U+21978𡥸12M: mìng
U+2197C𡥼12C: me1(Cant.) to carry on the back
U+2197D𡥽12M:
U+2197F𡥿12M: zhòng
U+21980𡦀12C: long5
U+21981𡦁12M:
U+21982𡦂12V: chữ
U+21983𡦃13M: qióng
U+21984𡦄13M:
U+21985𡦅13V: so
U+21986𡦆13M: bìn
U+21988𡦈13C: gu1
U+2198A𡦊13M:
U+2198D𡦍13M:
U+2198E𡦎13M:
U+21994𡦔14M: dèng
U+21995𡦕14M: ér
U+21996𡦖14C: mun5
U+2199B𡦛15M: shú
U+2199C𡦜15M: tóng
U+2199D𡦝15M: xiáo
U+2199F𡦟16M:
U+219A7𡦧16V: rốt
U+219A8𡦨16M: dǎn
U+219AA𡦪18M:
U+219AB𡦫18V: chắt
U+219AE𡦮19V: nhắng
U+219B3𡦳20M: xiào
U+219B6𡦶20V: côi
U+219B7𡦷22M: cóng
U+219BB𡦻5M: bīn
U+219BC𡦼5M: rǒng
U+219CC𡧌7C: gwai2traitor
U+219CD𡧍7M: miàn
U+219D2𡧒7M: miàn
U+219D4𡧔7M: shū
U+219D5𡧕7M: xiáo
U+219D6𡧖8M: bǎo
U+219D7𡧗8M:
U+219D9𡧙8M: pào
U+219DB𡧛8C: fu6
U+219E3𡧣8M: gǎi
U+219E5𡧥8M:
U+219E6𡧦8M: héng
U+219E8𡧨8M: zhú
U+219E9𡧩9M: guāi
U+219ED𡧭9M: guì
U+219F2𡧲9V: giữa
U+219F3𡧳9C: coi3
U+219F9𡧹9M: dài
U+219FC𡧼9M: bīn
U+219FD𡧽9M: huǎng
U+21A00𡨀10M: chá
U+21A04𡨄10M: xiàto stop up
U+21A05𡨅10M:
U+21A07𡨇10M: yǎo
U+21A0C𡨌10V: giữa
U+21A16𡨖10M: fěn
U+21A17𡨗10M: zào
U+21A1B𡨛10M: fēng
U+21A22𡨢11M:
U+21A23𡨣11M:
U+21A27𡨧11V: tốt
U+21A29𡨩11M: hūn
U+21A2D𡨭11C: cung4
U+21A32𡨲11M: jié
U+21A33𡨳11M: xiòng
U+21A34𡨴11C: ning4rather; it is better; it is easier
U+21A35𡨵11M: nài
U+21A38𡨸11V: chữ
U+21A39𡨹11V: giữ
U+21A3A𡨺11V: trữ
U+21A3B𡨻11M: nǒu
U+21A3D𡨽12M: shěng
U+21A3F𡨿12M:
U+21A42𡩂12M: huán
U+21A43𡩃12M: gěng
U+21A44𡩄12M: wǎn
U+21A45𡩅12C: gaa1
U+21A46𡩆12M: tuó
U+21A47𡩇12M: qiāo
U+21A4B𡩋12C: ning4repse, serenity, peace; peaceful; Nanking
U+21A58𡩘12M: yìn
U+21A5A𡩚12M: jiā
U+21A61𡩡13M: suǒ
U+21A63𡩣13M: jié, C: git6
U+21A64𡩤13M:
U+21A65𡩥13M: wěng
U+21A69𡩩13M: máng
U+21A76𡩶13M: yáng
U+21A78𡩸13M: yáo
U+21A7D𡩽14M: máng
U+21A7E𡩾14M: ōu
U+21A81𡪁14M: án
U+21A85𡪅14M: lòu
U+21A87𡪇14V: chữa
U+21A91𡪑14M: è
U+21A92𡪒14M:
U+21A97𡪗14M: è
U+21A99𡪙14M: àn
U+21A9C𡪜14V: xum
U+21A9E𡪞14M: huò
U+21AA0𡪠15M: céng
U+21AA6𡪦15V: chở
U+21AB0𡪰15M: xiòng
U+21AB1𡪱15M:
U+21AB3𡪳15M: zuó
U+21AB5𡪵15M:
U+21ABA𡪺15M: zhēng
U+21ABB𡪻15V: cỗ
U+21AC0𡫀16M:
U+21AC1𡫁16M:
U+21AC2𡫂16M: juǎn
U+21AC3𡫃16M: níng
U+21AD0𡫐16V: rèm
U+21ADF𡫟18M:
U+21AE1𡫡18V: sao
U+21AE5𡫥18M:
U+21AE6𡫦18M: rǒng
U+21AE7𡫧18M: qǐn
U+21AE8𡫨18V: kín
U+21AEB𡫫18V: lần
U+21AEC𡫬19M:
U+21AEF𡫯19M:
U+21AF5𡫵19M: shí
U+21AF6𡫶19V: lùng
U+21AF8𡫸20M:
U+21AF9𡫹20M: xián
U+21AFA𡫺20M:
U+21AFD𡫽21M:
U+21B01𡬁21M: xiòng
U+21B02𡬂21M: guì
U+21B04𡬄22M:
U+21B06𡬆22M: měng
U+21B07𡬇22M:
U+21B08𡬈22V: xuống
U+21B09𡬉22M: sài
U+21B0A𡬊22M:
U+21B0B𡬋22M: jiào
U+21B0C𡬌23M: mèng
U+21B0D𡬍24M: lóng
U+21B0E𡬎27M: qiāng
U+21B10𡬐24M:
U+21B13𡬓25M:
U+21B15𡬕25M: lóng
U+21B16𡬖26M: hān
U+21B17𡬗26M:
U+21B18𡬘26M: lào
U+21B19𡬙27M: sèngto wake from sleep
U+21B1C𡬜36M: lǐn
U+21B1E𡬞6M:
U+21B25𡬥8M: nuó
U+21B2B𡬫9M:
U+21B2F𡬯11M: biǎn
U+21B32𡬲11M: biǎn
U+21B33𡬳12M: xuān
U+21B35𡬵12M: jiān
U+21B36𡬶12C: cam4to look for; ordinary
U+21B37𡬷12V: tấc
U+21B38𡬸12M: biǎn
U+21B3C𡬼13V: gang
U+21B42𡭂14M:
U+21B44𡭄15C: cyun3
U+21B47𡭇15M: zhuān
U+21B49𡭉15V: bắn
U+21B4B𡭋16M: rǒng
U+21B50𡭐18M: shuàn
U+21B55𡭕4V: cụt
U+21B58𡭘5M: jiā
U+21B5B𡭛6M: huǐ
U+21B5C𡭜6V: mọn
U+21B5E𡭞7M: zhān
U+21B62𡭢7M: bài
U+21B63𡭣7M: liè
U+21B65𡭥8M: xiē
U+21B66𡭦8V: bủn
U+21B67𡭧8V: chút
U+21B6C𡭬9V:
U+21B6D𡭭9M: jiǎn
U+21B6E𡭮9M: shǒu
U+21B70𡭰9V: xíu
U+21B71𡭱9V: chút
U+21B72𡭲9V: trút
U+21B73𡭳9M: kào
U+21B74𡭴10C: gwik1fissure
U+21B77𡭷10M: guān
U+21B78𡭸10M: luàn
U+21B7A𡭺10V: nhí
U+21B7B𡭻10V: nhọn
U+21B7D𡭽11C: gwik1fissure
U+21B7E𡭾11M: nǒu
U+21B7F𡭿11M: chǎng
U+21B82𡮂11C: gwik1fissure
U+21B84𡮄11V: hoẻn
U+21B85𡮅11V: nhẻ
U+21B86𡮆11V: mọn
U+21B87𡮇11V: chút
U+21B88𡮈11V: nhỏ
U+21B89𡮉11V: mọn
U+21B8A𡮊11V: dẹp
U+21B8B𡮋11V: may
U+21B8C𡮌11V:
U+21B8D𡮍11V: chút
U+21B8E𡮎12M: liáng
U+21B92𡮒12V: ót
U+21B93𡮓12V: choai
U+21B94𡮔12V: mảy
U+21B97𡮗12V: hoằn
U+21B98𡮘13V: mỏ
U+21B99𡮙13M: nài
U+21B9A𡮚13M:
U+21B9B𡮛13V: nít
U+21B9C𡮜13V: xíu
U+21B9E𡮞14M: zhì, V: hẹm
U+21BA0𡮠14V: mày
U+21BA3𡮣14V:
U+21BA4𡮤14V:
U+21BA5𡮥14V:
U+21BA6𡮦15M: cáoworn out, spoiled
U+21BA8𡮨15V: mảy
U+21BA9𡮩15V:
U+21BAA𡮪15V: khí
U+21BAB𡮫15V: nhen
U+21BAC𡮬15V: mọn
U+21BAD𡮭15V: nhọn
U+21BAE𡮮15V: mọn
U+21BAF𡮯15V: tẹo
U+21BB0𡮰16M:
U+21BB2𡮲16V: Thơ
U+21BB3𡮳16V: mảy
U+21BB5𡮵17V: chuộng
U+21BB6𡮶17V: chuộng
U+21BB7𡮷18V: hèn
U+21BB8𡮸18V: nhọn
U+21BB9𡮹18V: mỏng
U+21BBA𡮺18V: hèn
U+21BBB𡮻18M: lán
U+21BBD𡮽19V: nhọn
U+21BBE𡮾19V: nhẻo
U+21BBF𡮿21M: chān
U+21BC0𡯀32V: oắt
U+21BC1𡯁3M: wāng
U+21BC2𡯂3C: wong1
U+21BC4𡯄5M:
U+21BC7𡯇5M:
U+21BC8𡯈5M: páo
U+21BC9𡯉5M: yòu
U+21BCB𡯋6M: gān
U+21BCE𡯎6C: mong4shaggy dog; piebald; confusion
U+21BCF𡯏7M: ān
U+21BD0𡯐7M: xiū
U+21BD1𡯑7M: shuǐ
U+21BD2𡯒7M: ruǐ
U+21BD8𡯘7M: bǎn
U+21BD9𡯙7M: yóu
U+21BE2𡯢9M: huó
U+21BE5𡯥9M: huī
U+21BE8𡯨10M: zuò
U+21BE9𡯩10M: xiāo
U+21BEB𡯫10M: mián
U+21BF0𡯰10M:
U+21BF1𡯱10M: yuǎn
U+21BF3𡯳11M:
U+21BF4𡯴11M: chào
U+21BF5𡯵11M: tuǐ
U+21BF7𡯷11M:
U+21BFD𡯽12M:
U+21BFF𡯿12M: tiāo
U+21C00𡰀12M:
U+21C05𡰅13M:
U+21C06𡰆13M: niè
U+21C0B𡰋14M: huí
U+21C0C𡰌14M: lǒu
U+21C0E𡰎14M:
U+21C0F𡰏14V: ghềnh
U+21C10𡰐15M: qiào
U+21C11𡰑15M: qiáo
U+21C12𡰒15M: zhǒng
U+21C16𡰖16M:
U+21C1A𡰚16M: lín
U+21C1D𡰝21M: quán
U+21C1E𡰞21M: zhuān
U+21C20𡰠22M: léi
U+21C22𡰢25M: xié
U+21C25𡰥5M: rén
U+21C28𡰨5M: dāng
U+21C2A𡰪6M: dū, C: duk1(Cant.) end, bottom, rump
U+21C2B𡰫6M: niǎn
U+21C2F𡰯6M: shǐ
U+21C32𡰲6M: xián
U+21C38𡰸7C: kek3patterns
U+21C39𡰹7M: zhí
U+21C3D𡰽7M: ài
U+21C3E𡰾8M:
U+21C3F𡰿8M:
U+21C41𡱁8M: shǐ
U+21C45𡱅8M:
U+21C46𡱆8M: shǔto belong to; allied
U+21C47𡱇8M: diān
U+21C49𡱉8M: xiǎo
U+21C4A𡱊8M: shuǐ
U+21C4C𡱌9M: huán
U+21C50𡱐9M:
U+21C51𡱑9M: juān
U+21C54𡱔9M: zhǐ
U+21C56𡱖9J-Kun: TSUBI KUBOfemale genitalia; vulva
U+21C5C𡱜9M: zhào
U+21C63𡱣10M:
U+21C69𡱩10V: thước
U+21C6F𡱯10M: lòng
U+21C70𡱰10C: tyun4
U+21C71𡱱10M: zhù
U+21C73𡱳10M: suǒ
U+21C76𡱶10V: gợ
U+21C77𡱷10M: dié
U+21C78𡱸10V: gang
U+21C7A𡱺11M:
U+21C7C𡱼11M:
U+21C7D𡱽11M:
U+21C7E𡱾11M:
U+21C80𡲀11M: qǐng
U+21C88𡲈11V: vẻ
U+21C8D𡲍11M: bīng
U+21C95𡲕12M: tì, C: tai3tray, drawer
U+21C97𡲗12M: jué
U+21C9A𡲚12M: qiú
U+21CA2𡲢12C: ke1(Cant.) shit
U+21CA3𡲣12M: jiàng
U+21CA4𡲤12V: vả
U+21CA5𡲥12C: sang1
U+21CAA𡲪12M: yùn
U+21CAB𡲫12V: vải
U+21CAC𡲬13C: gwat6(Cant.) blunt
U+21CAD𡲭13M: mèi
U+21CAE𡲮13M:
U+21CB0𡲰13M:
U+21CBC𡲼13M:
U+21CBF𡲿13M:
U+21CC0𡳀13V: ngoe
U+21CC1𡳁13V: xái
U+21CC2𡳂13M: kài
U+21CC3𡳃13V: cuối
U+21CC4𡳄14M:
U+21CC6𡳆14M:
U+21CCE𡳎14V:
U+21CCF𡳏14M: tiāo
U+21CD1𡳑15M: chù
U+21CD2𡳒15V: vẽ
U+21CD8𡳘15M:
U+21CDA𡳚15M:
U+21CDB𡳛15V: cứt
U+21CDC𡳜15V: cuối
U+21CDD𡳝15V: rốt
U+21CDE𡳞15M: lìn
U+21CE2𡳢16V: đo
U+21CE3𡳣16V: đo
U+21CE4𡳤16V: đo
U+21CE5𡳥16V: toi
U+21CE9𡳩17V: vở
U+21CEA𡳪18V: đuôi
U+21CED𡳭19M: chǐ
U+21CEE𡳮19M:
U+21CF0𡳰19V:
U+21CF3𡳳20V: cuối
U+21CF4𡳴20M:
U+21CF5𡳵21V:
U+21CF6𡳶21V:
U+21CF8𡳸22M:
U+21CF9𡳹22V: vỡi
U+21CFA𡳺22V: vía
U+21CFD𡳽25V: nóc
U+21CFE𡳾3M: jué
U+21D05𡴅6M: zhū
U+21D06𡴆7M:
U+21D09𡴉7V: vòm
U+21D0E𡴎9M: niè, C: jit3hill
U+21D14𡴔9M: quán
U+21D22𡴢12V: nhòn
U+21D2D𡴭4M:
U+21D2F𡴯4M: è, V: ngật
U+21D31𡴱5M:
U+21D40𡵀6M: máng
U+21D46𡵆6C: zi6
U+21D49𡵉6M: wù, V: ngút
U+21D4C𡵌6M: chā
U+21D51𡵑6M: qīn
U+21D52𡵒6M: jié
U+21D53𡵓7M: hóng, C: wang4
U+21D55𡵕7M: dān
U+21D56𡵖7M: ěn
U+21D57𡵗7M:
U+21D58𡵘7M:
U+21D59𡵙7M: àng
U+21D5A𡵚7M: jiè
U+21D5B𡵛7M:
U+21D5C𡵜7M: yòng
U+21D5D𡵝7C: zung1
U+21D5E𡵞7M: fēng, C: fung1
U+21D6C𡵬7M:
U+21D76𡵶7M:
U+21D77𡵷7M: cóng
U+21D7A𡵺7V:
U+21D7B𡵻7M: kāng
U+21D80𡶀7V: núi
U+21D81𡶁7V: đùn
U+21D82𡶂7M: yào
U+21D83𡶃8M: ài
U+21D84𡶄8M: bāo
U+21D86𡶆8M:
U+21D88𡶈8M: shǐ
U+21D89𡶉8M: fàn
U+21D8B𡶋8M:
U+21D8C𡶌8M:
U+21D8E𡶎8M: wèi
U+21D8F𡶏8M:
U+21D90𡶐8M: qié, C: ke4
U+21D91𡶑8M: gān
U+21DA2𡶢8M: kuàng
U+21DA3𡶣8M: suì
U+21DA4𡶤8M: bēng
U+21DA5𡶥8M: jiā
U+21DA6𡶦8M:
U+21DA8𡶨8V: ngàn
U+21DAA𡶪8M: kàn
U+21DAB𡶫9M: niè
U+21DAD𡶭9M: xíng
U+21DAF𡶯9M:
U+21DB1𡶱9M: lìn
U+21DB2𡶲9M: duǒ
U+21DB4𡶴9M: chǎn, C: caan2
U+21DB6𡶶9C: gong3
U+21DBA𡶺9C: pui3
U+21DC8𡷈9M: shì
U+21DCA𡷊9C: dou2
U+21DCB𡷋9M: duì
U+21DCD𡷍9M: jiāng
U+21DCE𡷎9M:
U+21DCF𡷏9M:
U+21DD0𡷐9M: ěn
U+21DD1𡷑9C: ci3
U+21DD3𡷓9M:
U+21DD5𡷕10M: wěi
U+21DD6𡷖10M: chē
U+21DD7𡷗10M: huàn
U+21DD8𡷘10M: bié
U+21DDB𡷛10M: hàn
U+21DDC𡷜10M: tuí
U+21DDD𡷝10M:
U+21DDE𡷞10M:
U+21DE0𡷠10M: tóu
U+21DE1𡷡10M: yuān
U+21DE2𡷢10M: wáng
U+21DE4𡷤10M:
U+21DE5𡷥10M: gào
U+21DE8𡷨10M: kēng
U+21DEA𡷪10M:
U+21DEB𡷫10C: sing4
U+21DF8𡷸10M: xiāo
U+21DF9𡷹10C: jin6
U+21DFA𡷺10M: guǐ
U+21DFB𡷻10M:
U+21DFC𡷼10M: suì
U+21DFD𡷽10M: sǒng
U+21DFF𡷿10M: zhuó
U+21E02𡸂10M:
U+21E03𡸃10M: xiǎn
U+21E07𡸇10V: đèo
U+21E08𡸈10M:
U+21E09𡸉10M:
U+21E0C𡸌10M: zhù
U+21E0E𡸎10M: jié
U+21E0F𡸏10V: vọi
U+21E11𡸑11M:
U+21E14𡸔11M: xié
U+21E15𡸕11M: qióng
U+21E17𡸗11M:
U+21E18𡸘11M:
U+21E1B𡸛11M: yín
U+21E1C𡸜11M: zhí, C: zik6
U+21E1E𡸞11M: kǎn
U+21E1F𡸟11M:
U+21E21𡸡11M:
U+21E23𡸣11M: niè, C: jit6, T: ngei
U+21E24𡸤11M: qiáng
U+21E25𡸥11M: wǎn
U+21E26𡸦11M:
U+21E28𡸨11M:
U+21E2A𡸪11M:
U+21E37𡸷11C: kei4
U+21E3D𡸽11C: zik6
U+21E44𡹄11M:
U+21E47𡹇11M: lín
U+21E49𡹉11M:
U+21E4E𡹎11M: huí
U+21E53𡹓11M:
U+21E55𡹕11M: yáng
U+21E56𡹖11M: suì
U+21E58𡹘11M:
U+21E59𡹙11M: guī
U+21E5E𡹞11V: ghềnh
U+21E5F𡹟11V: chởm
U+21E60𡹠11V: nghi
U+21E61𡹡11V: ghềnh
U+21E62𡹢11M: qìn
U+21E63𡹣11M: ē
U+21E65𡹥11M: zuò
U+21E68𡹨11M:
U+21E69𡹩11M:
U+21E6A𡹪12M:
U+21E6C𡹬12M: tuó
U+21E6D𡹭12M: dié
U+21E6F𡹯12M: huì
U+21E70𡹰12M: máo
U+21E72𡹲12M:
U+21E75𡹵12M: hóu
U+21E76𡹶12M: yǎn
U+21E77𡹷12M: xiáng
U+21E78𡹸12M: cōng
U+21E79𡹹12M:
U+21E7C𡹼12M: àn
U+21E7E𡹾12M: bǐng
U+21E83𡺃12C: coeng1
U+21E87𡺇12M: duǒ
U+21E89𡺉12C: lei4
U+21E90𡺐12M: zhǔ
U+21E91𡺑12M: dié
U+21E92𡺒12M: yōu
U+21E93𡺓12M:
U+21E94𡺔12M: shí
U+21E95𡺕12M: xūn
U+21E96𡺖12M: yōu
U+21E97𡺗12M: kān
U+21E98𡺘12M: qiǎo
U+21E9B𡺛12M: qiāng
U+21E9C𡺜12M: pén
U+21E9F𡺟12M: quán
U+21EA1𡺡12M: yíng
U+21EA4𡺤12C: laam4
U+21EA5𡺥12V: ngổng
U+21EA6𡺦12V: din
U+21EA7𡺧12M: shā
U+21EA8𡺨12C: wai4
U+21EAB𡺫13M: tāo
U+21EAD𡺭13M: hòng
U+21EAE𡺮13M:
U+21EAF𡺯13M: yáo
U+21EB4𡺴13M:
U+21EB5𡺵13M: chái
U+21EB7𡺷13M: xià
U+21EB8𡺸13M:
U+21EBA𡺺13M: qióng
U+21EBD𡺽13M: jìn
U+21EC8𡻈13M: zhēn, C: ceon4
U+21ECC𡻌13M: zhū
U+21ECE𡻎13M:
U+21ED0𡻐13M: wēng
U+21ED1𡻑13M: zhǒng
U+21ED3𡻓13V: vọi
U+21ED4𡻔13V: rặng
U+21ED5𡻕13M: suì, C: seoi3year of age
U+21ED6𡻖13V: von
U+21ED7𡻗13V: chớn
U+21ED8𡻘14M:
U+21ED9𡻙14M: kuò
U+21EDA𡻚14M: kǎng
U+21EDD𡻝14M: cháo
U+21EDE𡻞14M:
U+21EDF𡻟14M:
U+21EE0𡻠14M: zhù
U+21EE1𡻡14M: hàn
U+21EE2𡻢14M:
U+21EE3𡻣14M:
U+21EE4𡻤14M:
U+21EE7𡻧14M:
U+21EE8𡻨14M: gùn
U+21EE9𡻩14M: màn
U+21EEA𡻪14M: liáo
U+21EEB𡻫14M: lín
U+21EEC𡻬14M:
U+21EED𡻭14M: lěi
U+21EEE𡻮14M:
U+21EEF𡻯14M: chuǎng
U+21EF0𡻰14M:
U+21EF1𡻱14M: léi
U+21F01𡼁14M: chī
U+21F03𡼃14M:
U+21F04𡼄14M: dié
U+21F07𡼇14V: mỏm
U+21F08𡼈14V: chóp
U+21F0A𡼊15M: lěi
U+21F0E𡼎15M:
U+21F0F𡼏15C: gaan3
U+21F13𡼓15M: diàn
U+21F15𡼕15C: zeon3
U+21F16𡼖15M: dūn
U+21F17𡼗15M: gāo
U+21F18𡼘15M:
U+21F1A𡼚15M: xiāo
U+21F1B𡼛15M:
U+21F1C𡼜15M: pēng
U+21F2C𡼬15M: shěn
U+21F31𡼱15M: wéi
U+21F38𡼸15V: vót
U+21F39𡼹15V: rừng
U+21F3B𡼻15M: duì
U+21F3C𡼼15M: cháo
U+21F3D𡼽16M: yǐn
U+21F3E𡼾16M: kuài
U+21F3F𡼿16M:
U+21F41𡽁16M: zuì
U+21F42𡽂16M:
U+21F45𡽅16M: yùn
U+21F46𡽆16M: zhì
U+21F49𡽉17M:
U+21F4A𡽊16M: chēng
U+21F56𡽖16M: xiè
U+21F5B𡽛16M: zuǐ
U+21F5C𡽜17M: án, K:
U+21F5D𡽝17M: hāo
U+21F60𡽠17M:
U+21F62𡽢17M:
U+21F63𡽣17M:
U+21F67𡽧17M: náo
U+21F6A𡽪17C: fai1
U+21F6B𡽫17V: non
U+21F71𡽱17M: jiéa high hill; the name of a hill
U+21F72𡽲17M: bàng
U+21F73𡽳17M: lǎn
U+21F74𡽴17M: cáng
U+21F76𡽶17M:
U+21F7B𡽻17M: zhǎn
U+21F7C𡽼17M:
U+21F7E𡽾17V: lởm
U+21F82𡾂18M: náo
U+21F85𡾅18M:
U+21F87𡾇18M: kuàng
U+21F89𡾉18M:
U+21F8B𡾋18M: lěi, T: luə̌i
U+21F8C𡾌18M: páo
U+21F92𡾒18M:
U+21F93𡾓18M: céng
U+21F95𡾕18M: dàng
U+21F96𡾖18M: lěi
U+21F99𡾙19M: è
U+21F9B𡾛19M: bèng
U+21F9C𡾜19M: jué
U+21F9E𡾞19C: hei1
U+21F9F𡾟19C: hei3danger
U+21FA1𡾡19C: zam1
U+21FA5𡾥19M: xuán
U+21FA6𡾦19M: niè
U+21FA8𡾨19M: hài
U+21FAB𡾫19V: đồi
U+21FAC𡾬19V: dốc
U+21FAD𡾭19V: lởm
U+21FAE𡾮20M: xiǎn
U+21FB0𡾰20M: jiǎn
U+21FB1𡾱20M:
U+21FB2𡾲20M: niè
U+21FB5𡾵20V: ngôi
U+21FBB𡾻17M: cáng
U+21FBC𡾼21M: sǒng
U+21FBD𡾽21M: zēng
U+21FBE𡾾21M:
U+21FC2𡿂21M: chóng
U+21FC4𡿄21M: cáng
U+21FC5𡿅21V: ngông
U+21FC9𡿉22M: lěi
U+21FCA𡿊22M: nuó
U+21FCB𡿋22M:
U+21FCE𡿎22M:
U+21FCF𡿏22M: luó
U+21FD3𡿓23M: tǎng
U+21FD6𡿖24M: niè
U+21FD7𡿗24M: niè
U+21FD9𡿙24M:
U+21FDB𡿛24M: lěi
U+21FDD𡿝25M: nàng
U+21FE0𡿠27M: lín
U+21FE1𡿡27M: líng
U+21FE4𡿤27M: xián
U+21FE5𡿥32M:
U+21FE7𡿧4M: zāi, C: zi1floods
U+21FE8𡿨1M: quǎn, C: hyun2
U+21FE9𡿩6M: liè
U+21FEF𡿯7M:
U+21FF0𡿰7M: huāng
U+21FFA𡿺9M: nǎo, C: no5brain
U+21FFC𡿼10M: xùn
U+21FFE𡿾11M:
U+21FFF𡿿11M: huò
U+22001𢀁12M:
U+2200A𢀊19M:
U+2200B𢀋20M:
U+2200C𢀌22M: jiǎo
U+2200D𢀍22M: yōng
U+22011𢀑4ancient form of 巨
U+22015𢀕4M: shī
U+22016𢀖5M: jīng, C: ging1
U+22017𢀗5M: wàn
U+22018𢀘5M:
U+22019𢀙5M: jiū
U+2201C𢀜7M: gǒng
U+22021𢀡10M: huī
U+22025𢀥12V: vâng
U+22026𢀦13V: sửa
U+22027𢀧13V: trọn
U+22028𢀨15V: sang
U+2202A𢀪15M: ěr
U+2202B𢀫15V: bẫng
U+2202C𢀬16V: lớn
U+2202D𢀭17V: giầu
U+2202E𢀮18V: sấm
U+22031𢀱21V: to
U+22032𢀲21V: lớn
U+22035𢀵5M: hàn
U+2203C𢀼10M:
U+22040𢁀11M:
U+22041𢁁11M: zhuó
U+22042𢁂11M:
U+22045𢁅12C: seon3
U+22049𢁉12C: seon3
U+2204A𢁊13V: xức
U+2204B𢁋15V: trăng
U+2204D𢁍16V: va
U+2204F𢁏16M: bāng
U+22051𢁑20V: trái
U+22052𢁒5M:
U+22053𢁓5M: shǐ
U+22055𢁕6M: diǎo
U+22056𢁖6M: pèi
U+22057𢁗6M: xiǎn
U+22058𢁘6M: sān
U+2205D𢁝6M: cháng
U+2205E𢁞6M: yuē
U+22060𢁠6M: gōng
U+22062𢁢6M:
U+22064𢁤6M: fēn
U+22067𢁧7M: chǎn
U+22069𢁩7M: nèi
U+2206A𢁪7M: jué
U+2206C𢁬7M: zhǎo
U+2206E𢁮7M: qián
U+22071𢁱7M: ǎo
U+22076𢁶7M: wǎng
U+22077𢁷7M: zhōng
U+22078𢁸7V: phướn
U+22079𢁹7M: huāng
U+2207B𢁻8M:
U+2207C𢁼8M: zhǔ
U+2207D𢁽8M:
U+2207E𢁾8M: chāo, C: ciu1
U+2207F𢁿8M: zhēng
U+22080𢂀8M:
U+22081𢂁8M: kōu
U+22083𢂃8M: zuó
U+22084𢂄8M: xuàn
U+22086𢂆8M:
U+2208A𢂊8M: yǎo
U+2208C𢂌8V: đãy
U+2208D𢂍8M:
U+2208E𢂎8V:
U+2208F𢂏8M: bèi
U+22090𢂐9M: xié
U+22091𢂑9M: shìto wipe , rub clean
U+22092𢂒9M:
U+22094𢂔9M: hóng
U+22095𢂕9M: cuì
U+22097𢂗9M:
U+22098𢂘9M: zhuān
U+2209A𢂚9C: coek3
U+2209C𢂜9V: vua
U+2209D𢂝9M: chì
U+220A4𢂤9M:
U+220A8𢂨9M: yín
U+220B0𢂰9V: tranh
U+220B1𢂱10M: yuàn
U+220B6𢂶10M: jiōng
U+220B9𢂹10M: mào
U+220BA𢂺10M: qiàn
U+220BC𢂼10M:
U+220C0𢃀10M:
U+220C7𢃇10C: lei5(Cant.) a sail
U+220C8𢃈10V: lọng
U+220C9𢃉10V: bịt
U+220CA𢃊10V: vua
U+220CD𢃍11M: bēi
U+220CE𢃎11M: huò
U+220CF𢃏11M: cóng
U+220D0𢃐11M: kōng
U+220D5𢃕11M:a covering, awning, screen
U+220D7𢃗11M: hàn
U+220D8𢃘11M: qiàn
U+220DC𢃜11M: zhí
U+220E2𢃢11M:
U+220E5𢃥11M: qiān
U+220E6𢃦11M: guǒ
U+220E9𢃩11M: gǔn
U+220EC𢃬12M: jiān
U+220ED𢃭12M: zhōng
U+220EE𢃮12M: miǎn
U+220EF𢃯12M: guǐ
U+220F0𢃰12M: shì
U+220F1𢃱12M: móu, V:
U+220F2𢃲12M: è
U+220F3𢃳12M:
U+220F4𢃴12M:
U+220F8𢃸12M: zhòu
U+220FA𢃺12M:
U+220FC𢃼12C: mei4
U+22100𢄀12M: zǎo
U+22102𢄂12V: chợ
U+22103𢄃12V: phới
U+22104𢄄12M: zhā
U+22105𢄅12M:
U+22107𢄇12M: gǒu
U+2210A𢄊13M: guī
U+2210B𢄋13M: yīng
U+2210C𢄌13M: shǎi
U+2210D𢄍13M:
U+2210E𢄎13M: bàng
U+2210F𢄏13M:
U+22110𢄐13M: méng
U+22113𢄓13M:
U+22114𢄔13M: dài
U+22117𢄗13M: jiǒng
U+2211C𢄜13M: hàn
U+2211D𢄝13V: bâu
U+2211F𢄟14M: tōng
U+22120𢄠14M: kōu
U+22121𢄡14M:
U+22122𢄢14M: zhì
U+22123𢄣14M: huì
U+22124𢄤14M: zǎn
U+22126𢄦14M: diǎo
U+22127𢄧14M:
U+22129𢄩14V: dải
U+2212A𢄪14C: lau6
U+2212F𢄯14V: mấn
U+22131𢄱14M: zhì
U+22133𢄳15M: kuǎ
U+22135𢄵15M: xiàng
U+22136𢄶15M: huàthe noise of tearing silk; to tear
U+22137𢄷15M: liáo
U+22138𢄸15M: cuì
U+22139𢄹15M: qiāo, V: kiệu
U+2213A𢄺15M: jiǎo
U+2213C𢄼15M:
U+2213D𢄽15M: èr
U+2213F𢄿15M: tuō
U+22140𢅀15M: tán
U+22141𢅁15M: zhì
U+22144𢅄15V: vải
U+22145𢅅15V: quạt
U+22146𢅆15V: mành
U+22148𢅈15M: nǎo
U+22149𢅉15M: mào
U+2214A𢅊15M:
U+2214B𢅋15M: céng
U+2214E𢅎16M: jiǎo
U+2214F𢅏16M: lián, C: lim4blinds, window screens
U+22151𢅑16M: shā
U+22152𢅒16M: dàn
U+22155𢅕16M: suì
U+22156𢅖16M: lián, C: lim4curtain, screen
U+22157𢅗16M: guò
U+2215A𢅚16M: biǎo
U+2215B𢅛16C: lung4
U+2215C𢅜16M:
U+2215D𢅝16M: diàn
U+2215E𢅞16M:
U+2215F𢅟17M:
U+22160𢅠17M: yǎn
U+22161𢅡17M: lán
U+22164𢅤17M: gài
U+22165𢅥17M: chú, C: cyu4, J-On: JU CHUvariant of 㡡 U+3861, a screen to make a temporary kitchen; bed curtain
U+22167𢅧17V: mền
U+22169𢅩18M:
U+2216A𢅪18M:
U+2216B𢅫18M: huì
U+2216C𢅬18V: chăn
U+2216D𢅭19M: lǎi
U+2216E𢅮19M: xián
U+2216F𢅯19M: fèn
U+22170𢅰19M:
U+22173𢅳19C: lim4
U+22179𢅹20M: yào
U+2217A𢅺20M: zhǎn, C: zin2
U+2217C𢅼21M: néi
U+2217E𢅾22M: luǒ
U+22180𢆀22M: yuán
U+22181𢆁22V: rèm
U+22182𢆂23M: néng
U+22189𢆉5M: rěn
U+22195𢆕9V: phẳng
U+22198𢆘10V: nẽn
U+2219C𢆜12M:
U+2219E𢆞13M: jiǎna bunch, a handful
U+2219F𢆟13M: píng
U+221A0𢆠13V: lài
U+221A1𢆡14C: nin1(Cant.) female breast, milk
U+221A3𢆣14M: biè
U+221A5𢆥15V: năm
U+221A6𢆦16M: jiàn
U+221A7𢆧16V: may
U+221A8𢆨16V: may
U+221A9𢆩16M: bìng
U+221AA𢆪18V: may
U+221AB𢆫19V: tuổi
U+221AD𢆭21V: nến
U+221AF𢆯4M:
U+221B0𢆰4M:
U+221B4𢆴5M: diǎo
U+221B6𢆶6M: yōu
U+221B7𢆷7M: yāo
U+221B8𢆸7M: bēng
U+221BA𢆺7M: chén
U+221BB𢆻8M:
U+221BD𢆽8M: yāo
U+221C1𢇁10C: si1silk; shredded
U+221C2𢇂9C: gwaan1connected
U+221C3𢇃10C: si1
U+221C7𢇇11M: guān, C: gwaan1to run threads though a web in weaving
U+221C8𢇈11M: yàn
U+221C9𢇉11V: dối
U+221D5𢇕18M: chǐ
U+221D7𢇗6M: shà
U+221D8𢇘6M: yǎn
U+221D9𢇙6M:
U+221DA𢇚6M:
U+221DB𢇛6M: chè
U+221DE𢇞6M: hàn
U+221DF𢇟6M: huāng
U+221E1𢇡6V: khuya
U+221E2𢇢6V: sến
U+221E4𢇤7M: shuì
U+221E5𢇥7M: suì
U+221E6𢇦7M: rén
U+221E7𢇧7M: tán
U+221E8𢇨7M: zhǐ
U+221EA𢇪7M: fàn
U+221EB𢇫7M: fěng
U+221F0𢇰7M: tán
U+221F1𢇱7V:
U+221F2𢇲8M:
U+221F3𢇳8M:
U+221F4𢇴8M:
U+221F5𢇵8M:
U+221F6𢇶8M: tián
U+221F7𢇷8M:
U+221F8𢇸8M:
U+22202𢈂8M: yǎn
U+22204𢈄8M: tiāo
U+22206𢈆8M: yáo
U+22207𢈇9M: shěn
U+22208𢈈9M: kē, C: nap1(Cant.) dimple
U+22209𢈉9M: tóng
U+2220B𢈋9M: xuǎn
U+22213𢈓9M: yòu
U+22215𢈕9M: bài
U+22216𢈖9V: chái
U+22218𢈘9J-On: ROKU, J-Kun: SHIKA KAvariant of 鹿 U+9E7F, a deer; surname
U+22219𢈙10M: xiá
U+2221A𢈚10M:
U+2221B𢈛10M: kùn
U+2221C𢈜10M: zāng
U+2221D𢈝10M: qiú
U+22220𢈠10M:
U+22221𢈡10M: zuī
U+22222𢈢10M: lǒu
U+22224𢈤10M: xiá
U+2222F𢈯10M: shēn
U+22231𢈱10V: lời
U+22232𢈲10M:
U+22234𢈴11M: jīng
U+22235𢈵11M: qiāng
U+22236𢈶11M:
U+22238𢈸11M: niè
U+22239𢈹11M: duī
U+2223B𢈻11M: jié
U+2223C𢈼11M: suì
U+2223D𢈽11M: zhàn
U+2223E𢈾11M: cōu
U+22241𢉁11M: bēng
U+22242𢉂11M: guān
U+22243𢉃11M: shě
U+22245𢉅11M: jìn
U+22246𢉆11M:
U+22251𢉑11M: dān
U+22253𢉓11M: nǎi
U+22255𢉕11M: nóu
U+22257𢉗11M:
U+22258𢉘11M: yán
U+2225A𢉚11M: nòu
U+2225C𢉜12M:
U+2225D𢉝12M: wèi
U+2225E𢉞12M: piān
U+22262𢉢12M:
U+22264𢉤12M: jià
U+22265𢉥12M:
U+22266𢉦12M: jǔn
U+22267𢉧12M: lán
U+22268𢉨12M:
U+22269𢉩12M: yīn
U+2226D𢉭12M: tuí
U+22275𢉵12M: nǎo
U+2227A𢉺12M:
U+2227D𢉽12V: kho
U+2227E𢉾12V: u
U+2227F𢉿13M:
U+22280𢊀13M:
U+22281𢊁13M: zhì
U+22284𢊄13M: huī
U+22285𢊅13M: zhuì
U+22287𢊇13M: huì
U+2228D𢊍13M: chú, C: cyu4, J-On: ZU CHUU, J-Kun: KURIYAvariant of 厨 U+53A8, a kitchen; a closet; a cupboard
U+2228F𢊏13M: chè
U+22291𢊑13V: vựa
U+22292𢊒13M: xiū
U+22293𢊓13M: lán
U+22295𢊕14M: cōng
U+22296𢊖14M: shèn
U+22297𢊗14M:
U+22298𢊘14M:
U+22299𢊙14M: yáo
U+2229A𢊚14M:
U+2229B𢊛14M: zuǐ
U+2229C𢊜14M: bìng
U+222A7𢊧14M:
U+222A9𢊩14M:
U+222AB𢊫14V: vòm
U+222AE𢊮15M: tuí
U+222AF𢊯15M: wěi
U+222B1𢊱15M: fén
U+222B2𢊲15M: shěn
U+222BB𢊻15M: liáo
U+222C2𢋂16M: shǔ
U+222C3𢋃16M: dǎn
U+222C4𢋄16M: juǎn
U+222C5𢋅16M:
U+222C6𢋆16M: xìn
U+222C7𢋇16M: yáo
U+222C8𢋈16M: sū, C: sou1
U+222D2𢋒17M: huó
U+222D4𢋔17M: qiān
U+222DA𢋚17M:
U+222DD𢋝17M: kǎi
U+222E0𢋠17V: đáy
U+222E1𢋡18M:
U+222E3𢋣18M: yōu
U+222EC𢋬18V: chòi
U+222EE𢋮19M: xiàn
U+222F4𢋴19V: đáy
U+222F9𢋹19M:
U+222FB𢋻20M: yǐn
U+222FC𢋼20M:
U+222FF𢋿20M: zhāi
U+22300𢌀20M: xiè
U+22304𢌄21M:
U+22308𢌈22M:
U+2230A𢌊22V: rộng
U+2230C𢌌22V: rộng
U+2230D𢌍23M: qiān
U+2230E𢌎23V: nghịt
U+22314𢌔27M: líng
U+22315𢌕27M: luán
U+2231A𢌚5M: chān
U+2231C𢌜6C: ting4(royal) court
U+22321𢌡9C: gwing2
U+22325𢌥9C: cing2
U+22326𢌦10M: zhèng
U+22328𢌨11M: yán
U+22332𢌲6M: yìn
U+22333𢌳7M: kuí
U+22337𢌷7M:
U+22339𢌹7M:
U+2233B𢌻8M:
U+22341𢍁8M:
U+22346𢍆9M:
U+22347𢍇9M:
U+22348𢍈9M: yuān
U+2234E𢍎10M: gào
U+2234F𢍏10M: juàn
U+22351𢍑10M:
U+22353𢍓10M: gǎi
U+22355𢍕11M: quàn
U+2235A𢍚12M: wèi
U+22367𢍧14M: zhì
U+2236B𢍫14M: jiǎn
U+2236D𢍭14M:
U+22370𢍰16M:
U+22371𢍱16M: qiān
U+2237C𢍼4M:
U+2237F𢍿7M: zāng, C: coeng4spike
U+22380𢎀7M:
U+22382𢎂7M: cái
U+22383𢎃7M:
U+22384𢎄8M:
U+22386𢎆9M: dié
U+22388𢎈9M: zhī
U+22389𢎉9M:
U+2238B𢎋10M: zāi
U+2238C𢎌10M: dài
U+2238E𢎎12M:
U+22390𢎐132 O
U+22394𢎔17M: jié
U+22395𢎕18M: chèn
U+22396𢎖21M:
U+22398𢎘3M: hàn
U+22399𢎙4M: xián
U+223A0𢎠4M: quán
U+223A1𢎡4M: jié
U+223A5𢎥5M: juàn
U+223AA𢎪5M: dàn
U+223AD𢎭6M: jīn
U+223B4𢎴6M: bīng
U+223B5𢎵6M:
U+223B9𢎹7M: jué
U+223BB𢎻7M:
U+223BD𢎽7C: kap6
U+223C3𢏃7M:
U+223C4𢏄7M: qiáng
U+223C5𢏅7M: shuǐ
U+223C6𢏆8M:
U+223C8𢏈8M: zhěn
U+223CD𢏍8M:
U+223CE𢏎8M: shēn
U+223D0𢏐8C: wang4
U+223D1𢏑8V: bắn
U+223D2𢏒8M: chuí
U+223D5𢏕9M: tóng
U+223D7𢏗9M:
U+223D9𢏙9M: yáng
U+223DC𢏜9M: tuó
U+223DD𢏝9M: zhōu
U+223DE𢏞9M:
U+223E0𢏠9V: giằng
U+223E1𢏡9V: tên
U+223E2𢏢9V: cong
U+223E3𢏣9V: cong
U+223E4𢏤10M: xùn
U+223E6𢏦10M: shěn
U+223E7𢏧10M: xuān
U+223ED𢏭10M: liú
U+223EE𢏮11M: yuān
U+223EF𢏯11M:
U+223F0𢏰11M: zhèng
U+223F3𢏳11M: pēngpulled taut
U+223F7𢏷11M: jué
U+223FA𢏺11C: bat6
U+223FF𢏿11V: vốn
U+22402𢐂12M: zhì
U+22403𢐃12M: piān
U+22404𢐄12M: yuàn
U+22406𢐆12M: jiān
U+2240A𢐊13M: páng
U+2240E𢐎13M: zhuàn, V: khom
U+22410𢐐13M: xián
U+22412𢐒14M: bēng
U+22414𢐔14M: cōng
U+22416𢐖14M:
U+2241A𢐚14M: guó
U+2241E𢐞15M: chéng
U+2241F𢐟15M: qiāo
U+22426𢐦16M:
U+22427𢐧16C: king4a stand, frame
U+22429𢐩16M: qiǎng
U+2242B𢐫16M: zhōu
U+22432𢐲18M: fán
U+22433𢐳18M: biē
U+2243E𢐾19M:
U+2243F𢐿20M: rǒng
U+22445𢑅20M: dǐng
U+22446𢑆21M: quán
U+22447𢑇21M: jiù
U+22448𢑈21M: yáo
U+22453𢑓7M: xiá
U+22456𢑖8M: zǎo
U+2245D𢑝10M: dān
U+2245F𢑟11M:
U+22460𢑠11M: tuó
U+22462𢑢12M:
U+22465𢑥13C: wui6
U+22467𢑧13M:
U+2246C𢑬14M: lái
U+2246E𢑮15M: fēi
U+22471𢑱16C: ji4
U+22479𢑹19M:
U+22486𢒆6M: xiān
U+22489𢒉8M: shǎna surname
U+2248B𢒋8C: wing5
U+2248D𢒍8M: fèi
U+2248E𢒎9V: bay
U+22490𢒐10M: cuò
U+22491𢒑10C: coeng4
U+22492𢒒10M:
U+22494𢒔11M: chù
U+2249D𢒝11M: diū
U+2249E𢒞12M: làn, V: rằn
U+224A9𢒩14M:
U+224AF𢒯15M: biāo
U+224B0𢒰16M: yù, C: juk1, K:
U+224B1𢒱16M: suì
U+224B2𢒲16M:
U+224B7𢒷20M: póu
U+224B9𢒹22M: shǎnsurname
U+224BC𢒼4C: ji1
U+224BE𢒾5M: jiào
U+224C0𢓀6M:
U+224C1𢓁6C: gung1
U+224C3𢓃6M: wán
U+224C4𢓄7M:
U+224C6𢓆7M: wán
U+224C7𢓇7M: tuì
U+224C9𢓉7C: faan1
U+224CB𢓋7M: àng
U+224CC𢓌7C: liu1
U+224CD𢓍7M: tiān
U+224CE𢓎7M: chí
U+224D2𢓒8M: rán
U+224D4𢓔8M:
U+224D5𢓕8M: yín
U+224D6𢓖8M:
U+224D7𢓗8M:
U+224D8𢓘8M: tóng
U+224D9𢓙8M: yǐn
U+224DC𢓜9M:
U+224DD𢓝9M: tiāo
U+224DE𢓞9M: zhēng
U+224DF𢓟9M: zhòu
U+224E1𢓡9M:
U+224E2𢓢9M: kuà
U+224E3𢓣9M: sōng
U+224E7𢓧9M:
U+224EC𢓬10M: xié
U+224ED𢓭10C: seon1, K:
U+224EE𢓮10M: xiāo
U+224EF𢓯10M: guàng
U+224F0𢓰10M: tuǒ
U+224F1𢓱10M: fēng
U+224F2𢓲10M:
U+224F5𢓵10M: xiù
U+224FF𢓿10M: yóu
U+22501𢔁11M: líng
U+22502𢔂11M: yàn
U+22505𢔅11M: dōng
U+22506𢔆11M:
U+22507𢔇11M: táo
U+22508𢔈11M: hán
U+2250A𢔊11M: chí
U+2250B𢔋11M: sōng
U+22511𢔑11M: quǎn
U+22513𢔓11C: fung6
U+22514𢔔11M: hàn
U+2251B𢔛11C: hang6
U+2251F𢔟12M: rǒu
U+22520𢔠12M:
U+22521𢔡12M: kāi
U+22522𢔢12M:
U+22523𢔣12M: chā
U+22524𢔤12M: chèng
U+22525𢔥12M:
U+22527𢔧12M: bìng
U+22529𢔩12M: cōng
U+2252A𢔪12M: zhū
U+2252C𢔬12M:
U+22530𢔰12C: mei4
U+22531𢔱12M: jué
U+22532𢔲13M: liù
U+22533𢔳13M: sāo
U+22534𢔴13M:
U+22545𢕅13M: shuài
U+2254B𢕋13M: yuàn
U+2254E𢕎13M: zhāng
U+22551𢕑14M: shuài
U+22553𢕓14M: chǔ
U+22554𢕔14M: zhāng, C: zoeng1
U+22555𢕕14M: sǎn
U+22556𢕖14M: xiān
U+22558𢕘14M: cuī
U+22559𢕙14M: měng
U+2255A𢕚14M:
U+2255E𢕞14M: zhì
U+2255F𢕟14M: ào
U+22566𢕦14M: xiū
U+22568𢕨14M: pián
U+2256A𢕪15M: jiào
U+2256B𢕫15M: kuǎn
U+2256C𢕬15M:
U+2256D𢕭15M: xiàn
U+2256E𢕮15M: zhà
U+2256F𢕯15M: diàn
U+22577𢕷15M:
U+22578𢕸15V: săn
U+2257A𢕺16M: huì
U+2257B𢕻16M: shàn
U+22580𢖀16V: suốt
U+22584𢖄16M: chóng
U+22585𢖅16M:
U+22586𢖆16M: xiè
U+22587𢖇16M: zhì
U+22588𢖈17M: tiào
U+2258A𢖊17M: pīng
U+2258B𢖋17M: xián
U+2258D𢖍17C: hang4
U+2258E𢖎17M: xiān
U+2258F𢖏18M:
U+22591𢖑18M: cuán
U+22595𢖕18V: sau
U+22596𢖖18V: sau
U+22597𢖗18M: sǒng
U+2259B𢖛19M: hēi
U+2259D𢖝20M: xiàn
U+2259F𢖟20M: yóu
U+225A1𢖡20M:
U+225A4𢖤21M: tái
U+225A6𢖦23M: jué
U+225A7𢖧25M: nàng
U+225A9𢖩3M: diān
U+225AB𢖫5M:
U+225AC𢖬5M:
U+225AE𢖮5V: ắt
U+225AF𢖯5C: gei1
U+225B1𢖱5V: nải
U+225B3𢖳6M:
U+225B4𢖴6M:
U+225B5𢖵6M:
U+225B7𢖷6M: gōng
U+225BA𢖺6M: yì, V: nhác
U+225BE𢖾6C: faan4
U+225BF𢖿6M: zhì
U+225C0𢗀6M: xīn
U+225C2𢗂6M:
U+225C4𢗄6M: xià
U+225C6𢗆6V: rượn
U+225C8𢗈6M: zhāo
U+225C9𢗉7M: nè, V: nuối
U+225CA𢗊7M: xiè
U+225CE𢗎7M:
U+225D0𢗐7C: sam4sincere, enthusiastic
U+225D6𢗖7V: nhầm
U+225DA𢗚7V: tệch
U+225E0𢗠7V: thít
U+225EB𢗫7M:
U+225ED𢗭7M: shè
U+225EF𢗯7M: yuán
U+225F0𢗰7M: fǎn
U+225F2𢗲7M:
U+225F3𢗳7M:
U+225F4𢗴7M:
U+225F5𢗵7M: hǒng
U+225F7𢗷7V: thoải
U+225F8𢗸7V: sẩu
U+225F9𢗹7M:
U+225FA𢗺7M: chàng
U+225FC𢗼7V: lo
U+225FD𢗽7V: tẻ
U+225FE𢗾7V: ngượng
U+225FF𢗿8M:
U+22600𢘀8M: pèi
U+22603𢘃8M:
U+22604𢘄8M: qiú
U+22605𢘅8M: mào, C: maau4(Cant.) flurried, flustered; arbitrarily
U+22607𢘇8M:
U+22609𢘉8M: xiá
U+2260A𢘊8M: shēn
U+2260B𢘋8M:
U+2260C𢘌8M: hóng
U+2260D𢘍8M:
U+2261B𢘛8C: cik1
U+2261C𢘜8C: si1
U+2261D𢘝8M: nǐ, V: nể
U+2261F𢘟8M: qiáo
U+22627𢘧8M: ruǎn
U+2262B𢘫8C: zing1
U+2262C𢘬8V:
U+2262D𢘭8V: rùng
U+2262E𢘮8V: rắp
U+22638𢘸9M: jiàngto hate; willful
U+22639𢘹9M: chā
U+2263A𢘺9M:
U+2263D𢘽9M:
U+2263F𢘿9M: suō
U+22641𢙁9M:
U+22642𢙂9M: xuān
U+22645𢙅9M:
U+22647𢙇9M:
U+22650𢙐9M: náo, C: nung4
U+22652𢙒9C: hiu1
U+22653𢙓9M: wèi, C: wai3
U+22654𢙔9V: lẫy
U+22655𢙕9V: ghiếc
U+22662𢙢9C: hung2to fear
U+22668𢙨9C: cyun4
U+22669𢙩9V: rủi
U+2266A𢙪9V: đổi
U+2266B𢙫9V: nhớn
U+2266C𢙬9V: e
U+2266D𢙭9V: tim
U+2266E𢙮9M: kàn
U+22671𢙱10M: lòng, C: lung6to impose upon; stupid
U+22672𢙲10M: lǚ, V: lỡ
U+22673𢙳10M: zhuǎng
U+22675𢙵10V: đẽ
U+2267A𢙺10M: zhì, C: zi3
U+2267C𢙼10M: xìng
U+2267D𢙽10V: mủi
U+2267E𢙾10M: gěng
U+2267F𢙿10M: jìn
U+22680𢚀10M: xiàn
U+22681𢚁10M:
U+22682𢚂10M: cuò
U+22684𢚄10M: láo
U+22685𢚅10M: fěn
U+22686𢚆10M:
U+2268B𢚋10M: miào
U+2268C𢚌10M: xiá
U+22691𢚑10M:
U+22696𢚖10C: ti4(Cant.) intensifier
U+22698𢚘10C: ji3
U+226A8𢚨10M: zhì
U+226AA𢚪10M:
U+226AB𢚫10M: kòu
U+226AD𢚭10M: suǒ
U+226AE𢚮10M:
U+226B2𢚲10V: cảy
U+226B3𢚳10V: xôn
