(Fonto estas ĉi tiu foto de artikolo.)

Pri la Influo de Moksobruligo al la Hemo­globin­kvanto kaj al la Nombro de la Ruĝaj Sango­disketoj.

De Hara Ŝimetaro. El la Higiena Kliniko de Kjûŝû Im­peria Universitato.

La kuracmetodo de moskobruligo [sic] estis enkondukita el Ĥinujo antaǔ cirkau mil kvincent jaroj (ĉirkaŭ la jaro 550-a), kaj estis divastigita tra la tuta lando, kaj ĝuis la ĝeneralan uzon ĝis la Restarigo de l'Imperiestra Regado en Meiĵi epoko. Sed ĉar gi restadis sub la kategorio de eksperimenta medicino, ĝi perdis sian longe ĝuitan popuralecon, kiam la okcidenta medicino estis importita ĉi tien, kaj renkontis senkompatajn mokegojn, kaj ricevis nenian atenton de jananaj medicinistoj. Sekve de tio preskaŭ neniu faris sciencajn esplorojn pri tiu ĉi malnova kuracmetodo, kaj dum tiel longa daŭro de dekses jaroj depost la 45-a jaro de Meiĵi estis publikigitaj nur kelkaj esploraj rezultatoj.

La aŭtoro jam de kelkaj jaroj sin okupadis je la esplorado pri la moksobruligo, dum kiuj li konformis novan fakton, ke ĝi havas ne malgrandan influon al la hemoglobinkvanton kaj al la nombro de la ruĝaj sangodisketoj, kiu estis tute ne rimar­kita de liaj antaŭuloj.

Kiam oni moksobruligas dekunuloke po sep ambauflanke

(Fino de teksto en la foto.) (2022-11-07)