U+226B4𢚴10V: dặn
U+226B5𢚵10V: dãi
U+226B6𢚶10V: thoả
U+226B7𢚷10V: giận
U+226B8𢚸10V: lòng
U+226B9𢚹10V: khuây
U+226BA𢚺10M: tēng
U+226BB𢚻10M: zhù
U+226BC𢚼10V: ngớp
U+226BD𢚽10V: mến
U+226C1𢛁11M:
U+226C3𢛃11M: qiú
U+226C4𢛄11M:
U+226C6𢛆11M: xián
U+226C9𢛉11M: nèi
U+226CD𢛍11M: zhǐ
U+226CE𢛎11M: bié
U+226D2𢛒11M: chǒng
U+226D3𢛓11M: lán
U+226D4𢛔11M: dōng
U+226D5𢛕11M: qūn
U+226D6𢛖11M: xiàng
U+226D8𢛘11M: xiáo
U+226D9𢛙11M: wǎn
U+226DA𢛚11M:
U+226DB𢛛11M: wàng
U+226DC𢛜11M:
U+226DE𢛞11M: bāi
U+226DF𢛟11M:
U+226E5𢛥11M:
U+226E6𢛦11M: yǐn
U+226E8𢛨11M:
U+226EE𢛮11M:
U+226EF𢛯11M: huò, C: waak6
U+226F4𢛴11C: mang2(Cant.) annoyed, impatient, restless
U+226F5𢛵11C: zang2(Cant.) annoyed, irritated
U+226F6𢛶11C: ngo6
U+2270F𢜏11V: mừng
U+22712𢜒11C: leon4
U+22714𢜔11C: zi3
U+22717𢜗11M: bàng, V: vụng
U+2271B𢜛11C: jan1
U+2271C𢜜11V: hổ
U+2271D𢜝11V: sực
U+2271E𢜞11V: lười
U+2271F𢜟11C: gong1
U+22720𢜠11V: mừng
U+22721𢜡11V: thiếp
U+22722𢜢11V: bẽ
U+22723𢜣11M:
U+22725𢜥11M: jiū
U+22728𢜨12M: xiè
U+22729𢜩12M: qiān
U+2272A𢜪12M: nuò, C: nok6
U+2272B𢜫12M: xǐngintelligent, tranquil
U+2272C𢜬12M: duóto estimate, calculate
U+2272D𢜭12M:
U+2272E𢜮12M:
U+2272F𢜯12M:
U+22730𢜰12M: yàn
U+22731𢜱12M:
U+22732𢜲12M:
U+22733𢜳12M: chì
U+22734𢜴12M: hóu
U+22736𢜶12M: sào
U+22738𢜸12M: náoworthless, inferior, trashy
U+2273B𢜻12M: chěng
U+2273C𢜼12M: chěng
U+2273D𢜽12M: kuǐ
U+2273F𢜿12M: jià
U+22740𢝀12M:
U+22741𢝁12M: hōng
U+22742𢝂12M:
U+22745𢝅12M: xiá
U+22746𢝆12M: zhòng
U+22747𢝇12M: huò
U+22748𢝈12M: chóng
U+22749𢝉12M:
U+2274C𢝌12M: mào
U+2274D𢝍12M: yào
U+22753𢝓12M: juān
U+22758𢝘12V: nết
U+22759𢝙12V: vui
U+2275A𢝚12V: rẩy
U+2275B𢝛12V: khít
U+2275C𢝜12V: đành
U+2276C𢝬12M: shì
U+2276F𢝯12M: yín
U+22773𢝳12M: gǔ, V: hòng
U+22774𢝴12M:
U+22775𢝵12C: fit1(Cant.) 花𢝵, to be fashionable
U+22778𢝸12M: guò, V: ủa
U+22779𢝹12M:
U+2277B𢝻12M: hōng
U+22781𢞁12C: fung1
U+22782𢞂12V: buồn
U+22783𢞃12V: hòng
U+22784𢞄12V: cáu
U+22785𢞅12V: éo
U+22786𢞆12V: ngán
U+22787𢞇12M:
U+22789𢞉12M:
U+2278B𢞋12M: tǔn
U+2278F𢞏13M: qióng
U+22790𢞐13M: hài
U+22792𢞒13M:
U+22795𢞕13M: huò
U+22796𢞖13M: tì, C: tai3
U+22797𢞗13M:
U+2279A𢞚13M: gěng
U+2279C𢞜13M: xiè
U+2279E𢞞13M:
U+2279F𢞟13M: gào
U+227A0𢞠13M:
U+227A1𢞡13M: xiǎng
U+227A3𢞣13M: shū
U+227A6𢞦13M:
U+227AC𢞬13M: zhuān
U+227AD𢞭13M: liù
U+227B4𢞴13C: jan1
U+227B5𢞵13C: fit1(Cant.) to brush, whisk
U+227C5𢟅13M: yóu
U+227C7𢟇13C: ai3compliant
U+227CA𢟊13M: chěng
U+227CB𢟋13M: duī
U+227CD𢟍13C: lik6
U+227CE𢟎13V: đùa
U+227CF𢟏13V: sệt
U+227D0𢟐13V: chua
U+227D1𢟑13V: hên
U+227D2𢟒13V: năn
U+227D3𢟓13V: tẻ
U+227D4𢟔13V: thói
U+227D5𢟕13V: nép
U+227D6𢟖13V: tởm
U+227D7𢟗13V: nết
U+227D8𢟘13V: chắc
U+227D9𢟙13V: chăm
U+227DA𢟚13V: quên
U+227DB𢟛13V: riếu
U+227DE𢟞13V: nhóng
U+227DF𢟟13V: dát
U+227E2𢟢14M:
U+227E3𢟣14M: yàng
U+227E4𢟤14M:
U+227E7𢟧14M:
U+227E8𢟨14M:
U+227E9𢟩14M: suì
U+227EA𢟪14M: ài
U+227ED𢟭14M: kòu
U+227EF𢟯14M: zhé
U+227F0𢟰14M: ài
U+227F1𢟱14M: téng
U+227F3𢟳14M:
U+227F4𢟴14M: tuí
U+227F5𢟵14M:
U+227F9𢟹14V: nhuốc
U+227FE𢟾14M: huì
U+227FF𢟿14M: huán
U+22803𢠃14C: geng6(Cant.) to guard against; to take precautions
U+22804𢠄14V: sùng
U+22805𢠅14V: thung
U+22806𢠆14V: thuồng
U+22807𢠇14V: hở
U+22808𢠈14V: bẳn
U+22809𢠉14V: ngẩu
U+22810𢠐14V: ngơ
U+2281B𢠛14M: kuò
U+2281D𢠝14M: xīn
U+22821𢠡14M: sào
U+22823𢠣14V: giận
U+22824𢠤14V: đần
U+22825𢠥14V: gàn
U+22826𢠦14V: hớn
U+22827𢠧14V: mẩm
U+22828𢠨14V: mẩn
U+22829𢠩14V:
U+2282A𢠪14V: ngoảy
U+2282B𢠫14M: shù
U+2282C𢠬14M: què
U+2282D𢠭14M:
U+2282E𢠮14M: tuì
U+2282F𢠯14V: lắng
U+22832𢠲15M:
U+22833𢠳15M: biē, C: pit3irritable, surly; sad
U+22835𢠵15M: tǎng, C: cong2alarmed, agitated
U+22837𢠷15M: xiàng
U+22839𢠹15M:
U+2283A𢠺15M:
U+2283C𢠼15M: mái
U+2283D𢠽15M: dàng
U+2283F𢠿15M: guì
U+22840𢡀15M: hēi
U+22841𢡁15M:
U+22842𢡂15M: dàng
U+22843𢡃15M:
U+22845𢡅15M:
U+22847𢡇15M:
U+22848𢡈15M: cuì
U+22849𢡉15M:
U+2284D𢡍15M:
U+2284E𢡎15M:
U+2284F𢡏15M:
U+22851𢡑15M:
U+22852𢡒15M: zhì
U+2285F𢡟15C: mau6
U+22860𢡠15C: ci3
U+22870𢡰15M: zhào
U+22871𢡱15C: kok3
U+22874𢡴15M:
U+22875𢡵15M: ruǎn
U+22879𢡹15M: chòng
U+2287F𢡿15V: nhờn
U+22881𢢁15V: sờn
U+22882𢢂15M: jié, V: ghét
U+22884𢢄15V: ngùng
U+22885𢢅15V: chiều
U+22886𢢆15V: thẹn
U+22887𢢇15V: tủi
U+22888𢢈15V: hằn
U+22889𢢉15V: nức
U+2288A𢢊15V: đòi
U+2288B𢢋15V: nhằng
U+2288C𢢌15M: chàng
U+2288D𢢍15M: zhé
U+22892𢢒16M:
U+22893𢢓16M: yōng
U+22896𢢖16M:
U+22897𢢗16M: zhuó
U+2289A𢢚16M: kài
U+2289C𢢜16M:
U+2289E𢢞16M:
U+228AC𢢬16V: gờm
U+228AD𢢭16C: jyu4
U+228AF𢢯16V: nguôi
U+228B2𢢲16V: đẹp
U+228B9𢢹16M: xiòng
U+228BA𢢺16C: mung4confused
U+228BD𢢽16V: khắn
U+228C0𢣀16V: ngấy
U+228C1𢣁16C: gung1
U+228C2𢣂16V: nghĩ
U+228C3𢣃16V: tủi
U+228C4𢣄16V: quớ
U+228C5𢣅16V: nhác
U+228C6𢣆16V: tuông
U+228C7𢣇16V: hằm
U+228C8𢣈16V: não
U+228C9𢣉16M:
U+228CA𢣊16M: chǒu
U+228CE𢣎17M: tuǎn
U+228CF𢣏17M: ài
U+228D0𢣐17M: pīn
U+228D3𢣓17M: liè
U+228D4𢣔17M: mián
U+228D5𢣕17M: ài
U+228D7𢣗17M:
U+228D8𢣘17M: wèi
U+228D9𢣙17M: yìng
U+228DA𢣚17M:
U+228DE𢣞17M:
U+228E0𢣠17M: liù
U+228E7𢣧17V: khuây
U+228F3𢣳17M: ruì
U+228F7𢣷17C: dik6
U+228F8𢣸17V: ngỡ
U+228F9𢣹17V: hửng
U+228FB𢣻18M:
U+228FC𢣼18M: chá
U+228FF𢣿18M: chù
U+22901𢤁18M: sào
U+22902𢤂18M:
U+22904𢤄18M: sōng
U+22906𢤆18M:
U+2290B𢤋18M:
U+2290D𢤍18M: yān
U+2290E𢤎18M: cuō
U+22910𢤐18M: liú
U+22918𢤘18M: méng
U+2291A𢤚18M: zhàn
U+2291B𢤛18V: bỡ
U+2291C𢤜18V: chạnh
U+2291D𢤝18V: chăm
U+2291E𢤞18V: hờn
U+2291F𢤟18V: chán
U+22920𢤠18V: lẽn
U+22921𢤡18V: dỗi
U+22922𢤢18V: nhịt
U+22923𢤣18V: tẽn
U+22924𢤤18M: zhuàng
U+22926𢤦19C: dung2
U+22927𢤧19M: miǎo
U+22929𢤩19M:
U+2292B𢤫19M:
U+2292F𢤯19M: xiè
U+22930𢤰19M: xiè
U+22931𢤱19M: lǒng
U+22932𢤲19M: lóng
U+22939𢤹19C: goe4(Cant.) satisfied, comfortable
U+22942𢥂19M: téng
U+22943𢥃19M: zhù
U+22945𢥅19V: cẫm
U+22946𢥆19V: lung
U+22947𢥇19V: chán
U+22948𢥈19V: lo
U+22949𢥉19V: nhãng
U+2294B𢥋20M: chán
U+2294C𢥌20M: xiǎn
U+2294F𢥏20M: yíng, C: jing4, K:
U+22950𢥐20M: pèi
U+22956𢥖20V: trai
U+22958𢥘21M: xié, C: kwai4dissent
U+2295A𢥚21M: jiào
U+2295E𢥞21M: chōng, C: tung4same as 忡; a sad, uneasy countenance
U+22960𢥠21C: sung2terrified, afraid
U+22962𢥢21V: ngẩn
U+22963𢥣21V: giỡn
U+22967𢥧22C: jyun6
U+2296A𢥪22V: nản
U+2296B𢥫22C: wan6
U+22973𢥳23M:
U+22976𢥶23V: ngủng
U+22977𢥷23V: ngơi
U+2297D𢥽24M: tǔn
U+22980𢦀24C: zong3
U+22982𢦂24C: laan2, V: lờn(Cant.) to brag, praise oneself
U+22984𢦄26V: thò
U+22985𢦅27M: hǒng
U+22988𢦈28M: mán
U+2298A𢦊30M: jīn
U+2298C𢦌5M:
U+2298D𢦍5M: dǒu
U+2298E𢦎6M: qiú
U+2298F𢦏6M: zāito cut, wound, hurt
U+22991𢦑6M: shēng
U+22992𢦒7M: zāi
U+22993𢦓7C: ngo5
U+22995𢦕7M:
U+22998𢦘73 O
U+2299A𢦚8M: huà
U+2299F𢦟8M: kān
U+229B0𢦰9M: yuè
U+229B1𢦱9M:
U+229B2𢦲9M:
U+229B4𢦴9M:
U+229B8𢦸10M: cán
U+229BA𢦺10M: jiān
U+229BC𢦼10M: miè
U+229BD𢦽10M: sháo
U+229BF𢦿11M: rǒng
U+229C0𢧀11M: gān
U+229C5𢧅11M: qiáng
U+229C7𢧇11M: shú
U+229C8𢧈12M: zhuó
U+229CF𢧏12M: shī
U+229D0𢧐12C: zin3
U+229D1𢧑12M:
U+229D6𢧖13M: zhá
U+229D7𢧗13M: zhān
U+229DA𢧚13V: nên
U+229DC𢧜13C: tit3large profit
U+229DD𢧝13M: fèn
U+229DE𢧞13M: miè
U+229E0𢧠13M:
U+229E4𢧤14M: zhì
U+229E5𢧥14M: qiān
U+229E6𢧦14M: hàn
U+229E7𢧧14M:
U+229EE𢧮14M: cán
U+229F0𢧰14M: guó
U+229F1𢧱14M: jiāo
U+229F2𢧲15V: ta
U+229F3𢧳15M: yōng
U+229F4𢧴15M: áo
U+229FB𢧻15M: zhá
U+229FD𢧽15M:
U+22A01𢨁15M:
U+22A02𢨂15M:
U+22A03𢨃15V: mác
U+22A0F𢨏16M: jué
U+22A10𢨐16M:
U+22A12𢨒16M: chì
U+22A14𢨔17M: wǎn
U+22A16𢨖17M: miè
U+22A17𢨗17M: zéi
U+22A1C𢨜19M: jié
U+22A1D𢨝19M: shí
U+22A1F𢨟20M:
U+22A21𢨡21M: è
U+22A25𢨥5M:
U+22A26𢨦6M:
U+22A28𢨨6M:
U+22A2B𢨫7M: chù
U+22A2E𢨮7M:
U+22A2F𢨯8M: mǎo
U+22A30𢨰8M:
U+22A31𢨱8M: zhōng
U+22A33𢨳8M:
U+22A35𢨵8V: ngõ
U+22A3A𢨺9M: liáo
U+22A3F𢨿9M: jiān
U+22A40𢩀9M: jiǎn
U+22A41𢩁9M:
U+22A44𢩄9M: zhù
U+22A48𢩈10M:
U+22A49𢩉10V: cổng
U+22A4A𢩊10V: quanh
U+22A4F𢩏11M:
U+22A50𢩐11M:
U+22A51𢩑12M:
U+22A52𢩒12M:
U+22A53𢩓12M:
U+22A55𢩕12M:
U+22A56𢩖13M: shā
U+22A57𢩗13M: líng
U+22A58𢩘14M:
U+22A5B𢩛14V: cổng
U+22A5C𢩜15V: họ
U+22A5E𢩞15M:
U+22A5F𢩟16M: biān
U+22A60𢩠17M: shuān
U+22A61𢩡18M:
U+22A62𢩢21M: shàn
U+22A63𢩣23V: buồng
U+22A64𢩤23V: mướn
U+22A66𢩦4M: jī, C: zit1(Cant.) to squeeze out (as from a tube); to tickle
U+22A67𢩧4V: hắt
U+22A68𢩨5M: qiǎo
U+22A6A𢩪5V: tríu
U+22A6D𢩭6V: thuốn
U+22A6E𢩮6M: yì, V: dắt
U+22A6F𢩯6M: jué
U+22A70𢩰6M: zhǎng
U+22A72𢩲6M: xìn
U+22A77𢩷6M: tuō
U+22A78𢩸6M: hài
U+22A79𢩹6M: xià
U+22A7B𢩻6M: tuó
U+22A7C𢩼6M:
U+22A7D𢩽6V: dẩy
U+22A7E𢩾6V: chộp
U+22A7F𢩿6V: sẻ
U+22A80𢪀6V: nghĩ
U+22A83𢪃7M:
U+22A87𢪇7M: jiāng
U+22A88𢪈7M: nán
U+22A8B𢪋7M: pěng
U+22A8D𢪍7M: jié
U+22A8E𢪎7M: xuē
U+22A8F𢪏7M:
U+22A93𢪓7C: geoi2
U+22A97𢪗7V: vục
U+22AA5𢪥7M: yǒu, V: vật
U+22AA6𢪦7M:
U+22AA7𢪧7M:
U+22AAA𢪪7M: yìn
U+22AAC𢪬7M: kǒng
U+22AAD𢪭7V: giạm
U+22AAE𢪮7V: móc
U+22AAF𢪯7V: tháy
U+22AB0𢪰7V: ngắt
U+22AB1𢪱7V: vắt
U+22AB2𢪲7V: nâng
U+22AB3𢪳7V: vập
U+22AB6𢪶8M: xiāo
U+22AB7𢪷8M: xiāng, V: múc
U+22ABC𢪼8M: náo
U+22ABE𢪾8M: zhàng
U+22AC3𢫃8V: kéo
U+22AC4𢫄8V: giạt
U+22AC5𢫅8V: thắt
U+22AC6𢫆8V: vụn
U+22AC8𢫈8V:
U+22ACA𢫊8C: deoi2
U+22ACC𢫌8V: tha
U+22ACF𢫏8C: kam2(Cant.) to cover
U+22AD0𢫐8M: jié
U+22AD1𢫑8V: ngoáy
U+22AD3𢫓8M: nǔ, C: nou5
U+22AD4𢫔8M: shàn
U+22AD5𢫕8C: wing1, V: vểnh(Cant.) to throw away
U+22AD6𢫖8V: trọt
U+22AD7𢫗8V: phạch
U+22AD8𢫘8C: lou4, V: so
U+22AD9𢫙8V: đậy
U+22ADA𢫚8V: xáo
U+22ADB𢫛8V: ngoặc
U+22ADC𢫜8V: trụm
U+22ADD𢫝8V: rung
U+22ADE𢫞8V: quấy
U+22ADF𢫟8V: sảy
U+22AE0𢫠8V: oằn
U+22AE1𢫡8V: dựng
U+22AE2𢫢8M: jiá
U+22AE3𢫣8V: bắc
U+22AE6𢫦9C: paak3, J-On: HAKU HYOU, J-Kun: UTSUvariant of 拍, to clap, tap, beat; a beat or rhythm
U+22AE7𢫧9M: zhǒu
U+22AE8𢫨9M: rǒng, C: ngung2(Cant.) to push from behind
U+22AEB𢫫9M: lù, C: lat1(Cant.) to rub
U+22AEC𢫬9M: sà, C: saat3
U+22AED𢫭9M:
U+22AEF𢫯9M:
U+22AF0𢫰9M: zhé
U+22AF2𢫲9M: qǐn
U+22AF4𢫴9M:
U+22AF5𢫵9M:
U+22AF7𢫷9M:
U+22AF8𢫸9M:
U+22AFB𢫻9M: nié
U+22AFF𢫿9M: xiān
U+22B00𢬀9M: hóng
U+22B02𢬂9C: zong1firm hand
U+22B04𢬄9V: bưng
U+22B05𢬅9V: têm
U+22B07𢬇9V: giữ
U+22B0D𢬍9C: jip3
U+22B0E𢬎9C: wun4
U+22B10𢬐9V: múc
U+22B17𢬗9V: chùi
U+22B22𢬢9C: diu3, V: díu
U+22B23𢬣9V: tay
U+22B24𢬤9V: khuống
U+22B25𢬥9V: giàng
U+22B26𢬦9V: lẩy
U+22B27𢬧9V: nêm
U+22B28𢬨9V: nhứ
U+22B29𢬩9V: phiết
U+22B2B𢬫9M: tìng
U+22B2C𢬬9M: jǐn
U+22B2D𢬭9V: đổi
U+22B2E𢬮9V: vớt
U+22B31𢬱10M: jié, V: khép
U+22B32𢬲10M:
U+22B33𢬳10M:
U+22B34𢬴10M: zhé
U+22B35𢬵10M: pīn
U+22B36𢬶10M: jìn
U+22B37𢬷10M: nàn
U+22B39𢬹10V: cạy
U+22B3C𢬼10M: dùn
U+22B3E𢬾10M:
U+22B3F𢬿10M: xiè, C: kaai2, V: xới(Cant.) sections or wedges (as of fruit); to take in the hand; to use
U+22B41𢭁10M:
U+22B42𢭂10M: láo
U+22B43𢭃10M: duǎn, C: dau6(Cant.) to touch; to bump into; to take, get, receive; to lightly support something with the hand
U+22B44𢭄10M:
U+22B45𢭅10M: chā
U+22B46𢭆10M: chōuto draw out; to levy; to strike
U+22B48𢭈10M: gāng
U+22B4E𢭎10M: xiáng
U+22B4F𢭏10M: dǎo, C: dou2
U+22B51𢭑10V: thước
U+22B57𢭗10V: lẳng
U+22B5C𢭜10V: xắc
U+22B5D𢭝10V: nhẫn
U+22B65𢭥10M: biàn
U+22B66𢭦10M: xiāo
U+22B67𢭧10M: xīn
U+22B6A𢭪10C: hak1
U+22B6B𢭫10V: ngón
U+22B6C𢭬10V: gạn
U+22B6D𢭭10V: quáo
U+22B6E𢭮10V: cạy
U+22B6F𢭯10V: quét
U+22B70𢭰10V: trỏ
U+22B71𢭱10V: đẵn
U+22B72𢭲10V: vói
U+22B73𢭳10V: giấu
U+22B74𢭴10V: khuấy
U+22B75𢭵10V: nhổ
U+22B76𢭶10V: vẫy
U+22B77𢭷10V: vọm
U+22B78𢭸10V: tựa
U+22B79𢭹10V: lấn
U+22B7A𢭺10V: dụi
U+22B7B𢭻10V: xoi
U+22B7C𢭼10V: dìu
U+22B7D𢭽10V: chằm
U+22B7E𢭾10V: buông
U+22B7F𢭿10V: phảy
U+22B80𢮀10V: sờ
U+22B81𢮁11M:
U+22B82𢮂11M: xián
U+22B83𢮃11M:
U+22B84𢮄11M: qiǎn
U+22B87𢮇11M: měi
U+22B89𢮉11M: qiāo
U+22B8A𢮊11M:
U+22B8C𢮌11M: qiā
U+22B8D𢮍11M: qiòng
U+22B8F𢮏11M: bàng
U+22B90𢮐11M: zhēng
U+22B91𢮑11C: luk1, V: róc(Cant.) classifier for lengths of cylindrically shaped objects
U+22B9A𢮚11M:
U+22B9B𢮛11M: shuàn
U+22B9E𢮞11M: sào
U+22BA9𢮩11V: co
U+22BAA𢮪11V: rộn
U+22BAB𢮫11V: nhổ
U+22BAC𢮬11V: chút
U+22BAD𢮭11V: cọ
U+22BBF𢮿11V: quay
U+22BC5𢯅11M:
U+22BC9𢯉11M: xié
U+22BCA𢯊11C: dik1(Cant.) determination, resolution
U+22BCB𢯋11M:
U+22BCC𢯌11M: zhài
U+22BCE𢯎11C: ngaau1(Cant.) to scratch
U+22BCF𢯏11V: bẻ
U+22BD0𢯐11V: co
U+22BD1𢯑11V: quải
U+22BD2𢯒11V: bóp
U+22BD3𢯓11V:
U+22BD4𢯔11V: quắt
U+22BD5𢯕11V: ngơi
U+22BD6𢯖11V: khép
U+22BD7𢯗11V: quấy
U+22BD8𢯘11V: huơ
U+22BD9𢯙11V: chẻ
U+22BDA𢯚11V: nhổ
U+22BDB𢯛11V: sắp
U+22BDC𢯜11V: buộc
U+22BDD𢯝11V: vén
U+22BDE𢯞11V: vỗ
U+22BDF𢯟11V: đứt
U+22BE0𢯠11V: va
U+22BE1𢯡11V: rọc
U+22BE2𢯢11V: sửa
U+22BE4𢯤11V: ngáng
U+22BE5𢯥11V: ngón
U+22BE6𢯦11V: lay
U+22BE7𢯧11V: xỏ
U+22BE8𢯨11V: níu
U+22BE9𢯩12M:
U+22BEB𢯫12M: duàn
U+22BED𢯭12M: dèng
U+22BEE𢯮12M: yù, V: vựa
U+22BF0𢯰12M:
U+22BF1𢯱12C: sau2public opinion; to assemble; to seek
U+22BF2𢯲12M: wàn, C: wun2wrist
U+22BF3𢯳12M: xué
U+22BF4𢯴12M: jiǎo
U+22BF5𢯵12M: yuě
U+22BF6𢯶12M: zhì
U+22BF7𢯷12M: wěi, V: vầy
U+22BF9𢯹12M:
U+22BFA𢯺12M:
U+22BFC𢯼12M: yǎn
U+22BFD𢯽12M: cuò
U+22BFE𢯾12M: mào
U+22C06𢰆12M:
U+22C07𢰇12M: āi
U+22C0A𢰊12M: xuān
U+22C0C𢰌12M: gāng
U+22C0D𢰍12M: ān
U+22C12𢰒12M:
U+22C18𢰘12M:
U+22C19𢰙12M: zhǐ
U+22C1C𢰜12M: nuó
U+22C25𢰥12V: đày
U+22C26𢰦12C: ceon1
U+22C27𢰧12C: jau4
U+22C33𢰳12V: éo
U+22C38𢰸12C: wo5(Cant.) rotten, bad, spoiled
U+22C3A𢰺12V: phũ
U+22C3D𢰽12V: gắp
U+22C3E𢰾12C: zung2general, overall, chief
U+22C3F𢰿13M: pàn
U+22C41𢱁12M:
U+22C44𢱄12M: jié
U+22C46𢱆12M:
U+22C48𢱈12M: jià
U+22C49𢱉12M: wǎi
U+22C4C𢱌12M: jià, C: gaa3
U+22C4E𢱎12V: bới
U+22C4F𢱏12V: đánh
U+22C50𢱐12V: gieo
U+22C51𢱑12C: waa2(Cant.) to scratch
U+22C52𢱒12V: mẻ
U+22C53𢱓12V: rẩy
U+22C54𢱔12V: bòn
U+22C55𢱕12C: dap6(Cant.) to beat, pound; to get drenched
U+22C56𢱖12V:
U+22C57𢱗12V:
U+22C58𢱘12V: ngán
U+22C59𢱙12V: cài
U+22C5A𢱚12V: phung
U+22C5B𢱛12V: xới
U+22C5C𢱜12V: đẩy
U+22C5D𢱝12V: nhốt
U+22C5E𢱞12V: đốt
U+22C5F𢱟13M: chǎn, C: sin1to strike, flog
U+22C61𢱡13M: suǒ
U+22C62𢱢13M: suǒ, C: saak3to select; (Cant.) a wedge of a fruit such as an orange
U+22C63𢱣13M:
U+22C64𢱤13M: sǒng
U+22C66𢱦13M:
U+22C67𢱧13M:
U+22C68𢱨13M: pó, V: vặn
U+22C6E𢱮13M:
U+22C6F𢱯13K:
U+22C74𢱴13M:
U+22C76𢱶13M: qìn
U+22C77𢱷13M: jìn
U+22C7A𢱺13M: juē
U+22C7D𢱽13M: yuān
U+22C7E𢱾13M: ruán
U+22C88𢲈13C: kik1to tie a knot; join or tie fast
U+22C94𢲔13M: bàn, V: bưng
U+22C9B𢲛13C: tou4, V:
U+22C9D𢲝13V: rùn
U+22C9F𢲟13V: tỉa
U+22CA0𢲠13V: đơm
U+22CA1𢲡13(Cant.) to grab with the hands; and, with
U+22CA2𢲢13V: rờ
U+22CA3𢲣13V: rung
U+22CA4𢲤13V: cấu
U+22CA5𢲥13V: chằm
U+22CA6𢲦13V: xức
U+22CA7𢲧13V: gây
U+22CA8𢲨13V: hái
U+22CA9𢲩13C: kap1, V: cắp(Cant.) to affix a chop or seal to a document
U+22CAA𢲪13V: mài
U+22CAB𢲫13V: mớ
U+22CAC𢲬13V: thò
U+22CAD𢲭13V: phủi
U+22CAE𢲮13V: sải
U+22CAF𢲯13V: thiếp
U+22CB0𢲰13M: bīn
U+22CB1𢲱13V: cấu
U+22CB2𢲲13C: long3, V: sangto shore up, put on trestles
U+22CB4𢲴14M: wèi
U+22CB5𢲵14M: zào, C: cou5, V: cào(Cant.) to save up (money), to save up bit-by-bit
U+22CB6𢲶14M: qiè
U+22CB7𢲷14M: sōu, C: ngaau1to search; (Cant.) to scratch
U+22CB8𢲸14M: lǔ, C: lou1(Cant.) to shake violently, stir; to strip
U+22CBC𢲼14M: dié
U+22CBD𢲽14M: chuāi
U+22CBE𢲾14M:
U+22CBF𢲿14M: zhú
U+22CC0𢳀14M:
U+22CC1𢳁14M: fèi, V: mượn
U+22CC2𢳂14M: piē(Cant.) to scoop up, ladle out
U+22CC3𢳃14M: yìn
U+22CC4𢳄14M: xuàn
U+22CC6𢳆14M: ào, C: ngou4, V: ngào(Cant.) to shake, rattle
U+22CC7𢳇14M: zhuó
U+22CC8𢳈14M:
U+22CC9𢳉14C: keoi1
U+22CCB𢳋14M:
U+22CD1𢳑14M: làng
U+22CD3𢳓14M:
U+22CD9𢳙14M: tiǎo
U+22CDA𢳚14M: jiān
U+22CDC𢳜14C: saai1to waste
U+22CDE𢳞14V: đơm
U+22CDF𢳟14M: tǒng
U+22CE0𢳠14V: muỗng
U+22CE5𢳥14V: dạo
U+22CF3𢳳14V: luồn
U+22CFD𢳽14M: duō
U+22CFE𢳾14M: dòng
U+22D02𢴂14M: biǎn
U+22D07𢴇14C: zap1, V: chắp
U+22D08𢴈14C: daat3(Cant.) to throw down, fall down
U+22D09𢴉14V: đùa
U+22D0A𢴊14V: chộp
U+22D0B𢴋14V: chong
U+22D0C𢴌14V: vặn
U+22D0D𢴍14V: dằn
U+22D0E𢴎14V: thoát
U+22D0F𢴏14V: giầm
U+22D10𢴐14V: day
U+22D11𢴑14V: dứt
U+22D12𢴒14C: paang1, V: phành(Cant.) to chase, drive away
U+22D13𢴓14V: móp
U+22D14𢴔14V: phện
U+22D15𢴕14C: ning1, V: nính
U+22D16𢴖14V: khảy
U+22D17𢴗14V: dạm
U+22D18𢴘14V: xay
U+22D19𢴙14V: lảy
U+22D1A𢴚14V: nức
U+22D1B𢴛14V: gãy
U+22D1C𢴜14V: xâu
U+22D1D𢴝14V: ngón
U+22D1E𢴞14V: nhúng
U+22D20𢴠15M: zhì
U+22D22𢴢15M: fén
U+22D26𢴦15M: káng
U+22D27𢴧15M: zhì
U+22D28𢴨15M: zhāi
U+22D29𢴩15M:
U+22D2A𢴪15M: kuǎn
U+22D2C𢴬15M: bàn
U+22D2D𢴭15M: juē
U+22D2E𢴮15M:
U+22D30𢴰15M:
U+22D31𢴱15M: léi
U+22D32𢴲15M: xié
U+22D33𢴳15M: tāng
U+22D3C𢴼15M: sōu
U+22D3E𢴾15M: bèi
U+22D44𢵄15C: cou5(Cant.) to save up (money)
U+22D47𢵇15M: yàng
U+22D48𢵈15M: jiǎn
U+22D49𢵉15V: bám
U+22D4B𢵋15V: đua
U+22D4C𢵌15C: deoi2, V: dụi(Cant.) to goad, incite
U+22D53𢵓15C: paang1(Cant.) to rush; chase someone out, drive out
U+22D54𢵔15V: sườn
U+22D65𢵥15M: zào
U+22D67𢵧15C: gaan3, V: dàn(Cant.) to draw lines
U+22D68𢵨15V: váo
U+22D69𢵩15V: dội
U+22D6A𢵪15V: phẩy
U+22D6B𢵫15V: nện
U+22D6C𢵬15V: dọn
U+22D6D𢵭15V: rời
U+22D6E𢵮15V: quẹt
U+22D6F𢵯15V: máy
U+22D70𢵰15V: góp
U+22D71𢵱15V: khơi
U+22D72𢵲15V: ngáng
U+22D73𢵳15V: sum
U+22D74𢵴15V: quay
U+22D75𢵵15V: quờ
U+22D76𢵶15V: dọn
U+22D77𢵷15V: cắt
U+22D78𢵸15V: xấp
U+22D79𢵹15V: mỏi
U+22D7A𢵺15V: chạm
U+22D7B𢵻15V: chữa
U+22D7C𢵼15V: vớt
U+22D7D𢵽15V: rớ
U+22D80𢶀16M: zhuài, C: jit6
U+22D82𢶂16V: vặn
U+22D83𢶃16M: fán
U+22D85𢶅16M: shé, C: sip3to divine; to fold
U+22D87𢶇16M: qióng
U+22D89𢶉16M:
U+22D8B𢶋16M: tiě
U+22D8C𢶌16M: shā
U+22D8D𢶍16M: zá, C: saap3(Cant.) garbage
U+22D90𢶐16V: níu
U+22D91𢶑16M: niǎo, V: níu(same as U+22E23 𢸣) to select, pick
U+22D92𢶒16M: guài, V: gói
U+22D93𢶓16M: cuǐ
U+22D95𢶕16C: zin2
U+22D9C𢶜16C: ngung2(Cant.) to push; pull open
U+22D9F𢶟16V: cùi
U+22DA0𢶠16C: saau4(Cant.) to take without asking
U+22DA1𢶡16M: qiào
U+22DA2𢶢16V: chóng
U+22DA3𢶣16M: dié, C: dip6to fold, double
U+22DA4𢶤16C: loe2(Cant.) to pester, nag; to wallow; to roll around on the floor
U+22DA5𢶥16V: choảng
U+22DAF𢶯16C: maan1(Cant.) to pull, turn
U+22DB3𢶳16M: pīn
U+22DB4𢶴16M:
U+22DB6𢶶16M: bàng, V: ẩy
U+22DB7𢶷16C: co1, V: cởi
U+22DB8𢶸16V: bụm
U+22DB9𢶹16V: mám
U+22DBA𢶺16V: dom
U+22DBB𢶻16V: bung
U+22DBC𢶼16V: ngoi
U+22DBD𢶽16V: ãm
U+22DBE𢶾16V: chĩa
U+22DBF𢶿16V: dọn
U+22DC0𢷀16V: giũ
U+22DC1𢷁16V: ném
U+22DC2𢷂16V: xắn
U+22DC3𢷃16V: níu
U+22DC4𢷄16V: giết
U+22DC5𢷅15V: trộ
U+22DC6𢷆16V: chen
U+22DCD𢷍17M: yìn
U+22DCE𢷎17C: baai3to visit; honor
U+22DD1𢷑17M: xiǎn
U+22DD4𢷔17M:
U+22DD5𢷕17M: miǎo
U+22DD6𢷖17M: duǎn
U+22DD7𢷗17M: zhòu
U+22DD9𢷙17M: kōng
U+22DE2𢷢17M: zhāng
U+22DE3𢷣17V: dở
U+22DE4𢷤17C: ban3to expel, reject
U+22DEE𢷮17C: deoi2, V: dúi(Cant.) to poke, nudge; stretch out
U+22DEF𢷯17V: xồ
U+22DF0𢷰17V: khênh
U+22DF1𢷱17V: rủ
U+22DF2𢷲17V: hấng
U+22DF3𢷳17V: khuỳnh
U+22DF4𢷴17V: quẫy
U+22DF5𢷵17V: vố
U+22DF6𢷶18M: liú
U+22DF8𢷸18M: zhǐ
U+22DF9𢷹18M: chǎn, V: chèn
U+22DFA𢷺18M:
U+22DFB𢷻18M: yuán
U+22DFE𢷾18M: suò
U+22DFF𢷿18M: jié
U+22E00𢸀18M:
U+22E01𢸁18M: gǒng
U+22E0C𢸌18M: bāng
U+22E0D𢸍18C: zan3
U+22E17𢸗18M: guó
U+22E18𢸘18M: liáo
U+22E19𢸙18M: shěn
U+22E1A𢸚18V: bồng
U+22E1B𢸛18V: đèo
U+22E1C𢸜18V: lăn
U+22E1D𢸝18V: dìm
U+22E1E𢸞18V: dựng
U+22E1F𢸟18V: kẽm
U+22E20𢸠18V: khoác
U+22E21𢸡18V: xỉa
U+22E22𢸢18V: chẹn
U+22E23𢸣19M: niǎoto select, pick
U+22E25𢸥19M: cuàn
U+22E26𢸦19M: wěi
U+22E28𢸨19M: tuō
U+22E2B𢸫19M:
U+22E2D𢸭19M: lóng
U+22E33𢸳19M: xiāo
U+22E34𢸴19M: yǎn
U+22E35𢸵19V: bịch
U+22E36𢸶19C: cyut3
U+22E42𢹂19C: kwai4
U+22E43𢹃19M: qǐng
U+22E45𢹅19V: chọc
U+22E46𢹆19V: gài
U+22E47𢹇19V: mắc
U+22E48𢹈19V: rung
U+22E49𢹉19V: nhồi
U+22E4A𢹊19V:
U+22E4C𢹌19V: chìa
U+22E4D𢹍20M:
U+22E4F𢹏20M:
U+22E51𢹑20M: zhèng, C: zaang6(Cant.) to widen with force
U+22E52𢹒20M: xiè
U+22E53𢹓20M: chāi
U+22E54𢹔20M: fèn
U+22E56𢹖20M: guó
U+22E58𢹘20M: jǐng
U+22E59𢹙20M: làn
U+22E5A𢹚20M: xiān
U+22E5D𢹝20M: líng
U+22E63𢹣20V: kéo
U+22E64𢹤20V: xâu
U+22E65𢹥20V: ép
U+22E66𢹦20V: lượm
U+22E67𢹧20V: xỏ
U+22E68𢹨20V: túm
U+22E69𢹩20V: sương
U+22E6A𢹪20V: tóm
U+22E6B𢹫20V: khít
U+22E6E𢹮21M: lěi
U+22E72𢹲21M: jùn
U+22E73𢹳21M: xiào
U+22E78𢹸21C: cung4
U+22E7C𢹼21M:
U+22E7D𢹽21V: giâm
U+22E7E𢹾21V: que
U+22E7F𢹿21V: lảy
U+22E80𢺀21V:
U+22E81𢺁21V: phóc
U+22E84𢺄22M: guān
U+22E85𢺅22M: qiè
U+22E86𢺆22M: luò
U+22E87𢺇22M: yào
U+22E88𢺈22M: luán
U+22E89𢺉22M:
U+22E8B𢺋22C: naan3(Cant.) to stitch together, quilt
U+22E8D𢺍22V: rạp
U+22E8E𢺎22V: rạp
U+22E91𢺑22M: luò
U+22E92𢺒22V: búng
U+22E93𢺓22V: dìm
U+22E94𢺔22V: bấu
U+22E9B𢺛23V: sởn
U+22E9C𢺜23V: trạc
U+22E9D𢺝23V: uốn
U+22E9E𢺞24M: bǎ, C: baa6handle
U+22E9F𢺟24M: chàn
U+22EA1𢺡24M: zhuó
U+22EA4𢺤24V: lườn
U+22EAB𢺫24M: tiǎo
U+22EAF𢺯25M: wān
U+22EB0𢺰27M: líng
U+22EB3𢺳28C: maan1, V: mânto push, pull, port the helm; (Cant.) to hold to, cling to; to cock a gun
U+22EB4𢺴32M:
U+22EB5𢺵6M:
U+22EB7𢺷8M:
U+22EB9𢺹8V: chia
U+22EBA𢺺8V: chia
U+22EBC𢺼8M:
U+22EBD𢺽8M:
U+22EBF𢺿9M: shī
U+22EC0𢻀9M:
U+22EC2𢻂10M: guī
U+22EC5𢻅10M: diǎn
U+22EC7𢻇10M: hāo
U+22EC9𢻉10M: gǎi
U+22ECB𢻋11M:
U+22ED3𢻓12M: chéng
U+22ED4𢻔12M: huì
U+22ED7𢻗13M: xiá
U+22ED8𢻘13M: shí
U+22ED9𢻙13M: zhì
U+22EDA𢻚14M:
U+22EDC𢻜14M: hài
U+22EDF𢻟15M: jiǎo
U+22EE0𢻠16M: lì, K:
U+22EE2𢻢16M: liǎo
U+22EE4𢻤16M: qiāo
U+22EE8𢻨17M:
U+22EEA𢻪20M:
U+22EEB𢻫7M: shī
U+22EEE𢻮7M: jié
U+22EEF𢻯7C: hok6
U+22EF5𢻵8M: bèi
U+22EF6𢻶8M: biān
U+22EF7𢻷8M:
U+22EF8𢻸8M: jūn
U+22EF9𢻹8M:
U+22EFC𢻼8M: dǎn
U+22EFF𢻿8M: táng
U+22F00𢼀8M: kuǐ
U+22F01𢼁8M:
U+22F03𢼃8M: kǒu
U+22F09𢼉9M: shī
U+22F0A𢼊9M: shī
U+22F0B𢼋9M:
U+22F0C𢼌9M: bào
U+22F10𢼐9M:
U+22F11𢼑9M: kuāng
U+22F16𢼖9M: mǐn
U+22F19𢼙9M: liáo
U+22F1A𢼚9M: è
U+22F1B𢼛10M:
U+22F1F𢼟10M: wǎng
U+22F20𢼠10M: duó
U+22F23𢼣10M: qià
U+22F24𢼤10M: huá
U+22F26𢼦10M: hǒng
U+22F29𢼩10M: pēng
U+22F2B𢼫10M: jiào
U+22F30𢼰10M:
U+22F31𢼱10M:
U+22F32𢼲10M: zhòu
U+22F33𢼳10M: kuāng
U+22F35𢼵10M: shā
U+22F37𢼷10M:
U+22F38𢼸10M: wēi, C: mei4small
U+22F39𢼹11M:
U+22F3A𢼺11M: xué
U+22F3C𢼼11M: shāo
U+22F42𢽂11M: láng
U+22F43𢽃11M: zhǐ
U+22F44𢽄11M: tǐng
U+22F47𢽇11M:
U+22F55𢽕11M: yáng
U+22F56𢽖11M: jìn
U+22F57𢽗11M: zhǐ
U+22F59𢽙11V: vẻ
U+22F5A𢽚12M: zhuó
U+22F5C𢽜11M:
U+22F5D𢽝12M: chán
U+22F62𢽢12M: mào
U+22F66𢽦12M: kōng
U+22F67𢽧12M: zhōu
U+22F68𢽨12M:
U+22F69𢽩12M: pēng
U+22F6D𢽭12M: jiù
U+22F74𢽴12C: duk1(Cant.) to poke, jab
U+22F78𢽸12M: chuò
U+22F79𢽹12M: mǐn
U+22F7C𢽼12V:
U+22F7E𢽾12M: xiào, C: haau6
U+22F80𢾀13M:
U+22F81𢾁13M: wéi
U+22F83𢾃13M: cán
U+22F84𢾄13M:
U+22F85𢾅13M:
U+22F86𢾆13M: kāi
U+22F87𢾇13M:
U+22F8A𢾊13M: chéng
U+22F8E𢾎13M: chǔn
U+22F90𢾐13M: shǎo
U+22F91𢾑13M: yǎn
U+22F92𢾒13M: kuài
U+22F94𢾔13M: yuē
U+22FA6𢾦14M:
U+22FA7𢾧14M: zhēng
U+22FA9𢾩14M:
U+22FAA𢾪14M:
U+22FAB𢾫14M: zhǐ
U+22FAC𢾬14M:
U+22FB1𢾱14M:
U+22FB2𢾲14M: nuò
U+22FB3𢾳14M: pǎo
U+22FBA𢾺14M: fěi
U+22FBF𢾿14M: wén
U+22FC2𢿂14M: méng
U+22FC8𢿈15M: shǎn
U+22FCC𢿌15M: xiòng, C: hing3
U+22FCE𢿎15M: duò
U+22FCF𢿏15M: biào
U+22FDA𢿚15M: yōu
U+22FDC𢿜15M: màn
U+22FDE𢿞16M: liǎo
U+22FE1𢿡16M: xié
U+22FE2𢿢16M: luàn
U+22FE3𢿣16M: qiāo, C: hiu1
U+22FE4𢿤16M: dèng
U+22FE6𢿦16M: chéng
U+22FE7𢿧16M: chéng
U+22FED𢿭16M: chuò
U+22FF8𢿸16M:
U+22FFC𢿼16V: tuồm
U+23000𣀀17M: léi
U+23001𣀁17M: zhǎn
U+23002𣀂17M:
U+23003𣀃17M: lián
U+23004𣀄18M: qún
U+2300D𣀍17M: chén
U+2300F𣀏17M: chéng
U+23010𣀐18M:
U+23012𣀒18M: zòngto enter abruptly, a nod
U+23013𣀓18M: chóu
U+23014𣀔18M: chuàn
U+2301C𣀜19M: lèi
U+2301D𣀝19M: shuò
U+2301E𣀞19M:
U+2301F𣀟19V:
U+23023𣀣20M:
U+23025𣀥20M:
U+23027𣀧20M: sàn
U+2302B𣀫20M: sān
U+2302F𣀯21M:
U+23033𣀳22M: niè, C: nip6
U+23036𣀶23M: zuān
U+23037𣀷23M:
U+2303B𣀻25M: shǔ
U+2303E𣀾27M:
U+23044𣁄8C: geoi2
U+23049𣁉9M:
U+2304B𣁋10C: mei4
U+2304D𣁍10M: dào
U+23052𣁒11M: shī
U+23054𣁔12V: lớn
U+23056𣁖12M: gàn
U+23057𣁗13M: tàn
U+2305C𣁜15M: màn
U+2305F𣁟15M:
U+23062𣁢16M:
U+23066𣁦18M: pán, C: pun4
U+23068𣁨20M: yōu
U+2306D𣁭7M: jiū
U+2306F𣁯8M: guō
U+23070𣁰8M: liáo
U+23072𣁲9V: đong
U+23073𣁳10M:
U+23074𣁴10M: qià
U+23075𣁵10M: dǒu
U+23077𣁷11M: liè
U+23079𣁹11M: jiǎo
U+2307B𣁻11M: liè
U+2307D𣁽12C: fui1
U+2307E𣁾12C: dau2
U+23081𣂁13M: tiāo
U+23083𣂃13V: giạ
U+23084𣂄13M: guō
U+23086𣂆14M: pāng
U+23087𣂇14M: qiāo
U+23089𣂉15M:
U+2308A𣂊15M: yùn
U+2308B𣂋15V: gáo
U+2308E𣂎18C: mun5
U+23092𣂒6M:
U+23096𣂖8M:
U+23097𣂗8M: xīn
U+2309C𣂜10M: xīn
U+2309D𣂝10M: xiàng
U+2309E𣂞11M: luǒ
U+230A4𣂤12M: bēng
U+230A5𣂥12M: tiāo
U+230AC𣂬12M: xiào
U+230AE𣂮13M: dōu
U+230B3𣂳13M: dàng
U+230B4𣂴13M: tíng
U+230B5𣂵13M: zhuàn
U+230B7𣂷14C: kan4
U+230BB𣂻15M: ōu
U+230BC𣂼15C: kan4
U+230BD𣂽15M:
U+230C1𣃁16C: zuk1
U+230C4𣃄16M: xīn
U+230C5𣃅16M: ruǎn
U+230C8𣃈17M: zhuó, C: zyu3hack
U+230C9𣃉17M: dàng
U+230CD𣃍18M: cuì
U+230D1𣃑19M: zhuó
U+230D7𣃗6M: cóng
U+230D8𣃘7M: chǎn
U+230DA𣃚8C: hong4
U+230DD𣃝9M: yǎng
U+230E3𣃣9V: vừa
U+230E4𣃤9V: vừa
U+230E7𣃧10M: yǎn
U+230F1𣃱10V: khuông
U+230F2𣃲10V: vuông
U+230F3𣃳11M: yǎn
U+230F5𣃵11M: zhèn
U+230FA𣃺11V: góc
U+230FD𣃽12M: nuǒ, K:
U+230FE𣃾12M: yàn
U+23103𣄃12C: kei4
U+23105𣄅12M: fǎng
U+23107𣄇12V: vuông
U+23109𣄉13M: yǎn
U+2310A𣄊13M:
U+2310D𣄍13M:
U+2310E𣄎14M:
U+2310F𣄏14M: běn
U+23111𣄑14M: yǎn
U+23112𣄒14V:
U+23113𣄓14M: huī
U+23116𣄖15V: vuông
U+23119𣄙16M: huǎnga sign for a tavern or shop
U+2311C𣄜16M: guì
U+2311D𣄝17M: yàn
U+2311F𣄟18M:
U+23120𣄠18M: biāo
U+23125𣄥20V: chếch
U+23127𣄧22M: suì
U+2312C𣄬26V: lệch
U+2312E𣄮7M:
U+2312F𣄯7M:
U+23130𣄰9M: ě
U+23131𣄱10M:
U+23132𣄲10M: kuǐ
U+23134𣄴12M: liàng
U+23138𣄸13M: huò
U+2313A𣄺16M: wéi
U+2313B𣄻5M: zhuō
U+2313D𣄽5C: doek3
U+2313F𣄿6M: tǐng
U+23143𣅃6M: zǎi
U+23144𣅄7M: yòu
U+23145𣅅6V: nãy
U+23149𣅉7M: rèn
U+2314D𣅍7M: miàn
U+23157𣅗7V: kỉa
U+23158𣅘7V: khuya
U+23159𣅙7V: khuya
U+2315A𣅚8M:
U+2315D𣅝8M:
U+2315F𣅟8M: dān
U+23161𣅡8M: jué
U+23164𣅤8M:
U+23165𣅥8M:
U+23170𣅰8M: xiàng
U+23175𣅵8V: tăm
U+23176𣅶8V: lúc
U+23177𣅷9M: xiòng
U+2317A𣅺9M: yǒu
U+2317B𣅻9M: guǎ
U+2317D𣅽9C: pui3
U+2317E𣅾9M:
U+23182𣆂9C: jyun6
U+23188𣆈9M:
U+2318D𣆍9M: dǐng
U+2318F𣆏9V: phơi
U+23190𣆐9M: lú, C: lou4, V: trưa
U+23192𣆒10M:
U+23194𣆔10M: zhòu
U+23195𣆕10M: xiàn
U+23196𣆖10M: huāng
U+23197𣆗10M: chā
U+23198𣆘10M: shǐ
U+23199𣆙10M: gàn
U+2319A𣆚10M: nuǒ
U+2319B𣆛10M: àn
U+2319F𣆟10M: xiē
U+231A4𣆤10C: fong2
U+231A5𣆥10C: fong2
U+231A7𣆧10M: hào
U+231AE𣆮10V: chang
U+231AF𣆯10V: hẵng
U+231B0𣆰10V: giây
U+231B1𣆱10V: dòn
U+231B2𣆲11M: qīn
U+231B3𣆳11M: gěng, C: gang2
U+231B4𣆴11M: shān
U+231B5𣆵11M:
U+231BD𣆽11M:
U+231C7𣇇11M: dàn
U+231C8𣇈11C: hiu2
U+231C9𣇉11C: gwan1
U+231CA𣇊11V: bữa
U+231D6𣇖11M: diǎn
U+231D7𣇗11M: shēn
U+231D9𣇙11M:
U+231DC𣇜11V: buổi
U+231DD𣇝11V: rảnh
U+231DE𣇞11V: giờ
U+231DF𣇟11V: sao
U+231E0𣇠11V: kĩa
U+231E1𣇡11V: kịa
U+231E2𣇢12M: biēto try fruit, etc., in the sun
U+231E6𣇦12M: chuí
U+231E7𣇧12M: zhè
U+231E8𣇨12M: dài, C: doi6dark
U+231EA𣇪12C: jiu6
U+231EB𣇫12M: wǒ, V: thuở
U+231EC𣇬12M: qióng
U+231F0𣇰12M: lín
U+231F2𣇲12M: hūn
U+231F3𣇳12M:
U+231F7𣇷12C: fong1
U+231F8𣇸12C: ceon1
U+231F9𣇹12C: man5
U+23205𣈅12M: cáo
U+2320A𣈊12M:
U+2320D𣈍12M: dié
U+2320E𣈎12M: wèi
U+2320F𣈏12C: sik1
U+23212𣈒12V: kìa
U+23213𣈓12V: phơi
U+23214𣈔12V: đêm
U+23215𣈕12V: mai
U+23216𣈖12V: bóng
U+23217𣈗12V: ngày
U+23218𣈘12V: đêm
U+23219𣈙12V: rầy
U+2321A𣈚12V: chạng
U+2321B𣈛12V: quắt
U+2321C𣈜12V: ngày
U+2321D𣈝12V: cữ
U+2321E𣈞12V: hong
U+23220𣈠12M: biàn
U+23221𣈡12M:
U+23222𣈢12V: tia
U+23225𣈥13M: tú, C: tou1
U+2322F𣈯13C: jyu6
U+23230𣈰10V: nau
U+23231𣈱13C: coeng3
U+23232𣈲13C: mei4
U+23233𣈳13C: min5
U+23234𣈴13C: miu4
U+23236𣈶13M: gèng
U+23244𣉄13M: chí
U+23245𣉅13M: còu
U+23246𣉆13M:
U+2324D𣉍13V: ui
U+2324E𣉎13V: trưa
U+2324F𣉏13V: lình
U+23250𣉐13V: thoạt
U+23252𣉒14M: huò
U+23253𣉓14M:
U+23254𣉔14M: sāo
U+23255𣉕14M: sàng
U+23256𣉖14M: xuǎn
U+23257𣉗14M: àng
U+23258𣉘14M: nài
U+2325A𣉚14M: yáng
U+2325B𣉛14M: shū
U+2325C𣉜14M: shā
U+2325E𣉞14C: gou2white, clear
U+23261𣉡13M: tǐng
U+23262𣉢14C: mai4
U+23269𣉩14M:
U+2326A𣉪14M: huǎng
U+2326E𣉮14M: bīn
U+23272𣉲14V: chếch
U+23273𣉳14V: buổi
U+23274𣉴14V: chói
U+23275𣉵14V: rua
U+23276𣉶14V: háo
U+23277𣉷14V: dễ
U+23278𣉸14V: kía
U+23279𣉹14V: giờ
U+2327E𣉾15M: òu
U+2327F𣉿15M: cáo
U+23281𣊁15M: áo
U+23283𣊃15M: mào
U+23289𣊉16C: gei2
U+2328A𣊊15C: hou6
U+2328B𣊋15V: se
U+2328C𣊌15V: nôi
U+2328D𣊍15V:
U+2328E𣊎15V: chớp
U+23294𣊔15M: méng
U+23296𣊖15M: tiān
U+23298𣊘15V: ngừ
U+2329D𣊝15M: sàng
U+2329E𣊞16M:
U+2329F𣊟16M: kàn
U+232A7𣊧16M: lǎng
U+232AB𣊫16C: luk6
U+232AC𣊬16C: seon3
U+232AD𣊭16C: luk6
U+232B6𣊶16M: biē
U+232B7𣊷16M: cóng
U+232BA𣊺16M: xián
U+232BE𣊾16V: bây
U+232BF𣊿16V: chiều
U+232C0𣋀16V: sao
U+232C1𣋁16V: tối
U+232C2𣋂16V: chiều
U+232C3𣋃16V: rạng
U+232C4𣋄16M: tūn
U+232C6𣋆16V: nhoạng
U+232C7𣋇15V: đổi
U+232C9𣋉17M:
U+232CA𣋊17M: dàn
U+232CB𣋋17M: yìng
U+232CD𣋍17M: zhāo
U+232CF𣋏17M:
U+232D1𣋑17V: dịp
U+232D2𣋒17C: kwai4
U+232D8𣋘17M: huì
U+232DA𣋚17V: hôm
U+232DB𣋛17V: lát
U+232DC𣋜17V: cợm
U+232DD𣋝17V: ráo
U+232DE𣋞18M: ài
U+232DF𣋟18M:
U+232E0𣋠18C: cai4
U+232E1𣋡18C: mung4
U+232E2𣋢18M: jīng
U+232E3𣋣18M: lán
U+232E8𣋨18V: xôm
U+232E9𣋩18V: lát
U+232F0𣋰18V: bão
U+232F1𣋱18V: hẩng
U+232F2𣋲19M: liè
U+232F3𣋳19M: piǎo
U+232F5𣋵19M:
U+232F6𣋶19M: qióng
U+232F9𣋹19M:
U+232FB𣋻19V: mịt
U+232FC𣋼19V: giỗ
U+232FD𣋽19V: sớm
U+232FE𣋾19V: thủa
U+232FF𣋿20M: yōng
U+23300𣌀20C: hei1
U+23301𣌁20V: trưa
U+23302𣌂20V: trưa
U+23305𣌅20M:
U+23306𣌆20V: trưa
U+23309𣌉21V: khuya
U+2330A𣌊21C: haa4
U+2330B𣌋21V: sớm
U+2330C𣌌21V: rua
U+2330D𣌍22M: niè
U+2330F𣌏22M:
U+23312𣌒22V: đổi
U+23313𣌓22M: huān
U+23314𣌔22V: trán
U+23317𣌗24M: yuè
U+2331A𣌚24M: chūn
U+2331B𣌛24V: trán
U+2331C𣌜25M:
U+2331D𣌝25V: nắng
U+2331E𣌞27M: zhāng
U+2331F𣌟28M: líng, C: ling4
U+23320𣌠36M: chún
U+23327𣌧9M:
U+23328𣌨9M: xún
U+2332C𣌬9M:
U+2332D𣌭10M: hui
U+23334𣌴10V: ngoặt
U+23335𣌵10V: quặp
U+23336𣌶10V: còng
U+23339𣌹11V: vạy
U+2333A𣌺11V: xéo
U+2333E𣌾13M: tōng
U+23340𣍀13V: ngúc
U+23341𣍁13V: vạy
U+23342𣍂13V: góc
U+23343𣍃14K:
U+23345𣍅14V: vẹo
U+23346𣍆15M: níng
U+23347𣍇15M:
U+2334A𣍊15V: hết
U+2334B𣍋16V: cúi
U+2334D𣍍16V: oăm
U+2334F𣍏17M: chà
U+23355𣍕18V: ngoèo
U+23356𣍖19M: zāo
U+23357𣍗19V: còng
U+2335B𣍛28M:
U+2335F𣍟7M: kěn
U+23366𣍦9M: kuàng
U+23367𣍧9M: fěi
U+23368𣍨9C: ji5
U+2336F𣍯10M: yùn, C: wan6
U+23370𣍰10M: qiǎn, C: him2
U+23374𣍴11M: quán
U+23378𣍸12M:
U+2337A𣍺12M: pěi
U+23380𣎀12V: đêm
U+23383𣎃12V: tháng
U+23384𣎄13M: gèng
U+23385𣎅13M:
U+23386𣎆13M: luòanimals with short hair
U+2338A𣎊13V: mề
U+2338F𣎏14V:
U+23391𣎑14M: kuān, C: fun1
U+23393𣎓15M: xuǎn
U+23394𣎔15M: niàn
U+23396𣎖15V: chạp
U+2339A𣎚16M:
U+2339B𣎛16M:
U+2339E𣎞16V: trăng
U+233A2𣎢16V: chiều
U+233A3𣎣17V: khuỷu
U+233A6𣎦17V: ráng
U+233A9𣎩18M:
U+233AE𣎮20M:
U+233B1𣎱23M: yuè
U+233B2𣎲24M: tǎng
U+233B3𣎳4M: pìn
U+233B4𣎴4M: dǔn, C: dan2stump of a tree
U+233B5𣎵5M: bèi
U+233B7𣎷5V: ớt
U+233B8𣎸6M: liǎo
U+233C0𣏀6M: yǒng
U+233C2𣏂7C: caat3place name
U+233CB𣏋7C: jip6leaf
U+233CC𣏌7C: zi6
U+233CE𣏎7M:
U+233D1𣏑7M: jiǎo
U+233D2𣏒7V: hòn
U+233D4𣏔8M: kùn
U+233D6𣏖8M: zhèn
U+233D7𣏗8M: shù
U+233DA𣏚8M: shí
U+233DE𣏞8M: yóu, C: jau4
U+233DF𣏟8M: pài
U+233E0𣏠8M: xiáo
U+233E1𣏡8M:
U+233E2𣏢8C: tyun4
U+233E6𣏦8C: muk6
U+233F4𣏴8C: jan4(Cant.) a kind of fruit
U+233F6𣏶8M:
U+233F7𣏷8M:
U+233F9𣏹8C: zoi1
U+233FA𣏺8M: kǒng, C: hung2
U+233FE𣏾8C: dak6, J-On: ZAI, J-Kun: MARUTA, V: qua(J) non-standard variant of 材 U+6750, material, stuff; timber; talent; (Cant.) a peg, row of pegs
U+233FF𣏿8V: then
U+23400𣐀8C: man4
U+23402𣐂8M:
U+23403𣐃8M: chì
U+23404𣐄8V: truông
U+23405𣐅8V: nhum
U+23406𣐆8V: thớt
U+2340A𣐊9M: kǎo
U+2340B𣐋9M: yuè
U+2340E𣐎9M:
U+2340F𣐏9M: niǎn
U+23411𣐑9M:
U+23413𣐓9M:
U+23415𣐕9C: ging3
U+2341D𣐝9V: xốp
U+23424𣐤9M: jiu, C: kau5
U+2342B𣐫9M: yāng
U+2342C𣐬9M:
U+2342E𣐮9M: dāi
U+2342F𣐯9M: chóng
U+23432𣐲9V: quéo
U+23433𣐳9V: sứ
U+23434𣐴9V: sậy
U+23435𣐵10M:
U+2343A𣐺10M: hàn
U+2343F𣐿10M: yī, C: ji1
U+23441𣑁10M: chòng, C: cung1to leap, skip
U+23442𣑂10M:
U+23443𣑃10M: zhuǎ
U+2344C𣑌10V: trát
U+2344E𣑎10V: rơi
U+23450𣑐10C: diu3
U+2345D𣑝10C: tyun4
U+23466𣑦10M: qióng
U+23467𣑧10M: duò
U+2346F𣑯10C: tou4
U+23472𣑲10C: pui3
U+23473𣑳10V: chồi
U+23474𣑴10V: giàn
U+23475𣑵10V: nhót
U+23476𣑶10V: rễ
U+23477𣑷10V: sim
U+23478𣑸10M: tóng
U+23479𣑹10M: xiān
U+2347A𣑺10V: trồng
U+2347B𣑻10V: nen
U+2347F𣑿11M:
U+23482𣒂11M: diàn
U+23483𣒃11M:
U+23484𣒄11M: xiē
U+23485𣒅11M: zhèn
U+23486𣒆11M: qiào
U+23487𣒇11M:
U+2348C𣒌11C: gwo2
U+23497𣒗11C: hat6
U+234A0𣒠11V: vạy
U+234A3𣒣11V: măng
U+234B1𣒱11V: xoài
U+234B2𣒲11V: sao
U+234B3𣒳11V: cong
U+234B4𣒴11V: táu
U+234B5𣒵11V: cải
U+234B7𣒷11M: hàn
U+234B8𣒸11M: kuàng
U+234B9𣒹11M: suō
U+234BB𣒻11M: shòu
U+234BC𣒼11M: tiáo
U+234BE𣒾11V: vông
U+234C0𣓀11M: zhēn
U+234C1𣓁12C: hon2print
U+234C3𣓃12M: nèi
U+234C5𣓅12M: qiǎn
U+234C6𣓆12M: yín, V: rườm
U+234C8𣓈12M: liǎng
U+234C9𣓉12M: shà
U+234CA𣓊12M:
U+234CB𣓋12M: pí, V: sến
U+234CC𣓌12M: gāo, C: gou1a well-sweep
U+234CF𣓏12M: jìn
U+234D0𣓐12M: yóu
U+234D2𣓒12M: shàn
U+234D4𣓔12M:
U+234D5𣓕12M: òu
U+234D7𣓗12M:
U+234DB𣓛12M: yòu
U+234DD𣓝12M: měng
U+234E5𣓥12C: jau4
U+234E6𣓦12V: phím
U+234EA𣓪12C: hei3abandon
U+234FF𣓿12C: lou6, V: lau
U+23510𣔐12M: zhǐ
U+23513𣔓12M: bǐ, V: bễ
U+23517𣔗12M: shēn
U+23518𣔘12M:
U+23519𣔙12M: xiān
U+2351A𣔚12M: pán
U+2351B𣔛12M: kǎng
U+2351D𣔝12V: đón
U+2351E𣔞12V: cui
U+2351F𣔟12V: bắp
U+23520𣔠12V: cần
U+23521𣔡12V: phà
U+23522𣔢12V: xới
U+23523𣔣12V: ngộc
U+23524𣔤12V: sứ
U+23525𣔥12V: chanh
U+23526𣔦12V: nhài
U+23527𣔧12V: đó
U+23528𣔨12C: kang3, V: khẳng(Cant.) to be entangled, twisted; (of alcohol and tobacco) to be strong
U+23529𣔩12V:
U+2352B𣔫12M: shuān
U+2352C𣔬12M:
U+2352E𣔮12M: zāi
U+2352F𣔯12M: zhǔ
U+23530𣔰12C: zi1
U+23531𣔱13M: sōu
U+23532𣔲13M: jiǒng, V: quạnh
U+23533𣔳13C: tok3rattle
U+23535𣔵13M: chán
U+23536𣔶13M: fán
U+23537𣔷13M: xiáo
U+23538𣔸13M: yǐn
U+23539𣔹13M: hóu
U+2353A𣔺13M: mào
U+2353B𣔻13M:
U+2353C𣔼13M: gān, C: gon1a cane, rod, pole, staff
U+2353D𣔽13M:
U+23541𣕁13M:
U+23543𣕃13M:
U+23544𣕄13M: jiōng
U+23545𣕅13M: pào
U+23547𣕇13M: xiāo
U+23549𣕉13M: gǒu
U+2354C𣕌13M: gōu
U+2354D𣕍13M: sǔn
U+2354E𣕎13M: xiǎn
U+2354F𣕏13M: zhuǎn
U+23551𣕑13C: co2
U+23558𣕘13V: hay
U+2355A𣕚13C: mau6
U+23567𣕧13C: gaa3
U+2356C𣕬13V: nọc
U+23572𣕲13C: gang2
U+2357E𣕾13M: chóu
U+23584𣖄13M: qiāo
U+23585𣖅13M:
U+23586𣖆13M: yún
U+23589𣖉13M: shān
U+2358A𣖊13M: liè
U+2358C𣖌13M: zhǐ
U+23590𣖐13M: pāi
U+23595𣖕13C: peng1(Cant.) the back of a chair for one to lean against
U+23596𣖖13V: chày
U+23597𣖗13V: chày
U+23598𣖘13V: hồng
U+23599𣖙13C: mei5, V: mía
U+2359A𣖚13V: ca
U+2359B𣖛13V: chót
U+2359C𣖜13C: wai6, V: vựa
U+2359D𣖝13V: sề
U+2359E𣖞13V:
U+2359F𣖟13V: ghế
U+235A0𣖠13V: suốt
U+235A1𣖡13V: trắc
U+235A2𣖢13V: trót
U+235A3𣖣13M:
U+235A4𣖤13M: lái
U+235A7𣖧13V: sòi
U+235A8𣖨13M:
U+235AA𣖪14M:
U+235AB𣖫14M:
U+235AC𣖬14M: jué
U+235AD𣖭14M: zhí
U+235AE𣖮14M: àng
U+235AF𣖯14M: qìn
U+235B0𣖰14M:
U+235B1𣖱14M: zuī
U+235B3𣖳14M: qián
U+235B5𣖵14M: cuó
U+235B7𣖷14M:
U+235B8𣖸14M:
U+235B9𣖹14M:
U+235BB𣖻14M: hǎi, C: hoi2
U+235BC𣖼14M: xún
U+235BE𣖾14M: bèi
U+235BF𣖿14M: zhí
U+235C1𣗁14M: dùn
U+235CA𣗊14C: mun4
U+235CB𣗋14M: dǎng, C: dong2
U+235CC𣗌14V:
U+235CD𣗍14C: kei4
U+235CE𣗎14C: cyun4
U+235CF𣗏14C: fung1
U+235D0𣗐14M: réng
U+235D1𣗑14V: chạn
U+235D2𣗒14V: chằm
U+235D3𣗓14V: chưa
U+235EA𣗪14V: chà
U+235F1𣗱14V:
U+235F2𣗲14M: gān
U+235F3𣗳14C: syu6
U+235F5𣗵14M: gàng
U+235F6𣗶14M:
U+235F8𣗸14M: tuò
U+235F9𣗹14M: yàng
U+235FA𣗺14M:
U+235FB𣗻14M: zhì
U+235FC𣗼14V: vên
U+235FE𣗾14V: son
U+235FF𣗿14V: tủ
U+23600𣘀14C: sau1
U+23601𣘁14V:
U+23602𣘂14V: ươi
U+23603𣘃14V: cây
U+23604𣘄14V: thớt
U+23606𣘆14V: nẹp
U+23608𣘈14V: son
U+23609𣘉14V: cùm
U+2360A𣘊14V: đồ
U+2360C𣘌14V: choác
U+23613𣘓14V: bẫy
U+23616𣘖15M: jiān
U+23617𣘗15M: nì, C: nik1a tree a thousand feet high
U+23618𣘘15M: shēn
U+23619𣘙15M: bàng
U+2361A𣘚15M: shuài, C: seot1(Cant.) a bar; to bolt, lock
U+2361B𣘛15M: dōu
U+2361D𣘝15M: qiān
U+2361E𣘞15M: hán
U+2361F𣘟15M: qiā
U+23620𣘠15M: gǎn
U+23623𣘣15M: chún
U+23624𣘤15M: chá
U+23625𣘥15M:
U+23626𣘦15M:ebony
U+23627𣘧15M:
U+23628𣘨15M: ě
U+2362A𣘪15M: láo
U+2362B𣘫15M: háo
U+2362C𣘬15M:
U+23631𣘱15M:
U+23632𣘲15M: shēn
U+23634𣘴15M: yín, C: ngan4
U+23637𣘷15M: jiān
U+2363B𣘻15M: chá, K:
U+2363C𣘼15C: kai2
U+2363D𣘽15V: nâu
U+2363E𣘾15V: vai
U+23640𣙀15C: zap1
U+23657𣙗15M: niè
U+23658𣙘15M: còu
U+23659𣙙15C: cuk1, V: rắc
U+2365B𣙛15M:
U+2365F𣙟15M: táng, C: soeng4
U+23662𣙢15M: juàn
U+23665𣙥15C: goi3
U+23666𣙦15V: trĩ
U+23667𣙧15V: nhãn
U+23668𣙨15V:
U+23669𣙩15V: sồng
U+2366A𣙪15V:
U+2366B𣙫15V: sộp
U+2366C𣙬15V: lặt
U+2366D𣙭15V: giậu
U+2366E𣙮15V: chay
U+2366F𣙯15V: rui
U+23670𣙰15M: chì
U+23671𣙱15M: gǒu
U+23674𣙴15M: jié
U+23675𣙵15M: zhé
U+23676𣙶15M:
U+23677𣙷15M: máng, C: mong5, V: máng
U+23678𣙸15V: sốt
U+23679𣙹15V: cốn
U+2367A𣙺15V: mâm
U+2367B𣙻16M: zōu
U+2367C𣙼16M:
U+2367F𣙿16M: fèi
U+23680𣚀16M:
U+23681𣚁16M:
U+23683𣚃16M: jié
U+23684𣚄16M:
U+23686𣚆16M: chūn
U+23687𣚇16M: pào
U+2368B𣚋16M:
U+2368C𣚌16M:
U+2368E𣚎16M: léi, C: leoi4
U+2368F𣚏16M:
U+23690𣚐16M:
U+23692𣚒16M:
U+23693𣚓16M: juàn
U+23694𣚔16M:
U+23695𣚕16M: yè, C: jaap3(Cant.) to wave, beckon with the hand
U+23696𣚖16M: ān
U+23698𣚘16M:
U+23699𣚙16M: jiān
U+2369A𣚚16C: zuk1
U+2369C𣚜16M: sōng
U+2369D𣚝16M:
U+2369F𣚟16M:
U+236A0𣚠16M: zhǐ
U+236A1𣚡16M:
U+236A2𣚢16M: zhuàn
U+236A6𣚦16M: jiàng
U+236A7𣚧16M: hào
U+236A9𣚩16M: chì
U+236AA𣚪16M: dùn
U+236AD𣚭16C: guk1
U+236AE𣚮16V: trôm
U+236BA𣚺16C: hong6(Cant.) a young chicken
U+236D3𣛓16M:
U+236D4𣛔16M:
U+236D5𣛕16M: chuǎ
U+236D7𣛗16M: luò
U+236DA𣛚16M: ruǐ
U+236DF𣛟16C: zoeng2, V: xanh
U+236E0𣛠16V: máy
U+236E1𣛡16V: gụ
U+236E2𣛢16V: vả
U+236E3𣛣16V: khay
U+236E4𣛤16V: trái
U+236E5𣛥16V: be
U+236E6𣛦16V: đu
U+236E7𣛧16V: chuôm
U+236E8𣛨16V: chèo
U+236E9𣛩16V: then
U+236EA𣛪16V: tu
U+236EB𣛫16M:
U+236ED𣛭16V: đu
U+236EE𣛮16C: sing6
U+236EF𣛯16V: rạo
U+236F1𣛱17M: dàn, V: dom
U+236F4𣛴17M: hǎn
U+236F5𣛵17M: què
U+236F6𣛶17M: shā
U+236F7𣛷17M: zhǎn
U+236F8𣛸17M:
U+236F9𣛹17M: chuán
U+236FA𣛺17M:
U+236FB𣛻17M: dié
U+236FD𣛽17M: zhà
U+236FE𣛾17M: tòu
U+23701𣜁17M:
U+23702𣜂17M:
U+23703𣜃17C: jau5
U+23704𣜄17M: luó
U+23707𣜇17M:
U+2370B𣜋17V: mớ
U+23716𣜖17C: dip6
U+23720𣜠17C: hei1
U+23722𣜢16M: luǒ
U+23723𣜣17M: qín
U+23727𣜧17M: qióng
U+23728𣜨17M: juàn
U+2372C𣜬17M: ài
U+2372D𣜭17M: jiǎn, C: zin2
U+2372F𣜯17C: hyun1
U+23730𣜰17V: lim
U+23731𣜱17V: son
U+23732𣜲17V: đụn
U+23733𣜳17V: vông
U+23734𣜴17V:
U+23735𣜵17V: hèo
U+23736𣜶17V: ót
U+23737𣜷17V: sầu
U+23738𣜸17V: vừng
U+23739𣜹17M:
U+2373A𣜺17M: wén
U+2373B𣜻17V: nhủ
U+2373D𣜽17M: qiāo
U+2373E𣜾17V: chửa
U+2373F𣜿17C: jip6, V: nhịp
U+23740𣝀17V: cằn
U+23741𣝁18M: pái
U+23742𣝂18M: hún
U+23745𣝅18M: ài, V: ngái
U+23747𣝇18M: shuò
U+23748𣝈18M: lián
U+23749𣝉18M: duì, V: duối
U+2374B𣝋18M:
U+2374C𣝌18M: jǐn
U+2374D𣝍18M:
U+2374E𣝎18M: yǎn
U+2374F𣝏18M: gào
U+23750𣝐18M: piáo
U+23751𣝑18M:
U+23752𣝒18M: shè
U+23755𣝕18M: jiān
U+23757𣝗18M:
U+2375A𣝚18M: liè
U+2375C𣝜18M: biàn
U+2375D𣝝18M:
U+2375E𣝞18M: jiāo
U+23766𣝦18C: ceoi3
U+23778𣝸18M: zhuì
U+2377D𣝽18M: hān
U+23781𣞁18C: wing4
U+23782𣞂18V: giổi
U+23783𣞃18V: khù
U+23784𣞄18V: cuối
U+23785𣞅18V: chũm
U+23787𣞇18M: dùn
U+2378A𣞊18V: sôn
U+2378D𣞍18V: thợ
U+2378E𣞎18V: tràm
U+23790𣞐19M: xiě
U+23791𣞑19M: méng
U+23792𣞒19M:
U+23793𣞓19M:
U+23794𣞔19M: tàn
U+23797𣞗19M: liú
U+23798𣞘19M: xiān
U+23799𣞙19M: sǎng
U+2379C𣞜19M: còu
U+2379D𣞝19M: zhuāng
U+2379F𣞟19M: chēn
U+237A2𣞢19C: ze3
U+237AA𣞪19V: mức
U+237B0𣞰19M: liàn
U+237B4𣞴19M:
U+237B6𣞶19V: sến
U+237BB𣞻19V: bưởi
U+237BC𣞼19C: joeng5
U+237BD𣞽19V: dặng
U+237BE𣞾19V: trầu
U+237C0𣟀19M: pèng
U+237C1𣟁19M: tuǒ
U+237C2𣟂19C: fun1, V: khuôn
U+237C3𣟃19V: mộng
U+237C4𣟄20M: tuò
U+237C6𣟆20M: liáo
U+237C7𣟇20M: xiào
U+237C8𣟈20M: chuì
U+237C9𣟉20M: huài
U+237CA𣟊20M: niǎo
U+237CB𣟋20M: qiān
U+237CC𣟌20M:
U+237CF𣟏20M: pāo
U+237D0𣟐20M: tiáo
U+237D1𣟑19M: liú
U+237D2𣟒20M:
U+237D5𣟕20C: san1
U+237D6𣟖20C: mo4
U+237D7𣟗20C: ji4
U+237E4𣟤20M: yǐng
U+237E6𣟦20M: zhá
U+237E9𣟩20V: duì
U+237EA𣟪20V: nóc
U+237EB𣟫20V: nhãn
U+237EC𣟬20J-On: RAN, J-Kun: TESURIsame as 欄 U+6B04, a railing, balustrade; an animal pan
U+237ED𣟭20V: mạ
U+237EE𣟮20V: mềm
U+237F0𣟰21M:
U+237F1𣟱21J-On: KYO, J-Kun: KEYAKIZelkova tree
U+237F2𣟲21M: xiǎn
U+237F3𣟳21M: xuán
U+237F4𣟴21M: shuān
U+237F5𣟵21M:
U+237F8𣟸21M: méi
U+237F9𣟹21M: sēn
U+237FA𣟺21M: liàn
U+237FC𣟼21M: jiū
U+237FD𣟽21M: lào
U+2380E𣠎21M: xiāo
U+2380F𣠏21M: zōu
U+23811𣠑21V: bòng
U+23812𣠒21V: thắm
U+23813𣠓21V: pheo
U+23815𣠕21V: chưa
U+23816𣠖21V: chửa
U+23817𣠗21V: que
U+23818𣠘21V: gàu
U+2381A𣠚22M: liú
U+2381C𣠜22M: zhào
U+2381E𣠞22M: zhé
U+23820𣠠22M: lěi
U+23829𣠩22V: tràm
U+2382D𣠭22M: duǎn
U+23830𣠰22V: giần
U+23831𣠱22V: trâm
U+23832𣠲22V: rễ
U+23833𣠳22V: mềm
U+23836𣠶22V: đỏ
U+23837𣠷23M: jiǎn
U+23838𣠸23M: shuān
U+23839𣠹23M: zuó
U+2383A𣠺23M: qiè, C: cip3, V: nạng
U+2383C𣠼23M: lǎo
U+2383D𣠽23J-On: HA HE, J-Kun: TSUKAsame as 欛 U+6B1B, a handle
U+23849𣡉23M:
U+2384A𣡊23M:
U+2384B𣡋24M:
U+2384E𣡎24M: cén
U+23853𣡓24V: tràm
U+23855𣡕24M: yàn
U+23857𣡗24M: ruǎn
U+23859𣡙24V: trái
U+2385A𣡚24V: trái
U+2385D𣡝24V: vui
U+2385E𣡞25M: yán
U+2385F𣡟25M: dié
U+23860𣡠25M: mián
U+23864𣡤25V: nén
U+23867𣡧25M: léi
U+23869𣡩26M: wān
U+2386F𣡯26V: bẫy
U+23870𣡰26M:
U+23876𣡶28M: yán
U+23879𣡹29V: siểng
U+2387A𣡺30M: lěi
U+2387D𣡽32M: shā
U+2387E𣡾32M:
U+23881𣢁7M:
U+23882𣢂7M:
U+23884𣢄7M: yǒu
U+23885𣢅7M: hān
U+23887𣢇7M: hāi
U+23889𣢉8M:
U+2388A𣢊8M:
U+2388B𣢋8M:
U+2388C𣢌8M: tān
U+2388D𣢍8M:
U+2388E𣢎8M:
U+2388F𣢏8M: bīn
U+23890𣢐8M: qīn
U+23891𣢑8M:
U+23892𣢒8M:
U+23893𣢓8M:
U+23895𣢕8M:
U+23896𣢖8M: qiàn
U+23897𣢗9M: xiā
U+2389A𣢚9M:
U+2389B𣢛9M: è
U+2389C𣢜9M: yǒu
U+2389D𣢝9M: xìng
U+2389E𣢞9M:
U+2389F𣢟9M: hán
U+238A0𣢠9M:
U+238A1𣢡9M: shēng
U+238A4𣢤9M: zhān
U+238A5𣢥9M: diàn
U+238A6𣢦9M:
U+238A8𣢨10M: ǒu
U+238AA𣢪10M: guǐ
U+238AB𣢫10M: wǎng
U+238AC𣢬10M: qiān
U+238AD𣢭10M:
U+238B0𣢰10M:
U+238B2𣢲10M: qiān
U+238B3𣢳10M: dìng
U+238B4𣢴10M: kēng
U+238B6𣢶10M: chù
U+238B7𣢷10M:
U+238B9𣢹10V: lỏi
U+238BA𣢺11M: hān
U+238BB𣢻11M: kuǎn
U+238BE𣢾11C: fun2treat; sum; item
U+238C8𣣈12M: diàn
U+238C9𣣉12M:
U+238CA𣣊12M:
U+238CB𣣋12M: líng
U+238CC𣣌12M:
U+238CE𣣎12M:
U+238CF𣣏12M: hūn
U+238D1𣣑12M:
U+238D2𣣒12M: kǎn
U+238DA𣣚12M: àn
U+238DC𣣜12M: yǒu
U+238DD𣣝13M:
U+238DE𣣞13M: hùn
U+238DF𣣟13M: qiā
U+238E0𣣠13M: hóu
U+238E1𣣡13M: hóu
U+238E3𣣣13M: diàn
U+238E9𣣩13M: xiē
U+238ED𣣭13M: shè
U+238EE𣣮13M: shà
U+238F2𣣲14M: xié
U+238F3𣣳14M: yáo
U+238F4𣣴14M:
U+238F6𣣶14M: xiè
U+238F7𣣷14M: chī
U+238F8𣣸14M: yǒu
U+238F9𣣹14M:
U+238FA𣣺14M: shà
U+238FF𣣿14M: tái
U+23901𣤁14M: zhú
U+23903𣤃14M: ǎi
U+23907𣤇14M: què
U+23908𣤈15M:
U+2390A𣤊15M:
U+2390B𣤋15M: lòu
U+2390C𣤌15M: chuài
U+2390E𣤎15M: yǒu
U+23916𣤖15M:
U+23918𣤘16M: shī
U+23921𣤡17M: xiào
U+23922𣤢17M:
U+23928𣤨18M: huò
U+23929𣤩18M: chì
U+2392A𣤪18M:
U+2392F𣤯19M: shú
U+23930𣤰19M: yuè
U+23931𣤱20M: chán
U+23932𣤲20M: è
U+23933𣤳20M:
U+23934𣤴21M:
U+23935𣤵21M: yǐng
U+23936𣤶22M:
U+23937𣤷21M:
U+2393A𣤺22M:
U+23942𣥂4M:
U+23943𣥃5M: wàn
U+23947𣥇7M: xìn
U+2394A𣥊7M: wàng
U+2394B𣥋7M:
U+23950𣥐8M:
U+2395E𣥞8M: jiǎn
U+23961𣥡8M: yán
U+23963𣥣9M:
U+23964𣥤9M: kěn
U+23965𣥥8M: guàn
U+23968𣥨10M:
U+2396E𣥮10M: kuǐ
U+2396F𣥯10M: zhǒu
U+23970𣥰10M: zhì
U+23971𣥱10V: trải
U+23973𣥳11M:
U+23977𣥷11M:
U+23979𣥹12M: chù
U+2397A𣥺12M: chēng
U+2397B𣥻12M: chěng
U+2397C𣥼12M: zhù
U+2397E𣥾12M:
U+23986𣦆12V: trải
U+23987𣦇13M:
U+23989𣦉13M: jiǎ
U+2398C𣦌13M:
U+2398D𣦍13V: ngay
U+2398E𣦎13V: thẳng
U+2398F𣦏13M: yuè
U+23990𣦐14M: gāng
U+23993𣦓14V: giêng
U+23996𣦖15M: gān
U+2399B𣦛15V: thẳng
U+2399C𣦜16M: qiāo
U+239A0𣦠16M: chú
U+239A1𣦡17M: chú
U+239A2𣦢17M:
U+239A6𣦦18M: guì
U+239A9𣦩18M:
U+239AA𣦪18M: bǐng
U+239AB𣦫18M: yìn
U+239AC𣦬19M: zhuì
U+239AD𣦭19M:
U+239AE𣦮21V: tuổi
U+239AF𣦯22M:
U+239B0𣦰22V: trải
U+239B5𣦵4M: è, C: daai2
U+239B6𣦶4M: dǎi
U+239BC𣦼6M: cán
U+239C2𣧂7M: tì, C: laai5(Cant.) untidy
U+239C3𣧃7M:
U+239C4𣧄7M:
U+239C8𣧈7M: dié
U+239CA𣧊8M: niǔ
U+239CC𣧌8M: xuè
U+239CD𣧍8M:
U+239CE𣧎8M: guì
U+239CF𣧏8M: kǎo
U+239D2𣧒8M: chuǎn
U+239D6𣧖8M: zhá
U+239D7𣧗8M: yóu
U+239D9𣧙8M: bài
U+239DA𣧚8M: shí
U+239DB𣧛8M: diàn
U+239DC𣧜8M:
U+239DD𣧝9M: qiú
U+239DF𣧟9C: min5confused
U+239E1𣧡9M: xuè
U+239E3𣧣9M:
U+239E4𣧤9M:
U+239E5𣧥9M: yǒu
U+239E6𣧦9M: jiǎo
U+239E7𣧧9M:
U+239EC𣧬9M: xiǔ
U+239F2𣧲10M:
U+239F3𣧳10M: luò
U+239F5𣧵10M: xuè
U+239F7𣧷10M: duò
U+239F9𣧹10M: èr
U+239FA𣧺10M: shān
U+239FC𣧼10M: kuì
U+239FD𣧽10M: nào
U+239FE𣧾10M: miǎn
U+239FF𣧿10M:
U+23A00𣨀10M: luàn
U+23A02𣨂10M: dié
U+23A04𣨄10M: qià
U+23A05𣨅11M: lèi
U+23A07𣨇11M: mào
U+23A09𣨉11M: hēng
U+23A0A𣨊11M: chè
U+23A0B𣨋11M: zhì
U+23A0D𣨍11M:
U+23A0E𣨎11M: cuō
U+23A10𣨐11C: cou4
U+23A13𣨓11M:
U+23A14𣨔11M: tào
U+23A15𣨕11V: giã
U+23A17𣨗12M:
U+23A18𣨘12M: yāo
U+23A19𣨙12M: wěi
U+23A1B𣨛12M:
U+23A1C𣨜12M:
U+23A1D𣨝12M:
U+23A1E𣨞12M: pěng
U+23A1F𣨟12M:
U+23A20𣨠12M: qìn
U+23A21𣨡12M: yuè
U+23A22𣨢12M: juè
U+23A23𣨣12M: jiàng
U+23A24𣨤12M:
U+23A25𣨥12M: bēng
U+23A27𣨧12V: giuộc
U+23A2A𣨪12M: luǒ
U+23A2B𣨫12M: zhuī
U+23A2D𣨭12V: quàn
U+23A2E𣨮12V: giẫm
U+23A2F𣨯12C: fan1die
U+23A30𣨰12V: thác
U+23A32𣨲13M:
U+23A33𣨳13M: xiàng
U+23A36𣨶13M: huì
U+23A3A𣨺13M:
U+23A3B𣨻13M: kǎo
U+23A3C𣨼13C: tai3
U+23A3E𣨾13M: xīng
U+23A3F𣨿13M: hún
U+23A40𣩀13M: biān
U+23A41𣩁13V: chết
U+23A42𣩂13V: chết
U+23A44𣩄14M:
U+23A45𣩅14M: kǎo
U+23A48𣩈14M: cuó
U+23A4F𣩏15M:
U+23A51𣩑15M: zuì
U+23A52𣩒15M: zāo
U+23A53𣩓15M: jiǎo
U+23A54𣩔15M: guàn
U+23A59𣩙15M: yān
U+23A5A𣩚15M: ér
U+23A5C𣩜15M: qíng
U+23A5F𣩟16M: dèng
U+23A60𣩠16M:
U+23A61𣩡16M: suì
U+23A62𣩢16M: liào
U+23A66𣩦16V: ngoéo
U+23A67𣩧16M: shàn
U+23A69𣩩17M:
U+23A6A𣩪17M: wèi
U+23A6B𣩫17M:
U+23A6D𣩭17M: zhài
U+23A6F𣩯18M:
U+23A70𣩰18M: diào
U+23A71𣩱18M: ài
U+23A74𣩴18M: jiàng
U+23A75𣩵18C: ban3funeral
U+23A77𣩷19M:
U+23A78𣩸19V: toi
U+23A79𣩹20M: huài
U+23A7A𣩺20M:
U+23A7D𣩽21M: rǎng
U+23A80𣪀23M: diān
U+23A81𣪁23M: zuān
U+23A82𣪂8M: bān
U+23A84𣪄8M: qín
U+23A87𣪇9M: jiā
U+23A89𣪉10M:
U+23A8C𣪌11M: tóu
U+23A90𣪐11M: chóu
U+23A95𣪕11M: guǐ
U+23AA0𣪠13M: jī, C: gik1to attack
U+23AA7𣪧13C: jan1
U+23AA8𣪨13M: xuè
U+23AAA𣪪13M: diàn
U+23AAD𣪭13M: biàn
U+23AAE𣪮14M: zǎi
U+23AAF𣪯14M: tóng
U+23AB5𣪵14C: din6palace; rear
U+23AB6𣪶15M: shǎn
U+23AB8𣪸15M:
U+23AB9𣪹15M: què
U+23ABA𣪺15C: huk6gauze
U+23AC0𣫀16M:
U+23AC2𣫂16C: guk1hub, car; push
U+23AC5𣫅16C: huk6tremble; rough; wrestle
U+23AC8𣫈16M:
U+23AC9𣫉16M: kuǎi
U+23ACB𣫋16C: guk1a kind of tree
U+23ACC𣫌17M: gòu
U+23ACE𣫎17M:
U+23AD0𣫐18M: chóu
U+23AD2𣫒18M: kēng
U+23AD4𣫔18M:
U+23AD5𣫕18V: đền
U+23AD9𣫙19M: yì, K:
U+23ADB𣫛19C: ngai6
U+23ADC𣫜19M: dào
U+23ADD𣫝19M: qiāng
U+23AE3𣫣23M: lóng
U+23AE5𣫥23M:
U+23AE7𣫧24M:
U+23AE8𣫨24M: qīng
U+23AEA𣫪27M: wēi
U+23AEC𣫬4M: móu
U+23AEE𣫮7C: hou2
U+23AF1𣫱8M:
U+23AF2𣫲8V: đừng
U+23AF3𣫳9M: jiǎng
U+23AF4𣫴10M: xié
U+23AF7𣫷11V: vắn
U+23AF9𣫹13M: dài
U+23AFA𣫺14C: juk6
U+23AFB𣫻14M: lóu
U+23B02𣬂7M: guàn
U+23B06𣬆8M: péi
U+23B09𣬉10M:
U+23B0B𣬋11M: juàn
U+23B0D𣬍13M: bēi
U+23B0E𣬎14M: jué
U+23B0F𣬏14M: juàn
U+23B10𣬐14M: shì
U+23B15𣬕17M: xiě
U+23B18𣬘20M: ruí
U+23B19𣬙22M: jìng
U+23B1A𣬚27M: pò, C: paak3
U+23B1B𣬛4M: sān3 O
U+23B20𣬠6M:
U+23B29𣬩8M: fēn
U+23B2A𣬪8M: bèi
U+23B2B𣬫8M: jiè
U+23B2C𣬬8M:
U+23B2E𣬮8M:
U+23B34𣬴8M:
U+23B35𣬵8M: máo
U+23B36𣬶8M: ba
U+23B37𣬷8M: ba
U+23B38𣬸9M: tiáo
U+23B39𣬹9M: líng
U+23B3A𣬺9M: shēng
U+23B3B𣬻9M: zhěn
U+23B3C𣬼9M:
U+23B3D𣬽9M:
U+23B3F𣬿9M:
U+23B40𣭀9M: bào
U+23B43𣭃9V:
U+23B47𣭇9M:
U+23B56𣭖9M: hāo
U+23B57𣭗9M: dǒu
U+23B58𣭘9M:
U+23B59𣭙9M:
U+23B5A𣭚9C: bou6
U+23B5B𣭛9V: bờm
U+23B5D𣭝10M:
U+23B60𣭠10M:
U+23B61𣭡10M: xiǎn
U+23B64𣭤10M:
U+23B6E𣭮10M: máo
U+23B6F𣭯10V: ria
U+23B70𣭰10V: mào
U+23B72𣭲11M: rǒng
U+23B73𣭳11M: qiú
U+23B77𣭷11M:
U+23B79𣭹11M: hāo
U+23B7A𣭺11M: nǎo
U+23B7B𣭻11M: yán, V: mau
U+23B83𣮃11M: páo
U+23B84𣮄11M: suī
U+23B86𣮆11M: tuò
U+23B87𣮇11V: ngù
U+23B88𣮈12M:
U+23B89𣮉12M:
U+23B8A𣮊12M:
U+23B8C𣮌12M: jié
U+23B8D𣮍12M: jié
U+23B8E𣮎12M: gǔn
U+23B8F𣮏12M: jiān
U+23B90𣮐12M:
U+23BA0𣮠12M: sàn
U+23BA1𣮡12M: bāng
U+23BA2𣮢12M: chún
U+23BA6𣮦12M: nài
U+23BA7𣮧12M: bǎng
U+23BAA𣮪13M: róng
U+23BAB𣮫13M: jiā
U+23BAC𣮬13M: sōu
U+23BB0𣮰13M:
U+23BBE𣮾13M: xiān
U+23BBF𣮿13M: zhān
U+23BC0𣯀13M: mào
U+23BC3𣯃13M:
U+23BC5𣯅14M:
U+23BC6𣯆14M:
U+23BCB𣯋14M:
U+23BCC𣯌14M: suō
U+23BCD𣯍14M: rǒng
U+23BCE𣯎14M:
U+23BCF𣯏14M: róng
U+23BD0𣯐14M: róng
U+23BDA𣯚14M:
U+23BDC𣯜14M: sōu
U+23BE1𣯡14V: lông
U+23BE4𣯤15M:
U+23BE7𣯧15M: cuǐ
U+23BE8𣯨15M: zōng
U+23BE9𣯩15M: mén
U+23BEA𣯪15M:
U+23BEC𣯬15M: mǎng
U+23BED𣯭15M: niè
U+23BEF𣯯15M: suī
U+23BF1𣯱15M: péi
U+23BF4𣯴15M:
U+23BF5𣯵15M:
U+23BF8𣯸16M:
U+23BF9𣯹16M: qiáo
U+23BFB𣯻16M: fēn
U+23BFC𣯼16M:
U+23C03𣰃16M:
U+23C07𣰇16M: rǒng, C: jung5down
U+23C08𣰈16M:
U+23C0B𣰋17M:
U+23C0C𣰌17M: liè
U+23C0F𣰏17V: ngòi
U+23C15𣰕17M: sào
U+23C18𣰘17M: kùn
U+23C19𣰙17V: quặm
U+23C1A𣰚18M: cuì
U+23C1B𣰛18M:
U+23C1C𣰜18M: bìng
U+23C1E𣰞18M: jié
U+23C20𣰠18M:
U+23C21𣰡18M:
U+23C25𣰥18M: méng
U+23C26𣰦18M: rán
U+23C28𣰨18M: bīn
U+23C29𣰩18M: cháo
U+23C2C𣰬19M:
U+23C33𣰳20V: lông
U+23C34𣰴20V: lông
U+23C35𣰵20V: lông
U+23C36𣰶21M: ráng
U+23C37𣰷21M: xiān
U+23C3A𣰺21M: táo
U+23C3B𣰻22M:
U+23C3C𣰼22M: niè
U+23C3F𣰿23M: shū
U+23C40𣱀23M:
U+23C42𣱂26M: kùn
U+23C46𣱆8V: họ
U+23C48𣱈9M: mín
U+23C49𣱉9M: mǐn
U+23C4D𣱍11M: dàn
U+23C50𣱐14M: yìn
U+23C53𣱓18M: xiào
U+23C57𣱗7M:
U+23C5C𣱜9M: yīn
U+23C5D𣱝9C: dung1
U+23C63𣱣11C: kwan3
U+23C66𣱦13M: fēn
U+23C67𣱧13M: zhòng
U+23C6B𣱫15M:
U+23C6C𣱬17V: hơi
U+23C6D𣱭17V: bủm
U+23C70𣱰21V: rắm
U+23C71𣱱3M: chá
U+23C73𣱳4M: liú
U+23C76𣱶5M: bǔ, V: vục
U+23C7A𣱺5M:
U+23C7B𣱻5M:
U+23C7C𣱼5M: dāo, V: đao
U+23C7D𣱽5M: zhěn, V: lầy
U+23C7E𣱾5V: lẻo
U+23C7F𣱿5V: nhớp
U+23C80𣲀6M: shān
U+23C82𣲂6M: chuǎi
U+23C84𣲄6M: jiǔ
U+23C8A𣲊6M:
U+23C8B𣲋6M: chí
U+23C8D𣲍6V: ngụt
U+23C91𣲑7M:
U+23C92𣲒7M:
U+23C93𣲓7M: shā
U+23C96𣲖7M: pài
U+23C97𣲗7M: wéi, C: wai4
U+23C98𣲘7M:
U+23C99𣲙7C: zeoi2
U+23C9A𣲚7C: jan4
U+23C9B𣲛7C: sing4
U+23C9C𣲜7M: yíng
U+23CA0𣲠7V: ngớt
U+23CA1𣲡7M: shā
U+23CA2𣲢7M:
U+23CA5𣲥7M: dān
U+23CA6𣲦7V: sểu
U+23CB1𣲱7M:
U+23CB2𣲲8M:
U+23CB3𣲳8M:
U+23CB5𣲵8M: zhǐ, C: zi2
U+23CB6𣲶8M: niǔ
U+23CB7𣲷8M: nì, C: nap6(Cant.) sticky; not smooth; slow
U+23CB9𣲹8V: nhèm
U+23CBD𣲽8M: rǒng
U+23CBE𣲾8M: guài
U+23CC0𣳀8M: zhí
U+23CC3𣳃8M:
U+23CC6𣳆8C: pang4
U+23CC7𣳇8C: zo2
U+23CC8𣳈8C: sin1
U+23CC9𣳉8C: si3
U+23CD4𣳔8V: dòng
U+23CDC𣳜8M: fàn
U+23CDF𣳟8M: jié
U+23CE0𣳠8M: hǎi
U+23CE1𣳡8V: mồ
U+23CE2𣳢8V: ngòi
U+23CE4𣳤9M: zhàn
U+23CE6𣳦9M:
U+23CE8𣳨9C: deoi1to store up, pile up
U+23CE9𣳩9M:
U+23CEA𣳪9V: lượi
U+23CEC𣳬9M:
U+23CED𣳭9M: piào
U+23CEE𣳮9V: lả
U+23CF0𣳰9M: bēn
U+23CF2𣳲9M: jiǎn
U+23CFC𣳼9C: doe4(Cant.) salivating
U+23CFD𣳽9C: pui3
U+23CFE𣳾9C: taai3
U+23CFF𣳿9C: jyu5
U+23D13𣴓9M: jiàn, V: cạn北𣴓省, Bắc Kạn Province in northern Vietnam
U+23D16𣴖9M:
U+23D19𣴙9V: đư
U+23D1A𣴚9V: hụp
U+23D1B𣴛9V: nhúng
U+23D1C𣴜9V: thác
U+23D1E𣴞10M: bèn
U+23D1F𣴟10M: mào
U+23D22𣴢10M: zào
U+23D23𣴣10M: zhuàng
U+23D25𣴥10M: kuáng
U+23D28𣴨10M:
U+23D2A𣴪10M: pài
U+23D3C𣴼10M: mào
U+23D3D𣴽10M: tàn
U+23D40𣵀10C: nit6
U+23D5B𣵛10C: sau3
U+23D5E𣵞10M: tǔn
U+23D5F𣵟10M: luǒ
U+23D62𣵢10M: tān
U+23D6E𣵮10V: bưng
U+23D6F𣵯10V: xôi
U+23D70𣵰10V: lặn
U+23D71𣵱10M: án
U+23D72𣵲10V: bợn
U+23D74𣵴10V: ngấm
U+23D75𣵵10V: ngập
U+23D76𣵶10V: xuôi
U+23D77𣵷11M: hán
U+23D78𣵸11M: zhú
U+23D7A𣵺11M: duò
U+23D7B𣵻11M: duò
U+23D7C𣵼11M: gàn
U+23D7E𣵾11C: gwai1
U+23D86𣶆11M: qiòng
U+23D88𣶈11M: wǎng, V: vóng
U+23D8A𣶊11M:
U+23D8B𣶋11M: zhè
U+23D8C𣶌11M: wěn
U+23D8D𣶍11M: zhuàng
U+23D8F𣶏11M: jiē, C: zip3
U+23D90𣶐11M: pào
U+23D92𣶒11C: jyun1abyss
U+23D98𣶘11M:
U+23D9D𣶝11M:
U+23DA0𣶠11M:
U+23DA1𣶡11M: càn
U+23DA3𣶣11M: tuán
U+23DA4𣶤11M: shā
U+23DA6𣶦11M: tuó
U+23DA9𣶩11M: huà, C: waa6
U+23DAB𣶫11M:
U+23DB6𣶶11C: coi2
U+23DB7𣶷11C: daam6
U+23DB8𣶸11C: bing2
U+23DB9𣶹11C: jin2
U+23DBA𣶺11C: ji4
U+23DBB𣶻11C: dik6
U+23DBC𣶼11C: fan1
U+23DBD𣶽11C: wan4
U+23DE0𣷠11M: mín, V: mênh
U+23DE1𣷡11M: zhōng
U+23DE3𣷣11C: gong1
U+23DE5𣷥11M: shuò
U+23DE9𣷩11M:
U+23DEA𣷪11M: wǎng
U+23DEB𣷫11M: áo
U+23DED𣷭11V: bể
U+23DEE𣷮11V: lội
U+23DEF𣷯11V: cặn
U+23DF0𣷰11V: nhơm
U+23DF1𣷱11V: sữa
U+23DF2𣷲11V: sữa
U+23DF3𣷳11V: đáy
U+23DF4𣷴11V: vẻo
U+23DF6𣷶11M:
U+23DF7𣷷11V: biển
U+23DF8𣷸11C: zi1
U+23DFE𣷾12M: guǐ
U+23DFF𣷿12M: tuǒ
U+23E00𣸀12M: huǐ
U+23E03𣸃12M:
U+23E04𣸄12M: zǎn
U+23E06𣸆12M: zǐ, C: ci2
U+23E07𣸇12M: biàn
U+23E09𣸉12M:
U+23E0A𣸊11M: yīn
U+23E0B𣸋12M: quǎn
U+23E0E𣸎12M: huài
U+23E0F𣸏12M:
U+23E10𣸐12M:
U+23E11𣸑12C: loeng4
U+23E12𣸒12M:
U+23E18𣸘12M:
U+23E19𣸙12M: tān
U+23E1A𣸚12M: shé
U+23E1B𣸛12M: shuò
U+23E1D𣸝12M: xíng
U+23E20𣸠12M: yǒu
U+23E23𣸣12M: fén, C: fan4
U+23E2C𣸬12C: ciu1
U+23E2D𣸭12C: juk1
U+23E2E𣸮12C: jam1
U+23E2F𣸯12C: jau4
U+23E30𣸰12C: jim1
U+23E31𣸱12C: jyun2
U+23E39𣸹12C: ping4
U+23E47𣹇12M:
U+23E4B𣹋12M:
U+23E52𣹒12M: mǐn
U+23E53𣹓12V: đầy
U+23E54𣹔12V: hoảnh
U+23E55𣹕12V: lụt
U+23E56𣹖12V: tồ
U+23E57𣹗12V: tràn
U+23E58𣹘12V: dãi
U+23E59𣹙12V:
U+23E5A𣹚12M:
U+23E5C𣹜12M:
U+23E5D𣹝13M: qiào
U+23E5E𣹞13M: zhǒng
U+23E5F𣹟13M: gàn, V: cống
U+23E60𣹠13M: yuān
U+23E61𣹡13M: chí
U+23E65𣹥13M: qiàn
U+23E67𣹧13M: zuó
U+23E69𣹩13M: xié
U+23E6A𣹪13M: máo
U+23E6C𣹬13M:
U+23E6E𣹮13M:
U+23E6F𣹯13M: xùn
U+23E71𣹱13M: xiá
U+23E72𣹲13M:
U+23E75𣹵13M:
U+23E76𣹶13M: chuǎ
U+23E80𣺀13M:
U+23E88𣺈13C: ji2
U+23E89𣺉13C: lam1
U+23E8A𣺊13C: gaa1
U+23E8B𣺋13C: sin6
U+23EAC𣺬13M: huāng
U+23EAD𣺭13M: xuè
U+23EAE𣺮13M: tào
U+23EB0𣺰13M: qiào
U+23EB3𣺳13M: jiāo
U+23EB9𣺹13C: zin2
U+23EBA𣺺13V:
U+23EBB𣺻13V: đắm
U+23EBC𣺼13M: dǎng, C: dong2, V: đoảng
U+23EBD𣺽13M: bài, V: bãi
U+23EBE𣺾13V: nhựa
U+23EBF𣺿13C: fung1
U+23EC0𣻀13V: nuột
U+23EC1𣻁13V: chặm
U+23EC2𣻂13V: sết
U+23EC3𣻃13V: bụi
U+23EC4𣻄13V: sờ
U+23EC5𣻅13V: cát
U+23EC6𣻆13V: tuôn
U+23EC7𣻇13V: xối
U+23EC8𣻈13V: bỏng
U+23EC9𣻉13V: dưới
U+23ECD𣻍14M: dàng
U+23ECE𣻎14M: kòu
U+23ED0𣻐14M:
U+23ED1𣻑14M: shā
U+23ED2𣻒14M: jīng
U+23ED5𣻕14M: mó, V:
U+23ED6𣻖14M: nóu
U+23ED7𣻗14C: ji4, V: dề
U+23ED8𣻘14M: shuò
U+23EDA𣻚14M: shù
U+23EDB𣻛14M: zhuāng
U+23EDC𣻜14M:
U+23EDF𣻟14M: zāng
U+23EE0𣻠14M: xié
U+23EE1𣻡14M: làng
U+23EE2𣻢14M: tōng
U+23EE9𣻩14M: zhé
U+23EEC𣻬14M: càn
U+23EEE𣻮14M: yuè
U+23EF1𣻱14M: zhòu
U+23EF7𣻷14C: wai3
U+23EF8𣻸14C: soeng4
U+23EF9𣻹14C: gin1
U+23EFA𣻺14C: gei1
U+23EFC𣻼14C: hou4
U+23EFD𣻽14V: kênh
U+23EFE𣻾14V: nít
U+23F0D𣼍14V: són
U+23F1A𣼚14M: tān
U+23F1E𣼞14M: yán
U+23F1F𣼟14M:
U+23F20𣼠14M: yǎn
U+23F26𣼦14M:
U+23F27𣼧14M: shuài
U+23F29𣼩14V: ẩm
U+23F2A𣼪14V: bớt
U+23F2B𣼫14V: chã
U+23F2C𣼬14V: đểnh
U+23F2D𣼭14V: dồi
U+23F2E𣼮14V: thìa
U+23F2F𣼯14V: vùi
U+23F30𣼰14V: lùng
U+23F31𣼱14V: ngàu
U+23F32𣼲14V: doi
U+23F33𣼳14V: xọp
U+23F34𣼴14V: nhẵng
U+23F35𣼵14C: lei6
U+23F36𣼶14V: vẩn
U+23F37𣼷14V: lớt
U+23F38𣼸14V: nhợt
U+23F39𣼹14V: dợn
U+23F3A𣼺14V: mèm
U+23F3C𣼼14V: tràn
U+23F3D𣼽14V: lắng
U+23F3E𣼾14V: lẻo
U+23F40𣽀14V: ngấu
U+23F41𣽁14C: zung1
U+23F45𣽅15M: guō
U+23F46𣽆15M: zhú, V: veo
U+23F48𣽈15M:
U+23F49𣽉15M: rú, C: jyu4to soak; delay
U+23F4A𣽊15C: zeon3, T: suìn, V: thỏi
U+23F4C𣽌15M: kǎn
U+23F4D𣽍15M:
U+23F4E𣽎15M: gāo
U+23F52𣽒15M: xiè
U+23F55𣽕15M: òu
U+23F56𣽖15M: jiān
U+23F5A𣽚15M: zhí
U+23F5B𣽛15M: zhá
U+23F5D𣽝15M: hǒng
U+23F5F𣽟15M: kuǎn
U+23F61𣽡15M: bó, C: bok3
U+23F64𣽤15M:
U+23F65𣽥15M: àn
U+23F66𣽦15M: jiàn
U+23F68𣽨15M: téng
U+23F6B𣽫15M: sōng
U+23F6D𣽭15M: mèng
U+23F6E𣽮15M: yín
U+23F6F𣽯15M: tān
U+23F70𣽰15M: guō
U+23F73𣽳15M: ruán
U+23F74𣽴15M: wèi
U+23F77𣽷15M: sì, C: ci3
U+23F7D𣽽15C: saan1floods (of tears)
U+23F7F𣽿15C: cing4
U+23F80𣾀15C: wui6
U+23F81𣾁15C: kei4
U+23F82𣾂15C: gaai1
U+23F83𣾃15V: ngót
U+23F8F𣾏15C: kei4
U+23FA4𣾤15M:
U+23FA6𣾦15M: zhǎng
U+23FB4𣾴15C: buk6
U+23FB5𣾵15V: choẹt
U+23FB6𣾶15V: dội
U+23FB7𣾷15C: kiu4
U+23FB8𣾸15V: đìa
U+23FB9𣾹15V: giặt
U+23FBA𣾺15V: khơi
U+23FBB𣾻15V: chã
U+23FBC𣾼15V: vượt
U+23FBD𣾽15V: xối
U+23FBE𣾾15V: bụi
U+23FBF𣾿15V: ói
U+23FC0𣿀17C: pou2
U+23FC3𣿃15V: ngấu
U+23FC5𣿅16M: dǒng, C: dung2, V: rỏng
U+23FC6𣿆16M:
U+23FC7𣿇16M: shěn, V: đắm
U+23FC8𣿈16M:
U+23FC9𣿉16M:
U+23FCA𣿊16M: liàn
U+23FCC𣿌16M: hé, V: ạt
U+23FCE𣿎16M: zhēn
U+23FD0𣿐16M:
U+23FD2𣿒16M: cuǐ
U+23FD3𣿓16M: cuǐ
U+23FDD𣿝16M: fèng
U+23FDE𣿞16M:
U+23FDF𣿟16M: kòu
U+23FE3𣿣16M: xiào
U+23FE4𣿤16M: yǒu
U+23FEB𣿫16C: dip6
U+23FEC𣿬16C: wui6
U+23FED𣿭16C: ji4
U+23FEE𣿮16C: kwai4
U+23FEF𣿯16C: sam1
U+23FF0𣿰16C: zeon3
U+24003𤀃16M: háo
U+24009𤀉16M: hàn
U+2400A𤀊16M: kěn
U+2400F𤀏16V: thía
U+24010𤀐16V: đáy
U+24011𤀑16C: ning6
U+24012𤀒16V: nhỏ
U+24013𤀓16V: lọc
U+24014𤀔16V: ẩm
U+24015𤀕16V: ráy
U+24016𤀖16V: ngoi
U+24017𤀗16V: rửa
U+24018𤀘16V: vùng
U+24019𤀙16V:
U+2401A𤀚16V: lượn
U+2401B𤀛16V: lầy
U+2401C𤀜16V: tành
U+2401D𤀝16M:
U+2401E𤀞16V: chứa
U+24023𤀣17M: huǎn
U+24024𤀤17M: suō
U+24026𤀦17M:
U+24028𤀨17M: dòu
U+24029𤀩17M: jiàn
U+2402A𤀪17M:
U+2402B𤀫17M: biǎn
U+24030𤀰17M: xuè
U+24032𤀲17M: biàn
U+24037𤀷17M: wèi
U+24039𤀹17C: zeon3
U+2403A𤀺17C: gaa1
U+2403B𤀻17C: sam1
U+2403C𤀼17C: luk6
U+2403D𤀽17C: ji2
U+24053𤁓17V: dào
U+24054𤁔17V: khơi
U+24055𤁕17V: lạt
U+24056𤁖17V: loã
U+24057𤁗17C: min4
U+24058𤁘17V: trong
U+24059𤁙17V: bớt
U+2405B𤁛17V: chửa
U+24060𤁠17V: dào
U+24061𤁡18M: dàn
U+24062𤁢18M: jié
U+24063𤁣18M: bài
U+24065𤁥18M: niǎn
U+24066𤁦18M: xiàn
U+24067𤁧18M:
U+24069𤁩18V: giợt
U+2406A𤁪18M: huá
U+2406B𤁫18M: chuā
U+2406E𤁮18M: òu
U+2406F𤁯18M: liè
U+24070𤁰18M:
U+24071𤁱18M: cài
U+24073𤁳18M: zhá, C: zaap3river name
U+24075𤁵18M:
U+24079𤁹18M: huò
U+2407C𤁼18M:
U+2407D𤁽18M: yǐng
U+2407F𤁿18M: wěi
U+24080𤂀18M:
U+24081𤂁18M: guó
U+24083𤂃18M:
U+24085𤂅18C: zing6
U+24086𤂆18M: biāo
U+2408B𤂋18C: ziu2
U+2408C𤂌18C: kit3
U+2408D𤂍18C: lin4
U+24091𤂑18C: nung4
U+240A0𤂠18M: yǎn
U+240A4𤂤18M: zhuàn
U+240A7𤂧18V: bồng
U+240A8𤂨18V:
U+240A9𤂩18V: rửa
U+240AA𤂪18V: dấn
U+240AB𤂫18V: phùn
U+240AC𤂬18V: lội
U+240AD𤂭18V: toé
U+240B1𤂱18V: rề
U+240B2𤂲18M: hóng
U+240B6𤂶19M: lìn
U+240B7𤂷19M: è, V:
U+240B9𤂹19M: yǐn
U+240BA𤂺19M: làn
U+240BC𤂼19M: yào
U+240BF𤂿19M: xuàn
U+240C0𤃀19M:
U+240C9𤃉19C: lik6
U+240DB𤃛19V: bều
U+240DC𤃜19V: leo
U+240DD𤃝19V: rách
U+240DE𤃞19V: mương
U+240DF𤃟19V: úng
U+240E0𤃠19V: nổi
U+240E1𤃡19C: wing6, V: rãnh
U+240E2𤃢19V: lõm
U+240E4𤃤19V: nhão
U+240E5𤃥19V: rèm
U+240E7𤃧19V: thướt
U+240E8𤃨20M: làn
U+240E9𤃩20M: líng
U+240EA𤃪20M:
U+240EB𤃫20M: hōng
U+240ED𤃭20M: jiǎo
U+240EE𤃮20M: zhuó
U+240F2𤃲20M: zhí
U+240F5𤃵20M:
U+240F6𤃶20M: tēngswept away, as by a flood; soaked, saturated; to settle, as with alum; to strain; to drain off
U+240F7𤃷20M: ǎn
U+240FA𤃺20M: xún
U+240FB𤃻20M: lěi
U+240FC𤃼20M: zāng
U+240FD𤃽20M: huǐ
U+24104𤄄20C: gau1
U+2410B𤄋20V: tỏng
U+2410C𤄌20V: giết
U+2410D𤄍20V: rượu
U+2410E𤄎21M:
U+2410F𤄏21M: hóng, C: hung4
U+24111𤄑21M: fàn
U+24112𤄒21M: jiǎn
U+24113𤄓21M: cóng
U+24114𤄔21M:
U+24116𤄖21M:
U+24118𤄘21M: yōu
U+24119𤄙21C: siu1
U+2411B𤄛21M: duì
U+2411C𤄜21M: pān
U+24125𤄥21M:
U+24127𤄧21M: pàn
U+2412B𤄫21M: fān
U+2412C𤄬21M:
U+2412D𤄭21V: rề
U+2412E𤄮21V: nhiều
U+2412F𤄯21V: trong
U+24130𤄰21V: nhăn
U+24131𤄱21V: dẫn
U+24132𤄲21V: cấn
U+24136𤄶22M: yào
U+24137𤄷22M: luó
U+2413A𤄺22M: biān
U+2413C𤄼22M: jìn
U+2413D𤄽22M:
U+2413F𤄿22C: lik1
U+24140𤅀22C: jing4
U+24144𤅄22C: lim4
U+24149𤅉22V: ráng
U+2414A𤅊23M: yàn
U+2414B𤅋23M: dòu
U+2414E𤅎23M: màn
U+24150𤅐23M: gōng
U+24151𤅑23M: rǎng
U+24152𤅒23M: càn
U+24155𤅕23C: cau4
U+24156𤅖23C: pan4
U+24157𤅗23C: jing4
U+2415C𤅜23C: piu1, V: veo
U+2415F𤅟23C: lou6
U+24161𤅡24C: hou6
U+24163𤅣24M: mén
U+24167𤅧24V: xổn
U+24171𤅱26M:
U+24172𤅲26M: shuàn
U+24176𤅶26V: biển
U+24177𤅷27C: ling4
U+24178𤅸27M: yán
U+24179𤅹27M:
U+2417A𤅺27C: jam1
U+24180𤆀33M: biāo
U+24181𤆁35M: chéng
U+24182𤆂5M: kuì
U+24184𤆄6M: huǒ
U+24188𤆈6V: nảy
U+2418D𤆍7M: chì, C: cek3red; communist, 'red'; bare
U+2418F𤆏7M:
U+24191𤆑7M: còu
U+24192𤆒7M: zhì
U+24199𤆙7M: shuǐ
U+2419C𤆜7M: guà
U+2419D𤆝8M:
U+2419E𤆞8M:
U+2419F𤆟8M:
U+241A1𤆡8M: wǔ, C: wat1
U+241A2𤆢8C: leon4
U+241A3𤆣8C: saap6(Cant.) to cook in boiling water
U+241A4𤆤8C: jung2
U+241A5𤆥8C: wan4
U+241AC𤆬8C: mou4
U+241AE𤆮8M:
U+241B0𤆰8M: shì
U+241B3𤆳8M: huì
U+241B4𤆴8M: huāng
U+241B5𤆵8M: pā, C: baa1
U+241B7𤆷8V: loá
U+241B8𤆸8V: tom
U+241B9𤆹8V: nhá
U+241BA𤆺8V: hóng
U+241BB𤆻8V: thếp
U+241BC𤆼9M: zhǔ
U+241BE𤆾9M:
U+241C3𤇃9M: lì, C: lai6
U+241C4𤇄9M: shǎn, C: sim3
U+241CA𤇊9V: bừng
U+241CC𤇌9V: kho
U+241CD𤇍9C: seot6
U+241DC𤇜9M: mín
U+241DE𤇞9M:
U+241E0𤇠9M:
U+241E2𤇢9C: baak6, V: vặc
U+241E3𤇣9V: xên
U+241E4𤇤9V: xáo
U+241E5𤇥9V: lập
U+241E6𤇦9V:
U+241E7𤇧9V: sấy
U+241E8𤇨9V: phơi
U+241E9𤇩9V: tắt
U+241EA𤇪9V: chín
U+241ED𤇭9C: lung4
U+241EE𤇮9V: bép
U+241EF𤇯10M: ēn
U+241F0𤇰10M:
U+241F2𤇲10V: nhúm
U+241F3𤇳10M: xù, V: nhũn
U+241F4𤇴10M:
U+241FC𤇼10C: on1
U+241FE𤇾10M: yìng, C: jing4brilliant
U+24214𤈔10M: chí
U+24219𤈙10M:
U+2421B𤈛10C: gwong1
U+2421C𤈜10V: cháy
U+2421D𤈝10V: nghẹ
U+2421E𤈞10V: lùi
U+2421F𤈟10V: nhừ
U+24220𤈠10V: sốt
U+24221𤈡10V: ngút
U+24224𤈤10V: hông
U+24225𤈥11M:
U+24226𤈦11M: huǐ
U+24227𤈧11M:
U+24229𤈩11M: zhǎ
U+2422A𤈪11V: chớ
U+24236𤈶11M: yún, C: jyun4
U+24237𤈷11M: xiān
U+2424B𤉋11C: zing1
U+2424C𤉌11M: xián
U+2424D𤉍11M: lào
U+2424E𤉎11M: shào
U+2424F𤉏11M: shì
U+24250𤉐11M: zhuó
U+24252𤉒11V: giãi
U+24253𤉓11V: tro
U+24254𤉔11V: tác
U+24255𤉕11V: tro
U+24256𤉖11C: ce1, V: se
U+24257𤉗11V: héo
U+24258𤉘11V: ngún
U+24259𤉙11C: fan1
U+2425A𤉚11V: sôi
U+2425B𤉛11V: toà
U+2425C𤉜11V: ràng
U+24260𤉠11V: chườm
U+24264𤉤12M: biē
U+24265𤉥12M: jiǔ
U+24266𤉦12M:
U+24267𤉧12M: jiǎo
U+24268𤉨12M:
U+2426A𤉪12M: xiāng
U+2426B𤉫12M: kài
U+24277𤉷12C: jin4
U+24278𤉸12C: geoi1
U+24284𤊄12C: kei4
U+24292𤊒12C: luk6, V: luộc(Cant.) to scald with boiling water
U+24295𤊕12C: coi2
U+242A0𤊠12V: rọi
U+242A1𤊡12V: bóng
U+242A2𤊢12V: ngời
U+242A3𤊣12V: tro
U+242A4𤊤12V: nhem
U+242A5𤊥12C: ling4, V: lừng
U+242A6𤊦12V: phỏng
U+242A7𤊧12V: rực
U+242A8𤊨12V: vặc
U+242A9𤊩12V: rom
U+242AA𤊪12V: rỡ
U+242AB𤊫12V: phơi
U+242AC𤊬12V: phơi
U+242AD𤊭12V: lốm
U+242B0𤊰12V: bén
U+242B2𤊲13M: nǎo
U+242B4𤊴13M: huò
U+242B5𤊵13M:
U+242B6𤊶13M:
U+242BB𤊻13M: fōu
U+242BC𤊼13M: shǎn
U+242BD𤊽13M: liào
U+242BE𤊾13M: miè
U+242BF𤊿13M: chè, C: cip3
U+242C1𤋁13C: joeng4
U+242C2𤋂13M:
U+242C9𤋉13C: jyun6
U+242CA𤋊13C: ping4
U+242CF𤋏13M: lóu, C: lau4
U+242E8𤋨13M: duò
U+242EB𤋫13M: nǎo
U+242ED𤋭13M:
U+242EE𤋮13C: hei1
U+242F0𤋰13M: zhù
U+242F1𤋱13K:
U+242F5𤋵13V: dãi
U+242F6𤋶13V: rành
U+242F7𤋷13V: nấu
U+242F8𤋸13V: khét
U+242F9𤋹13V: kho
U+242FA𤋺13C: zing1
U+242FB𤋻13V: phới
U+242FC𤋼13V: kho
U+242FD𤋽13V: chới
U+242FE𤋾13V: um
U+242FF𤋿13V: đốt
U+24300𤌀13V: kíp
U+24302𤌂13M:
U+24303𤌃13M: duò
U+24304𤌄13V: chả
U+24305𤌅13V: nháng
U+24307𤌇14M: jiǒng
U+2430A𤌊14M: zǎi
U+2430B𤌋14M: huǐ, V: khói
U+2430C𤌌14M: yǐng
U+2430D𤌍14M: hú, C: hok3(Cant.) to fry
U+2430E𤌎14M: lìn
U+2430F𤌏14M: wěng
U+24310𤌐14M: hàn
U+24314𤌔14M: nán
U+2431A𤌚14C: wui4
U+24323𤌣14V: rát
U+24334𤌴14C: git6
U+24337𤌷14M:
U+24339𤌹14M: gàn
U+2433E𤌾14M:
U+2433F𤌿14M:
U+24340𤍀14M: xiǎng
U+24341𤍁14M: shā
U+24343𤍃14V: hây
U+24344𤍄14V: tỏ
U+24345𤍅14V: rệt
U+24346𤍆14V: ngốt
U+24347𤍇14V: nấu
U+24348𤍈14C: hei2
U+24349𤍉14V: ngùn
U+2434A𤍊14V: tỏ
U+2434B𤍋14V: hực
U+2434C𤍌14V: thiêng
U+24350𤍐15M: tuì
U+24351𤍑15V: chong
U+24352𤍒15M: zhāo
U+24353𤍓15M: shù
U+24355𤍕15M: yǒu, C: jau4to gather wood for a burnt sacrifice to Heaven
U+24356𤍖15M: jiān
U+2435C𤍜15M: zào
U+24360𤍠15M: rè, C: jit6hot (in temperature)
U+24362𤍢15C: jim6
U+24363𤍣15C: kwan1
U+24364𤍤15M: zhāng, C: zoeng1a flaming explosion, a flash
U+24365𤍥15C: heoi2
U+24376𤍶15V: loà
U+2437D𤍽15M: ruò
U+24384𤎄15M: yān
U+2438B𤎋15M: cuì
U+2438C𤎌15C: tong4
U+2438D𤎍15V: quắc
U+2438E𤎎15V: mờ
U+2438F𤎏15V: nóng
U+24390𤎐15V: nực
U+24391𤎑15V: mõm
U+24392𤎒15V: phấp
U+24393𤎓15V: thiêng
U+24394𤎔15V: rạng
U+24395𤎕15V: tắt
U+24396𤎖15C: hong1
U+24397𤎗15M:
U+24398𤎘15M: shāng
U+2439B𤎛15V: rấm
U+2439C𤎜15C: long5, V: rậng
U+2439D𤎝16K:
U+243A3𤎣16M: è
U+243A4𤎤16M: láo
U+243A5𤎥16M: tǎn
U+243A7𤎧16M: zhù
U+243AD𤎭16M: lǐn
U+243AF𤎯16M: zēng
U+243B1𤎱16M: juǎnto make chowder
U+243B2𤎲16M:
U+243BA𤎺16C: zaan3
U+243BB𤎻16C: siu1
U+243BD𤎽16C: gun3
U+243C1𤏁16C: hei1
U+243D7𤏗16M: shěn
U+243D8𤏘16M: huò
U+243DC𤏜16M: kuì
U+243E2𤏢16V: nhội
U+243E3𤏣16V: tỏ
U+243E4𤏤16V:
U+243E5𤏥16V: thui
U+243E6𤏦16V: khét
U+243E7𤏧16V: thắp
U+243E8𤏨16V: se
U+243E9𤏩16C: fan1
U+243EA𤏪16C: lou4, V: rao
U+243EB𤏫16V: buốt
U+243EC𤏬16V: rạng
U+243F1𤏱16M: chù
U+243F2𤏲16M: zhòu, C: zoek6to set on fire
U+243F6𤏶17M: āo
U+243F8𤏸17M: zhuó, C: zyu3
U+243FD𤏽17M: xīng
U+243FF𤏿17M: miè
U+24400𤐀17M:
U+24404𤐄17C: zin1
U+24413𤐓17V: khê
U+24414𤐔17M: tán
U+24419𤐙17M:
U+2441A𤐚17V: hâm
U+2441B𤐛17V: nấu
U+2441C𤐜17V: ngòi
U+2441D𤐝17V: soi
U+24420𤐠17V: luộc
U+24421𤐡17V: khói
U+24423𤐣17M: dǐng
U+24429𤐩18M: kài
U+2442B𤐫18M: biāo
U+24430𤐰18M: huò
U+24431𤐱18M: liè
U+24432𤐲18M: cuàn
U+24435𤐵18C: gaa1
U+24436𤐶18C: hou4
U+24443𤑃18M: xiàn
U+24444𤑄18M:
U+24448𤑈18V: chang
U+24449𤑉18V: rỡ
U+2444D𤑍18V: hửng
U+24453𤑓19M: yuè
U+24455𤑕19M: xūn, C: fan1smoke, fog, vapor; smoke, cure
U+24457𤑗19M: liǎo
U+2445A𤑚19C: jing4
U+2445B𤑛19C: fan1
U+2445F𤑟19V:
U+24463𤑣19M: shā
U+24466𤑦19M: shì
U+2446A𤑪19M: xiè
U+2446B𤑫19V: bùng
U+2446C𤑬19V: loé
U+2446D𤑭19V: lói
U+2446E𤑮19V: mồ
U+2446F𤑯19V: sém
U+24473𤑳20M: xiāo, C: siu1
U+24477𤑷20M:
U+24478𤑸20M: lǎn
U+24479𤑹20M:
U+2447F𤑿20M: liǎn
U+24487𤒇20C: san1
U+24488𤒈20C: jin3
U+24494𤒔20M:
U+24495𤒕20M: cāo
U+24498𤒘20V: đuốc
U+24499𤒙20V: chín
U+2449A𤒚20V: nung
U+2449B𤒛20V: nấu
U+2449D𤒝20M: yào
U+2449F𤒟20V: nhùi
U+244A0𤒠20V: đỏ
U+244A2𤒢21V: lốm
U+244A6𤒦21M: liàn, V: sém
U+244B2𤒲21V: chờn
U+244B4𤒴21V: thắp
U+244B9𤒹21C: bat1
U+244BB𤒻22M:
U+244BC𤒼23C: fong2
U+244C6𤓆22V: ram
U+244C7𤓇22V: quầng
U+244CE𤓎23C: zaan3
U+244D1𤓑23M:
U+244D3𤓓23C: lo3smoky or burning smell
U+244D4𤓔23M:
U+244D5𤓕23M: zhì
U+244D6𤓖23C: lyun4
U+244DA𤓚24M:
U+244DB𤓛24V: dìu
U+244DD𤓝25M: yuè
U+244E2𤓢25V: nến
U+244E4𤓤26M: xiǎn
U+244E6𤓦27M: zhuò
U+244E9𤓩27V: bén
U+244EF𤓯4M: zhǎng
U+244F5𤓵7M:
U+244F7𤓷8M:
U+244FA𤓺8V: vấu
U+244FE𤓾9M: dào
U+244FF𤓿9M: liè
U+24500𤔀9M:
U+24505𤔅9C: dit6
U+24509𤔉9M: páo
U+2450B𤔋9M:
U+24514𤔔12M: luànto govern
U+24516𤔖12M: luǒ
U+24519𤔙12M: shuǎ
U+2451A𤔚12M: shàng
U+2451B𤔛12V: sụ
U+2451D𤔝13M: luǒ
U+2451F𤔟13M: fēn
U+24521𤔡13C: wai4
U+24523𤔣14M: bào
U+24528𤔨15M:
U+2452B𤔫15M: xiòng
U+2452F𤔯16V: vuốt
U+24536𤔶17M: dāng
U+24537𤔷17V: dành
U+2453B𤔻18V: móng
U+2453D𤔽18V: móng
U+2453E𤔾18V: móng
U+24540𤕀19M: chèng
U+24544𤕄20M: zhǎng
U+24547𤕇21M: sǒu
U+2454A𤕊23M: shén
U+24552𤕒9M:
U+24554𤕔10V: cha
U+24558𤕘13M:
U+2455A𤕚14M: huī
U+2455B𤕛16M: chè
U+2455D𤕝8M: jiào
U+2455E𤕞9M: zhù
U+2455F𤕟9M: shū
U+24562𤕢11M: xiáo
U+24566𤕦15M: níng
U+2456D𤕭6M: jiāng, C: zoeng1to get hold of, take
U+2456F𤕯8M: jiānga syrupy liquid
U+24577𤕷10M: diào
U+24578𤕸10C: zong1
U+2457D𤕽11M: qiáng
U+2457E𤕾11M: qiú
U+24580𤖀11M: fēng
U+24586𤖆12M: zhàn
U+24587𤖇12M:
U+24592𤖒14M: dié
U+24593𤖓15M:
U+24596𤖖16M: guāng
U+24597𤖗16M:
U+24598𤖘16M: fèn
U+2459B𤖛16M: jiǎng
U+2459D𤖝17M: yán
U+2459E𤖞17M: zhì
U+245A1𤖡19V: rìu
U+245A2𤖢20M:
U+245A6𤖦28M: líng
U+245AA𤖪7M:
U+245AC𤖬8M:
U+245AD𤖭8M: pán
U+245AE𤖮8M: gōu
U+245B0𤖰8M: jiǎ
U+245B1𤖱9M:
U+245B3𤖳9M: pèng
U+245B5𤖵9M:
U+245B6𤖶9V: bánh
U+245B7𤖷9M: chè
U+245B8𤖸9V: chũa
U+245B9𤖹9V: lớp
U+245BA𤖺10M: liè
U+245BB𤖻10M: shì
U+245BC𤖼10M:
U+245BD𤖽10M: xiàng
U+245BF𤖿10M:
U+245C0𤗀11M: luǒ
U+245C1𤗁11M:
U+245C3𤗃11M:
U+245C6𤗆11V: múi
U+245C7𤗇12M: kòng
U+245C8𤗈12M: xiè, C: sip3(Cant.) to squeeze in, to stuff in
U+245CD𤗍12M: wǎn
U+245CE𤗎12M: yǎn
U+245CF𤗏12M: péi
U+245D3𤗓12M: chéng
U+245D6𤗖12V: mảnh
U+245D8𤗘13M:
U+245D9𤗙13M: chè
U+245DA𤗚13M:
U+245DB𤗛13M: liàn
U+245DC𤗜13M: jiǎ
U+245DE𤗞13M: tíng
U+245E2𤗢14M:
U+245E4𤗤14V: cổng
U+245E8𤗨15M: dié
U+245EA𤗪15M: shù
U+245EB𤗫15M:
U+245EC𤗬15M:
U+245ED𤗭15M: xiā
U+245EF𤗯15M: cuī
U+245F2𤗲15V: tấm
U+245F3𤗳16M:
U+245F4𤗴16M: tuí
U+245F5𤗵16M:
U+245F7𤗷16M: lìn
U+245F8𤗸16M: fèn
U+245F9𤗹16V: phướn
U+245FA𤗺17M:
U+245FB𤗻17M: chàn
U+245FE𤗾17M: dāng
U+245FF𤗿18M: tǎi
U+24600𤘀18M: dào
U+24601𤘁18V: mỏng
U+24602𤘂18V: mỏng
U+24603𤘃20M:
U+24605𤘅7M:a very young child
U+24606𤘆8M:
U+24607𤘇9M: zhān
U+2460A𤘊11M:
U+2460B𤘋11V: ngà
U+2460C𤘌12M:
U+24613𤘓18V: nanh
U+24614𤘔5M:
U+24616𤘖6M: tīng
U+24618𤘘7M: kǒu, C: hau2cattle, domestic animals
U+2461B𤘛7M: chún
U+2461C𤘜8M: yóu
U+2461D𤘝8M: fèn
U+2461F𤘟8M: nuó
U+24620𤘠8M: tiàn
U+24621𤘡8M: jìn
U+24622𤘢8M:
U+24623𤘣8M: chén
U+24624𤘤8M:
U+24626𤘦8M: jiè
U+24627𤘧8M: guǐ
U+2462A𤘪8C: daan1
U+24632𤘲8M: zhuàng
U+24635𤘵8M:
U+24636𤘶8M: chǒu
U+24637𤘷8M: shù
U+24638𤘸9M: tāo
U+24639𤘹9M:
U+2463A𤘺9M: rǒng
U+2463B𤘻9M: rǒng
U+2463D𤘽9M: hǒu
U+2463E𤘾9M: pēng
U+24645𤙅9M: bài
U+24647𤙇9M: xiá
U+2464B𤙋9M: qǐn
U+2464C𤙌9M:
U+2464E𤙎9M: tāo
U+2464F𤙏9M:
U+24652𤙒10M: xié
U+24654𤙔10M: zhào
U+24655𤙕10M: huā
U+24656𤙖10M: xīn
U+24658𤙘10M: shōu
U+2465B𤙛11M:
U+2465D𤙝11M: liáng
U+2465E𤙞11M:
U+2465F𤙟11M: chū
U+24661𤙡11M: xīng
U+24663𤙣11M: xīn
U+24664𤙤11M:
U+24665𤙥11C: hak1
U+24669𤙩11M: jiè
U+2466D𤙭11M: fǔ, V:
U+2466E𤙮11V: ngàu
U+24670𤙰12M:
U+24671𤙱12M: shè
U+24674𤙴12M: chāo, C: caau1(Cant.) gore
U+24675𤙵12M: chuī
U+2467C𤙼12M: rán
U+2467D𤙽12M: hǒu
U+2467E𤙾12M: bēng
U+24680𤚀12M: cǎi
U+24685𤚅12M:
U+24686𤚆12V:
U+24687𤚇12V: nghé
U+24689𤚉12M:
U+2468A𤚊12M: dié
U+2468D𤚍13M: chǎn
U+2468E𤚎13M:
U+2468F𤚏13M: zhòng
U+24693𤚓13M:
U+24694𤚔13M: shōu
U+24697𤚗13C: syun1
U+2469A𤚚13M:
U+2469C𤚜13M: māo
U+2469D𤚝13M: huáng
U+2469F𤚟13M: táo
U+246A1𤚡13M:
U+246A2𤚢13M:
U+246A3𤚣13M: shēng
U+246A4𤚤13M: méi
U+246A6𤚦13V: cộ
U+246A7𤚧13V: sao
U+246A8𤚨13M: zhēn
U+246A9𤚩14M: qín
U+246AA𤚪14M:
U+246AB𤚫14M: táng
U+246AC𤚬14M: cāng
U+246AD𤚭14M: yáo
U+246AF𤚯14M: xiù
U+246B0𤚰14M: bāng
U+246B1𤚱14M:
U+246B5𤚵14M:
U+246BC𤚼14M: gòu
U+246BD𤚽14M:
U+246C1𤛁14M: wèn
U+246C4𤛄14M:
U+246C7𤛇14V: chăn
U+246CA𤛊15M:
U+246CD𤛍15M: cuī
U+246CE𤛎15M: mǐn
U+246CF𤛏15M:
U+246D0𤛐15M: ōu
U+246D1𤛑15M: yōng
U+246D4𤛔15C: maan6
U+246D6𤛖15M: máo
U+246D7𤛗15M:
U+246D8𤛘15M: māng
U+246D9𤛙15M: dǐng
U+246DA𤛚15M: huān
U+246DB𤛛15M: duǒ
U+246DC𤛜15M: jiāng
U+246DD𤛝15M:
U+246DE𤛞15V: nghé
U+246E0𤛠15V: trâu
U+246E2𤛢16M: céng
U+246E3𤛣16M:
U+246E5𤛥16M: huáng
U+246E6𤛦16M: jué
U+246E7𤛧16M: xún
U+246EA𤛪16M: xiòng
U+246EC𤛬16M:
U+246ED𤛭16M: qún
U+246EE𤛮16M: láo
U+246F1𤛱17M: zhì
U+246F2𤛲17M: wěi
U+246F7𤛷17M:
U+246FB𤛻19M: zāng
U+24701𤜁19M: ǎn
U+24702𤜂20M: wèi
U+24704𤜄20M: huài
U+24706𤜆20C: lung4
U+24707𤜇21M: zhàn
U+24709𤜉21M: yīng
U+2470A𤜊21M:
U+2470B𤜋21M: huì
U+2470D𤜍22M: quán
U+24713𤜓23M: liè
U+24714𤜔24M:
U+24715𤜕24M:
U+24716𤜖25M: léi
U+24718𤜘25M: mán
U+24719𤜙28M: líng
U+2471C𤜜5M:
U+2471D𤜝5M:
U+24720𤜠5V: nái
U+24721𤜡6M: huí
U+24722𤜢6M: xìn
U+24723𤜣6M: shì
U+24724𤜤6M: zhé
U+24725𤜥6C: ji6
U+24727𤜧6M:
U+2472B𤜫6M: chā
U+2472C𤜬6V: săn
U+2472D𤜭6V: tử
U+2472F𤜯7M: chā, C: kap6, V: cọp(Cant.) to bite
U+24730𤜰7M: jīng
U+24731𤜱7M:
U+24732𤜲7M: bèi
U+24735𤜵7M: yàn
U+24737𤜷7M:
U+24739𤜹7M:
U+2473B𤜻7M:
U+2473C𤜼7M: chuán
U+2473E𤜾7M:
U+24742𤝂7M:
U+24744𤝄7M: máo
U+24745𤝅7M: zhōng
U+24747𤝇7M:
U+24748𤝈7M: dōu
U+24749𤝉7M:
U+2474B𤝋7V: vằn
U+2474D𤝍7M:
U+2474E𤝎7M: yīn
U+24750𤝐8M: hào
U+24751𤝑8V: mướp
U+24752𤝒8M:
U+24753𤝓8M: tiè
U+24754𤝔8M:
U+24755𤝕8M:
U+24756𤝖8M: zǎi
U+24758𤝘8M:
U+2475A𤝚8M: chēn
U+2475B𤝛8M: tuó
U+2475E𤝞8M: chù, T: tjuit, V: chuộta lemur of the genus Cynocephalus
U+2475F𤝟8M:
U+24767𤝧8M: bào
U+2476B𤝫8V: nhím
U+2476C𤝬8M:
U+2476D𤝭8M: cǎi
U+2476E𤝮7M:
U+2476F𤝯9M:
U+24770𤝰9M:
U+24771𤝱9M:
U+24773𤝳9M:
U+24777𤝷9M: xiáng
U+24778𤝸9M:
U+24779𤝹9M: zhū, V: chù
U+2477B𤝻9M:
U+2477D𤝽9M:
U+2477F𤝿9M: kuāng
U+24782𤞂9M: zhì
U+24783𤞃9C: wai3
U+24787𤞇9M:
U+24788𤞈9M:
U+24789𤞉9M: shù
U+2478A𤞊9M: liè
U+2478B𤞋9M: zǎo
U+2478C𤞌9M: zhì
U+2478D𤞍9M: náo
U+2478F𤞏9C: si1
U+24790𤞐9V: chồn
U+24791𤞑9V: hòi
U+24792𤞒9V: ngỗng
U+24793𤞓9V: săn
U+24794𤞔9V: thấc
U+24795𤞕9V: tấy
U+24796𤞖9V: lòi
U+24797𤞗9M: chái
U+24798𤞘9V: sề
U+2479A𤞚10M: xiāo
U+2479B𤞛10M: zàng
U+2479E𤞞10M:
U+2479F𤞟10M: dòu
U+247A0𤞠10M: chà
U+247A1𤞡10M: xié
U+247A2𤞢10M: yáng
U+247A4𤞤10M: xiǎn, C: him2
U+247A5𤞥10M: bǎo
U+247A6𤞦10V: mọi
U+247A7𤞧10V: khọn
U+247A8𤞨10V:
U+247A9𤞩10V: rợ
U+247AA𤞪10V: rợ
U+247AB𤞫10V: rái
U+247AE𤞮10M: zhāi
U+247B0𤞰10M: qiú
U+247B2𤞲10M:
U+247B3𤞳10M: zài
U+247B4𤞴10M: jué
U+247B6𤞶10M: hān
U+247BA𤞺10V: cáo
U+247BB𤞻10V: hùm
U+247BC𤞼10V: lợn
U+247BD𤞽10V: mường
U+247BF𤞿10M: àn
U+247C0𤟀10M: zào
U+247C2𤟂10V: độc
U+247C3𤟃11M: shà
U+247C5𤟅11M: xiàn
U+247C6𤟆11M: chǐ
U+247C7𤟇11M: yǎn
U+247C9𤟉11M: àn
U+247CD𤟍11M: zhé
U+247CE𤟎11M: jué
U+247D1𤟑11M:
U+247D3𤟓11M:
U+247D6𤟖11M: cǎi
U+247D8𤟘11M:
U+247DA𤟚11M: jiā
U+247DB𤟛11V: thỏ
U+247DD𤟝12M: xià
U+247DE𤟞12M: xiào
U+247DF𤟟12M: yān
U+247E0𤟠12M: xū, C: seoi1
U+247E2𤟢12M: dùn
U+247E3𤟣12M: yíng
U+247E4𤟤12M: huī
U+247E5𤟥12M: tí, C: tai4dog
U+247E6𤟦12M: nóu
U+247E7𤟧12M:
U+247EA𤟪12M:
U+247F7𤟷12M: wāi
U+247F8𤟸12M: chēn
U+247FC𤟼12M: hōng
U+247FE𤟾12M:
U+247FF𤟿12M: xuān
U+24800𤠀12M:
U+24802𤠂12V: đười
U+24803𤠃12V: kễnh
U+24804𤠄12V:
U+24805𤠅12V: voi
U+24806𤠆12V: ươi
U+24807𤠇12M:
U+2480B𤠋12M: lóu, V: trâu
U+2480C𤠌12M: chái
U+2480D𤠍13M: pán
U+2480E𤠎13M:
U+24810𤠐13M:
U+24811𤠑13C: lau4sea otter
U+24812𤠒13C: si1
U+24813𤠓13M:
U+24816𤠖13M: xiāo
U+24818𤠘13M: sāo
U+24819𤠙13M: jiā
U+2481A𤠚13M: sù, V: chó
U+2481B𤠛13M: huāng
U+2481D𤠝13M: cuō
U+2481F𤠟13M:
U+24820𤠠13M: shuāi
U+24823𤠣13C: hau4
U+24824𤠤13V: hoẵng
U+2482A𤠪13M:
U+2482B𤠫13M:
U+2482D𤠭13M: shè
U+2482F𤠯13M: táng
U+24830𤠰13V: gấu
U+24831𤠱13V: ươi
U+24832𤠲13V: khái
U+24833𤠳13V: khỉ
U+24834𤠴13V: vượn
U+24836𤠶13M: diān, V: chằn
U+24837𤠷13V: sề
U+24839𤠹14V: rái
U+2483A𤠺14M:
U+2483C𤠼14M: gòu
U+2483D𤠽14M:
U+2483E𤠾14C: jyu6lynx, wildcat
U+2483F𤠿14M: qiān
U+24841𤡁14V: mãn
U+24842𤡂14M: léi
U+24843𤡃14M:
U+24846𤡆14M: zòng
U+24847𤡇14M: hāo
U+2484C𤡌14V: muông
U+2484F𤡏14M: chì
U+24850𤡐14M: cáo
U+24853𤡓14M:
U+24854𤡔14M: xiāo
U+24855𤡕14M: liè
U+24856𤡖14M: yān
U+2485A𤡚14V: khái
U+2485B𤡛14V: nanh
U+2485D𤡝14M:
U+2485F𤡟14M: huàn
U+24861𤡡14M:
U+24862𤡢14M: chī
U+24863𤡣15M:
U+24864𤡤15M: náo
U+24865𤡥15M: yán
U+24867𤡧15M: xiè
U+24868𤡨15M: zhá
U+2486A𤡪15M: suì
U+2486C𤡬15M:
U+2486D𤡭15M: bēng
U+2486E𤡮15M: rán, V: nhiên nhena kind of monkey
U+2486F𤡯15M: shuò
U+24870𤡰15M: bān
U+24871𤡱15M: guì
U+24872𤡲15M: kāi
U+24873𤡳15M: chēn
U+24876𤡶15M:
U+2487E𤡾15M: è
U+2487F𤡿15M:
U+24880𤢀15M:
U+24881𤢁15M: huàn
U+24882𤢂15M: sù, C: suk1
U+24884𤢄15M: chǎng
U+24887𤢇15V: vuốt
U+24888𤢈15V: săn
U+2488A𤢊15M:
U+2488B𤢋15M: yán
U+2488E𤢎16M: dāng
U+2488F𤢏16M: dǎn
U+24890𤢐16M: yāng
U+24892𤢒16M: zhǎi
U+24893𤢓16M:
U+24894𤢔16V: nhen
U+24895𤢕16M: duó, C: dou3to ruin; to tire of; to explain
U+24896𤢖16M: sāo
U+24897𤢗16M: lái, V: lòi
U+24898𤢘16M:
U+2489F𤢟16M:
U+248A3𤢣16M:
U+248A4𤢤16V: bẵm
U+248A5𤢥16V: vượn
U+248A6𤢦17M: yìn
U+248A8𤢨17M: hāo
U+248AA𤢪17M: liè, C: lip6, T: *liɛpto hunt
U+248AB𤢫17V: ngáo
U+248AC𤢬17V: đười
U+248AD𤢭17M: háo
U+248AE𤢮17M: yáng
U+248B4𤢴18M: shuò
U+248B5𤢵18M: ài
U+248B6𤢶18M: qióng
U+248B9𤢹18M: lěi
U+248BA𤢺18M: xié
U+248BC𤢼18M: shì
U+248BD𤢽18V: nhắt
U+248BE𤢾18V: nhím
U+248BF𤢿18V: sói
U+248C3𤣃18M:
U+248C4𤣄18V: beo
U+248C5𤣅19M: què
U+248C6𤣆19M: lián
U+248CC𤣌19M: xiào
U+248CE𤣎20M: yīng
U+248D1𤣑21M: xié
U+248D8𤣘22M: líng
U+248D9𤣙22M: yōu
U+248DA𤣚22V: nhím
U+248DE𤣞23M: dǎng
U+248DF𤣟24M: lǎn
U+248E0𤣠24M: xiāo
U+248E1𤣡24V: dọc
U+248E5𤣥4C: jyun4dark; mystic
U+248E8𤣨14M:
U+248E9𤣩4C: juk6
U+248EC𤣬6M:
U+248EE𤣮7M:
U+248EF𤣯7M: tuō
U+248F0𤣰7M: bǔ, C: bou2, K:
U+248F1𤣱7C: ji5
U+248F2𤣲7M: xìn, C: seon3
U+248F3𤣳7C: cin1
U+248F5𤣵7M:
U+248F6𤣶7M: jīn
U+248F8𤣸7M:
U+248F9𤣹8M:
U+248FB𤣻8M: mò, C: mut6
U+248FC𤣼8M: ruò
U+248FF𤣿8C: hoi1
U+24900𤤀8C: tyun4
U+24901𤤁8C: fong1
U+2490A𤤊8M:
U+2490B𤤋8M:
U+2490C𤤌8C: jung2
U+24910𤤐9M:
U+24911𤤑9M: qióng
U+24912𤤒9M:
U+24916𤤖9C: fat1
U+24919𤤙9C: jai6
U+24926𤤦9M: tián
U+24927𤤧9M: yóu
U+24929𤤩9M: tuó
U+2492B𤤫9M: wài
U+2492C𤤬9M: yòu
U+2492E𤤮9M: dōng
U+2492F𤤯9C: wing5
U+24930𤤰9V: vua
U+24931𤤱9M:
U+24932𤤲9M: kǒng
U+24933𤤳9C: ji5
U+24934𤤴9C: gok3
U+24936𤤶10M: qióng
U+24937𤤷10M: duī
U+24938𤤸10M: duò
U+2493A𤤺10M:
U+2493E𤤾10C: jin2
U+2493F𤤿10C: baak3
U+24940𤥀10C: do1
U+24941𤥁10C: ming4
U+24942𤥂10C: jik6
U+24951𤥑10V: vòng
U+24952𤥒10M:
U+24953𤥓10M: qīn
U+24954𤥔10M:
U+24957𤥗11M: liú, C: lau4a kind of gem; diamond
U+24959𤥙11M: wán
U+24962𤥢11C: kok3
U+24963𤥣11C: hak1
U+2496D𤥭11M: chē, V:
U+2496E𤥮11M: zhū
U+24970𤥰11M: mào
U+24974𤥴11C: zi3
U+24975𤥵11C: gaap3
U+24977𤥷11M: quán
U+2497B𤥻12C: jin4
U+2497D𤥽12M:
U+2497F𤥿12M: yì, C: jik6
U+24980𤦀12M: mí, C: mei4
U+24983𤦃12M: lái
U+24984𤦄12M: zhì
U+24988𤦈12C: fan1
U+24989𤦉12C: hyun1
U+2498A𤦊12C: daap6
U+2498B𤦋12C: bing2
U+2498C𤦌12C: ji4
U+2498D𤦍12C: pui3
U+2498E𤦎12C: leon4
U+2498F𤦏12C: cung1turquoise
U+24994𤦔12C: gyun2
U+249A4𤦤12M: ní, C: ji4
U+249A6𤦦12M: bān
U+249A7𤦧12C: zi1
U+249AA𤦪12M: dōng
U+249AB𤦫12C: ling4
U+249AD𤦭12C: cing1
U+249AE𤦮12M: zhì
U+249B7𤦷13C: jin2
U+249B8𤦸13C: bou2
U+249B9𤦹13C: zing1
U+249BA𤦺13C: kei4
U+249BB𤦻13C: loeng6
U+249C5𤧅13C: ping4
U+249D0𤧐13C: cau1
U+249D5𤧕13M:
U+249D8𤧘13M: líng
U+249D9𤧙13M:
U+249DA𤧚13M: cōng, C: cung1turquoise
U+249DB𤧛13M:
U+249DC𤧜13M: zhì
U+249DE𤧞13C: mei5
U+249DF𤧟13C: ting4
U+249E0𤧠13M: ruǎn
U+249E3𤧣13M: jiàn, C: gin3
U+249E5𤧥13C: paak3
U+249E9𤧩13M: wàn
U+249EB𤧫14M: jìn
U+249EC𤧬14C: wun3
U+249ED𤧭14M: páng, C: pong4
U+249F6𤧶14C: haa6
U+249F7𤧷14C: zin2
U+249F8𤧸14C: hei2
U+249F9𤧹14C: ci4
U+249FB𤧻14C: ting4
U+24A01𤨁14K:
U+24A0D𤨍14M:
U+24A0E𤨎14M: qú, C: keoi4
U+24A10𤨐14M:
U+24A11𤨑14M:
U+24A12𤨒14C: jan1, K:
U+24A13𤨓14C: caa4
U+24A15𤨕15C: lak6
U+24A16𤨖15M:
U+24A17𤨗15M: luǒ
U+24A19𤨙15M:
U+24A21𤨡15C: long5
U+24A22𤨢15C: taan3
U+24A23𤨣15C: gau3
U+24A24𤨤15C: zan1
U+24A25𤨥15C: gei3
U+24A26𤨦15C: ji1
U+24A27𤨧15C: piu3
U+24A28𤨨15C: man5
U+24A29𤨩15C: sau1
U+24A2A𤨪15C: caan3
U+24A36𤨶15M: gǒng
U+24A3B𤨻15M: lìng
U+24A3E𤨾15C: kwan1
U+24A42𤩂16M: láo, C: lou4
U+24A44𤩄16M: zhuàn
U+24A45𤩅16C: syun4
U+24A4A𤩊16C: jiu4
U+24A4E𤩎16C: gaan1
U+24A4F𤩏16C: cing4
U+24A50𤩐16C: si1
U+24A51𤩑16C: hoi2
U+24A5D𤩝16C: kiu4
U+24A65𤩥16C: seon3
U+24A66𤩦16C: git3
U+24A67𤩧16C: daan1
U+24A68𤩨16M: zǎo
U+24A69𤩩16M: hào
U+24A6A𤩪16M: xiàng
U+24A6D𤩭17M: hào
U+24A6E𤩮17M:
U+24A71𤩱17M: diàn, C: din6
U+24A72𤩲17M:
U+24A77𤩷17C: syun4
U+24A78𤩸17C: kwai4
U+24A79𤩹17C: bik1
U+24A7A𤩺17C: ji6
U+24A7D𤩽17M: huán, C: wun4
U+24A84𤪄17M: è
U+24A86𤪆17M: xiá
U+24A8A𤪊17V: cườm
U+24A8B𤪋18M: jiān
U+24A8C𤪌18M: qí, C: kei4
U+24A8D𤪍18M: xiá
U+24A8E𤪎18M: yǒu
U+24A93𤪓18C: syun4
U+24A95𤪕18C: mou5
U+24A96𤪖18C: fai1
U+24AA1𤪡18M: zhēng
U+24AA4𤪤18C: wing4
U+24AA6𤪦18C: ji4
U+24AA7𤪧18C: fung6
U+24AAA𤪪19M: zhuàn
U+24AAE𤪮19M: chàn
U+24AB1𤪱19C: sau1
U+24AB2𤪲19C: lai6
U+24AB3𤪳19C: wai6
U+24ABA𤪺19C: sam2
U+24ABB𤪻19C: syun4
U+24ABC𤪼19C: lin4
U+24AC0𤫀20C: syun4
U+24AC7𤫇20C: jin3
U+24AC9𤫉21M: xiè
U+24ACA𤫊21C: ling4
U+24AD1𤫑21C: haa4
U+24AD5𤫕22M: náo
U+24ADD𤫝23M:
U+24ADE𤫞23M: tián
U+24ADF𤫟23C: lai6
U+24AE2𤫢26C: lou6
U+24AE3𤫣25M: yǎn
U+24AE7𤫧25M: hǎo
U+24AE8𤫨26M: xín
U+24AE9𤫩28M: líng, C: ling4(same as U+73B2 玲) tinkling of jade pendants
U+24AEB𤫫9M: bān
U+24AEC𤫬9M: běng
U+24AF1𤫱10M: gōu
U+24AF2𤫲10M: líng
U+24AF5𤫵11M: kuò
U+24AF6𤫶11M: qià
U+24AF7𤫷11M: jiào
U+24AF9𤫹11M: ēn
U+24AFA𤫺12M: yáo
U+24AFB𤫻12M:
U+24AFF𤫿12V: dưa
U+24B00𤬀12V: dưa
U+24B01𤬁13M: huǒ
U+24B02𤬂13M:
U+24B03𤬃13M: pēi
U+24B08𤬈14V: hấu
U+24B0C𤬌14M: yuán
U+24B0F𤬏16M: lóu
U+24B10𤬐15M: xíng
U+24B13𤬓15M: lián
U+24B14𤬔15M: yáo
U+24B15𤬕15M:
U+24B16𤬖16M: yáo
U+24B18𤬘18M:
U+24B1B𤬛21M:a gourd
U+24B1D𤬝21M: yàn
U+24B20𤬠23M: quán
U+24B25𤬥30M: ráng
U+24B26𤬦7M:
U+24B27𤬧7M:
U+24B28𤬨8M: fàn
U+24B29𤬩8M:
U+24B2A𤬪8M: dù, V: ngói
U+24B2B𤬫8M: suì
U+24B2D𤬭9M:
U+24B2F𤬯9M: hán
U+24B31𤬱9M:
U+24B32𤬲9V: ngói
U+24B33𤬳10M: gǒng
U+24B35𤬵10M:
U+24B37𤬷10M:
U+24B38𤬸10V: sành
U+24B3E𤬾11M: duò
U+24B3F𤬿11M:
U+24B42𤭂11M: niè
U+24B48𤭈11M: diào
U+24B49𤭉11M: huāng
U+24B4C𤭌12M:
U+24B4D𤭍12M: fàn
U+24B51𤭑12M:
U+24B52𤭒12M: áng
U+24B54𤭔12M: píng
U+24B59𤭙12M: hán
U+24B5A𤭚12V: gáo
U+24B5B𤭛13M: gāng
U+24B5C𤭜13M:
U+24B5E𤭞13M: dūn
U+24B5F𤭟13M:
U+24B60𤭠13M:
U+24B62𤭢13M: cèi
U+24B67𤭧14M: jiē
U+24B69𤭩14M: qìng
U+24B6B𤭫14M: yīng
U+24B6C𤭬14M: xiáng
U+24B6E𤭮14C: cung5
U+24B71𤭱14M:
U+24B74𤭴14M:
U+24B75𤭵14V: ấm
U+24B76𤭶14V: hông
U+24B77𤭷14V: chậu
U+24B78𤭸14V: bình
U+24B7B𤭻15M:
U+24B7C𤭼15M: è
U+24B7D𤭽15M:
U+24B80𤮀15C: ci4pottery
U+24B83𤮃15V: ang
U+24B84𤮄15V: gạch
U+24B86𤮆16M:
U+24B8A𤮊16M: kāng
U+24B8B𤮋16M: guó
U+24B8C𤮌16M: jiē
U+24B8D𤮍16M: chuán
U+24B8E𤮎17M: léi
U+24B8F𤮏17M: héng
U+24B90𤮐17M: zūn
U+24B91𤮑17V: be
U+24B92𤮒17V:
U+24B95𤮕17M: piè
U+24B97𤮗17V: lọ
U+24B98𤮘18M: dēng, V: gạch
U+24B99𤮙18M:
U+24B9A𤮚18M: léi
U+24B9C𤮜18M: shàn
U+24B9E𤮞18V: ngói
U+24B9F𤮟18V: ngói
U+24BA0𤮠19V: muống
U+24BA5𤮥20V: âu
U+24BA7𤮧21M:
U+24BA8𤮨21C: lung4to grind; a hull; a mill
U+24BA9𤮩21M: duì
U+24BAA𤮪21M: jùn
U+24BAD𤮭22M: chàna jug for boiling congee
U+24BAF𤮯22M: xié
U+24BB0𤮰23M:
U+24BB1𤮱23M: zhé
U+24BB3𤮳23M: zhuān
U+24BB7𤮷25M: liù
U+24BB8𤮸27M: léi
U+24BBC𤮼8M: dài
U+24BBD𤮽8M: gān
U+24BBE𤮾8V: ngọt
U+24BBF𤮿8V: ngọt
U+24BC4𤯄9M: shì
U+24BC6𤯆12V: ngon
U+24BC7𤯇13M: yǎn
U+24BCA𤯊15V: chè
U+24BCC𤯌16M: gān
U+24BD0𤯐21M: yán
U+24BD1𤯑22V: lắm
U+24BD6𤯖8M: suī
U+24BDA𤯚9M: zhōng
U+24BDC𤯜9M: shì
U+24BE1𤯡11M: shèng
U+24BE5𤯥11M: chǎn
U+24BE8𤯨12V: sống
U+24BE9𤯩12V: sống
U+24BED𤯭13V: sánh
U+24BF0𤯰13V: đẻ
U+24BF1𤯱13V:
U+24BF3𤯳14same as 甦 U+7526 to be reborn; to resuscitate, revive
U+24BF5𤯵15C: jing4
U+24BF6𤯶16V: cữ
U+24BF7𤯷17M: huáng
U+24BF8𤯸17M: yìn
U+24BFA𤯺18V: siêng
U+24BFB𤯻19M: měng
U+24BFF𤯿19V: đẻ
U+24C01𤰁22V: cữ
U+24C02𤰂22M: ráng
U+24C05𤰅8M: xiáng
U+24C07𤰇10C: bei6prepare
U+24C08𤰈11M: bèi
U+24C09𤰉12C: jung6
U+24C0C𤰌15M: chuán
U+24C11𤰑23M:
U+24C15𤰕7C: gyun2channels
U+24C19𤰙7M:
U+24C1A𤰚7M:
U+24C1D𤰝8M: quǎn, C: gyun2channels
U+24C1F𤰟8M: hàng
U+24C20𤰠8M: chì
U+24C21𤰡8M: máng, C: man4farmers
U+24C26𤰦8M: zhà
U+24C2A𤰪9M: fèn
U+24C2C𤰬9M: chào
U+24C33𤰳9M: jǐng
U+24C43𤱃9M: liè
U+24C45𤱅9M:
U+24C46𤱆9M:
U+24C47𤱇9M: tóng
U+24C4B𤱋9M: rán
U+24C4C𤱌10M:
U+24C4D𤱍10M:
U+24C4E𤱎10M: yǒu
U+24C50𤱐10M: shū
U+24C5B𤱛10M: liè
U+24C5C𤱜10M: shōu
U+24C5D𤱝10M: tuǎn
U+24C5F𤱟10M: gǎo
U+24C60𤱠10M: sháo
U+24C61𤱡10M: tuó
U+24C63𤱣10M: nán
U+24C67𤱧11M: tuǒ
U+24C68𤱨11M: gōng
U+24C69𤱩11M: diào
U+24C6C𤱬11C: seon1to clear land
U+24C74𤱴11M: měng
U+24C75𤱵11M: bāng
U+24C77𤱷11M: xié
U+24C78𤱸11M:
U+24C79𤱹11M: tǐng
U+24C7A𤱺11M: guì
U+24C7D𤱽12M:
U+24C7E𤱾12M: guì
U+24C82𤲂12V: dưới
U+24C89𤲉12M: guì
U+24C8C𤲌12V: ruộng
U+24C91𤲑13M: zhǔ
U+24C93𤲓13M: lái
U+24C95𤲕13M: lǔn
U+24C96𤲖13M: tiǎn
U+24C97𤲗13M: rǎn
U+24C9A𤲚13M: dōng
U+24C9E𤲞13C: jyu4
U+24C9F𤲟13C: cing1
U+24CA8𤲨13M: juàn
U+24CA9𤲩13M: yán
U+24CAC𤲬14M: ruán
U+24CAD𤲭14M: dǎn
U+24CB0𤲰14M: mào
U+24CB6𤲶14M: luán
U+24CB8𤲸15M:
U+24CBA𤲺15M:
U+24CBC𤲼15V: dái
U+24CC2𤳂15M:
U+24CC3𤳃15M:
U+24CC4𤳄15V: bởi
U+24CC5𤳅15M: chà
U+24CC6𤳆15V: trai
U+24CC7𤳇15V: trai
U+24CC8𤳈16M: shāng
U+24CC9𤳉16M: hàn, C: hon3
U+24CCA𤳊16M: píng
U+24CCE𤳎16M:
U+24CD3𤳓17M:
U+24CD5𤳕17M:
U+24CD6𤳖17M: bān
U+24CD8𤳘17M: tēng
U+24CD9𤳙17C: jyun2
U+24CDD𤳝17M: chóu
U+24CE0𤳠17M: chóu
U+24CE2𤳢17V: trống
U+24CE4𤳤18M:
U+24CE5𤳥18M:
U+24CE6𤳦18M: bèi
U+24CE7𤳧18V: lạ
U+24CE8𤳨18V: rộc
U+24CEA𤳪19M:
U+24CED𤳭19M: guǎng
U+24CEF𤳯19M: zhù
U+24CF0𤳰19V: ve
U+24CF1𤳱20V: ruộng
U+24CF3𤳳20M: léi
U+24CF4𤳴20M: léi
U+24CF5𤳵20M: chā
U+24CF7𤳷20V: bởi
U+24CF8𤳸20V: bởi
U+24CFD𤳽21V: ruộng
U+24D00𤴀22M: guǎng
U+24D06𤴆25C: cau4
U+24D0D𤴍27M: dié
U+24D0F𤴏30V: lạ
U+24D10𤴐32C: leoi4thunder
U+24D13𤴓5M: yǎ, C: zing3
U+24D14𤴔5C: so1foot (obs.); bale
U+24D18𤴘9M: niè
U+24D19𤴙12M: shū
U+24D1B𤴛12M: zhì
U+24D1F𤴟16M: zhì
U+24D22𤴢16M: zhì
U+24D23𤴣18M:
U+24D25𤴥6M: jiū, V: ngất
U+24D26𤴦7M: jiū
U+24D27𤴧7M:
U+24D28𤴨7M: yòu
U+24D2A𤴪7M: jiū, V: ghẻ
U+24D2C𤴬7V: đau
U+24D2D𤴭7V: bớt
U+24D2F𤴯8M: huàn, C: waan6ulcer
U+24D31𤴱8M:
U+24D35𤴵8V: nhức
U+24D36𤴶8V: sởi
U+24D3B𤴻9M: táo
U+24D3C𤴼9M: qiè
U+24D3D𤴽9M: qín
U+24D3E𤴾9M: xìn
U+24D3F𤴿9M: chān
U+24D40𤵀9M:
U+24D42𤵂9M: qìn
U+24D4A𤵊9M: dù, V: đòn
U+24D4B𤵋9M: zhī
U+24D4E𤵎9M: ǒu
U+24D50𤵐9M:
U+24D52𤵒9M: wén
U+24D55𤵕9V: khờ
U+24D56𤵖9V: vết
U+24D58𤵘10M:
U+24D5A𤵚10C: to4humpback
U+24D5B𤵛10M: bēi
U+24D5D𤵝10M:
U+24D5E𤵞10M: jìn
U+24D5F𤵟10M: táo
U+24D60𤵠10M: liáo
U+24D65𤵥10M: cáo
U+24D66𤵦10M: zhá
U+24D6A𤵪10V: sẹo
U+24D6C𤵬10M: chǐ
U+24D6D𤵭10M:
U+24D6E𤵮10M: kuí
U+24D6F𤵯10M: yìn
U+24D73𤵳10V: bón
U+24D74𤵴10V: sảy
U+24D76𤵶10V: si
U+24D78𤵸11M: lóng
U+24D79𤵹11M: qià
U+24D7A𤵺11V: dại
U+24D7B𤵻11M: hāng
U+24D7C𤵼11M: shàng
U+24D7D𤵽11M: hài
U+24D7E𤵾11M: chā
U+24D80𤶀11M: jiǎo
U+24D81𤶁11M: lǎo
U+24D84𤶄11V: nhặm
U+24D88𤶈11M: xī, V: tấy
U+24D8A𤶊11C: gui6
U+24D8B𤶋11M:
U+24D8E𤶎11V: chau
U+24D8F𤶏11V: choáng
U+24D90𤶐11V: chồn
U+24D91𤶑11V: nhăn
U+24D92𤶒11V: ben
U+24D93𤶓11M: zhǐ
U+24D95𤶕12M: tùn
U+24D96𤶖12M:
U+24D98𤶘12M:
U+24D99𤶙12C: zaa3
U+24D9A𤶚12M: niè
U+24D9B𤶛12M:
U+24D9C𤶜12M: zhuàng, V: choáng
U+24DA0𤶠12M: chá
U+24DA4𤶤12M: suān
U+24DA7𤶧12M: yùn
U+24DAE𤶮12M:
U+24DB0𤶰12M:
U+24DB1𤶱12M: chuàn
U+24DB2𤶲12M: xíng
U+24DB3𤶳12M: jiǎo
U+24DB4𤶴12M: shēn
U+24DB8𤶸12C: naa1(Cant.) a scar
U+24DB9𤶹12V: guộc
U+24DBA𤶺12V: xoải
U+24DBB𤶻12V: nghén
U+24DBC𤶼12V: mâng
U+24DBD𤶽12V: mụt
U+24DBE𤶾12V: lằn
U+24DBF𤶿12V: hầu
U+24DC0𤷀12M: wāng
U+24DC1𤷁12M: bēi
U+24DC2𤷂13M: féi, V: phị
U+24DC3𤷃13M: jiàn
U+24DC4𤷄13M: quán, V: quèn
U+24DC5𤷅13M:
U+24DC6𤷆13M: dōng
U+24DC7𤷇13M: xù, C: wak6(Cant.) severe pain
U+24DC8𤷈13M:
U+24DC9𤷉13M:
U+24DCC𤷌13M: zhěn
U+24DCD𤷍13M:
U+24DCE𤷎13M: duī
U+24DCF𤷏13M: yín
U+24DD1𤷑13M: jiù
U+24DD2𤷒13M: pí, V:
U+24DD3𤷓13M: xìn
U+24DD4𤷔13M: lún
U+24DD5𤷕13M: cǎi
U+24DD6𤷖13M: lìng
U+24DD7𤷗13M: biē
U+24DD8𤷘13M: dào
U+24DD9𤷙13M:
U+24DDF𤷟13M: la
U+24DE1𤷡13M:
U+24DE2𤷢13M:
U+24DE4𤷤13M: xiáo
U+24DE6𤷦13M: jīng
U+24DEA𤷪13C: mang2(Cant.) impatient, restless
U+24DEB𤷫13C: cek3(Cant.) a prickling pain, ache
U+24DED𤷭13V: điếc
U+24DEE𤷮13V: váng
U+24DEF𤷯13V: loét
U+24DF0𤷰13V: bủng
U+24DF1𤷱13V: mòn
U+24DF2𤷲13V: sần
U+24DF3𤷳13V: nhom
U+24DF4𤷴13V: ê
U+24DF5𤷵13V: phờ
U+24DF6𤷶13V: bướu
U+24DF9𤷹13M: wài
U+24DFB𤷻14M: nǎo
U+24DFC𤷼14M: xiāng
U+24DFD𤷽14M: què
U+24DFE𤷾14M: qiè
U+24DFF𤷿14M:
U+24E00𤸀14M:
U+24E01𤸁14M: huì
U+24E05𤸅14M: mín, C: man4suffer
U+24E06𤸆14M: wěi
U+24E08𤸈14M: yóu
U+24E09𤸉14M: tuí
U+24E0A𤸊14M: dài
U+24E0E𤸎14M:
U+24E0F𤸏14M:
U+24E11𤸑14M:
U+24E12𤸒14M: yù, V: ngúng
U+24E13𤸓14M: zhǐ
U+24E15𤸕14M: hān
U+24E16𤸖14M: āi
U+24E17𤸗14M:
U+24E21𤸡14M: yāng
U+24E24𤸤14M: shí
U+24E26𤸦14M: chán
U+24E27𤸧14V: hoen
U+24E28𤸨14V: xìu
U+24E2A𤸪15M: chì
U+24E2B𤸫15M: yùn
U+24E2C𤸬15M: shuāi
U+24E2D𤸭15V: rồ
U+24E2E𤸮15M:
U+24E2F𤸯15M: sǎng
U+24E31𤸱15M: è
U+24E32𤸲15M: zhěng
U+24E33𤸳15M: ái
U+24E34𤸴15M: suǒ
U+24E35𤸵15M:
U+24E37𤸷15M: qún
U+24E38𤸸15M:
U+24E39𤸹15M: yǎn
U+24E3B𤸻15M: nà, C: naa1(Cant.) a scar, scab; and, with
U+24E3C𤸼15M:
U+24E47𤹇15M:
U+24E48𤹈15M:
U+24E4A𤹊15M:
U+24E4B𤹋15M: jué
U+24E4C𤹌15M: shī
U+24E4E𤹎15M:
U+24E50𤹐15C: lit3(Cant.) a knot
U+24E51𤹑15V: rôm
U+24E52𤹒15V: khừ
U+24E53𤹓15V: quặn
U+24E54𤹔15V: báng
U+24E55𤹕15V: ươn
U+24E56𤹖15V: hen
U+24E57𤹗15V: ỏng
U+24E58𤹘15V: nhọc
U+24E59𤹙15V: chốc
U+24E5A𤹚15V: nhức
U+24E5B𤹛15M: chén
U+24E5C𤹜15M: yíng
U+24E5D𤹝16M:
U+24E5E𤹞16M: chè
U+24E61𤹡16M: zhā
U+24E62𤹢16M: tuǒ
U+24E63𤹣16M:
U+24E64𤹤16M: téng
U+24E65𤹥16M: yìng
U+24E66𤹦16M:
U+24E67𤹧16M: níng
U+24E68𤹨16M: liàn
U+24E69𤹩16M: xìn
U+24E6A𤹪16M:
U+24E72𤹲16M: bèi
U+24E74𤹴16M:
U+24E75𤹵16M: duī
U+24E77𤹷16M: dǎo
U+24E78𤹸16M:
U+24E7C𤹼16V: bướu
U+24E7D𤹽16V: nốt
U+24E7E𤹾16V: hủi
U+24E7F𤹿16V: ngơ
U+24E80𤺀16M: shuāi
U+24E83𤺃17M: xiāo
U+24E84𤺄17M: zhǒng
U+24E85𤺅17M: zhuì
U+24E87𤺇17M: biàn
U+24E89𤺉17M: wěi
U+24E8A𤺊17M:
U+24E8C𤺌17M: dēng
U+24E8E𤺎17M: xiē
U+24E8F𤺏17M: pān
U+24E90𤺐17M: niè
U+24E93𤺓17M: biésuppurating ulcer; to restrain
U+24E94𤺔17M: shè
U+24E95𤺕17M: fèi
U+24E96𤺖17M: mǐn
U+24E97𤺗17M:
U+24EA5𤺥17C: daap3
U+24EA7𤺧17C: zang2(Cant.) annoyed
U+24EAA𤺪17M: shàn
U+24EAB𤺫17M: suǒ
U+24EAD𤺭17V: buốt
U+24EAE𤺮17V: gúa
U+24EAF𤺯17V: mụn
U+24EB0𤺰17V: khom
U+24EB1𤺱17V: nhèn
U+24EB2𤺲17V: sởn
U+24EB3𤺳17V:
U+24EB4𤺴17V: bướu
U+24EB5𤺵17V: ốm
U+24EB6𤺶17V: ngứa
U+24EB7𤺷17M:
U+24EBA𤺺18M: dǎn, C: taan1to suffer
U+24EBB𤺻18M: juàn
U+24EBC𤺼18M:
U+24EBE𤺾18M: ào
U+24EC2𤻂18M:
U+24EC3𤻃18M: shǔ
U+24EC4𤻄18M: suì
U+24EC5𤻅18M: wèi
U+24EC6𤻆18M: wán
U+24EC7𤻇18M: chǔ
U+24ECA𤻊18C: teoi4
U+24ECC𤻌18M:
U+24ECE𤻎18V: cúm
U+24ECF𤻏18V: hủi
U+24ED0𤻐18V: hom
U+24ED1𤻑18V: rêm
U+24ED2𤻒18V: toi
U+24ED3𤻓18V: gầy
U+24ED4𤻔18V: ngứa
U+24ED6𤻖19M:
U+24ED8𤻘19M: yǐn, C: jan5rash; addiction, craving, habit
U+24ED9𤻙19M: huó
U+24EDC𤻜19M: kài
U+24EDD𤻝19M: níng
U+24EE2𤻢19M: ài
U+24EE4𤻤19M:
U+24EE6𤻦19M: zhāi
U+24EEA𤻪19V: nhó
U+24EEB𤻫19V: nhối
U+24EEC𤻬19V: thượt
U+24EED𤻭19V: ngứa
U+24EF1𤻱20M:
U+24EF3𤻳20V: luỗi
U+24EF6𤻶20M: biàn
U+24EF7𤻷20M: pán
U+24EFB𤻻20V: mệt
U+24EFC𤻼20V: rỗ
U+24EFD𤻽20V: xải
U+24EFE𤻾20V: rạn
U+24EFF𤻿20M: guì
U+24F00𤼀21M:
U+24F01𤼁21M: méng
U+24F02𤼂21M: xiǎn
U+24F03𤼃21M: lòng
U+24F05𤼅21M:
U+24F0B𤼋22M: chàn
U+24F0C𤼌22M:
U+24F0D𤼍22M: háng
U+24F0E𤼎22C: mak6
U+24F0F𤼏22M: liǎn
U+24F10𤼐23M: guàn
U+24F12𤼒23M: wěi
U+24F13𤼓23V: rôm
U+24F14𤼔23V: ngợm
U+24F15𤼕23V: nhức
U+24F17𤼗23M: jué
U+24F18𤼘24M: léi
U+24F19𤼙24M: luán
U+24F1A𤼚24M:
U+24F1C𤼜25M:
U+24F1E𤼞25V: gầy
U+24F22𤼢27M: huǎn
U+24F2E𤼮11M: guī
U+24F33𤼳13M:
U+24F36𤼶14M: dēng
U+24F38𤼸15V: dâng
U+24F3A𤼺16M: fèi
U+24F40𤽀7V: trẻo
U+24F41𤽁7M: zhī
U+24F43𤽃8M: mèi
U+24F45𤽅8M: huàn
U+24F49𤽉9M:
U+24F4A𤽊9M:
U+24F4C𤽌9M:
U+24F53𤽓9M: ér
U+24F55𤽕9M: huàn
U+24F57𤽗9V: ngươi
U+24F5C𤽜10C: mui6
U+24F63𤽣10M: chàng
U+24F65𤽥11M: luò
U+24F66𤽦11M: fǒu
U+24F6F𤽯12M: chóu
U+24F71𤽱12M:
U+24F72𤽲12M: nán
U+24F73𤽳12M: xiǎo
U+24F74𤽴12V: hếu
U+24F75𤽵12V: phau
U+24F76𤽶12V: vía
U+24F78𤽸12V: trắng
U+24F79𤽹13M: bài
U+24F7A𤽺13M:
U+24F7C𤽼13M: luò
U+24F7F𤽿13M: niàn
U+24F80𤾀13M: zé, C: caak3
U+24F82𤾂13C: jyun2
U+24F84𤾄13M: zhù
U+24F85𤾅13M:
U+24F86𤾆13C: dau1
U+24F88𤾈14M: huī
U+24F89𤾉14M: tǎng
U+24F8A𤾊14M: chóu
U+24F91𤾑14M: huáng
U+24F92𤾒14M: dōu
U+24F93𤾓14V: trăm
U+24F94𤾔15V: vang
U+24F97𤾗15C: wong4
U+24F9A𤾚15C: jit6
U+24F9B𤾛16M: miào
U+24F9D𤾝16M:
U+24F9F𤾟16V: hớ
U+24FA0𤾠17M:
U+24FA2𤾢17M: děng
U+24FA3𤾣17M:
U+24FA5𤾥17M: sōng
U+24FA6𤾦17M: chóu
U+24FA9𤾩18C: bik1
U+24FAB𤾫19M: yào
U+24FAC𤾬19M: měng
U+24FAD𤾭19M: lóng
U+24FAF𤾯19V: mởn
U+24FB0𤾰19V: ngươi
U+24FB1𤾱19V: nhênh
U+24FB2𤾲19M: lián
U+24FB5𤾵20M: bié
U+24FB7𤾷20V: phếch
U+24FB8𤾸21C: faa1
U+24FBA𤾺21M:
U+24FBF𤾿23M:
U+24FC0𤿀24M: zuó
U+24FC2𤿂24C: saai4(Cant.) unattractive, pale
U+24FC4𤿄25M: cún
U+24FC5𤿅29M: líng
U+24FC6𤿆7M: zhěng
U+24FC7𤿇7M:
U+24FC8𤿈8M: báo
U+24FCB𤿋8M: què
U+24FCD𤿍8V: vỏ
U+24FCE𤿎9M:to split
U+24FCF𤿏9M: nàn
U+24FD0𤿐9M:
U+24FD1𤿑9M:
U+24FD2𤿒9M: bèi
U+24FD3𤿓9M:
U+24FD5𤿕10M: mǐn
U+24FD6𤿖10M:
U+24FD7𤿗10M:
U+24FD8𤿘10M: zhāo
U+24FD9𤿙10M: zhì
U+24FDA𤿚10M:
U+24FDF𤿟11M: xún
U+24FE0𤿠11M:
U+24FE1𤿡11M: guì
U+24FE3𤿣11M: chéng
U+24FE4𤿤11V:
U+24FE6𤿦11V: da
U+24FE7𤿧12M: hàn
U+24FE8𤿨12M: xiào
U+24FE9𤿩12M: què
U+24FEA𤿪12C: zaap3(Cant.) wrinkled, crumpled
U+24FEB𤿫12M: chuò
U+24FED𤿭12M: fǔ, V: vỏ
U+24FF0𤿰12V: trống
U+24FF1𤿱12V: bịt
U+24FF2𤿲12C: fu1
U+24FF3𤿳13M: qǐn
U+24FF4𤿴13M:
U+24FF5𤿵13M: què
U+24FF6𤿶13M: diǎn
U+24FF7𤿷13M: qiān
U+24FFC𤿼13M: chǎng
U+24FFD𤿽13M:
U+24FFE𤿾13M: bēi
U+25001𥀁14M:
U+25002𥀂14M: běng
U+25003𥀃14M: hòu
U+25008𥀈14M: zhǎ
U+25009𥀉14M: zhǎ
U+2500C𥀌14V: giày
U+2500E𥀎15M: què
U+2500F𥀏15M:
U+25010𥀐15M: hán
U+25013𥀓15M: liú
U+25014𥀔16M:
U+25016𥀖16M:
U+25018𥀘16M:
U+25019𥀙16M: zhòu
U+2501B𥀛16M: zāo
U+2501D𥀝16M: niǔ
U+25020𥀠17M: huì
U+25023𥀣18M: xué
U+25025𥀥18M:
U+2502A𥀪18V: ủng
U+2502B𥀫19M: nóu
U+2502C𥀬19M: yǎn, C: jim2(Cant.) a scar
U+2502D𥀭19M: rǎn
U+2502E𥀮19M: nǎo
U+25030𥀰20M:
U+25031𥀱20M: guǎng
U+25032𥀲20M:
U+25033𥀳20V: mo
U+25035𥀵21M:
U+25039𥀹24M: jiǎn
U+2503A𥀺24M: xiè
U+2503B𥀻25M:
U+2503E𥀾33M: xiàng
U+25041𥁁8M: guǒ
U+25042𥁂8M: jié
U+25043𥁃8M: màng
U+25046𥁆9M: xiā
U+25047𥁇9M: kuī
U+2504E𥁎10M: yòng
U+25050𥁐10M: hǎi
U+25051𥁑10M: mì, C: mat6to clean
U+25052𥁒10M: yào, C: ngaau4(Cant.) warped
U+25053𥁓10C: jau6a small bowl
U+25055𥁕10M: wēn, C: wan1, K:compassionate; to feed a prisoner
U+2505F𥁟11M:
U+25060𥁠11M: juàn
U+25061𥁡11M:
U+25062𥁢11M: qiáo, C: kiu4
U+2506E𥁮12M: diào
U+2506F𥁯12M: chù
U+25072𥁲12M: suō
U+25075𥁵12M: chōng
U+25077𥁷13V: vịm
U+25078𥁸13M: quān
U+25079𥁹13M: shè
U+25081𥂁13M: yán, C: jim4salt
U+25082𥂂13M: měng
U+25083𥂃14M:
U+25089𥂉15V: trộm
U+2508B𥂋15M:
U+25092𥂒15M: nóng
U+25093𥂓16M:
U+25099𥂙16M: fèn
U+2509D𥂝16C: am1
U+250A2𥂢16M: áo
U+250A3𥂣16M: guō
U+250A4𥂤16M:
U+250A5𥂥17M: cán
U+250A6𥂦17M: dūn
U+250A7𥂧17M: hǎi
U+250A8𥂨17M: jiǎo
U+250A9𥂩17C: gu2covered vessel
U+250B0𥂰17M:
U+250B5𥂵17M: jīn
U+250B8𥂸18M: yáng
U+250C0𥃀18M: chà
U+250CC𥃌20M: huī
U+250D1𥃑20V: mâm
U+250D4𥃔22M:
U+250D5𥃕22M:
U+250DA𥃚24V: mâm
U+250DB𥃛24V: mâm
U+250DE𥃞23V: hết
U+250DF𥃟25M: qīng
U+250E0𥃠25M:
U+250E3𥃣33M: kǎi
U+250E4𥃤6M: jiǎo
U+250E7𥃧7M: chōu
U+250E8𥃨7M: bǔ, V: vúc
U+250E9𥃩7M: gèn
U+250EA𥃪7M: jiāo
U+250EB𥃫7M: zhī
U+250EE𥃮7M: wèn
U+250F0𥃰7M: bīn
U+250F1𥃱7V: nhắp
U+250F4𥃴8M: xiòng
U+250F5𥃵8M: fàn
U+250F8𥃸8M:
U+250F9𥃹8M: chuàn
U+250FA𥃺8M: yào
U+250FD𥃽8M: yāng
U+250FE𥃾8M:
U+250FF𥃿8M: yǎn
U+25101𥄁8M: méng
U+25107𥄇9M: chī
U+25108𥄈9M:
U+25109𥄉9M: jiāo
U+2510B𥄋9M:
U+2510D𥄍9M: guó
U+2510E𥄎9M: xuè, C: cik1(Cant.) to pull, lift up
U+25111𥄑9M:
U+25112𥄒9M: xuē
U+25113𥄓9M:
U+25114𥄔9M: pèi
U+25115𥄕9M:
U+25116𥄖9M:
U+25117𥄗9M:
U+25118𥄘9M: shǎn
U+2511B𥄛9M:
U+2511C𥄜9M:
U+2511D𥄝9M: miàn
U+25126𥄦9M: dǎn
U+25128𥄨9M: chǒu, C: cau2to look at
U+2512B𥄫9C: gap6, V: mập(Cant.) to stare, peep at
U+2512C𥄬9V: ngủ
U+2512D𥄭9V: ngó
U+2512E𥄮9V: nhắm
U+2512F𥄯9V: ngơm
U+25130𥄰9V: nhơn
U+25131𥄱10M: fèi
U+25132𥄲10M: mié
U+25134𥄴10M: xuèlooking about eagerly
U+25135𥄵10M:
U+25136𥄶10M:
U+25137𥄷10M:
U+25138𥄸10M: mǎo
U+25139𥄹10M: bào
U+2513B𥄻10M:
U+2513C𥄼10M: guā
U+2513D𥄽10M:
U+2513F𥄿10M:
U+25141𥅁10M: zuò
U+25143𥅃10V: nhớn
U+25144𥅄10M:
U+25148𥅈10C: laap3(Cant.) to look, scan
U+25151𥅑10M: diàn
U+25152𥅒10M: fàn
U+25153𥅓10M:
U+25154𥅔10M: shì
U+25157𥅗10M:
U+25158𥅘10M: zhěn, V: nháy
U+2515E𥅞11M: shì, V: thức
U+2515F𥅟11M: jiǎo, C: ngaau1bopeep, peekaboo
U+25160𥅠11M: hòu, C: hau1(Cant.) to fix one's eyes on, gaze at
U+25161𥅡11M: ér
U+25166𥅦11M: lèi, V: lồi
U+25167𥅧11M: xuè
U+25168𥅨11M: gèng
U+2516A𥅪11M: shōu
U+2516C𥅬11M: juān
U+25172𥅲11V: chau
U+25174𥅴11M: jié
U+25175𥅵11M: wéi
U+25177𥅷11M: shǒu
U+25178𥅸11M: jìng
U+2517A𥅺11M:
U+2517B𥅻11M: chòng
U+2517D𥅽11C: daap3
U+2517E𥅾11C: zong1(Cant.) to peek or peep at
U+2517F𥅿11V: chợp
U+25180𥆀11V: giương
U+25181𥆁11V: liếc
U+25182𥆂11V: nhằm
U+25183𥆃11V: nhơ
U+25184𥆄11V: quáng
U+25185𥆅11M: jiāng
U+25186𥆆11M: mòu
U+25189𥆉11M:
U+2518C𥆌12M: jué
U+25191𥆑12M: tìng
U+25194𥆔12M: xiāo
U+25196𥆖12M: dōu
U+25198𥆘12M: guó
U+25199𥆙12M: máng
U+2519A𥆚12M: wāng
U+2519B𥆛12M:
U+2519C𥆜12M: wàng
U+2519D𥆝12M: suō
U+2519E𥆞12M: juàn
U+2519F𥆟12M: yuè, V: đoái
U+251A1𥆡12M: hán, V: dòm
U+251A3𥆣12M: shēn
U+251A5𥆥12M: xié
U+251A6𥆦12M: liú
U+251A7𥆧12M: rún, C: seon4
U+251AF𥆯12M:
U+251B2𥆲12M: nào
U+251B6𥆶12M: wàn
U+251B7𥆷12M: jiù
U+251B8𥆸12M: quē
U+251B9𥆹12V: ngớp
U+251BA𥆺12V: dấu
U+251BB𥆻12V: rử
U+251BC𥆼12V:
U+251BD𥆽12V: ngỏm
U+251BE𥆾12V: nhìn
U+251BF𥆿12V: quàu
U+251C0𥇀12V: màng
U+251C1𥇁12V: trố
U+251C2𥇂12V: bét
U+251C4𥇄12M:
U+251C6𥇆12M:
U+251C7𥇇12M: suō
U+251C8𥇈12V: nhốn
U+251C9𥇉13M: qiǎng
U+251CC𥇌13M: hàn
U+251CD𥇍13M: zhuó, C: coek3
U+251CE𥇎13M:
U+251CF𥇏13M:
U+251D1𥇑13M: lǎng
U+251D2𥇒13M: jié
U+251D3𥇓13M: dìng
U+251D4𥇔13M: chàng
U+251D5𥇕13M: zhì
U+251D6𥇖13M: fēi
U+251D7𥇗13M: jiá
U+251D8𥇘13M: jùn
U+251D9𥇙13M: huò
U+251DA𥇚13M:
U+251DB𥇛13M:
U+251DC𥇜13M: zhūn
U+251DE𥇞13M: diàn
U+251DF𥇟13M: jiǎo
U+251E0𥇠13M:
U+251E2𥇢13M: zhǎn, C: zaam2
U+251E3𥇣13C: gwat6(Cant.) to glance
U+251E6𥇦13C: sik1
U+251E7𥇧13C: noi6
U+251ED𥇭13M: zhī
U+251EF𥇯13M: mài
U+251F0𥇰13M:
U+251F1𥇱13M: xiè
U+251F2𥇲13M: shí
U+251F3𥇳13M: guī
U+251F6𥇶13V: him
U+251F7𥇷13V: nhòm
U+251F8𥇸13V: nhác
U+251F9𥇹13V: ngái
U+251FA𥇺13V: trợn
U+251FB𥇻13V: trố
U+251FC𥇼13V: nhõi
U+251FD𥇽13V: nhõ
U+251FF𥇿13M:
U+25201𥈁13V: nghểnh
U+25202𥈂14M:
U+25204𥈄14M: chuàng
U+25206𥈆14M: mào
U+25207𥈇14M: ruán
U+25208𥈈14M:
U+25209𥈉14M: huàn
U+2520A𥈊14M: shà
U+2520B𥈋14M:
U+2520F𥈏14M: kuàng
U+25211𥈑14M: hóu
U+25212𥈒14M: guān
U+25213𥈓14M: guā
U+25215𥈕14M:
U+25216𥈖14M: dié
U+25217𥈗14M:
U+25218𥈘14M: liǎng
U+25219𥈙14M:
U+2521A𥈚14M: shǎn
U+2521B𥈛14M:
U+2521C𥈜14M:
U+2521F𥈟14M: sǒu, C: sau2blind; no pupil in the eye
U+25220𥈠14C: jeoi6
U+25222𥈢14V:
U+2522C𥈬14M: ōu
U+2522D𥈭14V: ngác
U+2522E𥈮14M: léng
U+2522F𥈯14V: láy
U+25230𥈰14V: hóng
U+25231𥈱14V: nhìn
U+25232𥈲14C: kip1, V: ngấp(Cant.) to keep a close eye on, to control
U+25233𥈳14V: chột
U+25234𥈴14V: ngước
U+25235𥈵14V: nhớn
U+25236𥈶14C: nam6, V: nom(Cant.) sound asleep
U+25237𥈷14M:
U+25238𥈸14M: guī
U+25239𥈹14V: nhòm
U+2523A𥈺14V: dòm
U+2523B𥈻14M:
U+2523C𥈼15M: pán
U+2523D𥈽15M:
U+2523E𥈾15M: juè
U+2523F𥈿15M: hòng, V: ngóng
U+25240𥉀15M: guàn
U+25241𥉁15M:
U+25243𥉃15M: nài
U+25244𥉄15M: huá
U+25245𥉅15M:
U+25246𥉆15M:
U+25247𥉇15M: gòu
U+25248𥉈15M:
U+2524A𥉊15M:
U+2524B𥉋15M: téng
U+2524C𥉌15M:
U+25250𥉐15M: qī, C: hai5
U+25251𥉑15M:
U+25252𥉒15M: jiǎo
U+25253𥉓15M: miè
U+25254𥉔15M: gěng
U+25255𥉕15M: mèng
U+25256𥉖15M: wèi
U+25258𥉘15M:
U+25259𥉙15M:
U+2525C𥉜15M: chén
U+2525D𥉝15M: dōu
U+2525F𥉟15M: pán
U+25269𥉩15V: trông
U+2526A𥉪15V: háy
U+2526B𥉫15V: trông
U+2526C𥉬15V: lét
U+2526D𥉭15V: trít
U+2526E𥉮15V: sọc
U+2526F𥉯15V: khoẻ
U+25270𥉰15M: hàn, V: dòm
U+25272𥉲15V: trợn
U+25274𥉴16M:
U+25275𥉵16M:blurred eyes
U+25276𥉶16M:
U+25277𥉷16M:
U+25278𥉸16M: kēng, V: ghèn
U+2527A𥉺16M: dié
U+2527B𥉻16M:
U+2527C𥉼16M: jiāo
U+2527D𥉽16M: kāng
U+2527E𥉾16M: qiāo
U+2527F𥉿16M:
U+25280𥊀16M: shān, V: xăm
U+25287𥊇15M: jiān
U+25288𥊈16M:
U+25289𥊉16M:
U+2528A𥊊16M:
U+2528C𥊌16C: caau4(Cant.) wrinkled, folded, creased, crumpled
U+25291𥊑16M: mán
U+25292𥊒16M: fèng, C: fung1near-closed
U+25293𥊓16M: chàn
U+25294𥊔16M: huǐ
U+25296𥊖16V: đui
U+25297𥊗16V: gượm
U+25298𥊘16V: ghé
U+25299𥊙16C: zong1, V: mòm(Cant.) to peep at, look at secretly
U+2529A𥊚16V: mờ
U+2529B𥊛16V: trông
U+2529C𥊜16V: nguýt
U+2529D𥊝16V: chớp
U+2529E𥊞16V: quắc
U+2529F𥊟16V: nhăn
U+252A0𥊠16V: sòng
U+252A1𥊡16V: nhỏn
U+252A2𥊢16V: thẳng
U+252A3𥊣16V: thẳng
U+252A4𥊤16V: ngươi
U+252A5𥊥16V: dòm
U+252A6𥊦16V:
U+252A7𥊧16M: kòu
U+252AA𥊪17M: wěi
U+252AB𥊫17M: guàn
U+252AC𥊬17M:
U+252AD𥊭17M: zùn
U+252AE𥊮17M: huò
U+252AF𥊯17M: xié
U+252B4𥊴17M: suì, V: toét
U+252B6𥊶17M: ruǎn
U+252B8𥊸17M:
U+252BC𥊼17M: zhèng
U+252BD𥊽17M: kūn
U+252BE𥊾17M: xiǎng
U+252BF𥊿17M: mián
U+252C1𥋁17M:
U+252C7𥋇17C: caang3(Cant.) to open the eyes wide
U+252CC𥋌17M:to glance at, catch sight of
U+252D2𥋒17V: tré
U+252D3𥋓17V: ngoảnh
U+252D4𥋔17V: trừng
U+252D5𥋕17V: trộm
U+252D8𥋘18C: saau4(Cant.) to sweep the eyes over something
U+252D9𥋙18M: è
U+252DA𥋚18M: miè
U+252DB𥋛18M: zhǔ
U+252DC𥋜18M: zōu
U+252DD𥋝18M: měng
U+252DF𥋟18M: xī, C: hei1, V: ngươito wink
U+252E1𥋡18M: táng
U+252E3𥋣18M: jià
U+252E4𥋤18M: cháng
U+252E5𥋥18M:
U+252EE𥋮18M: zhuó
U+252F2𥋲18V: lem
U+252F3𥋳18V: coi
U+252F4𥋴18V: ngắm
U+252F5𥋵18V: him
U+252F6𥋶18V: lấm
U+252F7𥋷18V: liếc
U+252F8𥋸18V: soi
U+252F9𥋹18V: ngáy
U+252FA𥋺18V: dòm
U+252FC𥋼18V: gườm
U+252FD𥋽18V: tráo
U+252FF𥋿19M:
U+25300𥌀19M: chá, V: xét
U+25301𥌁19M:
U+25302𥌂19M: mián
U+25303𥌃19M: zhěn
U+25304𥌄19M:
U+25305𥌅19M:
U+25306𥌆19M: zhōu
U+25308𥌈19M: jiān, V: trộm
U+2530A𥌊19M: pàn
U+2530D𥌍19M: huī
U+2530E𥌎19C: seon4, V: nhó
U+2530F𥌏19M: míng
U+25310𥌐19M: liù
U+25311𥌑19C: jeoi6
U+25313𥌓19C: cyu5
U+25318𥌘19M: shuì
U+25319𥌙19V: nhó
U+2531A𥌚20M: mài
U+2531B𥌛20M: lí, C: lai6(Cant.) to gaze greedily at
U+2531E𥌞20M: shuò
U+2531F𥌟20M:
U+25324𥌤20M:
U+25325𥌥20V: khoé
U+25326𥌦20V: lén
U+25327𥌧20V:
U+25328𥌨20M: xiē
U+25329𥌩20M:
U+2532A𥌪20M: xiū
U+2532B𥌫20V: trợn
U+2532C𥌬20V: nhìn
U+2532D𥌭21M: xuàn
U+2532E𥌮21M:
U+2532F𥌯21M: méng
U+25330𥌰21M: wéi
U+25331𥌱21M: méng
U+25337𥌷21V: hiếng
U+25338𥌸21V: dim
U+25339𥌹21V: ngắm
U+2533A𥌺22M: yào
U+2533B𥌻22M: lán
U+2533C𥌼22M: líng
U+2533D𥌽22M: yīng
U+2533E𥌾22M: yīng, K:
U+2533F𥌿22M:
U+25340𥍀22M: jiǎn
U+25341𥍁22M: guī
U+25345𥍅22M: guān
U+25346𥍆22M: xiè
U+25349𥍉23M: shè
U+2534B𥍋23M: zuī
U+2534D𥍍23V: lom
U+2534E𥍎23V: ngóng
U+25351𥍑24V: ghẹo
U+25352𥍒24V: chăm
U+25353𥍓25M: kàn
U+25354𥍔26M: léi
U+25356𥍖26V: trõm
U+25358𥍘26V: nheo
U+2535A𥍚27M: biàn
U+2535B𥍛28V: ngom
U+2535D𥍝6M: shǔ
U+2535E𥍞8M:
U+2535F𥍟9M:
U+25363𥍣10M: hào
U+25368𥍨11M: guǐ
U+2536A𥍪12M: zhài
U+2536B𥍫12M: láng
U+2536C𥍬12M: cuān
U+2536D𥍭12M: zhì
U+2536E𥍮12M: féng
U+2536F𥍯12M: qīn
U+25371𥍱12M:
U+25372𥍲13M:
U+25373𥍳13M: niǔ
U+25374𥍴13M:
U+25377𥍷14M: cōng
U+25378𥍸14M: shī
U+25379𥍹14M: jiǎn
U+2537A𥍺14M: zōng
U+2537B𥍻14M: yǎn
U+2537C𥍼14M: yīng
U+25380𥎀14M: ruǎn
U+25381𥎁14V: mềm
U+25382𥎂15M: róng
U+25383𥎃15M:
U+25385𥎅15M: guān
U+25386𥎆15M: kài
U+25388𥎈15M:
U+2538A𥎊16M: qín
U+2538B𥎋16M: cōng
U+2538D𥎍16M:
U+2538E𥎎18M: xiè
U+25390𥎐17M:
U+25391𥎑17M: zàn
U+25392𥎒17M: chuāng
U+25393𥎓18M:
U+25394𥎔18M:
U+25395𥎕18M:
U+25396𥎖19M:
U+25397𥎗19M:
U+25398𥎘19M: ruǎn
U+2539B𥎛19M: guì
U+2539C𥎜19M: rǒng
U+2539D𥎝21C: zyun2
U+2539F𥎟20M: máo
U+253A1𥎡23M: qín
U+253A2𥎢23M: cuàn
U+253A3𥎣23M: cuàn
U+253A4𥎤35M: cuàn
U+253AE𥎮9M:
U+253B0𥎰10M:
U+253B1𥎱10M:
U+253B5𥎵10K:
U+253B8𥎸10M: qià
U+253B9𥎹11M: zhì
U+253BA𥎺11M: tiào
U+253C4𥏄11M: zhì
U+253C5𥏅11M: zhí
U+253C7𥏇11M: huàn
U+253C8𥏈11M: chóu
U+253CA𥏊11M: zhì
U+253CB𥏋11V: tên
U+253CC𥏌11V: tên
U+253CD𥏍11V: tên
U+253CE𥏎12M: yǐng
U+253D2𥏒12M:
U+253D3𥏓12M: bēi
U+253D5𥏕12M: hóng
U+253D6𥏖12M: shěn
U+253D8𥏘13M: jué
U+253D9𥏙13M: kuì
U+253DC𥏜13M:
U+253DD𥏝13M:
U+253E0𥏠13M:
U+253E4𥏤13M: kuà
U+253E5𥏥13M: qiān
U+253E8𥏨13M: zhāo
U+253EA𥏪14M: kǎi
U+253EB𥏫14M: shāng
U+253EE𥏮14M: àn
U+253EF𥏯14M: zhé
U+253F0𥏰14M: zhì
U+253F7𥏷15M: zhì
U+253F9𥏹15M: jiǎo
U+253FE𥏾16K:
U+253FF𥏿16V: vắn
U+25400𥐀17M:
U+25401𥐁17M:
U+25402𥐂17M: ǒu
U+25406𥐆17V: vắn
U+25407𥐇18V: ngắn
U+25408𥐈18V: số
U+25409𥐉18V: ngắn
U+2540A𥐊18M: zhuó
U+2540B𥐋18V: ngủi
U+2540D𥐍19V: ngắn
U+2540F𥐏19V: cộc
U+25410𥐐23V: ngủn
U+25411𥐑22M: yīng
U+25412𥐒22V: cụt
U+25413𥐓23M: huān
U+25414𥐔23V: vắn
U+25415𥐕6M:
U+25418𥐘7M: shía stone, rock
U+25419𥐙7M: pā, C: paat3
U+2541A𥐚7M:
U+2541E𥐞8M: máng, C: mong4a crude saltpeter
U+2541F𥐟8M: chāi, C: ngai5
U+25425𥐥8C: faan4
U+25426𥐦8V: dĩa
U+25427𥐧8V: lỏi
U+25428𥐨8V: đĩa
U+25429𥐩9M: yún
U+2542C𥐬9M:
U+2542F𥐯9C: taan4
U+25430𥐰9C: keoi1
U+25439𥐹9M: dǎn
U+2543B𥐻9M: náo, C: gong1
U+2543D𥐽9M: zhé
U+2543F𥐿9M:
U+25442𥑂9V: chai
U+25443𥑃9V: bền
U+25445𥑅9M: kēng
U+25446𥑆10C: gaa1
U+25447𥑇10M: dié
U+25448𥑈10M: tīng
U+2544B𥑋10M: guài
U+2544E𥑎10M: qiōng
U+2544F𥑏10M: shǐ
U+25450𥑐10M: jiǎ
U+25451𥑑10M: ào
U+25452𥑒10M:
U+25453𥑓10M: pǐn
U+25454𥑔10M: jiá
U+25460𥑠10V: cườm
U+25461𥑡10M: zhè
U+25462𥑢10M: bù, C: bo3boron (obsolete; see U+787C 硼)
U+25463𥑣10M:
U+25465𥑥10M: chǎ, V: sinh
U+2546A𥑪10M: náo, C: naau4impure ammonium chloride
U+2546B𥑫10M: kǎn
U+2546C𥑬10C: caak3
U+2546D𥑭10V: xách
U+2546F𥑯10M:
U+25470𥑰10M: guài
U+25471𥑱10M: qióng
U+25472𥑲10V: rắn
U+25473𥑳11M: róng
U+25474𥑴11M: yǐ, V: ì
U+25475𥑵11M: duī
U+25476𥑶11M: lěi, V: lọi
U+25478𥑸11M: zhōu
U+25479𥑹11M: kuā
U+2547A𥑺11M: ē
U+2547B𥑻11M: xiān
U+2547C𥑼11M: diàn
U+2547D𥑽11M: nuò
U+2547E𥑾11M: è
U+2547F𥑿11M: yōng
U+25480𥒀11M:
U+25481𥒁11M: kēng
U+25483𥒃11V: đĩa
U+25485𥒅11V: gại
U+25490𥒐11C: waak6tearing sound
U+25493𥒓11M: zhì
U+25497𥒗11M: zhǐ
U+25498𥒘11M: xún
U+2549B𥒛11M: zhèng
U+2549E𥒞11M: yáng
U+254A0𥒠11M: huò
U+254A1𥒡11M:
U+254A2𥒢11M: nǎo
U+254A5𥒥11V: đá
U+254A6𥒦11V: đĩa
U+254A7𥒧11M:
U+254A8𥒨11M:
U+254AB𥒫12M:
U+254AC𥒬12M: sǎn
U+254AD𥒭12M: chù
U+254AE𥒮12M: wěi, V: vỡ
U+254B0𥒰12M:
U+254B1𥒱12M: kēng
U+254B2𥒲12M:
U+254B3𥒳12M: kàng
U+254B5𥒵12M:
U+254B6𥒶12M: huà
U+254BE𥒾12M:
U+254C3𥓃12M:
U+254C4𥓄12V: mài
U+254C5𥓅12V: vỡ
U+254C6𥓆12M: lǐn
U+254C7𥓇12M:
U+254C8𥓈12M: è
U+254C9𥓉12V: sành
U+254CC𥓌13M: qiǎng
U+254CD𥓍13M:
U+254D0𥓐13M: jié
U+254D1𥓑13M: chuò
U+254D2𥓒13M: xiàn
U+254D6𥓖13M: gǎo
U+254EC𥓬13M: dào
U+254F0𥓰13M: hōng
U+254F3𥓳13V: bể
U+254F4𥓴13V: mài
U+254F5𥓵13V: đĩa
U+254F6𥓶13V: vỡ
U+254F7𥓷13V: canh
U+254F8𥓸13V: sờm
U+254F9𥓹13V: lỗi
U+254FB𥓻14M: zōng
U+254FE𥓾14M:
U+254FF𥓿14M: tuó, C: to4stone roller, weight
U+25500𥔀14M: hōng, C: gwang1roar, crash
U+25501𥔁14M:
U+25502𥔂14M: gèng
U+25504𥔄14M: niè
U+25507𥔇14M: kōng
U+2550A𥔊14M: zhǐ
U+2550E𥔎14J-Kun: SAKIcape; spit; promontory
U+25511𥔑14M: xiǎo
U+25521𥔡14M: shè
U+25522𥔢14M:
U+25523𥔣14M: jiāng
U+25526𥔦14V: vôi
U+25527𥔧14V: chồng
U+25529𥔩14M:
U+2552A𥔪14M: chěn
U+2552B𥔫14M: sǎng
U+2552D𥔭15M: suǒ
U+2552E𥔮15M: qián
U+2552F𥔯15M: huì
U+25531𥔱15M: shàn, C: sin3(Cant.) to slip
U+25532𥔲15M: è
U+25535𥔵15C: ci4, J-On: JI SHI, J-Kun: JISHAKU YAKIMONOvariant of U+78C1 磁, magnetic; magnetism; porcelain
U+2553B𥔻15M: qiū
U+2553D𥔽15M:
U+2553F𥔿15C: ham2(Cant.) classifier for cannons, large guns, etc.
U+25540𥕀15M: wēng
U+25541𥕁15M:
U+25542𥕂15M:
U+25544𥕄15V: mài
U+25547𥕇15M:
U+25549𥕉15M: cuò
U+2554A𥕊15V: mảnh
U+2554C𥕌16V: chởm
U+2554D𥕍16M: lǒu
U+2554E𥕎16M: kāng
U+2554F𥕏16M: kuò
U+25550𥕐16M:
U+25551𥕑16M: qiē
U+25553𥕓16M:
U+25556𥕖16M: guǒ
U+25557𥕗16M: hōng
U+25558𥕘16M: cháo
U+25559𥕙16M: hēi
U+2555B𥕛16C: gei1
U+2555D𥕝16C: zaat3
U+2555E𥕞16C: zoeng1
U+25562𥕢16M: cáo, C: cou4
U+25563𥕣16M: zhé
U+25564𥕤16C: hap6
U+25565𥕥16C: keoi1, V: gồ
U+25566𥕦16M: gǔn, C: gwan2
U+25570𥕰17M:
U+25571𥕱17M: péng
U+25572𥕲17M: jué
U+25575𥕵17M: gǎn
U+25576𥕶17M:
U+25578𥕸17M: suì
U+25579𥕹17M: què
U+2557B𥕻17M:
U+2557C𥕼17M: yán
U+2557D𥕽17M: pèng
U+2557E𥕾17M: xiǎo
U+2557F𥕿17M: pān
U+25581𥖁17C: zyun1
U+25584𥖄17C: sin6
U+2558D𥖍17M:
U+2558F𥖏17C: gun3
U+25590𥖐17V: đọi
U+25591𥖑17V: vỡ
U+25592𥖒17V: quành
U+25593𥖓17V: vỡ
U+25594𥖔17V: sạn
U+25595𥖕17V: lở
U+25596𥖖17V: vỡ
U+25597𥖗18M: bèng
U+25598𥖘18M: zhěn
U+25599𥖙18M:
U+2559C𥖜18M: jǐn
U+2559D𥖝18M: lián
U+2559E𥖞18M: kěn
U+255A0𥖠18M: zhóu
U+255A8𥖨18M: zào
U+255A9𥖩18V: cuội
U+255AA𥖪19M:
U+255AB𥖫19M:
U+255AC𥖬19M: bìng
U+255B5𥖵19M: yǐn
U+255B6𥖶19M: pīn
U+255B8𥖸19V:
U+255B9𥖹19C: tung4
U+255BA𥖺19V: mẻ
U+255BB𥖻20M: sǒu
U+255BC𥖼20M:
U+255BE𥖾20M:
U+255BF𥖿20M:
U+255C0𥗀20M: liǎo
U+255C1𥗁20M: zhuó
U+255CA𥗊20M: chǎng
U+255CC𥗌20V: gạch
U+255CD𥗍20V:
U+255CE𥗎20V: ghề
U+255CF𥗏20V: quánh
U+255D0𥗐20V: sỏi
U+255D2𥗒21M: chèn
U+255D3𥗓21M:
U+255D5𥗕21C: jin3
U+255D9𥗙21M: què
U+255DA𥗚21M: dào
U+255DB𥗛21C: cin4
U+255DC𥗜21V: chén
U+255DD𥗝22M: rǎng
U+255DF𥗟22M:
U+255E0𥗠22C: lai6
U+255E6𥗦22M: zhōng
U+255E7𥗧22M: xiē
U+255E8𥗨22V: nén
U+255E9𥗩22V: gạch
U+255EA𥗪22M: jiāng
U+255EB𥗫23M:
U+255EC𥗬23M: lěi
U+255ED𥗭23M:
U+255EE𥗮23M: quē
U+255F3𥗳23V: gạch
U+255F5𥗵24M: xiàng
U+255F6𥗶24M: lèi
U+255F9𥗹25V:
U+255FA𥗺26M: làn
U+255FD𥗽26M: lán, V: lởm
U+255FF𥗿27M:
U+25600𥘀27V: nặng
U+25601𥘁28M:
U+25602𥘂28V: bến
U+25604𥘄34M:
U+25605𥘅4C: si6
U+2560A𥘊6M: jiào
U+2560B𥘋6M: qín
U+2560C𥘌6M:
U+2560F𥘏7M: gǎn
U+25611𥘑7V: vạ
U+25612𥘒7M:
U+25620𥘠8M:
U+25621𥘡8M: zhī
U+25624𥘤8M: biǎo
U+25625𥘥8M: shēng
U+25626𥘦8M: jiù
U+2562A𥘪8V: ngó
U+2562B𥘫9M:
U+2562C𥘬9M:
U+2562E𥘮9M:
U+25635𥘵9C: taan2
U+25636𥘶9V: trẽ
U+25637𥘷9V: trẻ
U+25640𥙀9M: zuǒ
U+25641𥙁9M:
U+25646𥙆9M: xiàn
U+25647𥙇9M:
U+25649𥙉9M:
U+2564B𥙋9M: chuì
U+2564E𥙎10M:
U+25651𥙑10C: gwong1
U+25652𥙒10V: trẩy
U+25653𥙓10V: rúng
U+25661𥙡10M: zhān
U+25663𥙣10M: xún
U+25666𥙦10M:
U+25667𥙧10V: nhẽ
U+25668𥙨10M: huò
U+25669𥙩10V: lấy
U+2566A𥙪10V: rưỡi
U+2566C𥙬11M: shāo
U+25670𥙰11M: shòu
U+2567E𥙾11M: yòu
U+2567F𥙿11M:
U+25682𥚂11M: jùn
U+25683𥚃11C: leoi5
U+25684𥚄11V: lạy
U+25685𥚅11V: nhễ
U+25686𥚆11V: nhìn
U+25687𥚇11V: lưỡi
U+25689𥚉12M:
U+2568A𥚊12M:
U+25695𥚕12C: coeng1
U+2569A𥚚12M: chǐ
U+2569B𥚛12M: kūn
U+256A0𥚠12M: zhùn
U+256A4𥚤12V: thờ
U+256A5𥚥12V: lãi
U+256A6𥚦13M: hóu
U+256A9𥚩13M:
U+256AF𥚯13V: dễ
U+256BE𥚾13M: zōng
U+256BF𥚿13M: yìng
U+256C2𥛂13M: zhū
U+256C5𥛅14M: liù
U+256C9𥛉14V: lậy
U+256D1𥛑14M:
U+256D7𥛗14V: nhòm
U+256D8𥛘15M:
U+256DA𥛚15M: chì
U+256DC𥛜15M:
U+256DD𥛝15M: féng
U+256DE𥛞15M:
U+256DF𥛟15M:
U+256E3𥛣15C: daai3
U+256E5𥛥15M: zhuàn
U+256E7𥛧15M: zhé
U+256E8𥛨15M: shī
U+256E9𥛩15M:
U+256EA𥛪15M:
U+256EB𥛫15M: liáng
U+256ED𥛭15V: lẻ
U+256EF𥛯16M: jué
U+256F0𥛰16M: liào
U+256F1𥛱16M: bēng
U+256F6𥛶16C: sin6
U+25700𥜀16V: vải
U+25703𥜃17M:
U+25704𥜄17M: guān
U+25706𥜆17C: lau4
U+2570C𥜌17M: ǎo, C: ou3a coat, jacket, robe
U+2570F𥜏17M: guì
U+25710𥜐17M: mǐn
U+25712𥜒18M: yǎnto pray to the gods
U+25713𥜓18M: lán
U+25716𥜖18M:
U+25719𥜙18M: zàn
U+2571A𥜚19M: yǒu
U+2571D𥜝19C: kit3
U+25721𥜡20V: nhẽ
U+25724𥜤20V: rẻ
U+25725𥜥21M: yì, C: zi6the duration of a dynasty or reign
U+25726𥜦21M:
U+2572C𥜬22M:
U+2572D𥜭22M: guǒ
U+2572E𥜮22M: jùn
U+25730𥜰23M: shī
U+25732𥜲23M: xiǎn
U+25734𥜴24M: qiān
U+25735𥜵24M: què
U+25736𥜶25M: kuí
U+2573D𥜽10C: sit3
U+25740𥝀12M: shé
U+25742𥝂12M: huò
U+25744𥝄14M: wàn
U+2574A𥝊21M: fèi
U+2574B𥝋24M: fèi
U+2574D𥝍6M:
U+2574E𥝎6V: gặt
U+25751𥝑7M: zhī
U+25752𥝒7M: guà
U+25754𥝔8M: jié
U+25755𥝕8M: máng
U+25756𥝖8M:
U+25758𥝘8M: yǒu
U+2575F𥝟8M:
U+25760𥝠8M:
U+25762𥝢8M: lì, C: lei6to take advantage of; sharp (of weapons); profitable; profit
U+25765𥝥9M: jié, V: cặp
U+25766𥝦9M: niǔ
U+25767𥝧9M:
U+25768𥝨9M:
U+2576E𥝮9M: zhī
U+25772𥝲9C: wan5
U+25778𥝸9M:
U+25779𥝹9M:
U+2577D𥝽9V: cấy
U+2577E𥝾10M:
U+2577F𥝿10M: jiā
U+25781𥞁10M: chēn
U+25783𥞃10M: chuì
U+25784𥞄10M:
U+25785𥞅10M: zhǎi
U+2578A𥞊10M: mèi
U+2578D𥞍10M:
U+2578E𥞎10M:
U+2578F𥞏10M: zhú
U+25792𥞒10M: tuó
U+25796𥞖10V: giống
U+25798𥞘11M: zùn
U+2579A𥞚11M:
U+2579B𥞛11M: duò, C: do6a stack, pile
U+2579C𥞜11M: jiàng
U+257A7𥞧11M: héng
U+257A9𥞩11M: bēng
U+257AA𥞪11M:
U+257AF𥞯11M:
U+257B2𥞲12M: biē
U+257B4𥞴12M:
U+257B5𥞵12M: jiá, V: thê
U+257BA𥞺12M: zhuō
U+257BC𥞼12M: xiū
U+257C2𥟂12C: loi4
U+257C3𥟃12M:
U+257C5𥟅11M: qiāo
U+257C7𥟇12C: kau4
U+257C8𥟈12V: thóc
U+257C9𥟉12V: thóc
U+257CA𥟊12V: ngô
U+257CC𥟌12V: bông
U+257CD𥟍13M: fěi
U+257CE𥟎13M: shēng
U+257D2𥟒13M: zhuì
U+257D3𥟓13M: kuǎn
U+257D4𥟔13M:
U+257D5𥟕13M: xiān
U+257D7𥟗13M:
U+257D8𥟘13M:
U+257DA𥟚13M: chàng
U+257DF𥟟13C: muk6
U+257E0𥟠13C: gaai1
U+257E1𥟡13C: zung1
U+257EA𥟪13M: mào
U+257F6𥟶13M: wǎn
U+257F9𥟹13V: lụi
U+257FC𥟼13V: bắp
U+257FD𥟽14M:
U+257FE𥟾14M:
U+257FF𥟿14M:
U+25800𥠀14M: xīng
U+25801𥠁14M:
U+25803𥠃14M: jiū
U+25804𥠄14M: duān
U+25805𥠅14M: huàn
U+25808𥠈14M: zhì
U+25809𥠉14M:
U+2580A𥠊14M: róu
U+2580B𥠋14M:
U+2580D𥠍14M:
U+2581B𥠛14M: jīng
U+2581C𥠜14M: yàng
U+25821𥠡14M: zǒng
U+25829𥠩14M: cǎn
U+2582C𥠬14V: trấu
U+2582D𥠭14V: giống
U+2582E𥠮14V: rơm
U+2582F𥠯14V: rơm
U+25831𥠱15M:
U+25832𥠲15M: lì, K:
U+25833𥠳15M:
U+25834𥠴15M: chàng
U+25836𥠶15M: fěi
U+25837𥠷15M: liú
U+25839𥠹15M: jié
U+2583A𥠺15M: yūn, K:
U+2583D𥠽15M: zhì
U+25840𥡀15M: chóu
U+25841𥡁15M: biē
U+25852𥡒15M:
U+25857𥡗15C: maa5, V:
U+25858𥡘15V: vựa
U+2585C𥡜16M: luó
U+2585D𥡝16M: jiān, C: gim1
U+2585F𥡟16M: chuāng
U+25860𥡠16M: shuǎng
U+25862𥡢16M:
U+25863𥡣16M: jùn
U+25864𥡤16M: jiàoto shrink
U+25866𥡦16M:
U+25867𥡧16M: zhā
U+2586A𥡪16M:
U+2586C𥡬16M: cōng
U+2586D𥡭16M: něi
U+2586E𥡮16M: jiā
U+25872𥡲16C: jung4
U+25874𥡴16M: jì, J-On: KEI, J-Kun: TODOMERU KANGAERU, K:surname
U+2587D𥡽16M: ài
U+25882𥢂16V: mạ
U+25883𥢃16V: nành
U+25884𥢄16V: mấm
U+25885𥢅16V: riêng
U+25886𥢆16V: riêng
U+25887𥢇16M: jiǎn
U+25889𥢉16V: thóc
U+2588A𥢊17M: bèn
U+2588C𥢌17M: fán
U+2588D𥢍17M: suì
U+2588E𥢎17M: zùn
U+2588F𥢏17M: diàn
U+25890𥢐17M: gāo, V: cau
U+25891𥢑17M: gǎo
U+25892𥢒17M: láo
U+25894𥢔17M: zhuó
U+258A2𥢢17M: tuí
U+258A6𥢦17M:
U+258A7𥢧17M:
U+258AB𥢫17V: gặt
U+258AC𥢬17V:
U+258AE𥢮17M: huá
U+258B2𥢲17M: chéng
U+258B3𥢳17V: chứa
U+258B6𥢶18M: kuài
U+258B7𥢷18M: dāng
U+258B8𥢸18M:
U+258B9𥢹18M: xié
U+258BB𥢻18M: jié
U+258BD𥢽18M: cān
U+258C6𥣆18M:
U+258C8𥣈18M: pú, C: buk6
U+258CB𥣋18M: shǔ
U+258CC𥣌18M:
U+258D0𥣐18V: vừng
U+258D1𥣑18V: trồng
U+258D2𥣒18V: giỗ
U+258D7𥣗19M: níng
U+258D8𥣘19M: yǎn
U+258D9𥣙19M: zhòu
U+258DB𥣛19M: méng
U+258DD𥣝19M: biǎn
U+258DE𥣞19C: dek6
U+258DF𥣟19M: xiàng
U+258E1𥣡19C: leon6
U+258E4𥣤19M:
U+258E5𥣥19M:
U+258E9𥣩20M:
U+258EB𥣫20M: miè
U+258EC𥣬20M: lèi
U+258EE𥣮20M: zhì
U+258EF𥣯20M: yōu
U+258F0𥣰20M: biǎn
U+258F8𥣸20M:
U+258FA𥣺20M: ràn
U+258FD𥣽20V: chuỗi
U+25902𥤂21M: niǎo
U+25903𥤃21C: jau5
U+2590A𥤊23M: quán
U+2590B𥤋23M: zhé
U+25910𥤐23M: lèi
U+25917𥤗25M: dǎng
U+25918𥤘25M: jué
U+2591C𥤜26M: líng
U+2591E𥤞29M: líng
U+2591F𥤟29M: yán
U+25923𥤣7M: yǎo
U+25924𥤤7M: zhèn
U+25925𥤥7M:
U+25926𥤦7M: ài
U+25928𥤨8M:
U+25929𥤩8M: mǎng
U+25931𥤱8M: kǎn
U+25933𥤳8M: jiū
U+25934𥤴9M: yǎn
U+25935𥤵9M: miàn
U+25937𥤷9M: yín
U+25938𥤸9M: wán
U+25939𥤹9M: yào
U+2593A𥤺9M:
U+2593B𥤻9M:
U+2593C𥤼9M: suì
U+25945𥥅9M: kǒng, C: lung1(Cant.) a hole, hollow; cavity
U+25946𥥆9C: miu5
U+25948𥥈10M: hóng
U+2594A𥥊10M: mǐng
U+2594B𥥋10M: líng
U+2594C𥥌10M:
U+2594D𥥍10M: shēn
U+2594F𥥏10M: zuò
U+25956𥥖10C: gu2
U+2595B𥥛10M:
U+2595D𥥝10M: yòng
U+2595F𥥟10M:
U+25960𥥠11M: guǐ
U+25961𥥡11M: hòng
U+25965𥥥11M: shì
U+25967𥥧11M: xiòng
U+25969𥥩11M: ā
U+25971𥥱11M: chéng
U+25973𥥳11M: kēng
U+25974𥥴11M:
U+25975𥥵11M: yàng
U+25976𥥶12M: tíng
U+25977𥥷12M: dòu
U+25978𥥸12M: chá, K:
U+25979𥥹12M: liù
U+2597D𥥽12M: qiú
U+2597E𥥾12M: xuǎn
U+2597F𥥿12M: shēn
U+25980𥦀12M: kuān
U+25981𥦁12M: tòng
U+25983𥦃12M: qiǎn
U+25985𥦅12M: chòu
U+2598A𥦊12M: wěn
U+2598C𥦌12M: lòng
U+2598D𥦍12M: ǎn
U+25994𥦔12M: kǎn
U+25996𥦖12M: yǎo
U+25998𥦘12M:
U+2599C𥦜13M: bèng
U+2599D𥦝13M: lǎn, V: dòm
U+2599E𥦞13M: qià
U+2599F𥦟13M: diàn
U+259A2𥦢13M: jiào
U+259A3𥦣13M: guī
U+259A5𥦥13M: xiòng
U+259A8𥦨13M:
U+259AC𥦬13C: coeng1
U+259B6𥦶13M: xiàn
U+259B7𥦷13M: wòng
U+259C2𥧂14M: gǒng
U+259C6𥧆14M: ǒu
U+259C7𥧇14M:
U+259CB𥧋14M:
U+259CC𥧌14C: mei6
U+259CE𥧎14V: hang
U+259D1𥧑15M: tián
U+259D2𥧒15M: gòu
U+259D3𥧓15M:
U+259D5𥧕15M: liù
U+259D9𥧙15M: wèi
U+259DA𥧚15M: wěn
U+259E1𥧡15M: gòng
U+259E3𥧣15M:
U+259E4𥧤15M: níng
U+259E7𥧧15M:
U+259E9𥧩15V: núp
U+259EA𥧪15V: rỗng
U+259EB𥧫15M: láng
U+259EC𥧬16M: qiǎn
U+259ED𥧭16M: mán
U+259EE𥧮16M: zhé
U+259F0𥧰16M: huà
U+259F1𥧱16M: yōng
U+259F2𥧲16M: jìn
U+259F4𥧴16M: mèi
U+259F7𥧷16M:
U+259F9𥧹16C: tam5(Cant.) puddle
U+259FB𥧻16M:
U+25A0B𥨋16V: lủng
U+25A0C𥨌17M: liù
U+25A0D𥨍17M:
U+25A0E𥨎17M: dàn
U+25A10𥨐17M: gǒng
U+25A12𥨒17M: cuì
U+25A15𥨕17M: xǐng
U+25A1C𥨜17M:
U+25A1D𥨝17M: shòu
U+25A27𥨧18V:
U+25A28𥨨18V: trống
U+25A2A𥨪19M: qióng
U+25A33𥨳20M: róng
U+25A3B𥨻21M:
U+25A3F𥨿21M:
U+25A40𥩀21M: tuò
U+25A47𥩇21V: hoắm
U+25A49𥩉22V: chui
U+25A4C𥩌24M: tóng
U+25A4D𥩍24V: xỏ
U+25A52𥩒25M: tán
U+25A54𥩔29M: líng, C: ling4
U+25A56𥩖7M:
U+25A57𥩗8M: ruǎn
U+25A59𥩙9M:
U+25A5D𥩝9M:
U+25A61𥩡10M: yuè
U+25A62𥩢10M: què
U+25A63𥩣10M: zhù
U+25A64𥩤10M: hài
U+25A6F𥩯10V: dựng
U+25A70𥩰10V: sập
U+25A71𥩱11M:
U+25A72𥩲11M: hàia god; to raise
U+25A80𥪀12M:
U+25A81𥪁12M: pīng
U+25A82𥪂12M: liè
U+25A85𥪅12V: xòi
U+25A8A𥪊13M: kuǐ
U+25A8B𥪋13M:
U+25A8C𥪌13M: tiǎn
U+25A8D𥪍13M:
U+25A8F𥪏13M:
U+25A95𥪕13C: bing2classifier
U+25A98𥪘14M: zhēn
U+25A9A𥪚14M:
U+25A9C𥪜14C: ting4
U+25A9D𥪝14V: trong
U+25A9E𥪞14V: trong
U+25AA2𥪢14M: lóng
U+25AA6𥪦15M:
U+25AA7𥪧15M: tián
U+25AAB𥪫15M:
U+25AAE𥪮16C: zoeng1
U+25AAF𥪯17M: yào, C: jiu4
U+25AB1𥪱16M:
U+25AB4𥪴17M: pàng
U+25AB5𥪵17M: qiè
U+25AB8𥪸17V: đứng
U+25ABB𥪻17M: lóng
U+25ABC𥪼18M:
U+25AC2𥫂18M: tóng
U+25AC3𥫃18M:
U+25AC5𥫅19M: chāng
U+25ACB𥫋20M: gōng
U+25ACC𥫌20V: trỗi
U+25ACE𥫎21M: dòng
U+25AD6𥫖25M: xiāng
U+25AD7𥫗6C: zuk1bamboo; surname
U+25AD9𥫙8M: tǐng
U+25ADB𥫛8M: zhuān
U+25ADC𥫜8M:
U+25ADD𥫝9M:
U+25ADE𥫞9M:
U+25ADF𥫟9M: qǐ, V: giễ
U+25AE2𥫢9M: chǎ
U+25AE9𥫩9C: zoek3
U+25AEC𥫬9M: dùn
U+25AED𥫭9V: nứa
U+25AEF𥫯10M: chōng
U+25AF0𥫰10M:
U+25AF1𥫱10M: dùn, C: deon6to hoard
U+25AF3𥫳10M: fāng
U+25AF4𥫴10M: shì
U+25AF5𥫵10M:
U+25AF6𥫶10M:
U+25AF7𥫷10M: qiū
U+25AF8𥫸10M: shuǐ
U+25AF9𥫹10M: chén
U+25AFC𥫼10M: huàng
U+25AFD𥫽10M: shi
U+25B00𥬀10M: yún, C: wan4
U+25B06𥬆10M: lóng
U+25B08𥬈10M: mǎn, C: cung1
U+25B09𥬉10M: gōu, V: gầu
U+25B0A𥬊10V: cần
U+25B0B𥬋10V: sề
U+25B0D𥬍11M: xiān
U+25B0E𥬎11M:
U+25B10𥬐11M: shěn
U+25B12𥬒11M:
U+25B13𥬓11M: yào
U+25B14𥬔11M:
U+25B15𥬕11M: rǎn
U+25B19𥬙11M:
U+25B1C𥬜11M: yǐn
U+25B1D𥬝11M: bái
U+25B1E𥬞11M: niè, C: nip6
U+25B20𥬠11M: chōu, C: cau1
U+25B27𥬧11V: chòm
U+25B28𥬨11V: khau
U+25B29𥬩11V: nia
U+25B2A𥬪12M: róng
U+25B2B𥬫12M: chuǎn
U+25B2C𥬬12M: niè
U+25B2D𥬭12M:
U+25B2E𥬮12M: jiāng, V: giang
U+25B2F𥬯12M: kǎoa basket
U+25B30𥬰12M:
U+25B31𥬱12M: chòng
U+25B32𥬲12M: zhuā
U+25B33𥬳12M:
U+25B34𥬴12M: yáng
U+25B3C𥬼12M: wěn
U+25B4B𥭋12M:
U+25B4C𥭌12M: jì, V: trạc
U+25B4D𥭍12V: dằm
U+25B4E𥭎12V: măng
U+25B4F𥭏12V: mấu
U+25B50𥭐13M:
U+25B51𥭑13M: qiú
U+25B52𥭒13M: dùn
U+25B53𥭓13M: báo
U+25B54𥭔13M: chān
U+25B56𥭖13M:
U+25B58𥭘13M: chī
U+25B59𥭙13M: zhè
U+25B5A𥭚13M: màng
U+25B5C𥭜13M:
U+25B5D𥭝13M: miào
U+25B5E𥭞13M: yuàn
U+25B60𥭠13M:
U+25B61𥭡13M: zhì
U+25B62𥭢13M: pīng
U+25B65𥭥13M: chōng
U+25B6B𥭫13M:
U+25B6C𥭬13M: féi
U+25B6D𥭭13M: cuō
U+25B6E𥭮13M: méng
U+25B74𥭴13C: san1
U+25B75𥭵13V: nả
U+25B76𥭶13V: măng
U+25B87𥮇13V: bương
U+25B88𥮈13V: hum
U+25B89𥮉13C: pou4, V: bu
U+25B8A𥮊13V: đũa
U+25B8B𥮋13V: thẻ
U+25B8D𥮍14M: yín
U+25B8E𥮎14M: mǎng
U+25B8F𥮏14M: diǎn
U+25B90𥮐14M: diāo
U+25B92𥮒14M: qián
U+25B95𥮕14M: hàng
U+25B96𥮖14M: zhí
U+25B97𥮗14M: jú, K:
U+25B98𥮘14M: niàn
U+25B9C𥮜14M: mí, C: nei4
U+25B9D𥮝14M:
U+25BA3𥮣14M: zhuā
U+25BA4𥮤14M: niè
U+25BA5𥮥14M: zhuó
U+25BA7𥮧14M:
U+25BA8𥮨14M: còng
U+25BAA𥮪14M:
U+25BAC𥮬14M:
U+25BAF𥮯14M:
U+25BB4𥮴14C: dung1
U+25BBE𥮾14M: cǎn, C: caam2
U+25BC3𥯃14M: yǎn
U+25BC6𥯆14C: sung1
U+25BC7𥯇14V: rổ
U+25BC8𥯈14V: ván
U+25BC9𥯉14V: đó
U+25BCA𥯊14V:
U+25BCB𥯋14V: mành
U+25BCC𥯌14V: tre
U+25BCD𥯍14V: mui
U+25BCE𥯎14V: xóm
U+25BCF𥯏14V: cổng
U+25BD1𥯑15M: jǐn
U+25BD2𥯒15V: tơi
U+25BD3𥯓15V: trúm
U+25BD4𥯔15M:
U+25BD5𥯕15M: dàng
U+25BD6𥯖15M:
U+25BD7𥯗15C: seon2bell-beam
U+25BD8𥯘15M:
U+25BD9𥯙15M: jìng
U+25BDA𥯚15M:
U+25BDB𥯛15M: luò
U+25BDC𥯜15M: wěi
U+25BDD𥯝15M: tū, V: đốt
U+25BDE𥯞15M: yóu
U+25BDF𥯟15M: pài
U+25BE1𥯡15M:
U+25BE2𥯢15M: dìng
U+25BE4𥯤15M: wěi, C: wai5
U+25BE5𥯥15M: chè
U+25BE6𥯦15M: jiàn
U+25BE8𥯨15M: sī, C: si1
U+25BE9𥯩15M: zhuó
U+25BEA𥯪15M: sòu, V: trấu
U+25BEC𥯬15M: ruǎn
U+25BEE𥯮15M:
U+25BF3𥯳15M: è
U+25BF6𥯶15M:
U+25BF8𥯸15M: zhù
U+25BFE𥯾15M: xiá
U+25C01𥰁15C: zing1
U+25C04𥰄15V: cảu
U+25C06𥰆15C: dai3, V: rế
U+25C07𥰇15V:
U+25C08𥰈15V: siểng
U+25C0A𥰊15V: thấp
U+25C1B𥰛16M:
U+25C1C𥰜16M: táo
U+25C1D𥰝16M:
U+25C1E𥰞16M: chōu
U+25C1F𥰟16M: yuán
U+25C20𥰠16M:
U+25C21𥰡16M: cè, C: caak3
U+25C22𥰢16M: shàn
U+25C23𥰣16M: liú
U+25C25𥰥16M:
U+25C26𥰦16M:
U+25C27𥰧16M:
U+25C28𥰨16M: tán
U+25C2A𥰪16M:
U+25C2D𥰭16M: cuō
U+25C2E𥰮16M:
U+25C30𥰰16M: shì
U+25C31𥰱16M: sāo
U+25C32𥰲16M: hòng
U+25C33𥰳16M: xiàn
U+25C36𥰶16M: xiá
U+25C3B𥰻16M:
U+25C3C𥰼16M: suǒ
U+25C3E𥰾16M: zhài
U+25C40𥱀16M:
U+25C41𥱁16M:
U+25C42𥱂16M:
U+25C43𥱃16M:
U+25C4A𥱊16C: zik6
U+25C54𥱔16C: zaan2
U+25C65𥱥16C: ceoi4
U+25C67𥱧16M: qín
U+25C68𥱨16M: qìng, V: rọ
U+25C6A𥱪16V: cót
U+25C6B𥱫16V: sáo
U+25C6C𥱬16V: ghi
U+25C6D𥱭16V: giành
U+25C6E𥱮16V: nôi
U+25C6F𥱯16V: thời
U+25C70𥱰16V: giò
U+25C71𥱱16V: chòm
U+25C72𥱲16V: kèn
U+25C74𥱴16V:
U+25C75𥱵17M: huì
U+25C76𥱶17M: shuǎng
U+25C77𥱷17M: dǎn
U+25C78𥱸17M: ōu
U+25C79𥱹17M:
U+25C7A𥱺17M: qiān
U+25C7B𥱻17M: chì
U+25C7C𥱼17M: pái
U+25C7D𥱽17M: juàn
U+25C80𥲀17M: cháo
U+25C81𥲁17M: liè
U+25C82𥲂17M: bīng
U+25C83𥲃17M: kòu
U+25C84𥲄17M: dàn
U+25C85𥲅17M: chóu
U+25C86𥲆17M: tōng
U+25C87𥲇17M: dàn
U+25C88𥲈17M: mǎn
U+25C89𥲉17M:
U+25C8A𥲊17M: liáo
U+25C8B𥲋17M: xián
U+25C8D𥲍17M: cáo
U+25C8E𥲎17M:
U+25C8F𥲏17M: chuàn
U+25C90𥲐17M:
U+25C91𥲑17M: mán, C: maan4
U+25C95𥲕17M:
U+25C97𥲗17M:
U+25C9A𥲚17M: shuàng
U+25C9B𥲛17M:
U+25C9C𥲜17M:
U+25C9D𥲝17M: zhòu
U+25C9F𥲟17M: diào
U+25CA0𥲠17M: wàng
U+25CA1𥲡17M: chuāng
U+25CA2𥲢17M: qiān
U+25CA3𥲣17M: tuì
U+25CA4𥲤17C: heoi1
U+25CA5𥲥17M: lián
U+25CA6𥲦17M: biāo
U+25CA7𥲧17M:
U+25CAA𥲪17M:
U+25CC0𥳀17C: wai3
U+25CC1𥳁18C: geoi6
U+25CC2𥳂17V: lược
U+25CC3𥳃17V: khại
U+25CC4𥳄17V: giần
U+25CC5𥳅17V:
U+25CC6𥳆18M:
U+25CC7𥳇18M:
U+25CC8𥳈18M: cuì
U+25CC9𥳉18M: dū, V: giô
U+25CCB𥳋18M: zàn
U+25CCC𥳌18M: lóng
U+25CCD𥳍18M: xún, C: taam4nettle
U+25CCE𥳎18M: qióng
U+25CCF𥳏18M:
U+25CD0𥳐18M: qiǎn, V: khay
U+25CD2𥳒18M: jiǎn
U+25CD3𥳓18M: shāo, V: sáo
U+25CD4𥳔18M: duò
U+25CD5𥳕18M: shū
U+25CD6𥳖18M:
U+25CD7𥳗18M:
U+25CD8𥳘18M: dǒng
U+25CDA𥳚18M: rán
U+25CDC𥳜18M: yáng
U+25CDD𥳝18M: ruǐ
U+25CDE𥳞18M: lìn
U+25CDF𥳟18M: jiǎn
U+25CE0𥳠18M:
U+25CE1𥳡18M: fén
U+25CE2𥳢18M: diàn
U+25CE3𥳣18M: zuì
U+25CE5𥳥18M: nǐng
U+25CEA𥳪18M: suàn
U+25CEB𥳫18M: tiǎn
U+25CEC𥳬18M: àn
U+25CEF𥳯18M:
U+25CF0𥳰18M: dìng
U+25CF1𥳱18M: shēn
U+25CF2𥳲18M:
U+25CF3𥳳18M:
U+25CF4𥳴18M: jiǎo
U+25CF5𥳵18M: zuì
U+25CF6𥳶18M: zhǎng
U+25CF7𥳷18M: jiǎn
U+25CF8𥳸18M: dàn
U+25CF9𥳹18M: dǎn
U+25CFA𥳺18M: sǒng
U+25CFE𥳾18C: gwan1
U+25D10𥴐18M: zhǎn
U+25D11𥴑18M: tíng
U+25D12𥴒18M: zhì
U+25D15𥴕18M: yóu
U+25D16𥴖18M: pái
U+25D17𥴗18V: thúng
U+25D18𥴘18V: mui
U+25D19𥴙18V: dậu
U+25D1A𥴚18V: gầu
U+25D1B𥴛18V: chòi
U+25D1C𥴜18V: chiếu
U+25D20𥴠18C: zyun2
U+25D21𥴡19M:
U+25D22𥴢19V: trĩ
U+25D24𥴤19M: qián
U+25D26𥴦19M: suì, C: dek6flute
U+25D27𥴧19M: jǔ, C: keoi4rough mat; ugly
U+25D28𥴨19M: ài
U+25D29𥴩19M:
U+25D2A𥴪19M:
U+25D2B𥴫19M: tún
U+25D2C𥴬19M:
U+25D2D𥴭19M: qià
U+25D2E𥴮19M:
U+25D2F𥴯19M: huì
U+25D30𥴰19C: zing6
U+25D31𥴱19M: jiàn
U+25D34𥴴19M: gōu
U+25D35𥴵19M: suàn
U+25D3A𥴺19M:
U+25D3B𥴻19M: qiàng
U+25D3F𥴿19M: yán
U+25D43𥵃19C: zaan2
U+25D4F𥵏19M: diàn
U+25D52𥵒19M: miè
U+25D55𥵕19V: chiếu
U+25D56𥵖19V: tơi
U+25D57𥵗19V: hom
U+25D58𥵘19V: rây
U+25D59𥵙19V: giậu
U+25D5A𥵚19C: lak6, V: cầnthorns, brambles
U+25D5B𥵛19V: nong
U+25D5C𥵜20M:
U+25D5D𥵝20M: lǐng
U+25D5E𥵞20M: jié
U+25D5F𥵟20M: zhù
U+25D60𥵠20M:
U+25D63𥵣20M: duān
U+25D64𥵤20M: zhào
U+25D66𥵦20M: shǎo
U+25D67𥵧20M: qǐn
U+25D68𥵨20M:
U+25D6A𥵪20M: píng
U+25D6B𥵫20M: cóng
U+25D6C𥵬20M: chōu
U+25D6F𥵯20M:
U+25D76𥵶20M: tiǎn
U+25D7E𥵾20V: chõng
U+25D7F𥵿20V: mung
U+25D80𥶀20V: thùng
U+25D81𥶁20V: lạt
U+25D82𥶂20V: gây
U+25D83𥶃20V: mủng
U+25D84𥶄20V: nón
U+25D85𥶅21M: liú
U+25D86𥶆21M:
U+25D87𥶇21M: lǔ, V: rổ
U+25D88𥶈21M: zōu
U+25D8C𥶌21M:
U+25D8D𥶍21M: huǎn
U+25D8F𥶏21M: tiáo
U+25D90𥶐21M: tuí
U+25D91𥶑21M: qiǎng
U+25D92𥶒21M: lìn
U+25D93𥶓21M: bēi
U+25D94𥶔21M: páo
U+25D95𥶕21M: zhān
U+25D97𥶗21M:
U+25D9B𥶛21M:
U+25D9C𥶜21M:
U+25DA2𥶢21M: liè
U+25DAE𥶮21V: toi
U+25DAF𥶯21V: còi
U+25DB0𥶰21V: nừng
U+25DB1𥶱21V: phách
U+25DB2𥶲21V: chổi
U+25DB3𥶳21V: dằm
U+25DB5𥶵22M: huǐ
U+25DB6𥶶22M:
U+25DB7𥶷22M: xuǎn
U+25DB9𥶹22M: jìng, C: zing6
U+25DBA𥶺22M: dié
U+25DBB𥶻22M: suí
U+25DBD𥶽22M: wèi
U+25DBF𥶿22M: yán
U+25DC0𥷀22M: yān
U+25DC1𥷁22M: bàn
U+25DC3𥷃22M: jiǎng
U+25DC4𥷄22M:
U+25DC5𥷅22M:
U+25DC6𥷆22M:
U+25DC7𥷇22M:
U+25DC8𥷈22M: zhōng
U+25DD1𥷑22M:
U+25DD2𥷒22V: lách
U+25DD3𥷓22V: nôi
U+25DD4𥷔23M:
U+25DD5𥷕23M: dié
U+25DD6𥷖23M: lìn
U+25DD7𥷗23M:
U+25DD8𥷘23M: zhuó
U+25DD9𥷙23M:
U+25DDA𥷚23M:
U+25DDC𥷜23M: fēng
U+25DDE𥷞23M:
U+25DE7𥷧23V: trạc
U+25DE8𥷨24M: liè
U+25DE9𥷩24M:
U+25DEA𥷪24M: qián
U+25DEB𥷫24M: jiē
U+25DEC𥷬24M: guān
U+25DEE𥷮24M: zhuó
U+25DF1𥷱24M:
U+25DF9𥷹24M:
U+25DFA𥷺24V: mo
U+25DFB𥷻24V: mây
U+25DFC𥷼25M:
U+25E01𥸁25V: nan
U+25E03𥸃25M: huǐ
U+25E04𥸄25V: giậm
U+25E06𥸆25V: liếp
U+25E08𥸈26M: dàng
U+25E09𥸉26M: lóng
U+25E0A𥸊26M:
U+25E0D𥸍26V: siểng
U+25E0E𥸎26C: tang4
U+25E12𥸒27V: nẳn
U+25E13𥸓27V: níp
U+25E17𥸗28M:
U+25E18𥸘29M: yuè
U+25E1A𥸚28M:
U+25E1D𥸝28V: trúm
U+25E20𥸠29V: thẻ
U+25E21𥸡30M: gǎn
U+25E22𥸢30M: zān
U+25E23𥸣31M: shàn
U+25E24𥸤32M:
U+25E25𥸥7M:
U+25E27𥸧8M: dìng
U+25E28𥸨8M: fán
U+25E2A𥸪8M:
U+25E2C𥸬9M: shēn
U+25E32𥸲9M: gōng
U+25E34𥸴10M: miè
U+25E35𥸵10M: tún
U+25E37𥸷10V: xôi
U+25E38𥸸10M: liè
U+25E3F𥸿10V: bả
U+25E40𥹀10V: tấm
U+25E41𥹁11M: zhā
U+25E42𥹂11M: pēi
U+25E44𥹄11M: mí, K:
U+25E46𥹆11M: míng
U+25E47𥹇11M: fàn
U+25E49𥹉11M: nà, C: nap6(Cant.) sticky
U+25E4A𥹊11M:
U+25E4B𥹋11M:
U+25E4C𥹌11M: jiā
U+25E4D𥹍11M: zhù
U+25E53𥹓11M: bān
U+25E54𥹔11M:
U+25E56𥹖11M:
U+25E58𥹘11V: bánh
U+25E59𥹙11V: cháo
U+25E5A𥹚12M: huān
U+25E5B𥹛12M: càn
U+25E5C𥹜12M: jiāo
U+25E5E𥹞12V: dại
U+25E60𥹠12M: tán
U+25E69𥹩12M: zhì
U+25E6B𥹫12M:
U+25E6C𥹬12M: kǎo
U+25E6F𥹯12V: dồi
U+25E70𥹰12V: lâu
U+25E71𥹱11M: yāo
U+25E72𥹲13M: duì
U+25E73𥹳13M: quǎn
U+25E74𥹴13M:
U+25E75𥹵13M: chù
U+25E76𥹶13M: qiǎo
U+25E77𥹷13M: liú
U+25E78𥹸13M: bó, V: bột
U+25E7A𥹺13M: kāng
U+25E7B𥹻13M: fèn
U+25E81𥺁13C: zong1
U+25E82𥺂13C: gwing2
U+25E83𥺃13C: zi3
U+25E85𥺅13M: dào, C: dou6
U+25E86𥺆13V: sền
U+25E89𥺉13M: dòu
U+25E8A𥺊13M: gé, V: gạo
U+25E8E𥺎13V: bổi
U+25E8F𥺏13V: xôi
U+25E90𥺐13V: thính
U+25E91𥺑13V: tấm
U+25E92𥺒13V: thính
U+25E93𥺓13V: lớ
U+25E94𥺔13V: xôi
U+25E95𥺕13V:
U+25E96𥺖13V:
U+25E99𥺙14M: líng
U+25E9A𥺚14M:
U+25E9C𥺜14M:
U+25E9D𥺝14M: zhōu
U+25E9E𥺞14M: zhōu
U+25EA3𥺣14M: chōu
U+25EA6𥺦14C: dim3
U+25EB4𥺴14M: niān
U+25EB5𥺵14M:
U+25EB7𥺷14M:
U+25EB9𥺹14V: oản
U+25EBA𥺺14V: xệp
U+25EBB𥺻14V: cốm
U+25EBC𥺼14C: aa3
U+25EBD𥺽14V: suông
U+25EBE𥺾14V: khằn
U+25EBF𥺿14V: ỉa
U+25EC4𥻄15M: kāi
U+25EC7𥻇15M: xiàn
U+25EC9𥻉15M:
U+25ECB𥻋15M: lín
U+25ECD𥻍15M:
U+25ED1𥻑15M: ǒu
U+25ED2𥻒15M:
U+25ED7𥻗15M: chá, C: caa4
U+25ED8𥻘15C: leon4
U+25ED9𥻙15V: mẻ
U+25EDA𥻚15C: nam1agreeable
U+25EDD𥻝15M: zhòng
U+25EDE𥻞15M:
U+25EDF𥻟15C: no6glutinous rice
U+25EE0𥻠15V: dẻo
U+25EE1𥻡15V: mày
U+25EE2𥻢15V: thính
U+25EE3𥻣15V: dầy
U+25EE4𥻤16M: chōu
U+25EE5𥻥16M:
U+25EE6𥻦16M:
U+25EE7𥻧16M: xián, V: hèm
U+25EE8𥻨16M:
U+25EE9𥻩16M: miàn
U+25EEB𥻫16M: fán
U+25EEC𥻬16M: zhī
U+25EEE𥻮16M: cuì, V: tẻ
U+25EF4𥻴16M: xià
U+25EF8𥻸16V: bún
U+25EF9𥻹16V: chè
U+25EFA𥻺16V: khê
U+25EFB𥻻16V: nếp
U+25EFC𥻼16V: ú
U+25EFD𥻽16V: cứt
U+25EFE𥻾16M: nuò
U+25EFF𥻿17M: lí, C: ci1to stick; sticky
U+25F00𥼀17M:
U+25F02𥼂17M: cuī
U+25F03𥼃17M:
U+25F05𥼅17M:
U+25F15𥼕17V: lép
U+25F16𥼖17V: mẳn
U+25F18𥼘18M:
U+25F1A𥼚18M: zhuō, C: zoek3
U+25F1B𥼛18M: cuì
U+25F1C𥼜18M:
U+25F1E𥼞18M: fán
U+25F1F𥼟18M: tán
U+25F29𥼩18M:
U+25F2A𥼪18M:
U+25F2B𥼫18M: zhōu
U+25F2C𥼬18M: róng
U+25F2D𥼭18M: lín
U+25F2E𥼮18M: tán
U+25F31𥼱18V: kẹo
U+25F32𥼲18V: hẩm
U+25F33𥼳18V: ú
U+25F36𥼶19M: shì
U+25F3A𥼺19M: cuǐ
U+25F3B𥼻19M:
U+25F3C𥼼19M:
U+25F41𥽁19M: xiào
U+25F44𥽄19V: thúng
U+25F47𥽇19V: cám
U+25F48𥽈19M: fēng
U+25F4B𥽋19C: cim1
U+25F4C𥽌19V: gạo
U+25F4D𥽍19V: cốm
U+25F4E𥽎19V: hèm
U+25F4F𥽏20M: xiàn
U+25F50𥽐20M: jiàn
U+25F52𥽒20M: fèn
U+25F54𥽔20V: men
U+25F57𥽗21M:
U+25F58𥽘21M: mò, C: mut6broken grain, bran
U+25F5F𥽟21M: yōu
U+25F61𥽡22V: phân
U+25F62𥽢21V: phèn
U+25F64𥽤22V: xia
U+25F65𥽥22M: huò
U+25F67𥽧22M:
U+25F69𥽩22V: xầy
U+25F6A𥽪22V: đúc
U+25F6C𥽬23M: niàng
U+25F70𥽰23M:
U+25F73𥽳24M:
U+25F75𥽵24V: nhão
U+25F76𥽶25M:
U+25F78𥽸25M: liàn
U+25F7F𥽿26M: zuò
U+25F82𥾂30M: líng
U+25F83𥾃31V: men
U+25F85𥾅8M: zhú
U+25F87𥾇8M: niǎo
U+25F8A𥾊8M:
U+25F8B𥾋8M: réng, V: nái
U+25F8C𥾌9M: jié
U+25F8D𥾍9M: gǎn
U+25F90𥾐9M:
U+25F93𥾓9M: zhóu
U+25F95𥾕9M:
U+25F97𥾗9V: díu
U+25F98𥾘9V: Sợi
U+25F9A𥾚10M: gěng
U+25F9B𥾛10M: cù, V: chặt
U+25F9D𥾝10M: miè
U+25FA1𥾡10M: xún
U+25FA3𥾣10M: zhī
U+25FA4𥾤10M: xiáo
U+25FA7𥾧10M:
U+25FA8𥾨10M:
U+25FAC𥾬10M:
U+25FAE𥾮10M: jué
U+25FAF𥾯10M: diào
U+25FB5𥾵10V: phảng
U+25FB9𥾹10M: shǒu
U+25FBC𥾼10M: wǎng
U+25FBD𥾽10V: bền
U+25FBE𥾾10V: buộc
U+25FBF𥾿10V: ngó
U+25FC0𥿀10V: vít
U+25FC1𥿁10V: vương
U+25FC2𥿂10V: tim
U+25FC3𥿃11M:
U+25FC4𥿄11M:
U+25FC5𥿅11M: shì
U+25FC6𥿆11M:
U+25FC7𥿇11M: shū
U+25FC9𥿉11M:
U+25FCA𥿊11M: chè
U+25FCB𥿋11M: fán
U+25FCD𥿍11M:
U+25FCE𥿎11M: yuān
U+25FD1𥿑11M: guān
U+25FD7𥿗11V: giấy
U+25FDA𥿚11M: qiè
U+25FDC𥿜11M: zhǎn
U+25FDD𥿝11M: dài
U+25FDE𥿞11M: shē
U+25FE0𥿠11V: bủa
U+25FE1𥿡11V: nỉ
U+25FE2𥿢11C: wang4
U+25FE3𥿣11V: chão
U+25FE4𥿤11V: khâu
U+25FE5𥿥11V: sợi
U+25FE6𥿦12M: zhōu
U+25FE7𥿧12M: xiǎng
U+25FE8𥿨12M: míng
U+25FE9𥿩12M:
U+25FEA𥿪12M: huāng
U+25FEB𥿫12M:
U+25FED𥿭12M:
U+25FEE𥿮12M: zhì
U+25FEF𥿯12M: pài
U+25FF0𥿰12M: duǒ
U+25FF4𥿴12M:
U+25FF5𥿵12M: móu
U+25FF7𥿷12M: chào
U+25FF9𥿹12M:
U+25FFA𥿺12M: gōu, V: vòng
U+26005𦀅12V: niền
U+26007𦀇12M: jīngthe past; a classic
U+2600A𦀊12V: dai
U+2600B𦀋12V: buông
U+2600C𦀌12V: nhợ
U+2600D𦀍12V: rách
U+2600E𦀎12V: riết
U+2600F𦀏12V: thùa
U+26010𦀐12V: chằng
U+26011𦀑12V: trói
U+26013𦀓13M: zēng
U+26014𦀔13M: pīng
U+26015𦀕13M:
U+26016𦀖13M: jié, V: kép
U+26017𦀗13V: xích
U+26018𦀘13M:
U+2601A𦀚13V: giềng
U+2601B𦀛13M: shā
U+2601C𦀜13M: zhuàng
U+2601D𦀝13M: jiǒng
U+26020𦀠13M: liú
U+26021𦀡13M: yǔ, C: jyu5
U+26023𦀣13M:
U+26028𦀨13M: nuò, V:
U+26029𦀩13C: dyun6
U+2602A𦀪13V:
U+2602B𦀫13V: yếm
U+26034𦀴13V: mạng
U+26035𦀵13V: chuỗi
U+26038𦀸13M: mào
U+26039𦀹13V: thun
U+2603A𦀺13V: xe
U+2603B𦀻13V: cửi
U+2603C𦀼13V: nối
U+2603D𦀽13V: kéo
U+2603E𦀾13V: ràng
U+2603F𦀿13V: vải
U+26040𦁀13V: bối
U+26041𦁁13V: nuộc
U+26042𦁂13V: bận
U+26044𦁄13M: chēn
U+26045𦁅13V:
U+26046𦁆14M: zhuàn
U+26047𦁇14M: niàn
U+26048𦁈14M: kòng, C: hung3
U+26049𦁉14M: jiē
U+2604A𦁊14M: huà
U+2604D𦁍14M: xīn
U+2604E𦁎14M: zuó
U+2604F𦁏14M: yàn
U+26050𦁐14M: jué
U+26055𦁕14M:
U+26056𦁖14M: zhòu
U+26057𦁗14M: shè, K:
U+26059𦁙14M: yǎn
U+2605B𦁛14M: xiè
U+2605C𦁜14M: dié
U+2605F𦁟14M: chēn
U+26062𦁢14V: chằng
U+26063𦁣14V: go
U+26064𦁤14C: nim6
U+26072𦁲14M: jiǎn
U+26073𦁳14M:
U+26076𦁶14M: chuò
U+26077𦁷14M: hóng
U+26078𦁸14V: mạng
U+26079𦁹14V: rớ
U+2607A𦁺14V: món
U+2607B𦁻14V: nịt
U+2607C𦁼14V: may
U+2607D𦁽14V: vướng
U+2607E𦁾14V: ửng
U+2607F𦁿14V:
U+26080𦂀15M:
U+26081𦂁15V: đỏi
U+26083𦂃15C: ting1
U+26084𦂄15M: kāi
U+26085𦂅15M: xīng
U+26086𦂆15M: huì
U+26087𦂇15M: jiǎn
U+26088𦂈15M: zhòu, V: trủ
U+26089𦂉15M: zhǎ
U+2608A𦂊15M:
U+2608B𦂋15M: chì
U+2608C𦂌15M: běng
U+2608D𦂍15M: nuò
U+26091𦂑15M:
U+26092𦂒15M: qián
U+26094𦂔15M: wàn
U+26095𦂕15M: óu
U+26096𦂖15M:
U+26097𦂗15M: shuò, C: sok3(Cant.) to tighten
U+2609B𦂛15V: the
U+260A0𦂠15M: jīng
U+260A1𦂡15M:
U+260A4𦂤15C: ping4
U+260A5𦂥15C: dam3(Cant.) to drop down
U+260BA𦂺15V: ươm
U+260BB𦂻15V: luốt
U+260BC𦂼15V: giậm
U+260BD𦂽15V: đột
U+260BE𦂾15V: dệt
U+260BF𦂿15V: buộc
U+260C0𦃀15V: chải
U+260C4𦃄16M: fěi
U+260C7𦃇16M:
U+260CA𦃊16M:
U+260CB𦃋16M:
U+260D0𦃐16V: tao
U+260D2𦃒16M: suì
U+260D3𦃓16M: liú
U+260D4𦃔16M:
U+260D5𦃕16M: hǔn
U+260D6𦃖16M: tǎn
U+260D7𦃗16M: shuò
U+260D8𦃘16M: zhì
U+260D9𦃙16M:
U+260DD𦃝16M:
U+260E1𦃡16M:
U+260E2𦃢16M: qǔn
U+260E4𦃤16M:
U+260EE𦃮16V: gai
U+260EF𦃯16V: tói
U+260FD𦃽16M: yōng
U+260FE𦃾16V: lượt
U+260FF𦃿16V: vải
U+26100𦄀16V:
U+26101𦄁16V: thùn
U+26102𦄂17M: dài, C: daai3, V: dảigirdle; zone
U+26103𦄃16V: chít
U+26104𦄄16V: quấn
U+26105𦄅16V: dệt
U+26106𦄆16V: may
U+26107𦄇16V: nịt
U+26108𦄈16V: xuyến
U+2610A𦄊17M:
U+2610B𦄋17M: diǎo
U+2610C𦄌17M: niè, V: chắp
U+2610D𦄍17M: shuǎng
U+2610F𦄏17M: shāo
U+26110𦄐17M: kǔn
U+26111𦄑17M: suì
U+26113𦄓17M: dōu, V: xâu
U+26114𦄔17M: dié
U+2611C𦄜17M: gōng
U+2611E𦄞17V: vấn
U+26120𦄠17V: nút
U+26121𦄡17C: maan6
U+26123𦄣17V: cuộn
U+2612F𦄯17M: zhuǎn
U+26130𦄰17M: guó
U+26134𦄴17V: chài
U+26135𦄵17V: dứt
U+26136𦄶17V: rìa
U+26137𦄷17V: thòng
U+26138𦄸17V: xụng
U+26139𦄹17V: chão
U+2613A𦄺17V: rắng
U+2613B𦄻17V: quắn
U+2613C𦄼18M:
U+2613D𦄽18M:
U+2613E𦄾18V: vóc
U+26140𦅀18M: xún
U+26143𦅃18M: jiāo
U+26144𦅄18M: zhé
U+26146𦅆18M: diàn
U+26147𦅇18M: sāng
U+26148𦅈18M: bēng
U+2614A𦅊18M: suǒ
U+2614B𦅋18M: qiǎn
U+2614F𦅏18M:
U+26151𦅑18M: xún
U+26154𦅔18M:
U+26159𦅙18C: man4
U+2615A𦅚18C: jau4
U+2615B𦅛18C: cam4
U+2615C𦅜18C: cyu5
U+2616D𦅭18V: đũi
U+2616E𦅮18V: tàn
U+2616F𦅯18V: nhẳng
U+26170𦅰18V: đùm
U+26171𦅱18V: thùa
U+26172𦅲18V: vợt
U+26174𦅴18V: vở
U+26175𦅵19M: suì
U+26176𦅶19M:
U+26177𦅷19M: zhǔ
U+26178𦅸19M: zhòu
U+2617A𦅺19M:
U+2617C𦅼19M: dān
U+2617D𦅽19M:
U+2617F𦅿19M: yùn
U+26180𦆀19M: chǎn
U+26181𦆁19M: luó
U+26184𦆄19M:
U+26186𦆆19M: lián
U+26188𦆈19M: zuǎn
U+2618B𦆋19M: lài
U+2618C𦆌19M: shuǎng
U+2618D𦆍19M: qiè
U+26198𦆘19M: dōu
U+26199𦆙19V: sồi
U+2619A𦆚19V: néo
U+2619E𦆞20M:
U+2619F𦆟20M: méng, C: mung4, V: mùngtangled
U+261A1𦆡20M:
U+261A4𦆤21M: chī
U+261A6𦆦20M:
U+261AD𦆭20C: cyu5
U+261AE𦆮20C: fai1
U+261AF𦆯20C: ban1confused
U+261B2𦆲20C: liu6
U+261B8𦆸20M: yáo
U+261B9𦆹20V: đũi
U+261BA𦆺20V: lĩnh
U+261BB𦆻21M:
U+261BE𦆾21M:
U+261C0𦇀21M: suì
U+261C1𦇁21M:
U+261C4𦇄21M: lěi
U+261C5𦇅21M: wěi
U+261C7𦇇21V: nhão
U+261CE𦇎21M: cōng
U+261D2𦇒21V: rối
U+261D4𦇔22M:
U+261D6𦇖22M: pín
U+261D8𦇘22M: jūn
U+261D9𦇙22M:
U+261DB𦇛22M:
U+261DD𦇝22C: jing4
U+261E7𦇧23M:
U+261EA𦇪23M: miè
U+261EC𦇬23M: yào
U+261ED𦇭23M: biān
U+261EE𦇮23V: chùng
U+261F1𦇱24M: cóng
U+261F2𦇲24M:
U+261F5𦇵24M:
U+261F8𦇸25M:
U+26202𦈂27V: nhàu
U+26203𦈃28M: nàng
U+26205𦈅29M: dié
U+26208𦈈8M: chè
U+26209𦈉9M: yùn, C: wan6
U+2620B𦈋10M: xiǔ, C: sau2
U+2620C𦈌10M: shū, C: so1
U+2620E𦈎11M: chǎn, C: taan4
U+2620F𦈏11M: mín, C: man4
U+26210𦈐11M: lián, C: lin4
U+26211𦈑12M: yīn, C: jan1
U+26212𦈒12M: xīng
U+26213𦈓12M: wēi, C: wui1
U+26214𦈔12M: gǔ, C: gwat1
U+26215𦈕12M: tóu
U+26216𦈖13M: tā, C: taap3
U+26217𦈗13M: fěi
U+26218𦈘13M: dā, C: daap3
U+26219𦈙13M: niè
U+2621A𦈚14M: cù, C: zuk1
U+2621B𦈛15M: zuǒ, C: dyut3
U+2621C𦈜15M: jié
U+2621D𦈝15M: xuàn, C: syun3
U+2621E𦈞16M:
U+2621F𦈟16M: jīn, C: gam1
U+26220𦈠17M: yǐn, C: jan5
U+26221𦈡17M: xū, C: seoi1
U+26223𦈣9M:
U+26224𦈤9M: xiòng
U+26226𦈦10M:
U+26227𦈧10M: bēi
U+26228𦈨10M: xíng
U+26229𦈩11M: gǒng
U+2622C𦈬11M: zuǐ
U+26230𦈰12M: jiē
U+26232𦈲12M: kāi
U+26235𦈵13M: xíng
U+26236𦈶13M: bēi
U+26237𦈷13M: shū
U+26238𦈸14M:
U+2623A𦈺14M: zhǒu
U+2623B𦈻14M: zhǎn
U+2623D𦈽14V: chậu
U+26242𦉂15M: zhōng
U+26246𦉆15M: chá, C: caa4to break off; a potsherd, a flaw
U+26248𦉈16M: chuí
U+26249𦉉16M: liù
U+2624E𦉎16M: suī
U+26250𦉐17M: zhǔ
U+26258𦉘18C: caang1(Cant.) a cooking pot, cooker
U+26259𦉙19M: biàn
U+2625D𦉝20M: xìn
U+2625F𦉟21M:
U+26261𦉡22C: taam4
U+26262𦉢23M: líng
U+26267𦉧26M:
U+2626A𦉪5C: sei3
U+2626C𦉬7M: tīng
U+2626D𦉭54 O
U+26271𦉱7V: bảy
U+26279𦉹8M:
U+26281𦊁9M:
U+26282𦊂9M:
U+26283𦊃9M: cén
U+2628A𦊊9M: tiān
U+2628B𦊋9M: mǒu
U+2628C𦊌9M: juǎn
U+2628E𦊎10M: mǒu
U+26290𦊐10M:
U+26291𦊑10M: liǔ
U+26293𦊓10M: lǐng
U+26297𦊗10M: liǔ
U+26298𦊘10M:
U+26299𦊙10C: gu2net
U+2629A𦊚10V: bốn
U+2629B𦊛10V:
U+2629F𦊟10C: gu2net
U+262A6𦊦10M:
U+262A7𦊧10M:
U+262AA𦊪11M: è
U+262AB𦊫11M: gōng
U+262AC𦊬11M:
U+262B1𦊱11M: guà
U+262B9𦊹11M: lüè
U+262BB𦊻11M: fán
U+262BC𦊼12M:
U+262BD𦊽12M: méng
U+262BE𦊾12M:
U+262BF𦊿12M: liú
U+262C5𦋅13M: xié
U+262C6𦋆13M:
U+262C8𦋈13M: xiàn
U+262C9𦋉13M:
U+262CB𦋋13M:
U+262D0𦋐13C: coek3
U+262D3𦋓13M: quān
U+262D4𦋔13M:
U+262D5𦋕13V: bẫy
U+262DE𦋞14M: shuò
U+262E1𦋡14M: mǒu
U+262E2𦋢14M:
U+262E3𦋣14M: hàn
U+262E6𦋦14V: ra
U+262E9𦋩14M: yuè
U+262EA𦋪14M: dàn
U+262EF𦋯15M:
U+262F0𦋰15M: jiān
U+262F3𦋳15M: gāng
U+262FF𦋿16M: cáo
U+26300𦌀16M: shèn
U+26301𦌁16M: liǔa net
U+26306𦌆16M: jiāo
U+26309𦌉16M:
U+2630A𦌊16M:
U+2630B𦌋16M: zhòng
U+26312𦌒17M: liào
U+26314𦌔17M: xuǎn
U+26315𦌕17M:
U+26317𦌗17M:
U+2631A𦌚17M: yán
U+2631F𦌟18M:
U+26321𦌡18M: mǐn
U+26322𦌢18M:
U+26326𦌦18M: huàn
U+26329𦌩18M:
U+2632A𦌪19M: tǎn
U+2632C𦌬19M:
U+26330𦌰19M:
U+26335𦌵20C: leoi4
U+26337𦌷20M:
U+26338𦌸20M: kūn
U+2633A𦌺20M: jūn
U+2633F𦌿24M: shī
U+26340𦍀24M: nàn
U+26341𦍁24M:
U+26344𦍄24M: shū
U+26345𦍅24M: quàn
U+26349𦍉27V: lạ
U+2634B𦍋6C: me1
U+2634C𦍌6M: rèn, C: jam5
U+2634F𦍏8M: fén
U+26351𦍑9C: goeng1
U+26352𦍒9M:
U+26353𦍓9M: tún
U+26355𦍕9M: yáng
U+2635B𦍛10V: dáng
U+26360𦍠10C: lik6
U+26366𦍦11M: duō
U+26367𦍧11M:
U+26369𦍩11M: gǔ, C: gu2a ram
U+2636A𦍪11M: fén
U+2636D𦍭11M: róu
U+26371𦍱11M: gāo
U+26372𦍲11M: xiáng
U+26374𦍴11M: xiáng
U+26375𦍵11M: hǒu
U+26377𦍷11M: tāo
U+26378𦍸11M: shàn
U+26379𦍹12M: yáng
U+2637A𦍺12M:
U+2637C𦍼12M: yuán
U+26384𦎄12M:
U+26387𦎇13M: chuàn
U+26388𦎈13M: xiáng
U+2638A𦎊13M: bān
U+2638C𦎌13M: mǎn
U+2638D𦎍13V: giòn
U+2638E𦎎13M:
U+2638F𦎏13M:
U+26390𦎐13M:
U+26392𦎒13M: jié
U+26393𦎓13M: yōu
U+26398𦎘14M:
U+2639A𦎚14M: chì
U+2639B𦎛14V: gương
U+2639C𦎜14M: chuàn
U+2639D𦎝14M:
U+2639E𦎞14M: shān
U+263A1𦎡14V: xinh
U+263A2𦎢15M:
U+263A3𦎣15M: yān
U+263A6𦎦15M:
U+263A7𦎧15M: chún
U+263A8𦎨15M: máng
U+263AC𦎬15V: tanh
U+263AD𦎭15M:
U+263AE𦎮15M: jiā
U+263AF𦎯16M: gòu
U+263B0𦎰16M:
U+263B1𦎱16M: jiá
U+263B5𦎵16M: xián
U+263B7𦎷17M: jìn
U+263B8𦎸17M:
U+263B9𦎹17M: lóu
U+263BC𦎼17M: gòu
U+263BE𦎾17C: sai1
U+263C0𦏀17M: rén
U+263C2𦏂17M: shān
U+263C4𦏄17V: đỏm
U+263C5𦏅18M: jué
U+263C6𦏆18M: tóng
U+263C7𦏇18M: yǒu
U+263D2𦏒18V: miều
U+263D3𦏓18V: bọn
U+263D4𦏔18M: jiān
U+263D5𦏕19M:
U+263D7𦏗19M:
U+263DB𦏛19M: sāo
U+263DC𦏜20M:
U+263E2𦏢21M: mài
U+263E4𦏤21M: zhī
U+263E5𦏥21M: yān
U+263E6𦏦21M: gāo
U+263E8𦏨22M: huài
U+263EE𦏮26M: quán
U+263F1𦏱30M: yǎng
U+263F3𦏳7M: zuǐ
U+263F5𦏵9C: jik6
U+263F7𦏷9M: xiāo
U+263F8𦏸9M: yì, C: jai6
U+263F9𦏹9M: yǎn
U+263FA𦏺9M: hóng
U+263FB𦏻9M:
U+263FF𦏿9M: chì
U+26401𦐁9M: chí
U+26402𦐂10C: jik6
U+26404𦐄10M: háng
U+26405𦐅10M:
U+26406𦐆10M:
U+26407𦐇10M: tà, C: taap3the sound of wings, whir
U+26408𦐈10M: fēn, C: fan1to fly, soar
U+26409𦐉10M: chī
U+2640C𦐌10M: hóng
U+2640D𦐍10M: xuè
U+26410𦐐10C: man4
U+26411𦐑10C: ci3
U+26412𦐒10C: ngai6
U+26416𦐖11M: zhǐ
U+2641B𦐛11M:
U+26420𦐠11M:
U+26421𦐡11M:
U+26423𦐣12M: shū
U+26424𦐤12M: hài
U+26426𦐦12M:
U+26428𦐨12M:
U+26430𦐰12M: chài
U+26433𦐳12M: hōng
U+26438𦐸13M: pǎo
U+26439𦐹13M: shēn
U+2643A𦐺13M: xiāo
U+2643D𦐽13M: xuān
U+2643E𦐾13M:
U+2643F𦐿13M: tíng
U+26440𦑀13M:
U+26443𦑃13V: cánh
U+26445𦑅14V: lượn
U+26447𦑇14M:
U+26448𦑈14M: chā
U+2644A𦑊14C: zing1
U+2644B𦑋14M:
U+2644C𦑌14M: huò
U+2644D𦑍14M:
U+2644E𦑎14M: yàn
U+2644F𦑏14M: chài
U+26451𦑑14M: tuó
U+26457𦑗14V: quạt
U+26458𦑘15M: xián
U+26459𦑙15M: xuān
U+2645A𦑚15M: hóu
U+2645B𦑛15M: huǎn
U+2645C𦑜15M:
U+2645D𦑝15M: chǒng
U+2645E𦑞15M:
U+2645F𦑟15M: hōng
U+26460𦑠15M: hōng
U+26461𦑡15M: chí
U+26463𦑣15M: chá
U+26469𦑩15C: fai1
U+2646F𦑯15M: zhǎ
U+26471𦑱16M: zhái
U+26472𦑲16M:
U+26475𦑵16M:
U+26476𦑶16M:
U+26478𦑸16M: yóu
U+26479𦑹16M:
U+2647A𦑺16M:
U+2647B𦑻15M:
U+2647C𦑼16M:
U+2647E𦑾16M: liú
U+26481𦒁16M:
U+26483𦒃17M: hōng
U+26484𦒄17C: wai6
U+26485𦒅17M: hàn
U+26486𦒆17M:
U+26488𦒈17M: shī, C: si1
U+26489𦒉17C: jap1
U+2648D𦒍18M: tóng, C: tung4
U+2648E𦒎18M: huì
U+2648F𦒏18M:
U+26490𦒐18M: piē
U+26491𦒑18M:
U+26498𦒘18C: cin1
U+2649C𦒜19M: xiān, C: zin1
U+2649D𦒝19M: hǎn
U+2649F𦒟18M:
U+264A6𦒦21M:
U+264A7𦒧22M: huò
U+264AE𦒮22V: lông
U+264B0𦒰24M: tài
U+264B4𦒴8M: lǎo
U+264B5𦒵8V: khụ
U+264B6𦒶9M: shù
U+264B7𦒷9J-On: BOU MOUsenility
U+264B9𦒹9V: sáu
U+264BA𦒺10M: dào
U+264BB𦒻10M: diǎn
U+264C5𦓅15V: già
U+264C7𦓇16V: khụ
U+264C8𦓈17M: xiòng
U+264C9𦓉17V: lụ
U+264CA𦓊18V: cỗi
U+264CB𦓋23M: wàng
U+264CD𦓍26M: chě
U+264CE𦓎8M: nài
U+264D0𦓐5M: jué
U+264D3𦓓11M: ér
U+264D4𦓔12M: ér
U+264D5𦓕12M:
U+264D6𦓖13M:
U+264DC𦓜15V: lẫu
U+264DD𦓝16M: zhuǎn
U+264E1𦓡17V:
U+264E2𦓢22M: nuò
U+264E4𦓤6M: liè
U+264E5𦓥8M: lěi
U+264E7𦓧8M:
U+264EC𦓬11M: chēng
U+264EF𦓯12M: guī
U+264F0𦓰12M: quán
U+264F1𦓱12M:
U+264F3𦓳12M: gǒng
U+264F4𦓴13M: shào
U+264F9𦓹14M: lái
U+264FA𦓺14M: zhēng
U+264FB𦓻14M:
U+264FC𦓼14M: gǔn
U+264FD𦓽14M: wēi
U+264FE𦓾14M: lǔn
U+264FF𦓿14V: cầy
U+26502𦔂15M: shí
U+26503𦔃15M: yīng
U+26504𦔄15M: shěng
U+26505𦔅15M:
U+26506𦔆15M:
U+26508𦔈15M:
U+26509𦔉15M: zhòng
U+2650B𦔋16M: rǒng
U+2650C𦔌16M:
U+2650D𦔍16M:
U+2650E𦔎16M:
U+26512𦔒16C: zi1
U+26513𦔓17M:
U+26514𦔔17M: mán
U+26516𦔖17M: lián
U+26517𦔗17M: biāo
U+26519𦔙17V: cấy
U+2651B𦔛18M: chuáng
U+2651C𦔜18M:
U+26520𦔠18M: pài
U+26525𦔥19M:
U+26526𦔦19M: kuài
U+26529𦔩21M: biāo
U+2652B𦔫24M: chì
U+2652C𦔬24M:
U+2652D𦔭25M:
U+2652E𦔮7M: zhé, C: zip3surname
U+2652F𦔯8M: shà
U+26530𦔰8M: shà
U+26537𦔷9M: yāo
U+26538𦔸9M: gōng
U+26539𦔹9M: nài
U+2653C𦔼10M: xiè
U+2653F𦔿10M: tiàn
U+26543𦕃10C: daam1big ears; Laozi
U+26546𦕆10M:
U+26548𦕈10C: miu5small
U+26549𦕉10M: shā
U+2654F𦕏10M: sào
U+26552𦕒11M: diān, C: zim1to spy, peep
U+26553𦕓11M:
U+26559𦕙11M:
U+2655F𦕟11V: vểnh
U+26560𦕠12M: hōng
U+26561𦕡12M: shèng
U+26562𦕢12M: tìng
U+26570𦕰12M: duo
U+26572𦕲12C: gaap3
U+26573𦕳12V: lảu
U+26575𦕵13M: liáo
U+26577𦕷13M: hòng
U+26578𦕸13M:
U+2657A𦕺13M: xiǎng
U+2657D𦕽13M: shèn
U+26580𦖀13M:
U+26587𦖇13V: bịt
U+26588𦖈14M: yǎn
U+26589𦖉14M: wǎng
U+2658A𦖊14M:
U+2658B𦖋14M: duǒ
U+2658D𦖍14M: huà
U+2658E𦖎14M: qiān
U+26590𦖐14M: xiè
U+26591𦖑14V: nghe
U+2659D𦖝14M:
U+2659E𦖞14M: shēng
U+265A0𦖠14C: sim2
U+265A1𦖡14V: điếc
U+265A2𦖢15M: èr
U+265A4𦖤15M: xīng, K:
U+265A6𦖦15M: tuì
U+265A7𦖧15M: yàn
U+265A9𦖩15M: liè
U+265AC𦖬15M:
U+265AD𦖭15C: jyu4
U+265B8𦖸15M: zòng
U+265BA𦖺15M:
U+265BB𦖻15V: tai
U+265BC𦖼16M:
U+265BD𦖽16M: yíng
U+265BE𦖾16M: lián
U+265BF𦖿16M: dā, C: dap1(Cant.) to hang down; to lower one's head
U+265C0𦗀16M: tián, C: zan3earring
U+265C1𦗁16M: tiàn
U+265CB𦗋16M: róng
U+265CD𦗍16M: ài
U+265CF𦗏16V: lắng
U+265D0𦗐17M: ài
U+265D1𦗑17M: zhé
U+265D2𦗒17M: guō
U+265D3𦗓17M:
U+265D4𦗔17M: zhāo
U+265D5𦗕17M:
U+265D6𦗖17M: liáo
U+265D7𦗗17M: zhé
U+265DB𦗛17M:
U+265DC𦗜17M: cōng
U+265DD𦗝17V: lỏm
U+265DE𦗞17V: ghé
U+265DF𦗟18M: tīng
U+265E1𦗡18M: tán
U+265E2𦗢18M: zhǎn
U+265E3𦗣18M:
U+265E5𦗥18M: piē
U+265E7𦗧18M:
U+265E8𦗨18M: róng
U+265EE𦗮18M: nǎo
U+265F3𦗳19M: náng
U+265F4𦗴19M: dāng
U+265F5𦗵19M: jiǎo
U+265FB𦗻19M:
U+265FC𦗼19M: ěr
U+265FD𦗽19V: điếc
U+2660A𦘊22M:
U+2660C𦘌22M: guō
U+2660D𦘍23M: wài
U+26612𦘒5M: niè, C: nip6
U+26614𦘔9M: jīn
U+26626𦘦17C: siu6
U+26627𦘧19V: vẽ
U+26629𦘩6M: pǐ, C: paa4(Cant.) chin
U+2662A𦘪6M: chì
U+26631𦘱6V: vóc
U+26632𦘲6M:
U+26633𦘳6M:
U+26634𦘴7M:
U+26635𦘵7M:
U+26636𦘶7M: xūn
U+26638𦘸7M:
U+26639𦘹7M: shàn, V: sườn
U+2663C𦘼7M:
U+2663F𦘿8M:
U+26640𦙀8M: pàn, V: phỡn
U+26642𦙂8M: pēi
U+26644𦙄8M: xiōng
U+26646𦙆8M: chǐ
U+26647𦙇8M: tān
U+26648𦙈8M: zuì
U+26649𦙉8M: zuǎn
U+2664A𦙊8M:
U+2664B𦙋8M:
U+2664F𦙏8V: ngực
U+26659𦙙8M: shuǐ
U+2665C𦙜8M: nǎ, V: nách
U+2665D𦙝8M:
U+26663𦙣8V: mọc
U+26664𦙤8V: mào
U+26665𦙥8V: họng
U+26666𦙦8V: tim
U+26667𦙧8M: chǎo
U+26668𦙨8M:
U+2666B𦙫9M: zhēng, V: giêng
U+2666E𦙮9M:
U+2666F𦙯9M: dài
U+26671𦙱9M: sān
U+26674𦙴9M: zhù
U+26675𦙵9M: wànthe wrist; universal joint
U+26676𦙶9M: gǔ, C: gu2thighs, rump, leg; division; share of stock
U+26678𦙸9M: sān
U+26679𦙹9M: bàn
U+2667A𦙺9M: jià
U+2667B𦙻9M: mài
U+2667C𦙼9C: ci3a putrid carcase
U+26688𦚈9M: tuò
U+2668A𦚊9M:
U+2668F𦚏9M: zhuāng
U+26690𦚐9M: tuó
U+26693𦚓9M: píngfat
U+26694𦚔9V: chạo
U+26695𦚕9V: cằm
U+26696𦚖9C: zaap3, V: mập(Cant.) to wink
U+26697𦚗9V: tóp
U+2669D𦚝10M: pēng
U+2669E𦚞10M: kuāng
U+2669F𦚟10M:
U+266A1𦚡10M: xiè
U+266A2𦚢10M: yuē
U+266A3𦚣10M: hén
U+266A5𦚥10M: hóu
U+266A6𦚦10M: zhēng
U+266A7𦚧10M: chǔn, C: ceon2county name
U+266A8𦚨10M: shì
U+266A9𦚩10M:
U+266AB𦚫10M: xié
U+266AD𦚭10V: truồng
U+266AF𦚯10C: jan6
U+266B1𦚱10C: lou5
U+266B5𦚵10C: sai1
U+266B8𦚸10M: gèng
U+266C5𦛅10M: è
U+266C9𦛉10V: đéo
U+266CA𦛊10V: chồn
U+266CB𦛋10V: gật
U+266CC𦛌10V: ruột
U+266CD𦛍10V: tái
U+266CF𦛏10M:buttocks
U+266D0𦛐10M:
U+266D3𦛓10M:
U+266D4𦛔11M: xuàn
U+266D5𦛕11M:
U+266D6𦛖11M: chè
U+266D7𦛗11M:
U+266D8𦛘11M:
U+266D9𦛙11M: shèng
U+266DA𦛚11M: nàn, C: nam6oily
U+266DC𦛜11M: hé, V: hàm
U+266DD𦛝11M: chá
U+266DE𦛞11M: yān
U+266DF𦛟11M: gěng
U+266E0𦛠11M: niè
U+266E2𦛢11M: guó
U+266E3𦛣11M: yán
U+266E4𦛤11M: guǎn
U+266E7𦛧11M: zhì
U+266E8𦛨11M: lao, C: lou4
U+266EF𦛯11M:
U+266F0𦛰11M:
U+266F1𦛱11M:
U+266F2𦛲11M: jué
U+266FA𦛺11V: bét
U+266FB𦛻11V: thộn
U+266FC𦛼11C: bing1, V: bênh
U+266FD𦛽11V: ngóm
U+266FE𦛾11V: nục
U+266FF𦛿11V: mang
U+26700𦜀11V: phị
U+26701𦜁11M: fēng
U+26703𦜃11M:
U+26704𦜄11M: tuì
U+26706𦜆12M: hán
U+26707𦜇12M:
U+2670A𦜊12M: shēn
U+2670B𦜋12M: zhì
U+2670D𦜍12M: pàng
U+2670E𦜎12M: zhēng
U+2670F𦜏12M:
U+26710𦜐12M: wǎn
U+26712𦜒12M: fǎn
U+26713𦜓12M: xìn
U+26716𦜖12M: yà, C: ngaa6to stretch, spread
U+26718𦜘12V:
U+2671B𦜛12M:
U+2671C𦜜12M: shèn
U+2671E𦜞12V: rốn
U+2672D𦜭12M: mǎng
U+2672F𦜯12M: tǔn
U+26730𦜰12M: zhuó
U+26731𦜱12M:
U+26732𦜲12M: yìn
U+26733𦜳12M: jīng
U+26734𦜴12M: tún
U+26737𦜷12M: gèng
U+26738𦜸12M:
U+26741𦝁12C: kei4
U+26742𦝂12V: đít
U+26743𦝃12V: ròm
U+26744𦝄12V: răng
U+26745𦝅12V: phễn
U+26746𦝆12V: sần
U+26747𦝇12V: đít
U+26748𦝈12V: ngắc
U+26749𦝉12V: đẻ
U+2674A𦝊12V: trôn
U+2674B𦝋12V: mụn
U+2674C𦝌12V: mép
U+2674D𦝍12V: sần
U+2674E𦝎12V: phốp
U+2674F𦝏12M: zhuǎn
U+26752𦝒12M: tiē
U+26754𦝔12M: zhī
U+26756𦝖12M:
U+2675A𦝚13M: yíng
U+2675B𦝛13M: wèi
U+2675D𦝝13M: huàn
U+2675E𦝞13M: tíng
U+2675F𦝟13M: chán
U+26761𦝡13C: jim1the side of the body
U+26762𦝢13M: kuí
U+26763𦝣13M: qià
U+26764𦝤13M: bàn
U+26765𦝥13M: chā, V: sáp
U+26766𦝦13M: tuǒ
U+26767𦝧13M: nǎn
U+26768𦝨13M: jiē
U+2676A𦝪13M: yān
U+2676C𦝬13M: tú, V: nhót
U+2676E𦝮13M: wěn
U+26770𦝰13M: cōng
U+26773𦝳13M:
U+26774𦝴13M: yìn
U+26777𦝷13M: bèng
U+26779𦝹13V: lườn
U+2677A𦝺13V: mẩy
U+2677C𦝼13M: lǘ, C: leoi4
U+26781𦞁13M: zāi, V: tươi
U+26782𦞂13M:
U+26786𦞆13M: niè
U+26787𦞇13M:
U+26788𦞈13M: hóu
U+2678C𦞌13M: gèng
U+2678D𦞍13V: cáy
U+2678E𦞎13V: nghén
U+2678F𦞏13V: ôi
U+26790𦞐13V: ngực
U+26791𦞑13V: vòi
U+26792𦞒13V: đẫy
U+26793𦞓13V: phay
U+26794𦞔13V: hoẳn
U+26795𦞕13M: hóu
U+26796𦞖13M: kān
U+26797𦞗13M: gōng
U+26799𦞙14M: huǐ, C: deoi2
U+2679A𦞚14M: xiè
U+2679D𦞝14M:
U+2679E𦞞14M: hán
U+2679F𦞟14M:
U+267A1𦞡14M: wěng
U+267A2𦞢14M: hùn, V: tao
U+267A3𦞣14M: sāorank; rancid; fetid
U+267A4𦞤14M: xìn
U+267A5𦞥14M: zhé
U+267A6𦞦14M: huò
U+267A8𦞨14M: gōng
U+267AB𦞫14M: sài
U+267AC𦞬14M: jīn
U+267AD𦞭14M:
U+267B1𦞱14M: duǐ
U+267B2𦞲14M: chī
U+267B3𦞳14C: jung4
U+267B4𦞴14C: jim1
U+267BD𦞽14M:
U+267C2𦟂14M: mí, V: mề
U+267C3𦟃14M: zāng
U+267C4𦟄14M: sǎng
U+267C9𦟉14V: còm
U+267CA𦟊14V: phổi
U+267CB𦟋14V: bọ
U+267CC𦟌14C: zin2muscle
U+267CD𦟍14V: gây
U+267CE𦟎14V: sươi
U+267CF𦟏14V: khu
U+267D0𦟐14V:
U+267D1𦟑14V: iả
U+267D2𦟒14V: giòn
U+267D3𦟓13M: tún
U+267D4𦟔13M: zhì
U+267D5𦟕14M: wěn
U+267D6𦟖14V: mỡ
U+267D7𦟗14V: nem
U+267D8𦟘15M: yín, K:
U+267D9𦟙15M: tǔn
U+267DB𦟛15M: chōng
U+267DC𦟜15M: zé, V: nách
U+267DE𦟞15M: xiāo
U+267DF𦟟15M:
U+267E0𦟠15M:
U+267E3𦟣15M: biǎn
U+267E4𦟤15M: xiūviands, delicacies
U+267E7𦟧15M:
U+267EA𦟪15V: lườn
U+267EE𦟮15M: huǎng
U+267F0𦟰15M: zhā
U+267F1𦟱15M: suō
U+267F2𦟲15M: hún
U+267F3𦟳15M:
U+267F5𦟵15V: bệu
U+267F6𦟶15V: nem
U+267F7𦟷15V: bòi
U+267F8𦟸15V: nách
U+267F9𦟹15V: lồn
U+267FA𦟺15V: ngoải
U+267FB𦟻15V: nạc
U+267FC𦟼15V: bế
U+267FD𦟽15V: mật
U+267FE𦟾15V: khù
U+267FF𦟿15V: đùi
U+26801𦠁15M:
U+26804𦠄16M:
U+26805𦠅16M: xún
U+26806𦠆16M: sǔn, V: sụn
U+26807𦠇16M: céng
U+26809𦠉16M:
U+2680E𦠎16M: biāo
U+26812𦠒16M: jué
U+26813𦠓16M:
U+26816𦠖16M: pào
U+26818𦠘16V: vai
U+2681B𦠛16M:
U+2681C𦠜16M: yè, C: jip6
U+2681E𦠞16M:
U+2681F𦠟16M: zhè
U+26820𦠠16M: zhè
U+26822𦠢16M: jiù
U+26823𦠣16M: zhé
U+26826𦠦16M: shù
U+2682A𦠪16M:
U+2682F𦠯16V: nhờn
U+26830𦠰16V: vác
U+26831𦠱16V: phét
U+26832𦠲16V: ú
U+26833𦠳16V: sườn
U+26834𦠴16V: cằm
U+26835𦠵16V: rọi
U+26836𦠶16V: seo
U+26837𦠷16M:
U+26838𦠸16M: nǎi
U+26839𦠹16M: xián
U+2683A𦠺16M: gǔn
U+2683B𦠻16M: wèi
U+2683D𦠽16V: vòi
U+2683E𦠾17M:
U+2683F𦠿17M:
U+26842𦡂17M: dǒng
U+26843𦡃17M: nuó
U+26844𦡄16M:
U+26845𦡅17M: zhēng
U+26846𦡆17M: kū, C: fat1(Cant., vulg.) anus
U+26849𦡉17M: míng
U+2684B𦡋17V: rốn
U+26855𦡕17M: báo
U+26856𦡖17M: huì
U+26859𦡙17M: zōng
U+2685E𦡞17C: gam3, V: ngấm
U+2685F𦡟17V: lưng
U+26860𦡠17V: sống
U+26861𦡡17V: ngậy
U+26862𦡢17V: rau
U+26863𦡣17V: bầm
U+26864𦡤17V: chũn
U+26865𦡥17V: nách
U+26866𦡦17V: dỏng
U+26868𦡨17M: sàn
U+2686A𦡪17M: tēng
U+2686B𦡫17M:
U+2686C𦡬17V: cằm
U+2686D𦡭17M:
U+2686E𦡮16C: pou2, V: phổi
U+2686F𦡯17V: đít
U+26871𦡱18M: yào
U+26872𦡲18M: nǐng, V: nính
U+26874𦡴18M: chóu
U+26875𦡵18M: hùn
U+26876𦡶18V: lọm
U+26877𦡷18M: duì
U+26879𦡹18M:
U+2687A𦡺18M: yǐng
U+2687B𦡻18M: bìng
U+2687C𦡼18M: níng
U+2687D𦡽18M: huáng
U+26884𦢄18V: buồi
U+26886𦢆18M: yǐng
U+26888𦢈18C: ji5
U+26889𦢉18V: mật
U+2688A𦢊19M: báo, C: pok1(Cant.) blister
U+2688C𦢌19C: duk6an abortion, miscarriage
U+2688E𦢎19M: guàng
U+2688F𦢏19M: lěi
U+26890𦢐19M: zǔn
U+26893𦢓19C: mak6(Cant.) mole on skin
U+26899𦢙19M: chǎn
U+2689E𦢞19V: chó
U+2689F𦢟19V: phịch
U+268A0𦢠19V: răng
U+268A1𦢡19V: nóc
U+268A2𦢢19V: nóc
U+268A3𦢣19M: jiǎn
U+268A7𦢧20M: méng
U+268A9𦢩20M: xiào, V: tủy
U+268AF𦢯20M: xìn
U+268B1𦢱20M:
U+268B3𦢳20V: vai
U+268B4𦢴20V: lột
U+268B5𦢵20V: rõm
U+268B6𦢶20V: đùi
U+268B7𦢷20V:
U+268BA𦢺21M: qiǎo
U+268BE𦢾21V: gáy
U+268BF𦢿22M: wěi
U+268C0𦣀22M:
U+268C2𦣂22M: pāng
U+268C4𦣄22M: léi
U+268C7𦣇23M: luó, C: lo1(Cant.) buttocks
U+268CB𦣋23M: luán
U+268CD𦣍23M: gēng
U+268CE𦣎23V: nân
U+268CF𦣏23M: luán
U+268D2𦣒24M:
U+268D5𦣕24V: phèo
U+268D6𦣖25M: luó
U+268D7𦣗25V: nhau
U+268D8𦣘26M: náng, V: nứng
U+268D9𦣙25V: nấng
U+268DB𦣛27M: luó
U+268DC𦣜28M: yuè
U+268DD𦣝7C: ji4chin
U+268DE𦣞6C: ji4chin
U+268E2𦣢10M: shuì
U+268E5𦣥11M:
U+268E6𦣦12M: wáng
U+268E7𦣧12M:
U+268E8𦣨12M: jiān
U+268E9𦣩12M: wǎng
U+268EF𦣯15M: jiā
U+268F0𦣰17V: nằm
U+268F1𦣱17C: zak1mysterious, occult
U+268F4𦣴21M: huán
U+268F8𦣸31M: liàn
U+268F9𦣹6M:
U+268FA𦣺7M: bái
U+268FB𦣻7M: shǒu
U+268FE𦣾9M: wǎn
U+26902𦤂10M: shū
U+26907𦤇10M: guī
U+26908𦤈10M:
U+2690A𦤊10M:
U+2690B𦤋10M: yào
U+2690E𦤎11M: gāo, C: gou1a marsh, pool; high; the fifth month
U+26911𦤑12C: gou1
U+26915𦤕14M: yuè
U+26918𦤘15M: yōng
U+26919𦤙15M:
U+2691A𦤚15M:
U+2691F𦤟16M: xìn
U+26920𦤠16V: hôi
U+26922𦤢17M:
U+26923𦤣17M:
U+26926𦤦19M: hài, C: hot3(Cant.) a smell, scent
U+26927𦤧19M: zhài
U+26928𦤨19M:
U+2692A𦤪19M:
U+2692B𦤫20M:
U+2692C𦤬20M: hài
U+2692D𦤭20V: lẹt
U+2692E𦤮20V: thối
U+2692F𦤯21V: khắm
U+26930𦤰21V: thủm
U+26931𦤱24V: khẳn
U+26938𦤸9M: chì
U+26939𦤹10C: zi3
U+2693B𦤻11M: zhì
U+2693D𦤽11M:
U+2693E𦤾11V: đến
U+26941𦥁13M:
U+26942𦥂14M: ǎi
U+26943𦥃14V: đến
U+26947𦥇15C: zeon1come to; complete
U+26948𦥈14M: ǎi
U+26949𦥉16M:
U+2694A𦥊16M: chì
U+2694D𦥍16M: jìng
U+2694E𦥎17M: zhì
U+2694F𦥏18M: zhì
U+26950𦥐18M: zhì
U+26951𦥑6M: jú, C: guk1
U+26956𦥖8M: hán
U+2695A𦥚9M: pīng
U+2695B𦥛9C: caap3stick in, ram
U+2695D𦥝10M: yǎo
U+26963𦥣10M: yóu
U+26964𦥤10M: pīng
U+26966𦥦11M:
U+2696C𦥬11M: zuò
U+2696D𦥭12M:
U+2696F𦥯12M: xué, C: hok6to learn
U+26970𦥰12M: kuáng
U+26971𦥱12M:
U+26972𦥲12M:
U+2697B𦥻14M: zhuì
U+26983𦦃14M:
U+26984𦦄14M: qiǔ
U+26985𦦅15M: còu
U+2698C𦦌15M: yǎo
U+26991𦦑16M: fén
U+26995𦦕16M: xiá
U+26997𦦗16M: jiāng
U+26998𦦘17M: chā
U+26999𦦙17J-On: KYO, J-Kun: AGERU AGARU KOZORUvariant of 挙 U+6319, to raise, lift up; to recommend
U+2699B𦦛17M: xiào
U+2699C𦦜17M: chā
U+269A2𦦢18M: chéng
U+269A3𦦣18M: cuì
U+269A7𦦧18M: qióng
U+269A8𦦨18C: jim6
U+269A9𦦩19M:
U+269AB𦦫19M:
U+269AF𦦯19M: wèn
U+269B1𦦱20M: chā
U+269B2𦦲20M:
U+269B5𦦵20C: cung4
U+269B9𦦹22M: zuó
U+269BA𦦺23M: dǎo
U+269BD𦦽25M: juàn
U+269BE𦦾25M: dǎo
U+269BF𦦿25M: yīng
U+269C1𦧁27M: fěng
U+269C3𦧃30V: lâu
U+269C5𦧅48M: wèng
U+269C8𦧈10M: jìn
U+269C9𦧉10M:
U+269CB𦧋10M: qìn
U+269CD𦧍10M: kuò
U+269CF𦧏10M: tān
U+269D0𦧐10M: xiān
U+269D2𦧒11M: tiān
U+269D4𦧔11M: kuò
U+269D6𦧖12M: tiàn
U+269D8𦧘12M: hú, V: thịt
U+269D9𦧙12M: zhū
U+269DA𦧚12M: zhān
U+269DB𦧛12M:
U+269DC𦧜12V: lưỡi
U+269DD𦧝13M: tiān
U+269DE𦧞13M:
U+269DF𦧟14M:
U+269E0𦧠14M: huá
U+269E1𦧡14M: yǎn, C: daam6blaze
U+269E2𦧢14M: tiè
U+269E4𦧤14M: tiè
U+269E5𦧥14M:
U+269EC𦧬15M: huài
U+269EE𦧮16M: jiá
U+269EF𦧯16M:
U+269F1𦧱17M:
U+269F2𦧲17C: loe1(Cant.) to dribble, spit; to pester, nag
U+269F4𦧴18M: tān
U+269F5𦧵18M: huà
U+269F7𦧷19V: liếm
U+269F8𦧸20M: zhuàn
U+269F9𦧹21M: huā
U+269FA𦧺22C: laai2(Cant.) to lick, lap up
U+269FC𦧼23M: lán
U+269FD𦧽26V: lưỡi
U+26A02𦨂23V: múa
U+26A06𦨆27M: zūn
U+26A07𦨇7M:
U+26A08𦨈8M:
U+26A09𦨉8M:
U+26A0B𦨋8M:
U+26A0D𦨍8M: dīng
U+26A0E𦨎9M:
U+26A11𦨑9V: chài
U+26A16𦨖10M: chào
U+26A19𦨙10M:
U+26A1A𦨚10M: quǎn
U+26A1C𦨜10M: gē, V: qua
U+26A21𦨡11M:
U+26A22𦨢11M: dì, V: đáy
U+26A23𦨣11M: diāo
U+26A24𦨤11M: yǒng
U+26A26𦨦11M: jià
U+26A29𦨩11M: lóng
U+26A2C𦨬11M: yǒng
U+26A2D𦨭11M: pí, C: pei4
U+26A2E𦨮11C: doi6
U+26A2F𦨯12M: huó
U+26A30𦨰12M: qióng
U+26A32𦨲12M: fán
U+26A33𦨳13M:
U+26A34𦨴12M: tóng, C: tung4
U+26A35𦨵12M: háng
U+26A38𦨸12M: tān
U+26A3B𦨻12V: khoang
U+26A3E𦨾13M: hēng
U+26A42𦩂13C: syun4
U+26A44𦩄13M: tiāo
U+26A48𦩈13M: zhōu
U+26A4B𦩋14M: bài
U+26A4C𦩌14M: xiè
U+26A4D𦩍14M: dāo
U+26A4F𦩏14M: jīn
U+26A51𦩑14C: loi4
U+26A55𦩕14M:
U+26A56𦩖14M: bēi
U+26A58𦩘14M: dìng
U+26A5A𦩚14V: mui
U+26A5B𦩛14V: gụ
U+26A5C𦩜14M: nuó
U+26A5D𦩝15M: wèi
U+26A5E𦩞15M:
U+26A60𦩠15M: xīng
U+26A61𦩡15M:
U+26A62𦩢15M: xiàn
U+26A63𦩣15M:
U+26A64𦩤15M:
U+26A67𦩧15M:
U+26A69𦩩15M: yìng
U+26A6B𦩫15M: dèng
U+26A6C𦩬15M: wēi
U+26A6D𦩭15M:
U+26A6F𦩯15M: pái
U+26A70𦩰15V: xuồng
U+26A71𦩱15M: shéng
U+26A72𦩲15M: yǒu
U+26A73𦩳15V: giã
U+26A74𦩴16M: ái
U+26A75𦩵16M: jiàn
U+26A77𦩷16M: gōu
U+26A78𦩸16M: ruò
U+26A7C𦩼16M: gòng
U+26A7F𦩿15M: shà
U+26A80𦪀16M: táng
U+26A82𦪂16V: đò
U+26A83𦪃16V: sõng
U+26A87𦪇17M:
U+26A88𦪈17M: áo, C: ngou3(Cant.) to kneel
U+26A8A𦪊17M:
U+26A8B𦪋17M: xiū
U+26A8D𦪍17M: dāi
U+26A8F𦪏17V: thong
U+26A90𦪐17V: sõng
U+26A91𦪑18M:
U+26A92𦪒18M: wèi
U+26A94𦪔18M: dùn
U+26A95𦪕18M: liáo
U+26A96𦪖18M: fān
U+26A97𦪗18M: huáng
U+26A98𦪘18M: jué
U+26A99𦪙18M:
U+26A9A𦪚18M: zùn
U+26A9B𦪛18M: ráo
U+26A9C𦪜18M: cān
U+26A9D𦪝18M: téng
U+26AA0𦪠18M: huà
U+26AA1𦪡18M:
U+26AA3𦪣18M: zhān
U+26AA6𦪦18V: xưởng
U+26AA7𦪧18M: gǎn
U+26AA8𦪨19V: trẩy
U+26AAA𦪪19M: péng
U+26AAB𦪫19M: cān
U+26AAC𦪬19M: xiē
U+26AAD𦪭19M:
U+26AB1𦪱20M:
U+26AB5𦪵20V: ghe
U+26AB6𦪶21M:
U+26AB9𦪹21M: pán
U+26ABB𦪻21V: khoang
U+26ABC𦪼21V: ghe
U+26ABD𦪽22M: lóng
U+26ABE𦪾22M:
U+26ABF𦪿22M:
U+26AC0𦫀22M: téng
U+26AC3𦫃23M: líng
U+26AC8𦫈27M:
U+26AC9𦫉26M: rán
U+26ACA𦫊30M: líng
U+26ACE𦫎12M: gǔn
U+26AD4𦫔11M:
U+26AD5𦫕11M:
U+26AD6𦫖11M: pāi
U+26AD8𦫘11V: bợt
U+26AD9𦫙11M:
U+26AE1𦫡14M:
U+26AE4𦫤15M: yán
U+26AEA𦫪16M:
U+26AEB𦫫16M: ǎng
U+26AED𦫭16M: mìng
U+26AEE𦫮16M: mǐn
U+26AEF𦫯20M: xùn
U+26AF0𦫰20M: méng
U+26AF3𦫳5M: guǎi
U+26AF6𦫶6M: jiāo
U+26AFB𦫻6M: gǎi
U+26B01𦬁7M: cái
U+26B02𦬂7M:
U+26B03𦬃7M: zhé
U+26B04𦬄7M: rěn
U+26B05𦬅7M: kōu, C: kau1
U+26B0A𦬊7C: zi6
U+26B11𦬑7V: nở
U+26B13𦬓8C: jau4
U+26B14𦬔8M: zhǎo
U+26B15𦬕8M: zhōng, C: zung1
U+26B16𦬖8M: qiú
U+26B17𦬗8M: guō
U+26B18𦬘8M: gōng
U+26B19𦬙8M:
U+26B1A𦬚8M:
U+26B1B𦬛8M: miǎn
U+26B1E𦬞8M: tiān
U+26B23𦬣8M: wǎng, C: mong5
U+26B28𦬨8C: cek3
U+26B36𦬶8V: ngò
U+26B38𦬸9M: zhú
U+26B39𦬹9M:
U+26B3A𦬺9M: xiòng
U+26B3B𦬻9M:
U+26B3E𦬾9M: juān
U+26B41𦭁9M: niǎn
U+26B48𦭈9M:
U+26B49𦭉9M: shā
U+26B50𦭐9C: cik1
U+26B51𦭑9C: ting1
U+26B52𦭒9C: zing3
U+26B53𦭓9C: sai3
U+26B5B𦭛9C: cin1
U+26B5C𦭜9M: zhī
U+26B5F𦭟9M:
U+26B61𦭡9M:
U+26B65𦭥9M:
U+26B66𦭦9V: trổ
U+26B67𦭧9V: túp
U+26B6A𦭪9V: húng
U+26B6D𦭭10M: qióng
U+26B6E𦭮10M: zhì
U+26B6F𦭯10M:
U+26B70𦭰10M:
U+26B72𦭲10M:
U+26B73𦭳10M:
U+26B74𦭴10M: zhōu
U+26B75𦭵10M: yáng, C: joeng4
U+26B76𦭶10M: xiǎn
U+26B77𦭷10M: móu
U+26B78𦭸10M: chóu
U+26B79𦭹10M: huī
U+26B7A𦭺10M: jiū
U+26B7B𦭻10M: jiù
U+26B7C𦭼10M: piǎo
U+26B81𦮁10M: jiào
U+26B82𦮂10C: si1
U+26B83𦮃10M: guāi
U+26B85𦮅10M:
U+26B90𦮐10M:
U+26B91𦮑10M:
U+26B96𦮖10C: jau5
U+26B9D𦮝10C: mong4
U+26BAF𦮯10M:
U+26BB2𦮲10V: rễ
U+26BB3𦮳10C: kei5
U+26BB4𦮴10V: nen
U+26BB6𦮶11M: wěn
U+26BB7𦮷11M: bèi
U+26BB8𦮸11M:
U+26BB9𦮹11M:
U+26BBA𦮺11M:
U+26BBB𦮻11M: juān
U+26BBC𦮼11M:
U+26BBE𦮾11M:
U+26BC0𦯀11M: bèn, C: ban6
U+26BC5𦯅11M:
U+26BC8𦯈11M: qǐn
U+26BC9𦯉11M:
U+26BCC𦯌11M: wáng
U+26BCD𦯍11M: zhè
U+26BCF𦯏11M:
U+26BD0𦯐11M: sháo
U+26BD1𦯑11M: zào
U+26BD2𦯒11M: yǎng
U+26BD5𦯕11M: sòng
U+26BD6𦯖11M: niè
U+26BDB𦯛11M:
U+26BE3𦯣11M:
U+26BE4𦯤11M: qiāng
U+26BEA𦯪11M: xiào
U+26BEB𦯫11M: zhī
U+26BEC𦯬11M: shé, V: dưa
U+26BEF𦯯11M: zhì
U+26BF0𦯰11M: pēng
U+26BF7𦯷11C: miu6
U+26C0F𦰏11M: diào
U+26C16𦰖12M:
U+26C18𦰘11M: zhǐ
U+26C19𦰙11M:
U+26C1B𦰛11M: fén
U+26C1F𦰟11V: ngọn
U+26C20𦰠11V: óng
U+26C21𦰡11M: nà, C: naa5
U+26C22𦰢11V: nưa
U+26C23𦰣11V: đay
U+26C24𦰤11V: lau
U+26C25𦰥11M: bāng
U+26C26𦰦11V: cải
U+26C29𦰩11C: gaan1distress
U+26C2A𦰪12M: qiú
U+26C2B𦰫12M:
U+26C2C𦰬12M:
U+26C2D𦰭12M: dùn
U+26C2F𦰯12M: shǐ
U+26C30𦰰12M:
U+26C31𦰱12M: cháng
U+26C32𦰲12M:
U+26C33𦰳12M:
U+26C34𦰴12M:
U+26C38𦰸12M: xīn
U+26C39𦰹12M: zhuó
U+26C3A𦰺12M:
U+26C3D𦰽12M:
U+26C3E𦰾12M: xuè
U+26C40𦱀12M: yù, C: juk6
U+26C41𦱁12M: xián, C: jin4
U+26C42𦱂12M:
U+26C43𦱃12M:
U+26C44𦱄12C: gu1mushroom
U+26C45𦱅12M:
U+26C46𦱆12M:
U+26C47𦱇12M: kōng
U+26C4A𦱊12M: zhēng
U+26C4B𦱋12M: méng
U+26C4C𦱌12M: gāng
U+26C52𦱒12M:
U+26C53𦱓12M:
U+26C54𦱔12M: bì, C: bei1castor oil plant
U+26C56𦱖12M:wolfsbane
U+26C5C𦱜12M: xiào
U+26C60𦱠12M: jiū
U+26C63𦱣12M: gǒu
U+26C70𦱰12M: chí
U+26C71𦱱12M: jiū
U+26C72𦱲12M: jiū
U+26C75𦱵12M: shā
U+26C77𦱷12M: fēi
U+26C7E𦱾12C: ping4
U+26C7F𦱿12C: diu6
U+26C80𦲀12C: ji4
U+26C82𦲂12C: geoi2
U+26C92𦲒12V: nhài
U+26CA4𦲤12C: ji1
U+26CAB𦲫12M:
U+26CAF𦲯12M: wàn
U+26CB0𦲰12M:
U+26CB1𦲱12M:
U+26CB5𦲵12V: chênh
U+26CB7𦲷12C: lei6to arrive, enter
U+26CB8𦲸12C: jyu5
U+26CB9𦲹12V: rạ
U+26CBA𦲺12V: sả
U+26CBB𦲻12V: rơm
U+26CBC𦲼12V: ngó
U+26CBD𦲽12C: jan1
U+26CBE𦲾12V: mướp
U+26CBF𦲿12V:
U+26CC0𦳀12C: mui6
U+26CC1𦳁13M: hào
U+26CC3𦳃13M: xié, C: ce4
U+26CC4𦳄13M: pián
U+26CC5𦳅13M:
U+26CC7𦳇13M: tián
U+26CC8𦳈13M:
U+26CCA𦳊13M: shǐ
U+26CCB𦳋13M: kuǎi
U+26CCC𦳌13M:
U+26CCF𦳏13M: zhā
U+26CD0𦳐13M: nài
U+26CD1𦳑13M: mǒu, C: mau5
U+26CD3𦳓13M:
U+26CD4𦳔13M:
U+26CD7𦳗13M: shěng
U+26CD8𦳘13M: chá
U+26CD9𦳙13V: tré
U+26CDA𦳚13M: chí
U+26CDB𦳛13M: guǐ
U+26CDC𦳜13M: mín
U+26CDD𦳝13M: tāng
U+26CDE𦳞13M: bài
U+26CDF𦳟13M: qiāng
U+26CE1𦳡13M: zhuó
U+26CE2𦳢13M: wèi
U+26CE3𦳣13M: xún
U+26CE5𦳥13M: miǎo
U+26CE6𦳦13M: zāi
U+26CE7𦳧13M: yóu
U+26CE9𦳩13M: yòu
U+26CEB𦳫13M: shān
U+26CEC𦳬13M:
U+26CED𦳭13M:
U+26CEE𦳮13M: zhí
U+26CF2𦳲13M: jìng
U+26CF3𦳳13M: zhēn
U+26CF6𦳶13M: méng
U+26CF7𦳷13M: yóu
U+26CF9𦳹13M:
U+26CFA𦳺13M:
U+26CFD𦳽13M: juàn
U+26CFE𦳾13M:
U+26CFF𦳿13M: còu
U+26D00𦴀13M: zhī
U+26D09𦴉13M:
U+26D0A𦴊13M: yāng
U+26D0B𦴋13V: mống
U+26D0C𦴌13M: jùn
U+26D0D𦴍13M: shé
U+26D0E𦴎13M: kòu
U+26D11𦴑13M: qián
U+26D14𦴔13M: méng
U+26D1A𦴚13M: tiáo
U+26D22𦴢13C: ci2
U+26D23𦴣13C: ji1
U+26D24𦴤13C: jing2
U+26D25𦴥13C: seon1
U+26D26𦴦13C: haak3
U+26D27𦴧13C: fei1
U+26D28𦴨13C: kwan3
U+26D29𦴩13C: seon3
U+26D2A𦴪13C: nei5
U+26D4F𦵏13C: zong3to bury
U+26D50𦵐13M: niè
U+26D51𦵑13C: geoi2
U+26D57𦵗13V:
U+26D58𦵘13V: sả
U+26D59𦵙13V: nhựa
U+26D5A𦵚13V: nụ
U+26D5B𦵛13V: đốt
U+26D5C𦵜13V: ráy
U+26D5F𦵟13M: chí
U+26D60𦵠13V: hẹ
U+26D61𦵡14M: xiōng
U+26D63𦵣14M: hùn
U+26D66𦵦14M:
U+26D67𦵧14M: láng
U+26D69𦵩14M: zāo
U+26D6A𦵪14M:
U+26D6B𦵫14M: suǒ
U+26D6C𦵬14M:
U+26D6D𦵭14M: suī
U+26D6F𦵯14M: xiá
U+26D71𦵱14M: xiè
U+26D74𦵴14M: jié, C: git6
U+26D75𦵵14M: yóu
U+26D77𦵷14M: gòu
U+26D78𦵸14M: gěng
U+26D7C𦵼14M: jùn
U+26D7D𦵽14M: huǎng
U+26D7E𦵾14M:
U+26D7F𦵿14M: pōu
U+26D80𦶀14M:
U+26D82𦶂14M:
U+26D85𦶅14M: nǎi
U+26D87𦶇14M: rǒng
U+26D88𦶈14M: nán
U+26D8A𦶊14M: píng
U+26D8B𦶋14M: shàn
U+26D8C𦶌14M: diāo
U+26D8D𦶍14M:
U+26D8E𦶎14M: huā
U+26D8F𦶏14M: duì
U+26D90𦶐14M: kǒng
U+26D91𦶑14M:
U+26D93𦶓14M: hòng
U+26D95𦶕14M: shū
U+26D99𦶙14M: héng
U+26D9A𦶚14M: fěn
U+26DA0𦶠14C: gan1
U+26DA1𦶡14C: hou6
U+26DA2𦶢14C: hong4
U+26DA3𦶣14C: lit6
U+26DA4𦶤14C: jyun2
U+26DA7𦶧14C: gwan2
U+26DAE𦶮14C: wan4
U+26DB2𦶲14M: kòucardamom seeds
U+26DD9𦷙14M: nián
U+26DDC𦷜14C: haa6
U+26DDD𦷝14M: chú, C: co1to cut grass; hay
U+26DE6𦷦14M: qiàng
U+26DE8𦷨14V: chè
U+26DE9𦷩14V: bốm
U+26DEA𦷪14C: seoi1
U+26DEB𦷫14C: hoi2, V: hái
U+26DEC𦷬14V:
U+26DED𦷭14V: cói
U+26DEE𦷮14V: ngổ
U+26DEF𦷯14V: mài
U+26DF0𦷰14C: fau4
U+26DF2𦷲14M:
U+26DF3𦷳14M:
U+26DF4𦷴14M: sòng
U+26DF5𦷵14M:
U+26DF7𦷷14M: hài
U+26DF8𦷸14M:
U+26DF9𦷹14M: méng
U+26DFB𦷻14M: sǎn
U+26DFD𦷽14M:
U+26DFE𦷾14V: đấy
U+26DFF𦷿15M: yóu
U+26E00𦸀15C: kei4
U+26E01𦸁15M: tān
U+26E02𦸂15M: shēn
U+26E05𦸅15C: kau3
U+26E06𦸆15M:
U+26E07𦸇15C: seot6
U+26E08𦸈15M: guó
U+26E09𦸉15M: qià
U+26E0A𦸊15M: xiān
U+26E0F𦸏15M: suī
U+26E10𦸐15M:
U+26E12𦸒15C: ji1
U+26E13𦸓15M:
U+26E14𦸔15M: diāo
U+26E17𦸗15M:
U+26E18𦸘15M: jiá
U+26E19𦸙15M: yóu
U+26E1A𦸚15M:
U+26E1B𦸛15M: cháo
U+26E21𦸡15M:
U+26E22𦸢15M: lòu
U+26E23𦸣15M:
U+26E2A𦸪15M: péi
U+26E2E𦸮15M: zhēn
U+26E2F𦸯15M: shēn
U+26E30𦸰15M: chǎn
U+26E31𦸱15M:
U+26E36𦸶15M:
U+26E37𦸷15M:
U+26E3A𦸺15M: zuī
U+26E42𦹂15C: bou2
U+26E43𦹃15C: fau4
U+26E44𦹄15C: siu6
U+26E45𦹅15C: jyun2
U+26E6B𦹫15M: zhào
U+26E6E𦹮15C: coi2
U+26E6F𦹯15V: cỏ
U+26E70𦹰15V: mầm
U+26E71𦹱15V: gừng
U+26E72𦹲15C: wan6
U+26E73𦹳15V: thơm
U+26E74𦹴15V: bìm
U+26E75𦹵15V: cỏ
U+26E76𦹶15V: vối
U+26E77𦹷15C: pui4, V: bụi
U+26E78𦹸15V: dền
U+26E79𦹹15V: nhài
U+26E7A𦹺15V: rác
U+26E7B𦹻15V: dâm
U+26E7D𦹽15M:
U+26E80𦺀15M: còu
U+26E84𦺄15C: hing1
U+26E86𦺆16M: gāo
U+26E87𦺇16M:
U+26E88𦺈16C: syun1
U+26E89𦺉16M:
U+26E8A𦺊16M: guān
U+26E8B𦺋16M: sǎo
U+26E8C𦺌16M: sǒu
U+26E8D𦺍16M: jiǎn
U+26E8E𦺎16M: póu
U+26E90𦺐16M: cán
U+26E91𦺑16M: bèng
U+26E92𦺒16M: mòu
U+26E93𦺓16M: zhāo, V: trầu
U+26E94𦺔16M: xiáo
U+26E96𦺖16M:
U+26E97𦺗16M: shū
U+26E98𦺘16M: jiǎn
U+26E99𦺙16M: lí, C: lai4
U+26E9B𦺛16M: chuàn
U+26E9C𦺜16M: làoto weed; a plant
U+26E9E𦺞16M:
U+26E9F𦺟16M:
U+26EA0𦺠16M:
U+26EA1𦺡16M: zhǎng
U+26EA2𦺢16M: jié
U+26EA3𦺣16M: xiàng
U+26EA5𦺥16M:
U+26EA6𦺦16M: hán
U+26EA7𦺧16M: jiá
U+26EA8𦺨16M: xiàng
U+26EA9𦺩16M:
U+26EAA𦺪16M: shǔ
U+26EAB𦺫16M: làng
U+26EAC𦺬16M:
U+26EAD𦺭16M: shān
U+26EB0𦺰16M: tāo
U+26EB1𦺱16M:
U+26EB2𦺲16M: shuàn
U+26EB4𦺴16M:
U+26EB5𦺵16M: chù
U+26EB6𦺶16M:
U+26EB7𦺷16M: shēn
U+26EB8𦺸16M: lìn
U+26EB9𦺹16M: liáo
U+26EBB𦺻16M: sǎn
U+26EBD𦺽16M: ǎn
U+26EBE𦺾16M: ruǎn
U+26EC0𦻀16M:
U+26EC1𦻁16M: dàn
U+26EC3𦻃16M: huán
U+26EC5𦻅16M:
U+26ED0𦻐16C: zaau3(Cant.) to fry in oil
U+26ED1𦻑16C: wing6
U+26ED2𦻒16C: mou6
U+26ED3𦻓16C: cing4
U+26ED4𦻔16C: fei2
U+26ED5𦻕16C: jan2
U+26ED6𦻖16C: hyun3
U+26ED7𦻗16C: zeon3
U+26F03𦼃16V: sắng
U+26F06𦼆16M: ruí
U+26F07𦼇16M: wū, V: úa
U+26F08𦼈16M:
U+26F09𦼉16M: huán
U+26F0A𦼊16M: léng
U+26F0B𦼋16M:
U+26F0E𦼎16M: tān
U+26F0F𦼏16M: zēng
U+26F13𦼓16M: qián
U+26F14𦼔16V: lều
U+26F17𦼗16M:
U+26F1A𦼚16V: lùm
U+26F1B𦼛16V: sắn
U+26F1C𦼜16V: sắn
U+26F1D𦼝16V: nẫu
U+26F1E𦼞16V: dưa
U+26F1F𦼟16V: khay
U+26F20𦼠16V: súng
U+26F21𦼡16M:
U+26F22𦼢16M: shé
U+26F25𦼥16V: dứa
U+26F26𦼦16C: sing6
U+26F27𦼧16M:
U+26F28𦼨17V:
U+26F2A𦼪17M: mào
U+26F2B𦼫17M:
U+26F2D𦼭17M:
U+26F2E𦼮17M: gǎn
U+26F2F𦼯17C: zuk6dock
U+26F30𦼰17M: qiè
U+26F31𦼱17M: juàn
U+26F32𦼲17M: dāng
U+26F33𦼳17M: cháng
U+26F34𦼴17M: yáng
U+26F35𦼵17M:
U+26F37𦼷17M:
U+26F39𦼹17M: bǐng
U+26F3B𦼻17M: méi
U+26F3F𦼿17M: dūn
U+26F40𦽀17M: ǎo
U+26F41𦽁17M: jīng
U+26F42𦽂17M:
U+26F43𦽃17M: miàn
U+26F44𦽄17M: diàn
U+26F45𦽅17M:
U+26F47𦽇17M: jiān
U+26F4A𦽊17M: huá, C: waa4a chestnut horse
U+26F4B𦽋17M: gōu
U+26F4E𦽎17M:
U+26F4F𦽏17M:
U+26F50𦽐17M: huǐ
U+26F52𦽒17M: zéi
U+26F54𦽔17M: jìn, V: om
U+26F55𦽕17M:
U+26F56𦽖17M: qūn
U+26F5C𦽜17M: dàn
U+26F5E𦽞17M: wàn
U+26F5F𦽟17M: biǎn
U+26F64𦽤17M: jiá
U+26F6B𦽫17M: dǎn
U+26F6C𦽬17M: jiū
U+26F6D𦽭16M: xián
U+26F6E𦽮17M:
U+26F70𦽰17V: tranh
U+26F73𦽳17C: jyu4
U+26F74𦽴17C: zing6
U+26F8F𦾏17M: xiá
U+26F91𦾑17M: biāo
U+26F95𦾕17M:
U+26F98𦾘17M: sǎo
U+26F99𦾙17M: bèi
U+26F9A𦾚17M: shà
U+26F9B𦾛17M: wěi
U+26F9D𦾝17M: cāng
U+26F9E𦾞17M:
U+26F9F𦾟17C: zaan2
U+26FA0𦾠17V: dưa
U+26FA1𦾡17C: mei5
U+26FA2𦾢17V: rậm
U+26FA3𦾣17V: chồi
U+26FA4𦾤17V:
U+26FA5𦾥17V: vừng
U+26FA9𦾩17M: dàn
U+26FAB𦾫18M:
U+26FAC𦾬18M:
U+26FAD𦾭18M: bǎng
U+26FAE𦾮18M: gàn
U+26FB1𦾱18M: chāo
U+26FB2𦾲18M:
U+26FB3𦾳18M: liē
U+26FB5𦾵18M: qióng
U+26FB6𦾶18M: jiàn
U+26FB7𦾷18M:
U+26FB8𦾸18M: duān
U+26FB9𦾹18M: suān
U+26FBA𦾺18M: yáo
U+26FBB𦾻18M: yǐn
U+26FBD𦾽18M:
U+26FBE𦾾18M: yáo, C: jiu4
U+26FBF𦾿18M: jīng
U+26FC0𦿀18M: chú
U+26FC1𦿁18M:
U+26FC2𦿂18M: yuán
U+26FC3𦿃18M: shǎo
U+26FC5𦿅18M: bìng
U+26FC6𦿆18M: dàng
U+26FC7𦿇18M: shì
U+26FCA𦿊18M:
U+26FCB𦿋18M: qiè
U+26FCC𦿌18M: luó
U+26FCD𦿍18M:
U+26FCF𦿏18M: méng
U+26FD0𦿐18M: jié
U+26FD3𦿓18M:
U+26FD6𦿖18M:
U+26FDE𦿞18C: cung1
U+26FDF𦿟18C: ji2
U+27004𧀄18M: chàng
U+27005𧀅18M: miè
U+27006𧀆18M: méng
U+27007𧀇18M: jiǎn
U+2700A𧀊18M: cǎi
U+2700C𧀌18M:
U+2700E𧀎18C: gou1
U+2700F𧀏18V: súng
U+27010𧀐18V: gồi
U+27011𧀑18V: giống
U+27012𧀒18V: non
U+27013𧀓18V:
U+27014𧀔18M:
U+27015𧀕18M:
U+27017𧀗18M:
U+27018𧀘18M: kēng
U+27019𧀙18M: gěng
U+2701A𧀚18M:
U+2701C𧀜18V: sam
U+2701E𧀞18V: trái
U+2701F𧀟18V: đầy
U+27020𧀠19M:
U+27021𧀡19M: zhàn
U+27022𧀢19M: xiè
U+27023𧀣19M: shuí
U+27024𧀤19M: chǐ
U+27025𧀥19M: yōu
U+27026𧀦19M:
U+27027𧀧19M: mèng
U+27028𧀨19M: liè, V: lốp
U+27029𧀩19M:
U+2702C𧀬19M:
U+2702D𧀭19M: fán
U+2702E𧀮19M:
U+2702F𧀯19M: shěn
U+27030𧀰19M:
U+27031𧀱19M: chài
U+27032𧀲19M: yuè
U+27034𧀴19M:
U+27035𧀵19M: jiàn
U+27036𧀶19M:
U+27039𧀹19M: zhèsugar cane
U+2703A𧀺19M: xié
U+2703B𧀻19M: dān
U+2703F𧀿19M: zhí
U+27043𧁃19M:
U+27048𧁈19M: niè
U+27049𧁉19M: fàn
U+2704A𧁊19M: méng
U+2704B𧁋19M: mǐn, C: man5
U+27052𧁒19C: joeng6
U+27074𧁴19V: ghém
U+27075𧁵19V: vỏ
U+27076𧁶19V: giền
U+27077𧁷19V: khó
U+27078𧁸19V: vừng
U+27079𧁹19V: khó
U+2707A𧁺19V: rườm
U+2707E𧁾20M: lóu
U+2707F𧁿20M:
U+27081𧂁20M: zhàn, V: chện
U+27082𧂂20M: jiàn
U+27083𧂃20M: hàn
U+27084𧂄20M: dàn, V: rườm
U+27085𧂅20M: sēn
U+27086𧂆20M: jiàn
U+27087𧂇20M: tán
U+27088𧂈20M: jiǎo, C: ziu2
U+27089𧂉20M:
U+2708B𧂋20M: píng
U+2708D𧂍20M: zhuàn
U+2708F𧂏20M: liáo
U+27090𧂐20M:
U+27092𧂒20M: zhuó
U+27094𧂔20M:
U+27099𧂙20M:
U+2709B𧂛20M: méng
U+2709C𧂜20M:
U+2709D𧂝20M: miè
U+2709E𧂞20M: xián
U+270A0𧂠20M: kuì
U+270A1𧂡20M: méng
U+270A2𧂢20M: jiān
U+270A6𧂦20M: nóu
U+270A8𧂨20M:
U+270A9𧂩20M: sāo
U+270AE𧂮20C: zing6
U+270AF𧂯20C: wan5
U+270CB𧃋20V: dưa
U+270CC𧃌19V: rạp
U+270CD𧃍21C: kwai4
U+270CF𧃏21M: chù
U+270D0𧃐21M: zhí
U+270D1𧃑21M: qián
U+270D2𧃒21M: lǚ, C: leoi5
U+270D4𧃔21M: zhuó
U+270D8𧃘21M: zuò
U+270D9𧃙21M: hán
U+270DA𧃚21M: suǐ
U+270DB𧃛21M: gòu
U+270DD𧃝21M: chǒu
U+270DE𧃞21M:
U+270DF𧃟21M:
U+270E0𧃠21M:
U+270E8𧃨21M: nóu
U+270E9𧃩21M:
U+270EA𧃪21M: ruò
U+270EE𧃮21M: lín
U+270F0𧃰21C: kwai4
U+270F1𧃱21M: níng
U+270F5𧃵21V: đắng
U+270F6𧃶21V: muống
U+270F7𧃷21V: khoai
U+270F8𧃸21C: fai1
U+270FD𧃽21V: ứng
U+27108𧄈21V: rêu
U+27109𧄉21C: zung2
U+2710A𧄊21V: han
U+2710C𧄌21C: dan2
U+2710D𧄍22M: qiáo, C: kiu4
U+2710E𧄎22M: yáo
U+2710F𧄏22M:
U+27110𧄐22M: shuāng
U+27111𧄑22M: kuì
U+27112𧄒22M:
U+27113𧄓22M: dǒng
U+27114𧄔22M: shǔ
U+2711A𧄚22M:
U+2711B𧄛22M:
U+2711C𧄜22M: ruǐ
U+27120𧄠22M: zhá
U+27124𧄤22M: xiāo
U+27126𧄦22C: fuk1
U+27127𧄧22C: wan3
U+27132𧄲22V: mo
U+27133𧄳22V: kiệu
U+27134𧄴22V: ngồng
U+27135𧄵22V: rạp
U+27138𧄸23M: mén, C: mun4asparagus
U+27139𧄹23M: shí
U+2713A𧄺23M: diān
U+2713B𧄻23M:
U+2713C𧄼23M: dèng
U+2713D𧄽23M: zàn
U+2713F𧄿23M: luó
U+27140𧅀23M: cán
U+27143𧅃23M: āo
U+27144𧅄23K:
U+27146𧅆23M: jiǎn
U+27148𧅈23M: diào
U+2714B𧅋23M: yíng
U+27155𧅕23V: rạp
U+27156𧅖24M:
U+27157𧅗24M: dǎng
U+27158𧅘24M: nóu
U+2715A𧅚24M: yuè
U+27164𧅤24C: bou2
U+27165𧅥24C: hing1
U+2716B𧅫24V: rác
U+2716C𧅬24V: men
U+2716D𧅭24V: muống
U+2716E𧅮25M:
U+2716F𧅯25M:
U+27170𧅰25M:
U+27172𧅲25M: yòu
U+27175𧅵28C: pan4
U+2717A𧅺26M: nàng
U+27182𧆂26M: chèn
U+27184𧆄26V: thuốc
U+27189𧆉27M: fēng
U+2718A𧆊27M: biē
U+2718F𧆏28M: mǎn
U+27190𧆐28M: gàn
U+27191𧆑28M: huò
U+27193𧆓37M:
U+27195𧆕29M: yǒu
U+27198𧆘43M: yòu
U+2719C𧆜9M:
U+271A1𧆡10M:
U+271A2𧆢10M:
U+271A3𧆣11M:
U+271A5𧆥11M: xiá
U+271A6𧆦11M:
U+271AE𧆮11M:
U+271AF𧆯11M:
U+271B0𧆰11M:
U+271B2𧆲12C: hei2sacrificial vessel
U+271B7𧆷12M: gōng
U+271B8𧆸12M: tuī
U+271B9𧆹12M:
U+271BA𧆺13M: líng
U+271BB𧆻13M:
U+271BC𧆼13M: zhōng
U+271C4𧇄14M:
U+271C8𧇈14M:
U+271CC𧇌14M: tóng
U+271CD𧇍14M: xiā, C: haa1
U+271CE𧇎14M:
U+271D3𧇓15M: yuè
U+271D9𧇙15M: nán
U+271DA𧇚15M:
U+271DB𧇛15M:
U+271DC𧇜16M:
U+271DD𧇝16M: shú
U+271DE𧇞16M: qiāng
U+271DF𧇟16M: zhōu
U+271E0𧇠16M: yào
U+271E1𧇡16M:
U+271E5𧇥16M: bān
U+271E6𧇦16M: kǎn
U+271EE𧇮16M:
U+271EF𧇯16M:
U+271F0𧇰16M:
U+271F1𧇱17M: yán
U+271F6𧇶17M: chūn
U+271F7𧇷17M: dǐng
U+271F8𧇸17M: qiū
U+271F9𧇹17M: hóu
U+271FC𧇼18M: hào
U+271FF𧇿18M:
U+27201𧈁18M: xián
U+27204𧈄18M: xià
U+27205𧈅19M:
U+27208𧈈19M:
U+2720C𧈌20M:
U+2720D𧈍20M:
U+27211𧈑21M:
U+27214𧈔21M:
U+27216𧈖21M:
U+27217𧈗21M:
U+27219𧈙22M: shòu
U+2721A𧈚23M: zhù
U+2721B𧈛23C: si1
U+2721C𧈜26M: téng
U+2721D𧈝7M:
U+2721E𧈞7M:
U+27223𧈣8V: nái
U+27226𧈦8M: luò
U+27227𧈧8M: suī
U+2722A𧈪9M: chǎn
U+2722D𧈭9M:
U+2722F𧈯9M:
U+27239𧈹9M: zǎo
U+2723B𧈻10M:
U+2723C𧈼10M:
U+2723D𧈽10M: hóng
U+2723E𧈾10M: quán
U+2723F𧈿10M: wǎng
U+27240𧉀10M: chǐ
U+27241𧉁10M:
U+27242𧉂10M: tiǎn
U+27243𧉃10M: yǔn
U+27245𧉅10M:
U+27246𧉆10M:
U+27247𧉇10M: huī
U+27248𧉈10M: fóu
U+2724A𧉊10M:
U+2724D𧉍10M:
U+2724E𧉎10M: xuán
U+27251𧉑10M: tài
U+27253𧉓10M: dù, C: dou3grubs; to destroy
U+27257𧉗10M: yuán
U+27259𧉙10V: trùn
U+2725A𧉚10V: vắt
U+2725B𧉛10M:
U+2725D𧉝10V: cáy
U+2725E𧉞11M: zhǔ, C: ning4
U+2725F𧉟11M: tāi
U+27261𧉡11M: rǒng
U+27262𧉢11M: xué
U+27263𧉣11M:
U+27264𧉤11M: fàn
U+27265𧉥11M: běi
U+27267𧉧11M:
U+27269𧉩11M:
U+2726A𧉪11M: jiā
U+2726B𧉫11M: zhá
U+2726D𧉭11M:
U+2726E𧉮11M: shé
U+27272𧉲11M:
U+2727B𧉻11V: bạng
U+27280𧊀11C: gaa1
U+27284𧊄11M: guǐ
U+27285𧊅11M: guǎi, C: gwaai2(Cant.) frog, toad
U+27287𧊇11M: dài
U+27289𧊉11V: bướm
U+2728A𧊊11V: nhộng
U+2728B𧊋11C: san1, V: thằn
U+2728C𧊌11V: chão
U+2728E𧊎11V: vắt
U+2728F𧊏12M: gāi
U+27290𧊐12V: trút
U+27292𧊒12M:
U+27294𧊔12M: yǎn
U+27295𧊕12M: sōng, V: nhông
U+27296𧊖12M: shì
U+27298𧊘12M:
U+27299𧊙12M: zhǐ
U+2729A𧊚12M: tóng
U+2729B𧊛12M:
U+2729C𧊜12M: è
U+2729E𧊞12M: xíng
U+2729F𧊟12M:
U+272A0𧊠12M:
U+272A3𧊣12M:
U+272A4𧊤12M:
U+272A5𧊥12M:
U+272A6𧊦12M: fǒu
U+272A7𧊧12M:
U+272AC𧊬12M:
U+272AD𧊭12M: yīn
U+272AF𧊯12M: hòng
U+272B1𧊱12M: duǒ
U+272B2𧊲12C: cyun4
U+272B5𧊵12C: gong3rainbow
U+272B6𧊶12C: doe3(Cant.) insect sting
U+272BD𧊽12M: xíng
U+272BE𧊾12M: fán
U+272C0𧋀12V: chấu
U+272C1𧋁12V: nhái
U+272C2𧋂12V:
U+272C3𧋃12V: chuồn
U+272C4𧋄12V: còng
U+272C5𧋅12V: rận
U+272C6𧋆12V: dòi
U+272C7𧋇12V: chạch
U+272C9𧋉13M:
U+272CA𧋊13M: shā, C: saa1(Cant.) a large butterfly
U+272CC𧋌13M:
U+272CD𧋍13M: dì, V: chétto sting, a sting
U+272CE𧋎13M:
U+272CF𧋏13M:
U+272D0𧋐13M:
U+272D1𧋑13M: gěng
U+272D2𧋒13M: tóng
U+272D3𧋓13M: kào
U+272D4𧋔13M: hòng
U+272D5𧋕13M: kùn
U+272D6𧋖13M: niè
U+272D7𧋗13M: chí
U+272D8𧋘13M: tí, V: đỉa
U+272DA𧋚13M: tóng
U+272DF𧋟13V: mối
U+272E0𧋠13M:
U+272E1𧋡13M:
U+272E6𧋦13C: mei1(Cant.) a dragonfly; a small boat without a sail
U+272F1𧋱13M: zhān
U+272F2𧋲13M: běi
U+272F5𧋵13V: cuống
U+272F6𧋶13V: mọt
U+272F7𧋷13V: ghẹ
U+272F8𧋸13V: trạnh
U+272F9𧋹13V: giời
U+272FA𧋺13V: chấy
U+272FB𧋻13V: lằn
U+272FC𧋼13V: nhộng
U+272FD𧋽13V: mang
U+272FE𧋾13V: ộp
U+272FF𧋿13V: khoải
U+27300𧌀13V: thằn
U+27301𧌁13M: tiáo
U+27302𧌂13V: bọ
U+27303𧌃14M:
U+27304𧌄14M: è
U+27305𧌅14M: shòu
U+27306𧌆14M: kōng
U+27307𧌇14M: péng, C: bang1(Cant.) a large butterfly
U+27308𧌈14M:
U+27309𧌉14M:
U+2730A𧌊14M: xiè
U+2730B𧌋14M: xiè
U+2730C𧌌14M: xiū
U+2730D𧌍14M:
U+2730E𧌎14M: tiǎn, V: đẻn
U+2730F𧌏14M:
U+27310𧌐14M:
U+27311𧌑14M:
U+27313𧌓14M: fù, C: fau6a grasshopper, locust
U+27314𧌔14M: zhī
U+27316𧌖14M: xiè
U+27317𧌗14M: zǒu
U+27318𧌘14M: fèi
U+27319𧌙14M: mín
U+2731A𧌚14M: xīng
U+2731D𧌝14M: tóng
U+2731E𧌞13M:
U+27320𧌠14M: piāo
U+27322𧌢14M: suì
U+27323𧌣14M: ěr
U+27327𧌧14M:
U+2733B𧌻14M: sōng
U+2733D𧌽14M: biē
U+2733E𧌾14M: dīng
U+2733F𧌿14M: bǎn
U+27340𧍀14M: shī
U+27341𧍁14M: xiè
U+27342𧍂14M: xiáo
U+27343𧍃14M: fěi
U+27345𧍅14V: sứa
U+27346𧍆14V: cua
U+27347𧍇14V: sứa
U+27348𧍈14V: đóm
U+27349𧍉14V: đỉa
U+2734A𧍊14V: giời
U+2734B𧍋14V: ngài
U+2734C𧍌14V: chẫu
U+2734D𧍍14V: rầy
U+2734E𧍎14V: hôn
U+2734F𧍏14V: cua
U+27350𧍐14V: rầy
U+27352𧍒15M: chuǎn
U+27353𧍓15M: shuài
U+27354𧍔15M: yāo
U+27355𧍕15M: jué
U+27356𧍖15M: shěng
U+27358𧍘15M: yōu
U+27359𧍙15M: fàn
U+2735C𧍜15M: kuí
U+2735D𧍝15M:
U+2735F𧍟15M: máo
U+27360𧍠15M: jié
U+27362𧍢15M: yán
U+27365𧍥15M: wēi
U+27368𧍨15M: sāng
U+27369𧍩15M: jié
U+2736A𧍪15M:
U+2736B𧍫15M: wèi
U+2736C𧍬15M: è
U+2736D𧍭15M: quán
U+2736E𧍮15M: jiǒng
U+2736F𧍯15M: féng
U+27370𧍰15M: lóng
U+27371𧍱15M: dié
U+27372𧍲15M: pián
U+27374𧍴15M: liàn, V: gián
U+27375𧍵15M:
U+27376𧍶15M:
U+2737F𧍿15M: diàn
U+27383𧎃15M: cuì
U+27384𧎄15M: móu
U+27395𧎕15M: wáng
U+27396𧎖15M: juān
U+27397𧎗15M:
U+27398𧎘15M: yán
U+27399𧎙15M: jiǎo
U+2739A𧎚15C: haa1
U+2739B𧎛15V: đọt
U+2739C𧎜15V: ốc
U+2739D𧎝15V: chấu
U+273A0𧎠15V: rận
U+273A1𧎡16M: gōng
U+273A3𧎣16M: róng
U+273A4𧎤16M: sūn
U+273A5𧎥16M: shàn
U+273A8𧎨16M: chí
U+273AA𧎪16M:
U+273AB𧎫16M: suǒ
U+273AD𧎭16M:
U+273AE𧎮16M: zǎo
U+273AF𧎯16M: quē
U+273B0𧎰16M: zhǎn
U+273B1𧎱16M:
U+273B2𧎲16M:
U+273B3𧎳16M: suǒ
U+273B4𧎴16M: zhé, V: rết
U+273B5𧎵16M:
U+273B7𧎷16M: chǔ, V:
U+273B8𧎸16M: jiǎo
U+273B9𧎹16M: zuì
U+273BA𧎺16M:
U+273BB𧎻16M:
U+273BE𧎾16M: lüè
U+273BF𧎿16M:
U+273C2𧏂16M: xié
U+273C3𧏃16M: xié
U+273C6𧏆16M: dǒu
U+273CB𧏋16M: qiū
U+273D1𧏑16M: píng
U+273D3𧏓16M: liú
U+273D6𧏖16C: pan4
U+273D7𧏗16C: ci1
U+273E5𧏥16M: jié
U+273E7𧏧16M: huì
U+273EB𧏫16M: shà
U+273EF𧏯16V: nhúc
U+273F0𧏰16V: sam
U+273F1𧏱16V: đóm
U+273F2𧏲16V: rết
U+273F3𧏳16V: bọ
U+273F4𧏴16V: choi
U+273F5𧏵16V: rồng
U+273F6𧏶16V: rận
U+273F7𧏷16V: nhúc
U+273F8𧏸17M: zhí
U+273F9𧏹17M: ài
U+273FA𧏺17M:
U+273FB𧏻17M:
U+273FD𧏽17M:
U+273FE𧏾17M:
U+273FF𧏿17M: zhú, C: zuk6
U+27401𧐁17M:
U+27403𧐃17M: xié
U+27404𧐄17M:
U+27405𧐅17M: qū, C: zeoi1maggots, centipedes
U+27408𧐈17M:
U+27409𧐉17M: zhī
U+2740A𧐊17M: zhāng
U+2740B𧐋17M: lüè
U+2740C𧐌17M: wěi
U+2740D𧐍17M: chōng
U+2740E𧐎17M:
U+27410𧐐17M:
U+27412𧐒17M:
U+27413𧐓17M:
U+27414𧐔17M:
U+27415𧐕17M: tuán
U+27416𧐖17M: lián, V: lươn
U+27417𧐗17M: xuán
U+27419𧐙17M:
U+2741F𧐟17M: máo
U+27422𧐢17C: hou4an oyster
U+2742C𧐬17M: hóng
U+2742F𧐯17M: lüè
U+27430𧐰18M:
U+27431𧐱17M: cóng
U+27432𧐲17M: chán
U+27433𧐳17M:
U+27434𧐴17M:
U+27438𧐸17V: điu
U+27439𧐹17V: dời
U+2743A𧐺17V: thuồng
U+2743B𧐻17V: nhồi
U+2743C𧐼17V: chẫu
U+2743D𧐽17V: róm
U+2743E𧐾17V: bọ
U+2743F𧐿17V: sùng
U+27440𧑀17M: lüè
U+27441𧑁17V: sam
U+27442𧑂17V: cáy
U+27443𧑃17V: ngao
U+27444𧑄18C: zung1locust
U+27445𧑅18V: vét
U+27446𧑆18M: zhōng, V: chàng
U+27447𧑇18M:
U+27448𧑈18M: fèi
U+2744A𧑊18M: jǐng
U+2744B𧑋18M: kuì
U+2744C𧑌18M:
U+2744D𧑍18M: huá
U+2744E𧑎18M: cuì
U+2744F𧑏18C: zuk1
U+27450𧑐18M: yù, C: jyut6, V: quít
U+27451𧑑18M: běng
U+27452𧑒18M: tūn, V: giun
U+27453𧑓18M: shǔ
U+27454𧑔18M: dài
U+27455𧑕18M:
U+27456𧑖18M:
U+27457𧑗18M: nìng
U+27458𧑘18M: dàng
U+27459𧑙18M:
U+2745A𧑚18M: hán
U+2745C𧑜18M:
U+2745D𧑝18M: chuàn
U+27460𧑠18M:
U+27461𧑡18M:
U+27464𧑤18M: zhū
U+27466𧑦18M: xié
U+27467𧑧18M: zhé
U+27468𧑨18M: qiè
U+27469𧑩18M: xuān
U+2746B𧑫18M: sào
U+27480𧒀18M:
U+27482𧒂18M:
U+27484𧒄18C: gaan1
U+27485𧒅18V: bướm
U+27486𧒆18C: zyun1
U+27487𧒇18V: sâu
U+27488𧒈18M:
U+27489𧒉18V: rùa
U+2748A𧒊18V: ráy
U+2748B𧒋18V: rọm
U+2748C𧒌18V: rùa
U+2748D𧒍18V: rùa
U+2748E𧒎19M: é
U+27490𧒐19M:
U+27491𧒑19M: shǔ
U+27493𧒓19M:
U+27495𧒕19M:
U+27496𧒖19M: guò
U+27497𧒗19M:
U+27499𧒙19M:
U+2749A𧒚19M: máo
U+2749C𧒜19M: léi
U+2749D𧒝19M: zhān
U+274A8𧒨19M: chài
U+274AD𧒭19M: wèi
U+274BD𧒽19M: léi
U+274BF𧒿19M: zéi
U+274C0𧓀19M: yīng
U+274C1𧓁19M: ài
U+274C2𧓂19M: xiē
U+274C4𧓄19M:
U+274C5𧓅19V: nòng
U+274C6𧓆19V: chuồn
U+274C7𧓇19V: riện
U+274CB𧓋20M: chán
U+274CD𧓍20C: ban1pearl oyster
U+274CE𧓎20M:
U+274CF𧓏20M: cóng, V: hầu
U+274D0𧓐20M: liè
U+274D1𧓑20M:
U+274D3𧓓20M:
U+274D4𧓔20M: jīng
U+274D5𧓕20M: dōng
U+274D6𧓖20M: féi
U+274D7𧓗20M:
U+274D8𧓘20M: tuán
U+274E8𧓨20M: měng
U+274E9𧓩20M: cán
U+274EA𧓪20M:
U+274ED𧓭20V: mèn
U+274EE𧓮20V: vích
U+274EF𧓯20V: ngoé
U+274F0𧓰20V: sam
U+274F2𧓲21M: yǎng
U+274F4𧓴21M: tíng
U+274F8𧓸21M: zhí
U+274FA𧓺21M: xiè
U+274FB𧓻21M:
U+274FD𧓽21M:
U+274FF𧓿21M: máo
U+27502𧔂21M: xiá
U+27505𧔅21M: sòu
U+27516𧔖21M:
U+27517𧔗21M: xuè
U+27519𧔙21V: bậu
U+2751A𧔚21V: còng
U+2751B𧔛21V: nhặng
U+2751C𧔜21V: rạm
U+2751D𧔝22M:
U+2751E𧔞22M: yuán
U+27521𧔡22M: zhǎn
U+27523𧔣22M:
U+27524𧔤22M: xuán
U+27525𧔥22M: wèi
U+27526𧔦22M:
U+27527𧔧22M: páng
U+27528𧔨22M: máo
U+27529𧔩22M:
U+2752A𧔪22M: pín
U+2752C𧔬22M:
U+2752D𧔭22M: qiú
U+2752E𧔮22M:
U+27533𧔳22M: tuó
U+27534𧔴22M: chài
U+27537𧔷22M: jìn
U+2753C𧔼22M: é
U+2753E𧔾22V: giòi
U+2753F𧔿22V: điu
U+27540𧕀22V: vích
U+27543𧕃23M: chán
U+27544𧕄23M: yīng
U+27545𧕅23M: líng
U+27547𧕇23M: xiǎn
U+27549𧕉23M:
U+2754B𧕋23M: yuè
U+2754C𧕌23M: lüè
U+2754D𧕍23M: yíng
U+2754E𧕎23M:
U+2754F𧕏23C: sit3restless; limp
U+27552𧕒23M: fěi
U+27553𧕓24M:
U+27559𧕙23M: qīng
U+2755A𧕚23V: trai
U+2755D𧕝24M: níng
U+2755E𧕞24M: wèi
U+2755F𧕟24M: shuāng
U+27561𧕡24M:
U+27564𧕤24M:
U+27565𧕥24M:
U+27566𧕦24M: tuó
U+27567𧕧24M: chài
U+27568𧕨24M: zàng
U+2756C𧕬24V: rẽ
U+2756D𧕭24V: rạm
U+2756E𧕮24M:
U+2756F𧕯25M:
U+27571𧕱25M: xiá
U+27572𧕲25M: juǎn
U+27574𧕴25M: nán, C: naan3(Cant.) a pimple, an insect bite
U+27575𧕵25M:
U+27578𧕸25M: huáng
U+2757A𧕺25M: shuāng
U+2757C𧕼25M:
U+2757F𧕿26M: fěi
U+27581𧖁26M: xiè
U+27583𧖃26V: hến
U+27586𧖆27M:
U+27587𧖇27M: yǒng
U+27589𧖉27M: zhǎn
U+27590𧖐27V: róm
U+27591𧖑28M: qiáng
U+27592𧖒28M: náng
U+27594𧖔28M: lìn
U+27598𧖘29M: luán
U+27599𧖙29M: xiǎn
U+2759A𧖚29M:
U+2759C𧖜30M: líng
U+275A0𧖠30M: sāo
U+275A2𧖢31M: huì
U+275A3𧖣31C: maan4
U+275A6𧖦32V: mọi
U+275A8𧖨8M: tíng
U+275AA𧖪9M: qíng
U+275AC𧖬10M: huāng
U+275AE𧖮10M: àn
U+275B0𧖰11V: máu
U+275B1𧖱11V: máu
U+275B5𧖵13M: mǎn
U+275B7𧖷13M:
U+275BB𧖻14M: guó
U+275BC𧖼14M: ǒu
U+275BF𧖿14M: xiàng
U+275C1𧗁15M: jīn
U+275C5𧗅15V: mủ
U+275C6𧗆16M: zhēng
U+275C8𧗈16M: n
U+275CB𧗋17M: sàn
U+275CC𧗌17M:
U+275CE𧗎18M:
U+275CF𧗏18M: huǐ
U+275D2𧗒18M:
U+275D6𧗖20M:
U+275D7𧗗20J-On: JIKU, J-Kun: HANAJIsame as 衄 U+8844, a nosebleed
U+275E0𧗠8C: jin2
U+275E4𧗤9C: hon3
U+275E6𧗦10M: xíng
U+275E9𧗩10M:
U+275EA𧗪11M:
U+275EB𧗫12M: jué
U+275F1𧗱12M: shù
U+275F2𧗲13M: zhēng
U+275F4𧗴13M: yǒng, C: jung5a raised path
U+275F6𧗶13M:
U+275F7𧗷13J-On: JUTSU, J-Kun: MICHI SUBE WAZA(J) non-standard variant of 術 U+8853, art, skill, special feat; method
U+275F8𧗸14M: jiàn
U+275F9𧗹15M: xìn
U+275FC𧗼15M: huī
U+275FD𧗽15C: hang4
U+275FE𧗾16C: hang4
U+275FF𧗿17M: shuài, K:
U+27602𧘂18M: chōng, C: cung1to rush at, dash against
U+27603𧘃18M: háng
U+27607𧘇4V: ấy
U+27608𧘈7M: liǎo
U+2760C𧘌7C: jing4
U+2760D𧘍8M: jiāng
U+2760F𧘏8M: gōng
U+27611𧘑8M: zhuó
U+27617𧘗8M:
U+2761C𧘜8M: qiān
U+2761E𧘞9M: dǒu
U+2761F𧘟9M:
U+27622𧘢9M:
U+27625𧘥9M: niǔ, K:
U+27627𧘧9M:
U+27628𧘨9M: diāo
U+27629𧘩9M: diāo
U+2762B𧘫9M:
U+2762E𧘮9M: xiōng
U+27632𧘲9C: zi2
U+27638𧘸9V: xòn
U+27639𧘹9C: taai1(Cant.) a necktie
U+2763D𧘽10M:
U+2763F𧘿10M: zhēng
U+27640𧙀10M:old or badly fitting clothes; untidy
U+27641𧙁10M: zhì
U+27643𧙃10M: ě
U+27644𧙄10M:
U+27645𧙅10M:
U+27646𧙆10M:
U+27647𧙇10M: yòng
U+27648𧙈10M:
U+27649𧙉10M:
U+2764C𧙌10M: páo
U+2764F𧙏10M: xiù
U+27655𧙕10C: mei6
U+27656𧙖10C: wu2
U+27657𧙗10C: jau6
U+2765B𧙛10M:
U+2765D𧙝10M: ché
U+2765E𧙞11M:
U+27661𧙡11M:
U+27663𧙣11M:
U+27664𧙤11M: duǒ
U+27665𧙥11M: lóng
U+27667𧙧11M: jiàn
U+2766D𧙭11M: zhàn
U+2766E𧙮11M: yuàn
U+27676𧙶11M:
U+27678𧙸11M: gēng
U+2767A𧙺11M: hòu
U+2767B𧙻11V: lốt
U+2767C𧙼11V: rách
U+2767D𧙽11V: truồng
U+2767E𧙾11M:
U+27680𧚀12M:
U+27681𧚁12M: huàn
U+27682𧚂12M: lòng
U+27683𧚃12M:
U+27684𧚄12M: é
U+27685𧚅12M: lǎng, C: long6(Cant.) crotch
U+27686𧚆12M: fèi
U+27687𧚇12M: wǎn
U+27689𧚉12M: cūn
U+2768B𧚋12M: péng
U+2768F𧚏12M: cuò
U+27690𧚐12M: wēng
U+27694𧚔12C: tung2(Cant.) a kind of skirt
U+2769F𧚟12V: váy
U+276A0𧚠12V: sống
U+276A1𧚡12M: gǎo
U+276A2𧚢12V: xống
U+276A5𧚥13M: cuì
U+276A8𧚨13M:
U+276A9𧚩13M:
U+276AA𧚪13M: qiè
U+276AB𧚫13M: qiàn
U+276AC𧚬13M: kōng
U+276AD𧚭13M: běng, V: mền
U+276AF𧚯13M: shòu
U+276B7𧚷13M: wēi
U+276C4𧛄13M: shān
U+276C6𧛆13V: đụp
U+276C7𧛇13V: tràng
U+276C8𧛈13V: lụn
U+276C9𧛉13V: may
U+276CA𧛊13V: rách
U+276CB𧛋13V: nệm
U+276CC𧛌13V: vạt
U+276CF𧛏14M:
U+276D2𧛒14M:
U+276D3𧛓14M: qiān
U+276D4𧛔14M:
U+276D7𧛗14M:
U+276DA𧛚14M: wēi
U+276DE𧛞14M: hú, V:
U+276DF𧛟14M: xīng
U+276E1𧛡14M: shān
U+276E2𧛢14M: zhǐ
U+276E7𧛧14M: chǐ
U+276F6𧛶14V: đãy
U+276F7𧛷14V: tơi
U+276F8𧛸15M: zhòu
U+276F9𧛹15M: wēng
U+276FA𧛺15M: chí
U+276FB𧛻15M: suǒ
U+276FC𧛼15M: xiè
U+276FE𧛾15M:
U+27700𧜀15C: ming4rug
U+27701𧜁15M: shàito make smaller, fit; seam
U+27702𧜂15M: shī
U+27703𧜃15M: shòu
U+27705𧜅15M: jiè
U+27709𧜉15M: gǎo
U+2770A𧜊15M:
U+2770F𧜏15C: pui4
U+27710𧜐15V: trễ
U+27714𧜔15M: xiè
U+27716𧜖15V: chăn
U+27717𧜗15V: mớ
U+27718𧜘15V: viền
U+27719𧜙15V: xống
U+2771A𧜚15M: zhǐ
U+2771E𧜞16M: mán
U+27720𧜠16M: shuài
U+27721𧜡16M:
U+27723𧜣16M: diǎo
U+27724𧜤16M:
U+27726𧜦16M:
U+27727𧜧16M: chuāng
U+2772D𧜭17C: suk6
U+27731𧜱16M: cuì
U+27732𧜲16M: tuò
U+27735𧜵16M: xiè, C: daai3, V: đaiarid; dry; parched
U+27736𧜶16C: gin1
U+27739𧜹16V: xười
U+2773A𧜺16V: bâu
U+2773B𧜻16V: đũng
U+2773D𧜽16M: xuán
U+27741𧝁16C: hyun1
U+27742𧝂17M:
U+27743𧝃17M: jué
U+27746𧝆17M:
U+27747𧝇17M: fèi
U+27749𧝉17M: zhǐ
U+2774A𧝊17M: shì
U+2774B𧝋17M: tuí
U+2774E𧝎17M: chōng
U+27750𧝐17M:
U+27751𧝑17M: zhàn
U+27752𧝒17M: héng
U+27754𧝔17M:
U+27755𧝕17M: wéi
U+27757𧝗17M: dūn
U+27758𧝘17M: bào
U+2775C𧝜17M: liáo
U+2775D𧝝17C: laai6
U+2775E𧝞17C: gei1(Cant.) 卡𧝞, khaki
U+27764𧝤17M:
U+27766𧝦17V: rách
U+27767𧝧17V: chẻn
U+27768𧝨17V: chéo
U+27769𧝩17V: toàng
U+2776A𧝪17M: biǎo
U+2776B𧝫17M: xiè
U+2776C𧝬17M: bié
U+2776E𧝮17M: cǒng
U+27772𧝲18M:
U+27773𧝳18M:
U+27777𧝷18M: kuì
U+27778𧝸18M: yōng
U+27780𧞀18M: shù
U+27784𧞄18C: jyut6
U+27785𧞅18C: daat6
U+2778A𧞊18V: dải
U+2778B𧞋18V: rèm
U+2778D𧞍19M: niè
U+2778F𧞏19M:
U+27790𧞐19M: zhuó
U+27791𧞑19M: méng
U+27792𧞒19M:
U+27795𧞕19M: liè
U+2779D𧞝19M: jiē
U+2779E𧞞19M: xióng
U+277A3𧞣19M: yǎn, V: yếm
U+277A4𧞤19V: toạc
U+277A5𧞥19V: nòi
U+277A9𧞩20M: jié
U+277AA𧞪20M:old or badly fitting clothes; untidy
U+277AB𧞫20M: shù
U+277AC𧞬20M: jié
U+277AD𧞭20M: léi
U+277B0𧞰20M:
U+277B2𧞲21M: shì
U+277B4𧞴20V: địu
U+277B8𧞸21M: wéi
U+277B9𧞹21M:
U+277BA𧞺21M:
U+277BE𧞾21V: mặc
U+277BF𧞿21V: rách
U+277C0𧟀21V: chẽn
U+277C1𧟁21V: viền
U+277C3𧟃22M: xié
U+277C4𧟄22M: ráng
U+277CC𧟌24M: luò, C: lo6
U+277D1𧟑25M: qiān
U+277D8𧟘27M: nàng
U+277D9𧟙29M: líng
U+277DC𧟜33M:
U+277DD𧟝33V: vạt
U+277E0𧟠7M: mìng
U+277E3𧟣8M:
U+277E8𧟨10M: xuán
U+277EC𧟬11M:
U+277F1𧟱14M:
U+277FC𧟼16M: wēi
U+27802𧠂19M:
U+27805𧠅25V: úp
U+27806𧠆8M: wǎn
U+27808𧠈9M: chà
U+2780A𧠊10M: mào
U+2780B𧠋10M:
U+2780E𧠎11M:
U+27812𧠒11M: xiàn
U+27813𧠓11M:
U+2781A𧠚11M: hūn
U+2781B𧠛11M: chàn
U+2781C𧠜12M: shī
U+2781D𧠝12M: zhěn
U+2781E𧠞12M: è
U+2781F𧠟12M:
U+27821𧠡12M: shī
U+27822𧠢12M:
U+27823𧠣12M: shū
U+27825𧠥12M:
U+27826𧠦12M: yǎn
U+27829𧠩13M:
U+2782A𧠪13M:
U+2782B𧠫13M: zhì
U+2782C𧠬13M: huāng
U+27834𧠴13M: zhǐ
U+27836𧠶13M: yǒu
U+2783C𧠼14M: gào
U+2783D𧠽14M: yǎo
U+2783E𧠾14M: pōu
U+27847𧡇14M:
U+27848𧡈14M: chèng
U+27849𧡉14M:
U+2784A𧡊14V: thấy
U+2784B𧡋15M: ǎi
U+2784D𧡍15M: dòng
U+2784F𧡏15M: suì
U+27851𧡑15M: jiù
U+27858𧡘15M: qì, C: kai3
U+27859𧡙15M: lián
U+2785A𧡚15M: xuǎn
U+2785C𧡜15M: liǎo
U+2785D𧡝15C: tin2blush; shy
U+27861𧡡16M: yùn
U+27862𧡢16M: xuǎn
U+27863𧡣16M: cóuto look at something unhappily
U+27864𧡤16M: piān
U+27866𧡦16M: kuí
U+27868𧡨16M:
U+27869𧡩16M: huǎn
U+2786A𧡪16M: dān
U+2786B𧡫16M: guì
U+2786C𧡬16M: chēn
U+2786E𧡮16M: shǎng
U+2786F𧡯16M:
U+27870𧡰16C: tai4
U+27874𧡴16M: liàn
U+27875𧡵16M: kān
U+27876𧡶16M: shèng
U+27878𧡸17M: dōu
U+27879𧡹17M: yóu
U+2787A𧡺17M:
U+2787C𧡼17M: xiǎo
U+27882𧢂18M:
U+27883𧢃18M: lóu
U+27886𧢆18M: chuāng
U+2788B𧢋18M: lào
U+2788C𧢌19M: gāo
U+27890𧢐19M: zēng
U+27891𧢑19V: dớn
U+27892𧢒20M: wéi
U+27896𧢖20M: jiān
U+2789B𧢛21M: yīng
U+2789C𧢜22M: fán
U+2789D𧢝22M: lì, C: lai6(Cant.) to stare angrily
U+2789E𧢞22M: qiān
U+2789F𧢟22V: nghiến
U+278A2𧢢24M: yào
U+278A6𧢦25M: kuī
U+278A7𧢧25M: wéi
U+278A9𧢩25M: què
U+278AC𧢬26M: xiǎo
U+278AD𧢭27M: què
U+278B0𧢰37M:
U+278B2𧢲7C: gok3
U+278B5𧢵9M: duō
U+278B6𧢶9M: chù
U+278B9𧢹10M: shēn
U+278BC𧢼11M: zhuó
U+278BD𧢽11M: é
U+278BE𧢾11M:
U+278C1𧣁11M: tán
U+278C3𧣃11M:
U+278C8𧣈11C: caau1(Cant.) to gore
U+278CB𧣋11M: jiè
U+278CC𧣌11M: qiào
U+278D1𧣑12M: qián
U+278D2𧣒12M:
U+278D5𧣕12M: qiú
U+278D6𧣖12M: tuó
U+278DA𧣚12M: nuò
U+278DB𧣛12M:
U+278DF𧣟12M:
U+278E0𧣠12V: chánh
U+278E1𧣡13M:
U+278E2𧣢13M: hùn
U+278E3𧣣13M:
U+278E4𧣤13M:
U+278E6𧣦13M: jiāo
U+278E7𧣧13V: dia
U+278E9𧣩14M:
U+278EA𧣪14M: shǎo
U+278EC𧣬14M:
U+278ED𧣭14M: zhì
U+278F2𧣲14V: cạnh
U+278F3𧣳14V: góc
U+278F4𧣴15T: jrɛ̌na cup
U+278F5𧣵15M: lùn
U+278F7𧣷15M: zhōu
U+278F8𧣸15M: jué
U+278F9𧣹15M: tán
U+278FA𧣺15M: nuò
U+278FB𧣻15M:
U+278FC𧣼15M:
U+278FE𧣾15M: zhì
U+27901𧤁15V: sừng
U+27902𧤂15V: sừng
U+27903𧤃15M:
U+2790D𧤍16M: chì
U+2790E𧤎16M: xuān
U+2790F𧤏16M:
U+27910𧤐16M: guǎ
U+27911𧤑16M:
U+27912𧤒16M:
U+27913𧤓16M: tuó
U+27915𧤕16M: qiú
U+27916𧤖16M: wēi
U+27917𧤗16M: duān
U+27919𧤙16M: shòu
U+2791B𧤛17M: zhěn
U+2791C𧤜17M:
U+2791F𧤟17M:
U+27920𧤠17M: zhé
U+27921𧤡17M: zhì
U+27923𧤣17M:
U+27924𧤤17C: kwai4
U+27925𧤥17V: kèn
U+27928𧤨17M: jiān
U+2792D𧤭17V: ba
U+2792E𧤮17M: yáo
U+2792F𧤯18M: guó
U+27932𧤲18M:
U+27934𧤴18M: huò
U+27935𧤵18M: jīng
U+27938𧤸18V: mám
U+27939𧤹18V: thoi
U+2793C𧤼19M: jué
U+2793D𧤽19M: yuè
U+27943𧥃19V: chọi
U+27944𧥄20M:
U+27945𧥅20C: kwai4
U+27946𧥆20M:
U+27947𧥇20V: còi
U+27948𧥈21M: jiān
U+2794A𧥊21M: kūn
U+2794B𧥋21M:
U+2794C𧥌22M: kuàng
U+2794D𧥍22M: biāo